Ruchomy węzeł łączności cyfrowej
RWŁC-10 na sam. Star-266.

Aparatownia RWŁC-10 jest pierwszym prototypowym elementem łączności cyfrowej wyprodukowanym w ostatnich latach. jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Aparatownia transmisyjna umożliwia:

- zestawienie niejawnych linii radiowych dużej przepustowości;

- przyjęcie łączy kablowych i światłowodowych;

- organizację małego węzła łączności dla punktu dowodzenia;

- łącza WAN i nie utajnione łącza światłowodowe do wozów lub obiektów dowodzenia;

- budowę węzłów łączności stanowisk dowodzenia;

- współpracę z systemem stacjonarnym.