ODESZLI  NA WIECZNĄ WARTĘ  . . .         


Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą ...

 

W dniu 8 kwietnia 2023 roku zmarł w Wałczu

major Waldemar KOWALEWSKI

Były żołnierz II Batalionu Dowodzenia 5 i 1 Pułk Łączności w Wałczu.
W batalionie sprawował funkcję Szefa
Służby Czołgowo - Samochodowej.
Po odejściu z Pułku dalszą służbę pełnił
w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu.

Spoczął na cmentarzu w Pile.

 

 

 

W dniu 22 stycznia 2023 roku zmarł w Gdyni

komandor Marian MONETA

Były żołnierz Batalionu WSD (5 Pułk Łączności) w Wałczu.
Dalszą służbę pełnił w jednostkach Marynarki Wojennej.
Miedzy innymi w latach 1979-83 był dowódcą
Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.
Karierę zakończył w Gdyni jako
Szef Wojsk Łączności i Obserwacji Marynarki Wojennej.

Spoczął na Cmentarzu Marynarki Wojennej - Gdynia Oksywie.

 

 

 

W dniu 29 grudnia 2022 roku zmarł w Wałczu

kapitan Józef KLIM

Długoletni kierownik Klubu Garnizonowego w Wałczu.
Po przejściu w stan spoczynku pracował dalej
w 2 Rejonowej Bazie Materiałowej i po jej
reorganizacji - w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej.

Spoczął na Cmentarzu Dolne Miasto w Wałczu.

 

 

 

W dniu 4 grudnia 2022 roku zmarł w Wałczu

młodszy chorąży Alojzy HAJDUŚ

Długoletni żołnierz 5 i 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Służbę wojskową pełnił w 1 batalionie jako
dowódca drużyny poczty polowej .

 

 

 

W dniu 20 listopada 2022 roku zmarł w Lublinie

podpułkownik Jan FIGAT

Długoletni żołnierz 5 i 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Służbę wojskową rozpoczął w 1 batalionie jako
dowódca plutonu i dowódca kompanii.
Następnie awansował na zastępcę dowódcy batalionu
i później Dowódcę II Batalionu Dowodzenia.
 
Spoczął na Cmentarzu "Majdanek" w Lublinie.

 

 

W dniu 26 sierpnia 2022 roku zmarł w Wałczu

major Andrzej CYBULSKI

Żołnierz 2 Brygady Łączności.
W Brygadzie w ostatnich latach jej istnienia
pełnił obowiązki zastępcy Kwatermistrza,

a po jej reorganizacji - zastępcy Szefa Logistyki Brygady.
 
Spoczął na Cmentarzu w Tarnowie Podgórnym koło Poznania.

 

 

W dniu 1 czerwca 2022 roku zmarł w Wałczu

młodszy chorąży Henryk BARWIŃSKI

Długoletni żołnierz 5 i 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Służbę wojskową jako elew szkoły podoficerskiej rozpoczął
w 1964 roku jeszcze w Warszawie w 5 Pułku Łączności.

Jako dowódca centrali radiowej K-4 kontynuował ją w 2 batalionie po
przeniesieniu Pułku do Wałcza. Po przejściu do służby zawodowej,
dalsze swe losy związał ze Służbą Uzbrojenia, będąc długoletnim i cenionym
rusznikarzem broni strzeleckiej w Kompani Remontowej Brygady.
Od 2002 roku członek naszego Koła nr 10.
 
Spoczął na Cmentarzu Chrząskowo w Wałczu.

 

 

W dniu 4 lutego 2022 roku zmarł w Warszawie

pułkownik dr Wiesław KORGA

W latach 1977 do 1978 Zastępca Dowódcy 2 Brygady Łączności.
Wcześniej Zastępca Komendanta Wyżej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności
.
Członek Światowego Związku
Polskich Żołnierzy Łączności,
prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego. W 2021 roku przez Zarząd Główny Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego został mianowany
na stopień Generała Dywizji Związku.
 
Spoczął na Cmentarzu w rodzinnym Otwocku.

 

 

W dniu 29 listopada 2021 roku zmarł w Grudziądzu

podpułkownik mgr Antonii WRÓBEL

Służbę wojskową rozpoczął w 1968 roku jako kadet Szkoły Chorążych
przy Wyższej Oficerskiej Szkole Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu.
Po skończeniu studiów do 1986 roku był Szefem Służby MPS
2 Brygady Łączności.
Po przeniesieniu się do Grudziądza do 1996 roku był kwatermistrzem
8 Pułku Zakłóceń Radiowych.
 
Spoczął na Cmentarzu Farnym w Grudziądzu.

 

 

W dniu 16 września 2021 roku zmarł w Wałczu

major Edward  RURARZ

Długoletni żołnierz 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Dowódca plutonu i kompanii w II Batalionie Dowodzenia,
później oficer do spraw mobilizacyjnych w sztabie Brygady.
 
Spoczął na Cmentarzu Dolne Miasto w Wałczu.

 

 

W dniu 11 sierpnia 2021 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik Szczepan PIĄTEK

Długoletni żołnierz 5 i 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Dowódca plutonu i kompanii, następnie zastępca do spraw technicznych i później
Dowódca Batalionu Transmisji Informacji.
Po reorganizacji 2 Brygady Łączności i rozwiązaniu batalionu TI
służbę zakończył jako Starszy Inżynier Brygady ds. TI.
Prywatnie już na emeryturze zapalony konstruktor - elektronik.
Członek naszego Koła.

Szczepana pożegnaliśmy na Cmentarzu Dolne Miasto w Wałczu.

 

 

W dniu 2 lipca 2021 roku zmarł w Wałczu

młodszy chorąży Marian KOZYRA

Żołnierz 1 Pułku i 2 Brygady Łączności.
Długoletni mechanik samochodowy, w Batalionie Transmisji Informacji.
Wcześniej w służbie zasadniczej skoczek spadochronowy.
Prywatnie wieloletni instruktor nauki jazdy w PZMot.

Spoczął na Cmentarzu Komunalnym Chrząstkowo w Wałczu.

 

 

W dniu 28 lutego 2021 roku zmarł w Bydgoszczy

podpułkownik mgr inż. Tadeusz GRUK

Długoletni żołnierz naszej jednostki.
Służbę w 1 Pułku Łączności pełnił od 1968 roku. Najpierw jako dowódca plutonu
w batalionie pierwszym później w Kompanii Remontowej i Warsztatach Technicznych.
W trakcie reorganizacji Pułku do 2 Brygady Łączności przeniósł się do 24 Pułku
Łączności w Kwidzynie. Po ukończeniu w trybie zaocznym WAT, dalszą służbę pełnił
jako specjalista w Szefostwie Wojsk Łączności POW oraz w Kontroli Gospodarczej MON.


Spoczął na cmentarzu przy ulicy Wiślanej w Bydgoszczy.

 

 

W dniu 25 grudnia 2020 roku zmarł nagle w Wałczu

młodszy chorąży Mieczysław Janusz BŁASZCZYK

Długoletni żołnierz naszej jednostki.
Służbę wojskową rozpoczął w Samodzielnym Batalionie Łączności WSD
jeszcze w Warszawie w 5 Pułku Łączności i kontynuował ją w Wałczu w 1 Pułku
jako elektromechanik agregatów i stacji zasilania. Po reorganizacji
w 2 Brygadzie Łączności przez wiele lat był technikiem kompanii.
W takcie służby zawodowej uczestniczył w misji pokojowej ONZ
w Egipcie. Za swe zasługi był wielokrotnie odznaczany.

 

 

W dniu 16 grudnia 2020 roku zmarł w Szczecinie

pułkownik mgr inż. Tadeusz WÓJCICKI

Długoletni żołnierz naszej jednostki - 5 i 1 Pułku Łączności
oraz po reorganizacji 2 Brygady Łączności.

Służbę wojskową rozpoczął jako podoficer już w 1958 roku.
Po odbyciu studiów na WAT, jeszcze w Warszawie później w Wałczu

pełnił kolejno stanowiska: inżyniera batalionu, Dowódcy Batalionu
 Transmisji Informacji, Kierownika Sekcji Systemów Łączności,
Szefa Sekcji Łączności Służb Technicznych i w latach 1985 - 1994
Szef Służb Technicznych Zastępcy Dowódcy 2 Brygady Łączności.

Spoczął na Cmentarzu Dolne Miasto w Wałczu.

                                                             ... (wspomnienie z uroczystości pogrzebowej)

 

 

W dniu 28 listopada 2020 roku zmarł w Wałczu

mł. chor. Józef KOZŁOWSKI

Długoletni żołnierz - członek Orkiestry Garnizonowej w Wałczu
mającej swoją siedzibę w 49 Pułku Zmechanizowanym
później w nowopowstałej 2 Brygadzie Łączności.
Muzyk, solista, kierownik sekcji instrumentów dętych
Czynny członek naszego Koła, który wielokrotnie
uświetniał nasze spotkania swoją grą.

Spoczął na Cmentarzu w Dobinie.

 

 

W dniu 8 listopada 2020 roku zmarł w Wałczu

mł. chor. Feliks MRÓZ

Długoletni żołnierz naszej jednostki - 1 Pułku Łączności
oraz po reorganizacji 2 Brygady Łączności.
Przez wiele lat dowódca plutonu Kompanii Telefonicznej
II Batalionu Dowodzenia. Pod koniec służby był technikiem
Sekcji Telefonicznej Bloku Szkolnego.

Spoczął na Cmentarzu Dolne Miasto w Wałczu.

 

 

W dniu 23 września 2020 roku zmarł w Wałczu

pułkownik dypl. Ryszard MIZERSKI

Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej Piechoty we Wrocławiu,
przeszedł kolejne szczeble dowodzenia w jednostkach zmechanizowanych.
Jako absolwent Akademii Sztabu Generalnego piastował kolejno stanowiska
kwatermistrzów: 49 Pułku Zmechanizowanego w Wałczu, Centralnego Ośrodka Szkolenia
Wojsk Lądowych w Olesznie oraz 2 Brygady Łączności i 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.

Służba wojskowa w Brygadzie przypada na lata 1984-85.
Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu

 

 

W dniu 9 sierpnia 2020 roku zmarł w Wałczu

kapitan inż. Adam DROP

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu.
Długoletni żołnierz naszej jednostki, dowódca kompanii i oficer sztabu batalionu
w 2 Brygady Łączności i po jej rozwiązaniu w Batalionie Sieci Bazowej,
w 104 Batalionie Zabezpieczenia i w 100 Batalionie Łączności
Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Pn. - Wsch.
Zapalony myśliwy ... rzec by można przeniósł się do "Krainy Wiecznych Łowów".
Jako Dowódca Kompanii Honorowej odprowadzał wielu ...
teraz my go odprowadziliśmy ...

Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

 

 

 

W dniu 12 lipca 2020 roku zmarł w Wałczu

pułkownik dypl. Witold BIEŃ

Szef Sztabu 2 Brygady Łączności.
Absolwent Szkoły oficerskiej w Zegrzu i Akademii Sztabu Generalnego.
Praca w 2 Brygadzie Łączności była w zasadzie krótkim epizodem
w jego długoletniej służbie, którą zakończył jako Komendant WKU w Wałczu.
Po odejściu w stan spoczynku w 1991 roku był do końca członkiem naszego Koła.

Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

 

 

 

W dniu 3 kwietnia 2020 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik inż. Jerzy WALCZYŃSKI

Absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu
i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Długoletni ż
ołnierz 5 i 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Służbę w pułku rozpoczął jeszcze w Warszawie.
W 2 Brygadzie Łączności pełnił stanowisko Starszego Inżyniera Służb Technicznych.
Po odejściu w stan spoczynku w 1993 roku, mieszkał dalej w Wałczu.
Prywatnie członek Koła Łowieckiego - czynny myśliwy.

Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

(wspomnienie) ...                           .

 

 

W dniu 5 marca 2020 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Ireneusz CHRZANOWSKI

Długoletni żołnierz naszej jednostki - 1 Pułku Łączności
oraz po reorganizacji 2 Brygady Łączności.
Przez wiele lat dowódca plutonu Kompanii Gospodarczej.
Jednak najbardziej znany jako instruktor nauki jazdy.

Spoczął na Cmentarzu w Pile.

 

 

W dniu 17 października 2019 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Wiesław Andrzej SMUTEK

Długoletni żołnierz naszej jednostki.
Służbę wojskową rozpoczął jeszcze w 5 Pułku Łączności w Warszawie.
Później kontynuował ją w 1 Pułku w Wałczu i w 2 Brygadzie Łączności.
Jako szef kompanii wychował wiele pokoleń żołnierzy.
Działał też społecznie w Radzie Chorążych oraz w komisji
socjalno - bytowej w jednostce a nawet przy Ministerstwie Obrony Narodowej.


Spoczął w Wałczu na Cmentarzu Chrząstkowo.

 

 

 

W dniu 28 września 2019 roku zmarł w Wałczu

chorąży Ryszard BLINDER

Długoletni żołnierz naszej jednostki - 1 Pułku Łączności
oraz po reorganizacji 2 Brygady Łączności.
Przez wiele lat Kierownik Kancelarii Tajnej Brygady.


Spoczął w Wałczu na Cmentarzu Dolne Miasto.

 

 

W dniu 17 sierpnia 2019 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Roman JAROSZ

Długoletni żołnierz 2 Brygady Łączności.
Dowódca radiolinii operacyjnej Batalionu Radioliniowo-Kablowego.
Ostatnio w 100 batalionie łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia
Korpusu Pn. - Wsch. - dowódca plutonu łączności.

Spoczął w Wałczu na Cmentarzu Dolne Miasto.

 

 

W dniu 13 sierpnia 2019 roku zmarł w Pile

kapitan Marek Michał ŻUK

Żołnierz 2 Brygady Łączności.
Pełnił służbę w brygadzie jako oficer oświatowo - wychowawczy
w III Batalionie Łączności. Od 1998 roku pracował
 w Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego w Pile.

Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Pile.

 

 

W dniu 15 czerwca 2019 roku zmarł w Wałczu

młodszy chorąży Ryszard KONIECKO

Długoletni żołnierz naszej jednostki 5 i 1 Pułku Łączności
oraz po reorganizacji 2 Brygady Łączności.
Dowódca Plutonu Zabezpieczenia II Batalionu Dowodzenia,
Ostatnio - Kierownik Kancelarii Sztabu Brygady.
Wieloletni członek naszego Koła ZŻWP Nr 10.

Ryśka pożegnaliśmy w dniu 19 czerwca na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

 

 

W dniu 1 czerwca 2019 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Sławomir FIBAK

Długoletni żołnierz naszej jednostki 5 i 1 Pułku Łączności
oraz po reorganizacji 2 Brygady Łączności.
Dowódca aparatowni łączności dalekosiężnej II Batalionu Dowodzenia,
Ostatnio przez wiele lat - kierownik Sekcji Telefonicznej Bloku Szkolnego.
Ale podczas ćwiczeń zawsze z zapałem wspomagał operatorów w pododdziałach.

Spoczął w dniu 7 czerwca na Cmentarzu Dolne Miasto w Wałczu.

 

W dniu 17 maja 2019 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik inż. Jerzy FIJAŁKOWSKI

Absolwent Wojskowej Szkoły Wojsk Chemicznych w Krakowie.
Dowódca plutonu kompanii chemicznej 20 Dywizji Pancernej,
Szef Zabezpieczenia Chemicznego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Stargardzie
i od 1970 r. Szef Zabezpieczenia Chemicznego 49 Pułku Zmechanizowanego w Wałczu.
Od 1991 r. Szef Zabezpieczenia Chemicznego 2 Brygady Łączności.
W 1997 r. odszedł na emeryturę a 2006 r. został członkiem naszego Koła ZŻWP Nr 10.

Spoczął w dniu 20 maja na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

 

W dniu 16 lutego 2019 roku zmarł w Poznaniu

ksiądz kapelan ppłk Mieczysław OLEKSIUK

Od roku 1997 pracownik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
- wikariusz w Garnizonie Skierniewice,
od 15.05.1997 do 30.09.2002 - proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu, później kapelan Polskich Sił Zbrojnych w Syrii
i po powrocie do kraju - kapelan parafii w Biedrusku.
Ostatnio mieszkał w domu zakonnym kurii prowincjonalnej w Poznaniu.

Spoczął w dniu 21.02.2019 roku w Kodniu n/Bugiem.

     

 

W dniu 12 stycznia 2019 roku zmarł

major mgr inż. Jacek KULIŃSKI

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej.
Długoletni żołnierz 1 Pułku i 2 Brygady Łączności.
Znany jako przodujący mechanik samochodowy i racjonalizator.
Do czasu przeniesienia się do Garnizonu Inowrocław,
pełnił obowiązki Technika Samochodowego II Batalionu Dowodzenia.

Spoczął w dniu 16 stycznia 2019 r. w Nakle n/Notecią.


(wspomnienie) ...                           .

(podziękowanie) ...                                  .


     

 

W dniu 22 listopada 2018 roku zmarł nagle w wieku 42 lat

ksiądz porucznik Antonii HUMENIUK

Proboszcz Parafii Wojskowej pw. Gabriela Archanioła
oraz kapelan jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu.
Od września 2014 do sierpnia 2015 roku pełnił posługę kapelana
jako wikariusz w Parafii Wojskowej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wałczu.

Spoczął w dniu 26 listopada 2018 r. w rodzinnej parafii
w Osinie Lubuskim.

     

 

W dniu 02 sierpnia 2018 roku zmarł

st. chor. sztab. Mieczysław LENKIEWICZ

Wieloletni żołnierz 1 Pułku i 2 Brygady Łączności.
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej w Legnicy służbę w pułku rozpoczął
jako starszy mechanik Bazy Ładowania Akumulatorów.
Później kontynuował ja jako magazynier, dowódca plutonu,
technik kompanii i Kierownik Warsztatów Technicznych.
W ostatnich latach swej służby pełnił obowiązki dowódcy plutonu zasilania
w 2 Batalionie Dowodzenia.
Członek naszego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

 

W dniu 12 lipca 2018 roku zmarł

podpułkownik inż. Jan ŁOPUSZYŃSKI

Żołnierz 15 Pułku Radioliniowo - Kablowego w Sieradzu, 1 Pułku i 2 Brygady Łączności.
Zasłużony inżynier i fachowiec znający eksploatowany sprzęt łączności.
Po latach służby w Sieradzu po ukończeniu studiów w WAT dalszą służbę kontynuował
w Wałczu, gdzie pełnił obowiązki inżyniera 1 Batalionu Dowodzenia.
W 2 Brygadzie Łączności objął stanowisko Starszego Inżyniera Służb Technicznych
i nieetatowo - (pierwszego w historii) Metrologa Brygady.
Po odejściu w stan spoczynku w 1982 roku, przeniósł się w strony rodzinne.
Prywatnie członek Koła Łowieckiego - czynny myśliwy.

Spoczął na Cmentarzu na Dolnym Mieście w Wałczu.

 

 

W dniu 6 stycznia 2018 roku zmarł

podpułkownik Tadeusz KOWALCZUK

Długoletni żołnierz 5 i 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Zasłużony łącznościowiec, Komendant Bloku Szkolnego oraz Starszy Inżynier
Sekcji Systemów Łączności ale przede wszystkim wielokrotny racjonalizator
oraz konstruktor wielu typów i nowatorskich egzemplarzy sprzętu łączności.
Po przenosinach do Bydgoszczy inżynier w 4 Łużyckim Pułku Łączności
i Szef Sztabu 5 Okręgowych Warsztatów Technicznych.

Spoczął na Cmentarzu na Szwederowie w Bydgoszczy.

 

 

W dniu 30 października 2017 roku zmarł

podpułkownik Józef POSPIESZNY

Długoletni łącznościowiec i Szef Garnizonowego Węzła Łączności
w Wałczu, członek naszego Koła Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

 

W dniu 11 lipca 2017 roku zmarł

młodszy chorąży Zdzisław GIEŁCZYK

Długoletni żołnierz 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Żołnierz Batalionu Wysuniętego Stanowiska Dowodzenia,
wieloletni dowódca plutonu zabezpieczenia.

Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

 

 

W dniu 26  czerwca 2017 roku zmarł

chorąży Maciej SMIRNOW

Długoletni żołnierz 2 Brygady Łączności.
Wieloletni technik sekcji telegraficznej Bloku Wyszkolenia,
w późniejszych latach - informatyk Sekcji Operacyjnej Sztabu 2 Brygady Łączności.
Członek naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Koleżeński i służący pomocą każdemu i w każdej sprawie.
MACIEK pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny,
życzliwy o wysokiej kulturze osobistej przyjaciel, kolega i towarzysz broni.

 

 

W dniu 28 maja 2017 roku zmarł

młodszy chorąży Wiesław SZCZEPAŃSKI

Długoletni żołnierz 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Wieloletni szef kompanii w II Batalionie Dowodzenia,
a pod koniec służby - Komendant Wojskowej Straży Pożarnej.
W osobie Roberta (jak nazywali go najbliżsi), straciliśmy miłego kolegę i przyjaciela.

Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

 

 

W dniu 12 maja 2017 zmarł nagle
 

pułkownik dypl. Florian WOŹNIAK

Długoletni żołnierz naszej jednostki ... 
Dowódca plutonu i dowódca kompanii w 1 Pułku Łączności.
Po ukończeniu Akademii Łączności, jako oficer dyplomowany
pełnił kolejno obowiązki: Szefa Sztabu batalionu łączności 15 DZ,
Oficera Łączności Szefostwa Wojsk Łączności POW,
i Szefa Łączności 12 Dywizji Zmechanizowanej.
Po powrocie do Wałcza objął stanowisko Szefa Sztabu
i często w zastępstwie był Dowódcą 2 Brygady Łączności.
Żeglarz - członek reprezentacyjnej załogi jednostki.

W ostatnim okresie swojej służby pełnił obowiązki
Szefa Sekretariatu Dowódcy POW ds. wynalazczości.

Ale przede wszystkim był szanowanym i lubianym przełożonym,
kolegą i przyjacielem - członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Spoczął na Cmentarzu na Dolnym Mieście w Wałczu.

 

 

W dniu 15 stycznia 2017 roku zmarł

sierżant Mariusz KUŁAGA

Długoletni żołnierz 2 Brygady i 100 Batalionu Łączności,
operator stacji zasilania później magazynier sprzętu uzbrojenia.
 

                              (podziękowanie) ...

 

 

W dniu 17 listopada 2016 roku zmarł

st. chor. sztab. Wacław TATUR

Całe swoje życie związał z wojskiem, orkiestrą wojskową i z muzyką.
Nieprzerwanie od lat 60-tych był szefem Orkiestry Garnizonowej.
Jego wielką pasją była gra na akordeonie.
Po odejściu w 1996 roku do rezerwy dalej grywał ze swoimi Kolegami z orkiestry,
a w wolnych chwilach uczył młodych adeptów muzyki.
 

 

 

W dniu 15 października 2016 roku zmarł

podpułkownik Jerzy BIERKA

Długoletni żołnierz 5 i 1 Pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Wieloletni dowódca kompanii remontowej i kierownik Zintegrowanych
Warsztatów Technicznych oraz pod koniec czynnej służby
- starszy inżynier Brygady ds. TI.

Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

 

 

W dniu 15 października 2016 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Jan SOBIESKI

Długoletni żołnierz 1 Pułku i 2 Brygady Łączności.
Operator aparatowni łączności i technik kompanii TI.
W ostatnich latach czynny członek naszego Koło ZŻWP.

Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

 

 

 

W dniu 7 września 2016 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Ireneusz BUJALSKI

Długoletni żołnierz 1 Pułku i 2 Brygady Łączności.
Zasłużony szef kompanii,
i wychowawca wielu pokoleń żołnierzy.

 

 

W dniu 20 sierpnia 2016 roku zmarł w Wałczu

pułkownik inż. Waldemar SUCHECKI

Dowódca plutonu czołgów w pułkach w Kostrzynie i Gubinie.
Długoletni
żołnierz 5 i 1 Pułku Łączności oraz 2 Brygady Łączności.
Inżynier batalionu, starszy inżynier i Szef Służb Technicznych (Z-ca Dowódcy) 2 Brygady Łączności.
Autor i współautor wielu projektów racjonalizatorskich ...
Zasłużony Racjonalizator Wojska Polskiego.
Po przejściu w stan spoczynku - jeszcze wieloletni pracownik
Inżynier Garnizonowego Węzła Łączności w Wałczu.
Współautor Historii Jednostki Wojskowej 2016.

Spoczął na Cmentarzu na Dolnym Miescie w Wałczu.

 

 

 

W dniu 20 lipca 2016 roku zmarł w Wałczu

chorąży Józef MOCHA

Długoletni żołnierz 2 Brygady Łączności.
Operator radiostacji dużej mocy,
także w siłach ONZ ...
później pod koniec służby - szef kompanii.

 

 

W dniu 25 maja 2016 roku zmarł w Wałczu

młodszy chorąży Andrzej SADOWSKI

Długoletni żołnierz  5 i 1 pułku oraz 2 Brygady Łączności.
Operator radiostacji dużej mocy,
także w siłach Polskiego Kontyngentu Sił Zbrojnych ONZ w Egipcie
później technik działu radio Bloku Szkolnego.


 

 

W dniu 19 maja 2016 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Franciszek NITKA

Długoletni członek i solista gry na barytonie
orkiestr wojskowych od 1949 roku,
w Kołobrzegu, Bemowie Piskim ...
i od 1961 roku w Orkiestrze Garnizonowej w Wałczu.
Po odejściu w stan spoczynku od 1989 roku oddawał się łowiectwu,
grywał społecznie na różnych uroczystościach
i był czynnym członkiem naszego Związku.


     

 

 

W dniu 13 grudnia 2015 roku zmarł w Koszalinie

podpułkownik inż. Stanisław NOWAKOWSKI

Długoletni żołnierz 5 i 1 Pułku Łączności
oraz 2 Brygady Łączności.
Starszy inżynier ds. radio pułku
i zastępca Szefa Służb Technicznych.
Po odejściu w stan spoczynku, mieszkał w Koszalinie
ale wielokrotnie nas odwiedzał.
     

 

 

W dniu 14 października 2015 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik doktor Edward ŁASKI

Długoletni lekarz i Szef Służby Zdrowia 5 i 1 Pułku Łączności
oraz 2 Brygady Łączności. Później jako doktor nauk medycznych
starszy asystent i Ordynator Oddziału Dermatologii 107 Szpitala Wojskowego
z Przychodnią w Wałczu oraz z-ca Komendanta Szpitala ds. rejonu leczniczego.
Po przejściu w stan spoczynku Kierownik i lekarz
przychodni dermatologicznej i alergologicznej.

Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

     

 

 

 

W dniu 8 września 2015 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Jerzy BERNAT

Żołnierz zawodowy 2 Brygady Łączności.
Służył także w misji ONZ w Jugosławii.
Długoletni kierownik warsztatu, kierownik działu radio
i szef kompanii remontowej.

Spoczął na Cmentarzu Chrząstkowo w Wałczu.

     

 

 

 

W dniu 18 sierpnia 2015 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Leszek NICKOWSKI

Długoletni żołnierz zawodowy
1 Pułku Łączności oraz 2 Brygady Łączności.
Członek Zarządu naszego Koła.

     

 

 

W dniu 21 lipca 2015 roku zmarł w Wałczu

st. chor. sztab. Władysław GÓRECKI

 

Długoletni żołnierz zawodowy, pierwotnie łącznościowiec
- później szef kompanii gospodarczej i dowódca kompanii remontowej
w 1 Pułku Łączności oraz 2 Brygady Łączności. Zapalony myśliwy.

     

 

W dniu 15 marca 2015 roku zmarł

podpułkownik Edward SIELSKI

W latach młodości - zesłany wraz z rodziną na Syberię.
W powojennym kraju mechanik samochodowy i jako absolwent OSS w Pile,
Kierownik dywizyjnego RWNS w 20 Dywizji Zmechanizowanej,
Zastępca Szefa Służby Samochodowej w 5 oraz 1 Pułku Łączności
i na koniec swej służby zawodowej Szef Służby Samochodowej Brygady.

     

 

W dniu 13 marca 2015 roku zginął tragicznie

major lekarz Andrzej PAPIERNIK

Długoletni lekarz 2 Brygady Łączności
i ostatni Szef Służby Zdrowia w dniu jej rozwiązania.

Wędkarz i zapalony żeglarz ...

     

 

W dniu 14 lutego 2015 roku zmarł

pułkownik inż. Stanisław MARKOWSKI

Dowódca 1 Pułku Łączności oraz
organizator i pierwszy dowódca 2 Brygady Łączności,
działacz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności,
Honorowy Prezes Oddziału Zegrzyńskiego Związku.

Spoczął na Cmentarzu w Legionowie.

     

 

W dniu 12 lutego 2015 roku zmarł nagle w wieku 58 lat

ksiądz kapelan komandor porucznik Zbigniew KŁUSEK

Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej
pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Pile.
Od 25 stycznia 2006 do 2009 roku
proboszcz Parafii Wojskowej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wałczu.

Spoczął w dniu 19 lutego 2015 r. w rodzinnej parafii
Luboczy k/Jasła.

     

 

 

 

W dniu 29 stycznia 2015 roku zmarł

starszy chorąży Mieczysław BIERNACKI

Długoletni żołnierz - pracownik sztabu
1 Pułku i 2 Brygady Łączności.

     

 

 

W dniu 14 listopada 2014 roku zmarł w Wałczu

starszy chorąży Kazimierz WÓJTOWICZ

Długoletni żołnierz zawodowy
1 Pułku Łączności oraz 2 Brygady Łączności,
operator urządzeń transmisji informacji
- dowódca telefonicznej aparatowni utajniającej.

     

 

W dniu 27 października 2014 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik Jan MALEC

Długoletni żołnierz zawodowy
1 Pułku Łączności oraz 2 Brygady Łączności.
Do Pułku przybył ze stanowiska Szefa Łączności
68 Pułku Czołgów Średnich (20 DPanc) w Budowie.
W naszej jednostce był Komendantem Szkoły Podoficerskiej
i Młodszych Specjalistów Wojsk Łączności, później
Zastępcą Szefa Sztabu sprawując równocześnie funkcję
Komendanta Garnizonu Wałcz.

     

 

W dniu 18 kwietnia 2014 roku zmarł w Bydgoszczy

podpułkownik Marian WIŚNIEWSKI

Zastępca Dowódcy do spraw liniowych
1 Pułku Łączności i 2 Brygady Łączności
.
w latach 1973 do 1977 ...
Służył w naszej jednostce gdy jeszcze
stacjonowała w Warszawie ...

Spoczął na Cmentarzu w Bydgoszczy.

     

 

W dniu 15 marca 2014 roku zmarł w Wałczu

major Henryk LASZCZKOWSKI

Żołnierz 1 Pułku Łączności i później 2 Brygady Łączności.
Dowódca plutonu, dowódca kompanii szkolnej Szkoły Podoficerskiej ...
Na koniec służby - Komendant Poligonu Szkolnego i Oficer Operacyjny Sztabu.
Członek naszego Koła - Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego.

     

 

W dniu 14 lutego 2014 roku zmarł w Pile

podpułkownik Sylwester KRZYŻAGÓRSKI

Długoletni żołnierz 5 i 1 Pułku Łączności.
Kierownik Klubu Żołnierskiego, po studiach w AON - zastępca
dowódcy batalionu i zastępca dowódcy pułku
do spraw politycznych.
Dalszą służbę pełnił w Pile, gdzie po przejściu w stan spoczynku
przez wiele lat pracował jeszcze społecznie.
     

 

W dniu 14 grudnia 2013 roku zmarł w Wałczu

st. sierż. sztab. Andrzej SZYMAŃSKI

Służbę wojskową rozpoczął w 1981 roku w Orkiestrze Garnizonowej.
Po jej rozwiązaniu dalszą służbę pełnił w batalionie radioliniowo-kablowym
2 Brygady Łączności jako operator radiolinii operacyjnej
i dalej po jej rozwiązaniu w usamodzielnionym 4 Batalionie Dowodzenia.
Ostatnie lata był płatnikiem służby finansowej w 104 Batalionie Zabezpieczenia.
Ale przede wszystkim zapamiętaliśmy Go jako wirtuoza gry na saksofonie.

     

 

W dniu 15 października 2013 roku zmarł w Wałczu

major Grzegorz SZWARC

Zastępca Dowódcy batalionu czołgów 49 Warszawskiego
Pułku Zmechanizowanego w Wałczu, Zastępca Dowódcy
107 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Szczecinku i na koniec służby wojskowej
- Oficer Sztabu 2 Brygady Łączności d/s mobilizacyjnych.
W rezerwie był pracownikiem wojska 2 Rejonowej Bazy Materiałowej,
1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu i 16 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.
Ale wielu z nas zapamiętało Go z działalności pozasłużbowej ...
gdy przepięknie śpiewał Szanty.

     

 

W dniu 29 września 2013 roku zmarł w Wałczu

major Jan MITRUS

Żołnierz 5 i 1 Pułku Łączności, później 2 Brygady Łączności.
Pełnił obowiązki: dowódcy kompanii radiowej, zastępcy dowódcy batalionu II i V(WSD).
Na koniec służby w JW. 2016 był Oficerem Operacyjnym Sztabu Brygady.
Ostatni Jego etap służby wojskowej to praca w Wojskowej
Komendzie Uzupełnień w Wałczu
i praca społeczna w naszym Kole.

     

 

W dniu 14 sierpnia 2013 roku zmarł w Wałczu

Grzegorz MRUGAŁA

Żołnierz 5 Pułku Łączności, później długoletni pracownik
kompanii remontowej (kierownik działu remontu zespołów spalinowych
Zintegrowanych Warsztatów Technicznych) 1 Pułku
i 2 Brygady Łączności.

     

 

W dniu 21 czerwca 2013 roku zmarł w Wałczu

major Jan JUSZKIEWICZ

Żołnierz 5 i 1 Pułku Łączności (operator radiostacji R-110,
dowódca kompanii radiowej), później żołnierz 2 Brygady Łączności.
Także Pomocnik Szefa Służb Technicznych i Zastępca
Dowódcy 1 Batalionu Dowodzenia.

Spoczął na Cmentarzu Komunalnym Wałcz - Chrząstkowo.

(wspomnienie) ...
     

 

W dniu 3 czerwca 2013 roku zmarł w Wałczu

st. sierż. sztab. Grzegorz PIASKOWSKI

Żołnierz 2 Brygady Łączności.
Mechanik samochodowy i dowódca warsztatu remontowego
w batalionie radioliniowo-kablowym.
     

 

W dniu 30 kwietnia 2013 roku zmarł w Złotowie

st. sierż. sztab. Andrzej PIETRYKOWSKI

Żołnierz 2 Brygady Łączności.
Operator i później dowódca Aparatowni Zdalnego sterowania.
W ostatnich latach technik kompanii.
     

 

W dniu 7 kwietnia 2013 roku zmarł w Bydgoszczy

pułkownik  Janusz MODRZYŃSKI

Żołnierz 2 Brygady Łączności.
Dowódca plutonu i kompanii jeszcze w 5 i 1 Pułku Łączności
od 1965 do 1972 roku.
Po latach ponownie wraca do Wałcza do tej samej jednostki,
by od 1989 do 1991 dowodzić 2 Brygadą Łączności.
     

 

W dniu 28 stycznia 2013 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik mgr Edward  Ż A K

Żołnierz 2 Brygady Łączności.
Służył w jednostce  na stanowiskach specjalisty ds. samochodowych,
od technika w Batalionie Radioliniowo-Kablowym, przez inżyniera służb technicznych
po Oficera Sekcji Planowania Logistyki.
Po rozwiązaniu Brygady dalszą służbę pełnił w Kontroli Gospodarczej MON.
Po zdjęciu munduru wrócił do Wałcza i pracował w Komendzie
1 Regionalnej Bazy Logistycznej.
     

 

W dniu 2 stycznia 2013 roku zmarł nagle w Wałczu

kapitan Józef STRĄCZYŃSKI

Żołnierz 2 Brygady Łączności od czasu jej powstania.
Przed przeniesieniem się do Wałcza,
żołnierz 15 Brygady Radioliniowo - Kablowej (wcześniej pułku) w Sieradzu.


     

 

 

 

W dniu 18 lipca 2012 roku zmarł w Wałczu

starszy sierżant sztabowy Mieczysław TOPYŁA

Żołnierz 1 Pułku Łączności, później 2 Brygady Łączności,
ostatnio technik plutonu łączności specjalnej kompanii remontowej.

     

 

W dniu 5 stycznia 2012 roku zmarł w Wałczu

Brunon KLEIN

Żołnierz 5 i 1 Pułku Łączności, później pracownik
wojska w 2 Brygadzie Łączności.
Wieloletni inspektor BHP i działacz związkowy.

Spoczął na Cmentarzu Komunalnym Wałcz - Chrząstkowo.

                                     (wspomnienie kolegów) ...

     

 

W dniu 15 października 2011 roku zmarł w Wałczu

starszy sierżant sztabowy Jan BAGROWSKI

Żołnierz 5 i 1 Pułku Łączności później 2 Brygady Łączności.
Wieloletni starszy mechanik Sekcji Telegraficznej Poligonu Szkolnego.

Spoczął na Cmentarzu Komunalnym Wałcz - Chrząstkowo.

 pamiętacie ... zapalony wędkarz ...
... każdy wolny czas poświęcał na klepanie błystków i wiązanie przyponów ...

                                            ... (wspomnienie z uroczystości pogrzebowej)
     

 

W dniu 20 kwietnia 2011 roku zmarł w Wałczu

major Stanisław MĘDRZYCKI

Żołnierz 1 Pułku Łączności w Wałczu.

Zastępca dowódcy II Batalionu Dowodzenia

Spoczął na Cmentarzu Komunalnym Wałcz - Chrząstkowo.


                                                 (wspomnienie kolegów) ...

      

 

 

W marcu 2011 roku zmarł nagle w Wałczu

porucznik Władysław SKOWROŃSKI

Żołnierz 2 Brygady Łączności.

Szef Służby Żywnościowej w okresie
jej najlepszych lat ...

      

 

 

W dniu 8 stycznia 2011 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik Witold LENSKI

Żołnierz 5 i 1 pułku później 2 Brygady Łączności.

Wieloletni dowódca samodzielnej kompanii, Z-ca D-cy Batalionu
ds. technicznych i Dowódca Batalionu WSD ...

      

 

 

W dniu 29 września 2010 roku zmarł w Białymstoku

podpułkownik mgr inż. Jerzy MARTYNKO

Żołnierz 5 i 1 Pułku Łączności później 24 Pułku Łączności w Kwidzynie.

W Wałczu Z-ca D-cy Bat. KSD, po jego rozwiązaniu - Z-ca D-cy 24 Pułu Łączności
ds. technicznych w Kwidzynie. Ostatno emeryt ...

 ... cechowało go specyficzne, ojcowskie podejście do żołnierzy ...
... na naszym drugim spotkaniu, starszy pan z leseczką ...
(list od kolegów)
     

 

 

W dniu 5 lipca 2010 roku zmarł nagle w Wałczu

starszy sierżant sztabowy Jerzy BARTKOWSKI

Żołnierz 2 Brygady Łączności później 100 batalionu w Wałczu.


     

 

 

W dniu 24 czerwca 2010 roku zmarł tragicznie w Wałczu

starszy sierżant sztabowy Marian ŁAWNICZAK

Żołnierz 2 Brygady Łączności później 100 batalionu w Wałczu

Ostatnio ... dowódca plutonu gospodarczego
104 Batalionu Zabezpieczenia.

 ... zawsze uśmiechnięty i wesoły ...
... i takim Go zapamiętamy ...
     

 

 

W dniu 24 kwietnia 2009 roku zmarł w Wałczu

starszy chorąży sztabowy Andrzej KOPA

Żołnierz 2 Brygady Łączności w Wałczu

dowódca plutonu kompanii remontowej, szef kompanii, technik kompanii łączności ...
ostatnio operator węzła łączności.

     

 

 

W dniu 11 marca 2009 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik mgr Hieronim NAWÓJ

Żołnierz  2 Brygady Łączności w Wałczu

Długoletni oficer Sekcji Wychowawczej.

Spoczął na Cmentarzu Komunalnym Wałcz - Chrząstkowo.

                           ... (wspomnienie z uroczystości pogrzebowej)

                                 ... (wspomnienie rezerwisty byłego podwładnego)

     

 

 

W dniu 11 stycznia 2009 roku zmarł w Wałczu

kapitan Zbigniew Adam ZBYSZYŃSKI

Żołnierz  2 Brygady Łączności w Wałczu

Długoletni dowódca plutonu i kompanii radiowej 2 batalionu dowodzenia,
do którego przybył w latach 70 z wojsk lotniczych.

     

 

 

W dniu 14 listopada 2008 roku zmarł w Wałczu

starszy chorąży sztabowy Tadeusz SAŁAHUB

Żołnierz 2 Brygady Łączności w Wałczu

dowódca plutonu radiowego i długoletni technik kompanii dowodzenia (manewrowej).

     

 

 

W dniu 4 listopada 2008 roku zmarł w Wałczu

starszy chorąży sztabowy Mirosław SIWIŃSKI

Żołnierz 2 Brygady Łączności w Wałczu

długoletni dowódca plutonu 2 i 5 batalionu 2 Brygady Łączności.

     

 

 

W dniu 28 maja 2008 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik Wacław FRĄCKOWIAK

Żołnierz 2 Brygady Łączności w Wałczu

instruktor w sekcji wychowawczej brygady.

     

 

 

W dniu 10 maja 2008 roku zmarł w Wałczu

kapitan Bogumił ZATOŃSKI

Żołnierz 5 i 1 pułku oraz 2 Brygady Łączności w Wałczu

długoletni dowódca plutonu w 1 i 5 batalionie.

ostatnio .... pracownik wojska kompanii remontowej
pamiętacie ... fachowiec, znający dobrze sprzęt łączności ...
... a nawet "lokomotywy" ...

     

 

 

W dniu 19 kwietnia 2008 roku zmarł w Wałczu

podpułkownik Kazimierz NARKIEWICZ

Żołnierz 5 i 1 pułku oraz 2 Brygady Łączności w Wałczu

dowódca 3 batalionu WSD.

ostatnio .... starszy oficer sztabu ds. mobilizacyjnych

     

 

 

 

W marcu 2008 roku zmarł w Wałczu

kapitan mgr inż. Zbigniew JÓZEFIAK

Żołnierz 2 Brygady Łączności w Wałczu

ostatnio szef logistyki batalionu radioliniowo-kablowego.

pamiętacie ?... po prostu .... "D Ż O Z E F" ....

     

 

W dniu 11 stycznia 2008 roku zmarł w Warszawie

pułkownik Mieczysław KLUKA

Dowódca 5 oraz 1 Pułku Łączności w Warszawie i Wałczu

w latach 1964 - 1971.

Spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

      wspomnienie ...

 

 

W dniu 26 października 2007 roku zmarł w Pile

podpułkownik rezerwy Konstanty ZAŁĘCKI

Były żołnierz 5 Pułku Łączności i Batalionu KSD.

pamiętacie ?... długoletni Szef Służby Samochodowej Batalionu KSD, a nade wszystko myśliwy, który jak prawdziwy traper upodabniał się do otoczenia ... latem do zieleni lasów, zimą do bieli śniegów. Odszedł od nas w środowisku, które kochał nade wszystko !

 

 

W dniu 19 sierpnia 2007 roku zmarł w Wałczu

major rezerwy Henryk WĘGLEWSKI

Były żołnierz 2 Brygady Łączności.

pamiętacie ?... długoletni dowódca kompanii w I batalionie dowodzenia w pułku i później w brygadzie, następnie sztabu batalionu radioliniowowo-kablowego i po odejściu z brygady - Szef Sztabu 6 Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej w Wałczu.

 

 

W dniu 11 lutego 2007 roku zmarł

Ksiądz Kapelan podpułkownik magister
Franciszek  K Ę D Z I O R A

Pierwszy Kapelan Garnizonu Wałcz od 1992 roku.

pamiętacie ?... jak przeprowadził się z pomieszczeń 2 BZ do 2 namiotów (gdzie podczas mszy kapało wszystkim za kołnierze) aby na fundamentach remizy strażackiej zbudować WIELKI  Kościół Garnizonowy pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu !!  (życiorys)

 

 

W dniu 2 grudnia 2006 roku zmarł

starszy sierżant sztabowy
M a r i a n  C E B U L A

były żołnierz 1 batalionu dowodzenia 2 Brygady Łączności.

pamiętacie ?... długoletni technik kompanii radiowej 1 batalionu 2 Brygady Łączności.

 

 

W dniu 1 grudnia 2006 roku zmarł tragicznie

młodszy chorąży sztabowy
T o m a s z   A D A M U S

były żołnierz batalionu radioliniowo-kablowego 2 Brygady Łączności.

pamiętacie ?... bardzo solidny i sumienny dowódca plutonu kablowego brlk 2 Brygady Łączności.

 

 

W dniu 7 listopada 2006 roku zmarł

starszy sierżant sztabowy
A n d r z e j   M A R C Z Y K

były żołnierz batalionu WSD później 3 batalionu 2 Brygady Łączności.

pamiętacie ?... bardzo solidny i sumienny dowódca radiostacji  ... 
wychowawca wielu operatorów i radiotelegrafistów, brał udział w wielu ćwiczeniach i zajęciach w polu  ... swoją służbę wojskową rozpoczął w połowie lat 70 (jeszcze w Pułku) w kompanii radiowej batalionu WSD dowodzonej przez kpt. Władysława Czachora, później przez kpt. Andrzeja Spiżewskiego  ... Jednak z ostatnich lat służby pamiętamy go z chyba najbardziej zaszczytnej funkcji dla żołnierza ... członka Pocztu Sztandarowego 2 Brygady Łączności.

 

 

 

 

W dniu 1 maja 2006 roku zmarł w Pile

starszy sierżant sztabowy
S ł a w o m i r   R E M B O W S K I

były żołnierz 1 batalionu brygady, później Składnicy Sprzętu Łączności w Pile.

pamiętacie ?... bardzo solidny i sumienny  ...  swą służbę wojskową
rozpoczął na początku lat 70 (jeszcze w Pułku) w plutonie tzw. służby nadterminowej ...

 

 

W dniu 3 lutego 2006 roku zmarł w Pile

podpułkownik
W a l e r i a n   K A C Z M A R E K

długoletni Z-ca Szefa Sztabu 5 i 1 Pułku Łączności.

pamiętacie ?... nieprzeciętny organizator  ...  główny pomysłodawca
i wykonawca wystroju koszar (między innymi skweru przy fontannie) ...

 

 

W dniu 22 sierpnia 2005 roku zmarł w Wałczu

pułkownik  inżynier
W ł o d z i m i e r z    A U G U S T Y N O W I C Z

długoletni DOWÓDCA 2 Brygady Łączności.
Wcześniej Dowódca Pułku Radioliniowo - Kablowego w Świeciu,
później Szef Sztabu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Spoczął na Cmentarzu Komunalnym Wałcz - Chrząstkowo.

pamiętacie ?... nieprzeciętny niepowtarzalny człowiek ...  nieprzeciętny zarówno jako dowódca,
wychowawca i kompan ...           (
więcej )

 

 

W dniu 22 lutego 2005 roku zmarł

podpułkownik  Ireneusz  PRZYBYŁOWICZ

długoletni Szef Służby Chemicznej 2 Brygady Łączności.

pamiętacie ?... nie było sprawy, której by nie załatwił ...

 

 

W dniu 4 marca 2005 roku zmarł

starszy sierżant sztabowy  Zbigniew  WITAK

długoletni Magazynier Służby Chemicznej pułku i 2 Brygady Łączności.

pamiętacie ?... zawsze wesoły, skory do niesamowitych dowcipów ...

 

 

W dniu 27 września 2002 roku zmarł

chorąży  Bogumił   REWERS

długoletni szef kompanii Szkoły Podoficerskiej pułku i 2 Brygady Łączności.

pamiętacie ? ... wzorowy szef  kompanii jak przysłowiowy ojciec dla elewów ...

 


I takimi ,,, ich zapamiętajmy ...