Aparatownia łączności cyfrowej
- transmisyjna AT w kontenerze.

Aparatownia transmisyjna AT jest jednym z dwóch podstawowych elementów polowego systemu łączności Wojsk Lądowych. AT jest przeznaczona do budowy systemu łączności. Jej zadaniem jest zapewnienie łączności dla stanowisk dowodzenia. W skład aparatowni wchodzą: 3 radiolinie cyfrowe, łącznica, krotnica, węzeł pakietowy,  zespół zakończeń liniowych.

 

 

 

 

 

 

Aparatownia transmisyjna umożliwia:

- zestawienie niejawnych linii radiowych dużej przepustowości;

- przyjęcie łączy kablowych i światłowodowych;

- organizację małego węzła łączności dla punktu dowodzenia;

- łącza WAN i nie utajnione łącza światłowodowe do wozów lub obiektów dowodzenia;

- budowę węzłów łączności stanowisk dowodzenia;

- współpracę z systemem stacjonarnym.