Polowa stacja zasilania SZ-4
na samochodzie Star-266.

     Zasadniczym wyposażeniem tej stacji zasilania są 2 zespoły spalinowo - elektryczne typu PAD-20-3/400R na ramach zamontowane w głównej części nadwozia. W przedniej części nadwozia jest wydzielony przedział dla załogi z osobnym wejściem z boku. Jest to pomieszczenie socjalne załogi stacji oraz główna rozdzielnia stacji. Znajduje się tam tablica sterująca zespołów i główna tablica rozdzielcza. Wyposażona ona była w przełączniki główne pozwalające dokonać wyboru zespołu oraz system pozwalający na równoczesną synchroniczną pracę obu zespołów spalinowych. Pozwala to na uzyskanie sumarycznej mocy obciążenia do 40 kW.