Z ŻYCIA NASZEGO KOŁA

 

Tutaj postaramy się
zamieszczać opis aktualnych wydarzeń dotyczących
Koła ZŻWP nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.


    NOWY 2021 ROK 

 

 

       
 

 

 

 

Na zdjęciu - uczestnicy spotkania ...

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

       
 

 

 

 

 

Na zdjęciu - uczestnicy zebrania z uwagą oglądają prezentację kolegi generała Janusza Sobolewskiego ...
(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 

 
 

 

 
     

   

 

 

       
 

 

 

 

 

Na zdjęciu - uczestnicy
spotkania ...

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 

 
 

 

 
     

   

 

 

       
 

 

 

 

 

Na zdjęciu - ksiądz kapelan ppłk Witold KUREK celebrujący mszę ...
(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Na zdjęciu - koledzy Kierepka, Wysocki i Kowal przy jednym z grobów ...
(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Na zdjęciu - uczestnicy zebrania ...
(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

 

WYDARZENIA  Z  LAT  POPRZEDNICH

 

 

 

NOWY 2020 ROK 

 

 

 
       
 

 

 

 

Na zdjęciu - składanie życzeń Jubilatowi ...

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

       
 

 

 

 

Uczestnicy spotkania po spożyciu ...
- tylko pączków ...

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 2019 ROK 

       
 

 

 

 

Tradycyjne wspólne zdjęcie uczestników spotkania ...

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
 

Na zdjęciu - szacowni Jubilaci.

   
     

   

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

    2018 ROK 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

 

 

   2017 ROK

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

       
 

 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
 

 

 
     

   

 

 

 

        2016 ROK

 

Gdy nastał rok 2016, niektórzy z nas upatrywali w nim niemal magicznego symbolu, gdyż kojarzył się on wprost z numerem naszej rozwiązanej w 2001 roku Jednostki Wojskowej nr 2016, której wielu z nas poświęciło ...
                    
całe swe zawodowe i osobiste życie ...

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

       
 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

 
     

   

 

 

 

        2015 ROK

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 
       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

        2014 ROK

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 
       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 
       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 
       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 

        2013 ROK

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ... )

     

   

 

 

 

       
 

 

Na zdjęciu moment wręczenia aktu nominacji.
Wręcza go Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku ppłk Jacek PAPIEWSKI.

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

       
 

 

Na zdjęciu Jubilat w otoczeniu kolegów.

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

       
 

 

Uczestnicy zebrania.

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

       
 

 

Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki.

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

 

       
 

 

Wspólne zdjęcie uczestników majówki.

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

 

       
 

 

Jubilat w otoczeniu kolegów.

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       
       
 

 

Nowo ukonstytuowany Zarząd Koła nr 10.

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

 

 

        2012 ROK

       
 

 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

 

       

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...

       

 

 

 

2011 ROK

 

 
       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...
(aby obejrzeć ... kliknij)

       

 

 

 

       
 

 

(Więcej o tym wydarzeniu ...
(aby obejrzeć ... kliknij)

       

 

       
 

 

(Więcej o odprawionej Mszy św.  ...
(aby obejrzeć ... kliknij)

       

 

       
 

           

 

(Więcej o przebiegu wieczoru ...
(aby obejrzeć ... kliknij)

       

 

OCALIĆ  OD  ZAPOMNIENIA

 

 

       
 

 

 


Więcej z tej imprezy w specjalnym ARTYKULE.

(aby obejrzeć ... kliknij)

 

       

 

 
       
 

 

 


(Więcej o uroczystości ...

(aby obejrzeć ... kliknij)

 

       

 

 

       
 

 

 


(Więcej o przebiegu spotkania ...

(aby obejrzeć ... kliknij)

 

       

 

       
 

 

 


(Więcej o przebiegu spotkania ...

(aby obejrzeć ... kliknij)

 

       

 

 

       
 

 

 

Mjr Jana Mitrusa ...


(Więcej o przebiegu spotkania ...

(aby obejrzeć ... kliknij)

 

       

 

 

 

 

         2010 ROK

 

 

 

         
 

 

Więcej o tym wydarzeniu ...

 
         

 

         
 

 

Więcej o tym wydarzeniu ...

 
         

 

         Główne punkty tego spotkania to:
           - podsumowanie rocznej działalności Zarządu,
           - omówienie szczegółowe przez prezesa, skarbnika i szefa komisji rewizyjnej,
           - przedstawienie planu zamierzeń koła na rok 2010,
           - omówienie głównego zamierzenia "3 Spotkania Pokoleń",
           - inne sprawy ... jak przyjęcie nowych członków ...

 

         2009 ROK

 

 


Powrót