KOŁO  Nr 10 ZŻWP

 

HISTORIA  POWSTANIA

ZWIĄZKU  BYŁYCH  ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I OFICERÓW  REZERWY  WOJSKA  POLSKIEGO

KOŁA NR 10 im. Ziemi Wałeckiej w  WAŁCZU


    Z potrzeby integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych i ze względu na skomplikowaną sytuację w kraju w dniu 25 marca 1981 roku odbyło się zebranie założycielskie Koła Związku Byłych  Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego przy 2 Brygadzie Łączności w Wałczu. Jednostka ta pełniła potem funkcję jednostki patronackiej w stosunku do Koła udzielając wielokrotnie pomocy w jego funkcjonowaniu.

   Dowództwo jednostki reprezentował ppłk Marian Szymoniak.

 

KOMITET   ORGANIZACYJNY  ZBŻZ i OR WP

         
  ppłk  rez. Andrzej  ŁABUŚ   mjr  rez. Stanisław  MĘDRZYCKI  
         
  mjr rez. Tadeusz   TUREK   ppłk  Marian  SZYMONIAK  
         

CZŁONKOWIE   ZAŁOŻYCIELE

  ppłk  rez. Andrzej  ŁABUŚ   mjr  rez.  Aleksander  WŁADOŃ   ppłk  rez. Jan  MALEC  
             
  mjr  rez. Szczepan  KIELMAS   ppłk  rez. Stanisław  NOWAKOWSKI   kpt.  rez. Marian  KAJA  
             
  mjr rez.  Stanisław  MĘDRZYCKI   ppłk rez.  Edward  SIELSKI   mjr  rez. Tadeusz  TUREK  
             
 

st. sierż. rez. Jan  ANTOSZCZAK

 

mjr  rez. Antoni  KUPIŃSKI

 

st. sierż. rez.  Adolf  SZYSZKA

 
             
     

mjr rez.  Konstanty  ZAŁĘCKI

     
             

           


ZARZĄDY  KOŁA  NR 10 im. Ziemi Wałeckiej w Wałczu

 ZWIĄZKU  BYŁYCH   ŻOŁNIERZY  ZAWODOWYCH

i  OFICERÓW  REZERWY  WOJSKA   POLSKIEGO

 oraz

 ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY WOJSKA  POLSKIEGO


25.03.1981 r.   -   16.06.1981 r.

 Pierwszy Zarząd nowopowstałego Koła Nr 10 przedstawiał się następująco:

             
       
             
  Prezes
ppłk rez. Andrzej  ŁABUŚ
  Wiceprezes
mjr rez. Stanisław  MĘDRZYCKI
  Sekretarz
mjr rez. Tadeusz  TUREK
 
             
         
 

 

    Ppłk Marian Szymoniak podziękował za udział w zebraniu, złożył gratulacje wybranemu Zarządowi, zapewnił o udzielaniu przez Jednostkę Wojskową daleko idącej pomocy powstałej organizacji ZBŻZ i OR WP i zapewnił, że zgłaszane sprawy na zebraniach przekazywane będą dowództwu jednostki w celu ich załatwienia.

 
         
         
 

 

     W dniu 24 kwietnia 1981 roku odbyło się zebranie członków Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych z udziałem dowództwa JW 2016 z dowódcą płk Włodzimierzem Augustynowiczem na czele. Na zebraniu omówiono główne zasady współpracy i potrzebę spisania porozumienia pomiędzy JW 2016 a Kołem ZBŻZ o wzajemnych świadczeniach i wzajemnej pomocy.

 
         

 

 

16.06.1981 r.    -    14.03.1983 r.

     W dniu 16 czerwca 1981 roku odbyło się zebranie członków Koła w celu dokonania zmian w Zarządzie Koła, gdyż Prezes Koła został wybrany I sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR i poprosił o zwolnienie Go z funkcji Prezesa Zarządu.

 

Nowy Zarząd Koła Nr 10 ukonstytuował się następująco:

                 
         
                 
  Prezes
mjr rez. Tadeusz TUREK
  Wiceprezes
mjr rez. Stanisław  MĘDRZYCKI
  Sekretarz
mjr rez. Antoni KUPIŃSKI
  Członek
ppłk  rez. Andrzej  ŁABUŚ
 
                 

    Na dzień 1 stycznia 1982 roku Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego przy JW 2016 liczyło 14 członków w tym: 9 oficerów starszych - , 1 oficera młodszego i 4 podoficerów.

    Z dniem 17 września 1982 roku Prezes Zarządu Koła kol. Tadeusz Turek został awansowany do stopnia podpułkownika.

 

14.03.1983 r.   -  11.12.1984 r.

 

    W związku z kończącą się 2-letnią kadencją w dniu 14 marca na zebraniu sprawozdawczo wyborczym Zarząd Koła podsumował pracę Koła, a następnie w tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd.

 

Nowy Zarząd Koła Nr 10 ukonstytuował się następująco:

                 
         
                 
  Prezes
ppłk  rez. Andrzej  ŁABUŚ
  Wiceprezes
ppłk rez. Tadeusz TUREK
  Sekretarz
ppłk rez. Jan MALEC
  Skarbnik
mjr rez. Antoni KUPIŃSKI
 
                 

                                                              

Koło liczyło 12 członków wobec czego nie wybierano Komisji Rewizyjnej.

 

11.12.1984 r.    -    18.11.1988 r.

     W dniu 11 grudnia 1984 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła, na którym w głosowaniu tajnym wybrano nowy Zarząd Koła.

    W zebraniu uczestniczyli zaproszeni Goście: Dowódca JW 2016 płk Włodzimierz Augustynowicz, Jego zastępca d/s politycznych ppłk Zdzisław Kępa i Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ppłk rez. Kaczmarczyk.

             
       
             
  Dowódca JW 2016 płk  Włodzimierz AUGUSTYNOWICZ    Z-ca d-cy d/s polit.
ppłk Zdzisław KĘPA
  Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
ppłk rez. KACZMARCZYK
 
             

                                                            

 

Nowy Zarząd Koła Nr 10 ukonstytuował się następująco:

             
       
             
  Prezes
ppłk rez. Jan MALEC
  Wiceprezes
ppłk rez. Zdzisław SZUWARA
(brak zdjęcia)
  Sekretarz
ppłk rez. Andrzej  ŁABUŚ
 
             
       
             
  Skarbnik
mjr rez. Ignacy MICHALAK
  Członek
ppłk rez. Konstanty ZAŁĘCKI
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
ppłk rez. Bogdan MIKOŁAJCZAK
 
             

    W dniu 19 marca 1987 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZBŻZ i OR WP przy JW 2016. Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego w zebraniu uczestniczył płk lek. rez. Aleksander Anselm. Na zebraniu tym dokonano wyboru do Komisji Rewizyjnej dwóch brakujących członków: mjr rez. Antoniego Kinalamjr rez. Jerzego Abramowicza.

 

         
     
         
  Członek
mjr rez. Antoni  KINAL
  Członek
mjr rez. Jerzy  ABRAMOWICZ
 
         

 

18.11.1988 r.     -     03.08.1989 r.

    W dniu 18 listopada 1988 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła, na którym w głosowaniu tajnym wybrano nowy Zarząd Koła.

 

Nowy Zarząd Koła Nr 10 ukonstytuował się następująco:

                 
         
                 
  Prezes
ppłk rez. Bogdan MIKOŁAJCZAK
  Wiceprezes
ppłk rez. Jan MALEC
  Sekretarz
płk rez. Waldemar SUCHECKI
  Skarbnik
mjr rez. Ignacy MICHALAK

(zmarł 10 lipca 1989 r.)
 
                 

 

 

03.08.1989 r.  -  27.01.1993 rok.

Na zebraniu w dniu 03 sierpnia 1989 roku na Skarbnika Koła został wybrany st. chor. rez. Janusz Gembal.

Zarząd Koła  Nr 10 ukonstytuował się następująco:

             
       
             
  Prezes
ppłk rez. Bogdan MIKOŁAJCZAK
  Wiceprezes
ppłk rez.  Jan MALEC
  Sekretarz
płk rez. Waldemar SUCHECKI
 
             
         
     
         
  Skarbnik
st. chor. rez. Janusz  GEMBAL
  Członek Zarządu
płk  rez. Witold  KOWALSKI
 
         

 

27.01.1993 r.  -  12.03.1997 r.

 

Zarząd Koła  Nr 10 ukonstytuował się następująco:

             
       
             
  Prezes
ppłk rez. Bogdan MIKOŁAJCZAK
  Wiceprezes
ppłk rez. Franciszek KOBUS
  Sekretarz
mjr rez. Józef DOMIŃCZAK
 
             
       
             
  Skarbnik
mjr  rez. Tadeusz  PIECHEL
  Członek Zarządu
kpt.  rez. Marian SEWERYN
  Członek Zarządu
st. sierż sztab. rez. Henryk WLAŹ
 
             

 

 

12.03.1997 r.  -  14.02.2001 r.

 

         
 

 

    W dniu12 marca 1997 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Nr 10 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Wałczu. W zebraniu uczestniczył Prezes Związku Wojewódzkiego z Piły ppłk rez. Sylwester Krzyżagórski.

 
         

 

 

Po przeprowadzonych tajnych wyborach ukonstytuował się Zarząd Koła Nr 10 w następującym składzie:

         
     
         
  Prezes
ppłk rez. Bogdan MIKOŁAJCZAK
  Wiceprezes
ppłk rez. Ireneusz OBERMAJER
 
         
             
       
             
  Sekretarz
mjr rez. Józef DOMIŃCZAK
  Skarbnik
kpt. rez. Ryszard WŁODAREK
  Członek
st. sierż sztab. rez. Henryk WLAŹ
 
             

 

         
 

 

    Prezes Zarządu Wojewódzkiego ppłk rez. Sylwester Krzyżagórski pozytywnie ocenił pracę poprzedniego Zarządu oraz działalność całego Koła ZBŻZ i OR WP,  złożył gratulacje nowo wybranemu Zarządowi i życzył owocnej pracy na następne cztery lata.

 
         

Prezes nowo wybranego Zarządu ppłk rez. Bogdan Mikołajczak zabierając głos powiedział:

    "Serdecznie dziękuję w imieniu nowo wybranego Zarządu Koła Nr 10 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy  w Wałczu wszystkim Kolegom, którzy głosowali na skład nowego Zarządu. Serdecznie dziękuję, że Koledzy zaufali i powierzyli nam kierowanie związkiem.

Postaramy się solidnie pracować nad organizacją naszego Koła dla dobra wszystkich członków ZBŻZ i OR WP w Wałczu"

  

Skład Komisji Rewizyjnej Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZBŻZ i OR WP.

         
     
         
  Przewodniczący Komisji
mjr  rez. Jan MITRUS
  Członek Komisji
mjr rez.
Józef DĄBROWSKI
 
         

 

 

Skład Komisji Socjalno-Bytowej Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZBŻZ i OR WP.

 

         
     
         
  Przewodniczący Komisji
mjr rez. Henryk LASZCZKOWSKI
  Członek Komisji
st. sierż. sztab. rez. Jan FRELKOWSKI
 
         

 

                                                                                                                  

14.02.2001 r.  -  15.02.2005 r.

 

         
 

 

    W dniu 14 lutego 2001 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Nr 10 im. Ziemi Waleckiej ZBŻZ i OR w Wałczu. Na zebraniu obecny był Prezes Zarządu Okręgowego z Piły ppłk Sylwester Krzyżagórski.

 
         

 

 W zebraniu uczestniczył również Dowódca 2 Brygady Łączności płk Wojciech Reszka oraz Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy 2 Brygady Łączności ppłk Marian Bobelak.

         
     
         
  Dowódca 2 Brygady Łączności
płk Wojciech RESZKA
  Szef Sztabu Zastępca Dowódcy 2 Brygady Łączności
ppłk Marian BOBELAK.
 
         

Prezes Koła ppłk Bogdan Mikołajczak przedstawił sprawozdanie z czteroletniej działalności Zarządu Koła. Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

  

Następnie przystąpiono do wyborów, w trakcie którego zebranie jednogłośnie w tajnych wyborach

wybrało na następną kadencję ustępujący Zarząd w składzie:

         
     
         
  Prezes
ppłk rez. Bogdan MIKOŁAJCZAK
  Wiceprezes
ppłk rez. Ireneusz OBERMAJER
 
         
             
       
             
  Sekretarz
mjr rez. Józef DOMIŃCZAK
  Skarbnik
kpt. rez. Ryszard WŁODAREK
  Członek
st. sierż sztab. rez. Henryk WLAŹ
 
             

Skład Komisji Rewizyjnej Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZBŻZ i OR WP.

         
     
         
  Przewodniczący Komisji
mjr  rez. Jan MITRUS
  Członek Komisji
mjr rez. Józef DĄBROWSKI
 
         

Skład Komisji Socjalno-Bytowej Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZBŻZ i OR WP.

             
       
             
  Przewodniczący Komisji
mjr rez. Henryk LASZCZKOWSKI
  Członek Komisji
st. sierż. sztab. rez. Jan FRELKOWSKI
  Członek Komisji
chor. sztab. rez. Jan SOBIESKI
 
             

                             

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie wybranych Kolegów, stoją od lewej:
st. sierż sztab. rez. Henryk WLAŹ, ppłk rez. Ireneusz OBERMAJER, 
chor. sztab. rez. Jan SOBIESKI,
ppłk rez. Bogdan MIKOŁAJCZAK, mjr rez. Henryk LASZCZKOWSKI, mjr rez. Józef DOMIŃCZAK,
kpt. rez. Ryszard WŁODAREK.

 
     

    Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Sylwester Krzyżagórski pogratulował nowo wybranemu Zarządowi i złożył życzenia owocnej pracy na następną kadencję.

    Dowódca 2 Brygady Łączności płk Wojciech Reszka złożył gratulacje nowemu Zarządowi obiecując dobrą współpracę Dowództwa 2 Brygady z Zarządem i Kołem Nr 10 ZBŻZ i OR WP. Płk Reszka wspomniał, że Brygada jest patronem Koła i w związku z tym będzie zawsze pamiętał o naszym Kole. W miarę możliwości i środków będzie udzielał pomocy.

     
 

 
     
 

Dowódca 2 Brygady Łączności dziękuje Prezesowi Zarządu Rejonowego za przybycie i uczestniczenie.
Od lewej: Prezes Koła Nr 10 ppłk rez. Bogdan Mikołajczak, Dowódca 2 Brygady Łączności płk Wojciech Reszka, Prezes Zarządu Rejonowego ZBŻZ i OR WP w Pile ppłk rez. Sylwester Krzyżagórski.

 
     

 

    Prezes Koła ppłk rez. Bogdan Mikołajczak podziękował Dowódcy 2 Brygady Łączności i Prezesowi Zarządu Rejonowego za uczestnictwo w zebraniu i zaprosił wszystkich uczestników zebrania na kawę, ciasto i symboliczną lampkę wina.

    

15.02.2005 r.  -  04.02.2009 r.

    W dniu 15 lutego 2005 roku w Klubie Oficerskim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 10 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Zgodnie ze statutem po czteroletniej kadencji Zarządu Koła muszą być przeprowadzone wybory nowego Zarządu i nowego Prezesa Koła.

Na zebraniu obecny był Prezes Zarządu Rejonowego z Piły  ppłk rez. Józef Kaniecki.

    Po głosowaniu i obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji ogłosił wyniki. W skład Zarządu zostali wybrani Koledzy: Mieczysław Fryza, Henryk Wlaź, Czesław Wirowski, Ryszard Włodarek, Jan Sobieski.

 

Na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd Koła w następującym składzie:

         
     
         
  Prezes
ppłk rez. Czesław WIROWSKI
  Sekretarz
mjr rez. Mieczysław FRYZA
 
         
             
       
             
  Skarbnik
kpt. rez. Ryszard WŁODAREK
  Członek  Zarządu
st. sierż. sztab. rez. Henryk WLAŹ
  Członek  Zarządu
chor. sztab. rez. Jan SOBIESKI
 
             


    Po ukonstytuowaniu się Zarządu Prezes Zarządu Rejonowego z Piły ppłk rez. Józef Kaniecki złożył gratulacje nowo wybranemu Zarządowi Koła Nr 10 ZBŻZ i OR WP i Prezesowi Koła ppłk Czesławowi Wirowskiemu. Ppłk Józef Kaniecki życzył nowemu Zarządowi owocnej pracy w kierowaniu organizacją jaką jest ZBŻZ i OR WP, a na zakończenie powiedział: "Mam nadzieję, że współpraca między Zarządem Koła nr 10 a Zarządem Rejonowym w Pile będzie jeszcze bardziej się układała jak dotychczas."

    Gratulacje nowo wybranemu Zarządowi Koła i Prezesowi złożył ustępujący Prezes Koła ppłk Bogdan Mikołajczak, który na zakończenie powiedział: "Zawsze będę służył radą i doświadczeniem nowemu Prezesowi, gdyby takiej pomocy potrzebował lub jakiejkolwiek porady."

     
 

 
     
 

Zarząd Koła Nr 10 ZBŻZ i OR WP wybrany w dniu 15 lutego 2005 roku.
Od lewej stoją: st. sierż sztab. rez. Henryk WLAŹ,  chor. sztab. rez. Jan SOBIESKI,  ustępujący Prezes ppłk rez. Bogdan MIKOŁAJCZAK,  Prezes Zarządu Rejonowego w Pile ppłk rez. Józef KANIECKI, nowo wybrany Prezes Koła Nr10 ppłk Czesław WIROWSKI, kpt. rez. Ryszard WŁODAREK, mjr rez. Mieczysław FRYZA.

 
     

 

Nowo wybrany Prezes Koła Nr 10 ppłk Czesław Wirowski zabierając głos powiedział:

    "Dziękuję wszystkim członkom za zaufanie i poparcie w wyborach, nie zawiodę Was Koledzy, postaram się pracować dla dobra Koła jak tylko potrafię. Jako Zarząd będziemy walczyć o to,  by jak najwięcej Kolegów zasiliło nasze Koło."

    Na zakończenie zebrania został przegłosowany wniosek. Ppłk rez. Bogdan Mikołajczak został wybrany na HONOROWEGO PREZESA Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Wałczu.

 

04.02.2009 r. - 24.01.2013 r.

    W dniu 04 lutego 2009 roku odbyło sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 10 ZBŻZ i OR WP w Wałczu. Prezes Koła ppłk Czesław Wirowski powitał przybyłego z Piły Prezesa Zarządu Rejonowego płk Jana Tyczyńskiego i wszystkich członków Koła.

    Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji ogłosił wyniki.

    W skład Zarządu zostali wybrani Koledzy: Witold Kowalski, Henryk Wlaź, Piotr Szymczak, Tadeusz Rojewski, Jan Sobieski. Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujących Kolegów: Marka Kiersztyna, Wiesława Smutka i Wiesława Wysockiego.

 

Skład nowego Zarządu Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej na czteroletnią kadencję:

         
     
         
  Prezes
płk rez. Witold  KOWALSKI
  Sekretarz
mjr rez.  Piotr  SZYMCZAK
 
         

 

             
       
             
  Skarbnik
st. chor. sztab. rez. Tadeusz  ROJEWSKI
  Członek
st. sierż sztab. rez. Henryk WLAŹ
  Członek
chor. sztab. rez. Jan SOBIESKI
 
             

Komisja Rewizyjna Koła nr 10

             
       
             
  Przewodniczący komisji
ppłk rez. Marek KIERSZTYN
  Członek
ppłk rez. Wiesław WYSOCKI
  Członek
st. chor. sztab. rez. Wiesław SMUTEK
 
             

Kilka zdjęć z odbytego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

         
     
         
  Pamiątkowe zdjęcie z Prezesem Zarządu Rejonowego w Pile płk Janem Tyczyńskim nowo wybranego i ustępującego Zarządu Koła Nr 10.   Prezes Zarządu Rejonowego w Pile płk Jan Tyczyński, podziękował za pracę ustępującemu Prezesowi i całemu Zarządowi oraz złożył nowemu Zarządowi Koła Nr 10 serdeczne życzenia: zdrowia, pomyślności i owocnej pracy na następną kadencję.  
         
     
         
  Ustępujący Prezes Koła ppłk Czesław Wirowski dziękuje Prezesowi Zarządu Rejonowego w Pile płk Janowi Tyczyńskiemu za dobrą współpracę z naszym Kołem w czasie czteroletniej kadencji.   Pamiątkowe zdjęcie nowo wybranego Zarządu Koła z Prezesem Zarządu Rejonowego w Pile płk Janem Tyczyńskim. Od lewej siedzą: Tadeusz Rojewski, Jan Sobieski, Piotr Szymczak, Jan Tyczyński, Witold Kowalski, Henryk Wlaź.  
         

 

W 2010 roku  nastąpiła zmiana nazwy związku,  aktualna nazwa to

ZWIĄZEK   ŻOŁNIERZY   WOJSKA   POLSKIEGO

 

24.01.2013 r.  -  24.11.2016 r.

    W dniu 24  stycznia 2013 roku na zainicjowanym przez dotychczasowy Zarząd Koła nr 10 Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, rozliczył się on z blisko trzyletniej działalności. Multimedialna prezentacja obrazująca przebieg działalności została nagrodzona gromkimi brawami Kolegów oraz pochwałą obecnego na zebraniu Członka Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile Pana ppłk  w st. spocz. Józefa Kanieckiego. Nowy  poszerzony do siedmiu osób  skład wybranego Zarządu Koła,  ponownie na Prezesa Koła nr 10 wybrał spośród siebie kolegę płk w st. spocz. Witolda KOWALSKIEGO.

  

Zarząd Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej po ukonstytuowaniu:

             
       
             
  Prezes
płk rez. Witold  KOWALSKI
  Sekretarz
mjr rez.  Piotr  SZYMCZAK
  Skarbnik
st. chor. sztab. rez. Tadeusz ROJEWSKI
 
             
                 
         
                 
     

Członkowie  Zarządu  Koła

     
  st. sierż. sztab. rez.
Henryk  WLAŹ
  chor. sztab. rez.
Jan  SOBIESKI
  mjr rez.
Grzegorz  RUTKOWSKI
  chor. sztab. rez.
Leszek  NICKOWSKI
 
                 

Zdjęcia z odbytego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 24 stycznia 2013 roku.

         
     
         
  Członek Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile Pan ppłk  w st. spocz. Józef Kaniecki pogratulował wybranym i życzył im dalszych sukcesów w prężnie działającym Kole.   Nowo wybrany Zarząd Koła Nr 10.
Od lewej: Tadeusz Rojewski, Leszek Nickowski, Piotr Szymczak, Witold Kowalski, Grzegorz Rutkowski, Jan Sobieski, Henryk Wlaź.
 
         

 

     
 

 
     
 

Wspólne zdjęcie uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
Zdjęcie wykonał Henryk Wlaź.

 
     

    W dniu 12 czerwca 2014  roku  Walne Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zgodnie z § 58 Statutu ZŻWP powiększyło Zarząd o dwóch członków.

Do pracy w Zarządzie Koła zostali wybrani:

gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba.

  

    W dniu 07 sierpnia 2014 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Koledze Januszowi Sobolewskiemu powierzono funkcję Zastępcy Prezesa Koła. Koledze Andrzejowi Wierzbie  powierzono  organizację  imprez koleżeńskich turystyczno-biesiadnych.

    W dniu  25 września 2014 roku na Walnym Zebraniu Prezes poinformował członków Koła o zmianach w Zarządzie, które zostały jednomyślnie zaakceptowane. W związku z poszerzeniem Zarządu do dziewięciu osób, ustanowieniem nowych funkcji oraz awansowaniem na wyższe stopnie wojskowe jego członków, poszerzony skład Zarządu Koła przedstawia się następująco:

 

             
       
             
  Prezes Koła Nr 10
płk w st. spocz. Witold  KOWALSKI
  Zastępca Prezesa
gen. bryg. rez.
Janusz  SOBOLEWSKI
  Sekretarz Koła
mjr w st. spocz.
Piotr  SZYMCZAK
 
             
       
             
  Skarbnik  Koła
st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz  ROJEWSKI
  Członek Zarządu odpowiedzialny za edycje opisu działania Kola
ppłk w st. spocz. Grzegorz  RUTKOWSKI
  Członek Zarządu ds. socjalnych i zawodów sportowo obronnych
st. chor. sztab. w st. spocz. Jan  SOBIESKI
 
             
       
             
  Członek Zarządu kronikarz i fotoreporter
mł. chor. w st. spocz. Henryk  WLAŹ
  Członek Zarządu organizator imprez koleżeńskich turystyczno - biesiadnych st. chor. sztab. w st. spocz. Leszek  NICKOWSKI   Członek Zarządu organizator imprez koleżeńskich turystyczno - biesiadnych st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej  WIERZBA  
             

    W dniu 24 września 2015 roku na Walnym Zebraniu Prezes poinformował członków Koła o zmianach w Zarządzie Koła. Zmianę uzasadnił tym, że w dniu 18 sierpnia 2015 roku zmarł nasz Kolega Leszek Nickowski, a z końcem roku 2015 Kolega Tadeusz Rojewski zmienia miejsce zamieszkania i opuści nasze Koło.

    Do składu Zarządu zaproponowano trzech Kolegów: kpt. rez. Roberta Nagrodzkiego, kpt. w st. spocz. Marka Kowalskiego, chor. w st. spocz. Macieja Smirnowa.

    Koledzy wyrazili zgodę do pracy w Zarządzie Koła, a uczestnicy zebrania jednomyślnie Ich zaakceptowali.

 

Obecnie Zarząd Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej przedstawia się następująco:

                 
         
                 
  Prezes Koła Nr 10
płk w st. spocz.
Witold  KOWALSKI
  Zastępca Prezesa
gen. bryg. rez.
Janusz  SOBOLEWSKI
  Sekretarz Koła
mjr w st. spocz.
Piotr  SZYMCZAK
  Skarbnik  Koła
st. chor. sztab. w st. spocz.
Andrzej  WIERZBA
 
                 
             
       
             
  Członek Zarządu odpowiedzialny za edycje opisu działania Koła
ppłk w st. spocz.

Grzegorz  RUTKOWSKI
  Członek Zarządu kronikarz, fotoreporter
mł. chor. w st. spocz.

Henryk  WLAŹ
  Członek Zarządu ds. socjalnych
i zawodów sportowo obronnych
st. chor. sztab. w st. spocz.
Jan  SOBIESKI
 
             
       
             
  Członek Zarządu organizator imprez koleżeńskich turystyczno - biesiadnych
kpt. rez.
Robert  NAGRODZKI
  Członek Zarządu organizator imprez koleżeńskich turystyczno - biesiadnych
chor. w st. spocz
Maciej SMIRNOW
(zmarł 26 czerwca 2017 r.)
  Członek Zarządu
kpt. w st. spocz.
Marek KOWALSKI
 
             
             
             

 

                                                                                     

24.11.2016 r.   -    09.07.2021 r.

    W dniu 24 listopada 2016 roku w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

    Na dzień 24 listopada 2016 roku stan Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej wynosi 62 członków: generałów - 1, oficerów starszych - 22, oficerów młodszych - 11, chorążych - 27, podoficerów 1.

    W zebraniu z ramienia Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły uczestniczyli: Prezes Zarządu Rejonowego Pan mjr rez. mgr Zygmunt JELIŃSKI, Wiceprezes Zarządu Rejonowego ds. organizacyjnych – Pan płk w st. spocz. Wacław STĘPYRA

    Uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego i zaproszonych Gości powitał Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski.

         
     
         
  Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski
wita uczestników zebrania  i zaproszonych Gości.
  Zaproszeni Goście z Zarządu Rejonowego
od lewej: płk w st. spocz. Wacław Stępyra,
mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński.
 
         

 

    Przed dokonaniem wyboru nowego Zarządu Koła Prezes Zarządu Rejonowego z Piły mjr rez. Zygmunt Jeliński odczytał i wręczył wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnił

 DYPLOMEM  UZNANIA

 Za wieloletni wysiłek i ogrom pracy włożony w codzienne funkcjonowanie Związku i organizację wielu cennych dla naszego środowiska przedsięwzięć oraz wsparcie statutowych działań Związku Żołnierzy Wojska Polskiego następujących Kolegów:

ppłk w st. spocz. Grzegorza Rutkowskiego, mjr w st. spocz. Józefa Domińczaka, mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka, st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzego Poszepczyńskiego, st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzeja Wierzbę, mł. chor. Henryka Wlazia.

     
 

 
     
 

Wręczenia Dyplomów dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile mjr rez. Zygmunt Jeliński z Prezesem Koła nr 10 płk w st. spocz. Witoldem Kowalskim.

 
     

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Uchwałą nr 11/2016/K Kapituły Krzyża Związku Żołnierzy WP z dnia 22.11. 2016 r.

w sprawie nadania Krzyża Związku Żołnierzy WP odznaczył

KRZYŻEM ZŁOTYM Z GWIAZDĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Pana  płk  Witolda  KOWALSKIEGO.

 

         
     
         
  Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile
mjr rez. Zygmunt Jeliński.
 
         

    Po dokonaniu głosowania, Komisja Skrutacyjna zebrała karty i udała się w celu napisania protokółu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. Marek Borowski w przedstawionym protokóle stwierdził, że do Zarządu Koła nr 10 zostali wybrani:

Piotr Szymczak, Grzegorz Rutkowski, Andrzej Wierzba, Jerzy Sroka, Józef Domińczak, Maciej Smirnow, Henryk Wlaź, Adam Drop, Robert Nagrodzki.

    Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Koledzy: Wiesław Wysocki, Marek Kiersztyn, Roman Jaworek.

    Nowy skład Zarządu udał się na pierwsze posiedzenie w którym uczestniczył Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły  Pan mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński.

     
 

 
     
 

Wystąpienie Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły
Pana mjr rez. mgr Zygmunt Jelińskiego.

 
     

 

    Po krótkim pierwszym posiedzeniu Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły Pan mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński ogłosił, że nowy Zarząd Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP w Wałczu przedstawia się następująco:

                 
         
                 
  Prezes Koła Nr 10
mjr w st. spocz.
Piotr  SZYMCZAK
  Wiceprezes
mjr w st. spocz. Józef  DOMIŃCZAK
(zrezygnował z funkcji
21 listopada 2017 r.)
  Sekretarz Koła
kpt. rez. Adam  DROP
(ubył z listy członków
27 stycznia 2017 r.)
  Skarbnik  Koła
st. chor. sztab. w st. spocz.
Andrzej  WIERZBA
 
                 
             
       
             
  Członek Zarządu
ppłk w st. spocz.
Grzegorz  RUTKOWSKI
  Członek Zarządu
mł. chor. w st. spocz.
Henryk  WLAŹ
  Członek Zarządu
chor. w st. spocz. Maciej  SMIRNOW
(zmarł 26 czerwca 2017 r.)
 
             
         
     
         
  Członek Zarządu
kpt. rez. Robert  NAGRODZKI
  Członek Zarządu
kpt. rez. Jerzy  SROKA
 
         

 

Komisja Rewizyjna Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.

             
       
             
  Przewodniczący komisji
ppłk w st. spocz.
Marek KIERSZTYN
  Członek komisji
ppłk w st. spocz.
Wiesław WYSOCKI
  Członek komisji
mjr rez.
Roman JAWOREK
 
             

    Po przedstawieniu składu Zarządu Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły  Pan mjr rez. mgr Zygmunt Jeliński w imieniu własnym i swojego zastępcy płk w st. spocz. Wacława Stępyry pogratulował wybranym, życząc dalszych sukcesów w pracy. Podziękował ustępującemu Prezesowi i całemu Zarządowi za przygotowane sprawozdanie z działalności Koła, bardzo ładną prezentację multimedialną  oraz sprawne przeprowadzenie zebrania.

         
 

 

Wystąpienie ustępującego Prezesa Koła
płk w st. spocz. mgr inż.
Witolda KOWALSKIEGO

 
         
         

 

    Ustępujący Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej płk w st. spocz. mgr inż. Witold Kowalski w swoim wystąpieniu powiedział:

         "Szanowni Koledzy!

    W dniu dzisiejszym kończę sprawowanie funkcji Prezesa Koła, którą z Waszego upoważnienia pełniłem przez dwie kolejne kadencje. Minione osiem lat pracy dla Koła było dla mnie wspaniałą intelektualną przygodą.
    Nasze Koło stało się rozpoznawalne w rejonie i na szczeblu centralnym. Cieszyło się uznaniem jednostek wojskowych, z którymi prowadziliśmy wzorową współpracę (szkoda, że postanowieniem MON jednostki otrzymały zakaz współpracy z naszym związkiem). Władze samorządowe miasta i powiatu były nam przychylne.
    Wprowadziliśmy do naszego planu zamierzeń wiele nowych imprez i spotkań. Członkowie Koła mieli okazję spotykać się średnio osiem razy w roku. W odróżnieniu od tendencji malejącej w Rejonie i Związku liczby członków, nasze Koło rosło. W czasie dwu ostatnich kadencji  liczba członków wrosła 25%.  Znamienny jest fakt, że odejścia członków, z wyjątkiem dwu, spowodowane były przyczynami obiektywnymi, zmiana miejsca zamieszkanie lub śmierć.
    W dzisiejszym sprawozdaniu przedstawianym w dniu dzisiejszym w formie audiowizualnej, na naszej stronie internetowej i na kartach kroniki można prześledzić pracę Koła.
    Dokonania naszego Koła  przez ostatnie osiem lat to wynik pracy wielu Kolegów: Sekretarza Zarządu  Piotra Szymczaka, zastępcy Prezesa Janusza Sobolewskiego, członków zarządu: Grzegorza Rutkowskiego, Henryka Wlazia, Tadeusza Rojewskiego, Andrzeja Wierzby, Leszka Nickowskiego, Jana Sobieskiego, Macieja Smirnowa.
    Gdybym chciał wymienić nazwiska wszystkich, którzy przejawiali swój aktywny wkład w różne zamierzenia powinienem przeczytać listę członków naszego Koła.
    Wszystkim Wam Koledzy za te osiem lat dziękuję. Kierowanie naszym Kołem przez dwie kadencje było dla mnie zadaniem honorowym i zaszczytnym.
Nowemu Zarządowi pod przewodnictwem mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka życzę zdrowia, osiągania wielu sukcesów i dalszego powiększania liczebności naszego Koła."

 

Nowy Prezes Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego mjr w st. spocz. Piotr Szymczak przedstawił wniosek tak go uzasadniając:

"Koledzy! Za wieloletni wysiłek, włożoną pracę w funkcjonowanie i wzrost szeregów naszego Koła, a w ostatnich dwóch kadencjach jako jego Prezes, propagowanie wielu przedsięwzięć integrujących naszych członków - na podstawie Statutu Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego §57 ust. 1 pkt. 7 stawiam wniosek o nadanie Koledze płk w st. spocz. Witoldowi Kowalskiemu tytułu Honorowego Prezesa Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu. Wniosek poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

    Na zakończenie zebrania sprawozdawczo-wyborczego zabrał głos nowo wybrany Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, który w swoim wystąpieniu powiedział:

    Koledzy!
    Na wstępie mojego wystąpienia bardzo dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi funkcji Prezesa tak licznego Koła. Mam świadomość z odpowiedzialności za jego kondycję, ale kondycja Koła to nie tylko działalność Zarządu choć w dużej mierze tak. O jego sile decydować będzie nasze zaangażowanie - wszystkich członków Koła.
W tym miejscu proszę o liczny udział na zebraniach oraz wszystkich imprezach organizowanych przez władze samorządowe naszego Miasta i Powiatu, jak również organizowane przez nasze Koło.
Dziękuję Prezesowi mjr rez. Zygmuntowi Jelińskiemu i Jego Zastępcy płk w st. spocz. Wacławowi Stępyrze z Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile za udział w naszym zebraniu, za te budujące słowa wypowiedziane o naszej działalności jak również za przyznane wyróżnienia.
Jeszcze raz dziękuję naszemu już Honorowemu Prezesowi płk w st. spocz. Witoldowi Kowalskiemu za te dwie kadencje, które były wzorem do dalszego naśladowania. Jestem przekonany, że będziesz nam Witoldzie służył radą i pomocą kiedy zajdzie ku temu potrzeba.
Gratuluję wszystkim wyróżnionym oraz wybranym do nowych władz, jestem przekonany, że wspólnie dobrze wykonamy postawione przed nami zadania.
Dziękuję za uczestnictwo, za przedstawione problemy. Spotkamy się na Spotkaniu Opłatkowym 15-go grudnia.

     
 

 
     
 

Wystąpienie nowego prezesa.

 
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zebrania.

 
     

    Na zebraniu członków Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej w dniu 28 listopada 2017 roku Prezes Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poinformował członków, że w dniu 21 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Koła. Na posiedzeniu tym rozpatrzono prośbę Kolegi Józefa Domińczaka, który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z funkcji wiceprezesa Koła i rozpatrywano problem dobrania do Zarządu Koła młodszych Kolegów.

    Prezes zaproponował, aby zgłaszać kandydatury młodszych wiekiem Kolegów. Zgłoszono 4 kandydatów, byli to: płk rez. Andrzej Stec, st. chor. sztab. rez. Marek Lewandowski, chor. rez. Grzegorz Maksymowicz, kpt. rez. Waldemar Michalak.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Zarządzie. W głosowaniu Koledzy zostali wybrali jednogłośnie.

 

Aktualnie skład Zarządu Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej przedstawia się następująco:

             
       
             
  Prezes Koła Nr 10
mjr w st. spocz.

Piotr  SZYMCZAK
  Sekretarz Koła
płk  rez.
Andrzej  STEC
  Skarbnik  Koła
st. chor. sztab. w st. spocz.

Andrzej  WIERZBA
 
             
                 
         
                 
  Członek Zarządu
ppłk w st. spocz.

Grzegorz  RUTKOWSKI
  Członek Zarządu
kpt. rez.

Jerzy  SROKA
  Członek Zarządu
mł. chor. w st. spocz.
Henryk  WLAŹ
  Członek Zarządu
kpt. rez.
Robert NAGRODZKI
 
                 

 

             
       
             
  Członek Zarządu
kpt. rez.
Waldemar MICHALAK
  Członek Zarządu
chor. rez.
Grzegorz MAKSYMOWICZ
  Członek Zarządu
st. chor. sztab. w st. spocz. Marek LEWANDOWSKI
(ubył z listy członków 5 grudnia 2019 r.)
 
             

 

 

 

 

 

09.07.2021 r.   -                        

 

    W dniu 9 lipca 2021 roku w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

    Zaproszonych Gości i uczestników zebrania sprawozdawczo-wyborczego powitał Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, a następnie przedstawił porządek zebrania.

     
 

 
     
 

Wystąpienie Prezesa Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej
mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka.

 
     

"Szanowni Goście, Koledzy!

Zebranie  nasze jest prawomocne,  na stan  52 członków obecnych jest  30-tu,  co daje nam 57,69%. Proponuję, aby porządek dzisiejszego zebrania wyglądał następująco:

 Część I     40-lecie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,  a w części tej:

        -  Historia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
        -  Historia Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej;
        -  Wręczenie życzeń jubileuszowych członkom naszego Koła;
        -  Wręczenie Medali 40-lecia;
        -  Wręczenie wyróżnień i odznaczeń

Po części pierwszej przerwa  (na  tort i lampkę szampana od Jubilatów),   a po przerwie:

Część II     Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej:

        - Wybór prowadzącego zebranie;
        - sprawozdanie z działalności Koła;
        - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
        - udzielenie absolutorium;
        - wybór trybu głosowania;
        - w przypadku głosowania tajnego wybór Komisji Skrutacyjnej;
        - wybór Zarządu i Prezesa Koła;
        - wybór delegatów na Zjazd Rejonowy;
        - wolne wnioski."

Zaproponowany porządek zebrania po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

    Dokładne sprawozdanie z odbytego zebrania jest umieszczone na naszej stronie "Z ŻYCIA KOŁA". Tu zamieszczona jest tylko treść dotycząca zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

    Po zakończonej przerwie na sali pozostali tylko członkowie Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i przedstawiciele Zarządu Rejonowego z Piły: 

Prezes Zarządu Rejonowego

Pan mjr w st. spocz. mgr Zygmunt JELIŃSKI

Wiceprezes Zarządu Rejonowego ds. organizacyjnych

Pan płk w st. spocz. Wacław STĘPYRA

     Prowadzący zebranie Prezes Koła  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak poinformował członków Koła, że dalszą część zebrania  sprawozdawczo -wyborczego powinien poprowadzić prowadzący wybrany przez uczestników zebrania i poprosił o podanie kandydatury Kolegów na prowadzącego zebranie.

    Zgłoszono kol. ppłk w st. spocz. Wiesława Wysockiego.  Kolega Wiesław wyraził zgodę i w głosowaniu jawnym jednogłośnie został wybrany na prowadzącego zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Koła.

     
 

 
     
 

Od lewej: Sekretarz Koła płk rez. Andrzej Stec, Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr w st. spocz. Zygmunt Jeliński Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile d/s organizacyjnych płk w st. spocz. Wacław Stępyra.

 
     

    Przed formalnym przekazaniem prowadzenia drugiej części zebrania sprawozdawczo -wyborczego, dotychczasowy Prezes Koła kol. mjr w st. spocz. Piotr Szymczak zabierając głos powiedział:

 

         
 

 

"KOLEDZY!
Serdecznie dziękuję całemu ustępującemu Zarządowi za owocną i pełną koleżeństwa pracę na rzecz Koła,
a  szczególnie  Koledze ppłk w st. spocz. Grzegorzowi Rutkowskiemu  -  to  On  był autorem i wykonawcą wszystkich życzeń  imieninowych, jubileuszowych, listów gratulacyjnych,

 
 

wszelkiego rodzaju zaproszeń, obszernych relacji z naszych zebrań i organizowanych spotkań oraz kondolencji i  krótkich wspomnień o zmarłych Kolegach  -  jeszcze raz Grzesiu serdecznie dziękuję.
    Nowo wybranemu Zarządowi życzę sukcesów, przyjaznej atmosfery i utrzymania a nawet powiększenia liczebności naszych członków. Przekazuję głos prowadzącemu Koledze Wiesławowi."

 
         

 

     
 

 
     
 

Dalszą część zebrania poprowadził wybrany przez członków Koła ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki.

 
     

    Nowy  prowadzący  ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki zapoznał Kolegów  z dalszym przebiegiem zebrania, wyborem nowego Zarządu i na wstępie poprosił Sekretarza Koła  płk rez. Andrzeja Steca o przedstawienie

"Sprawozdania z działalności Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP" 

za ostatnią kadencję, która jak wiemy przedłużyła się o jeden rok ze względu na panującą pandemię.

"Szanowni Koledzy!

    Dobiega końca kadencja Zarządu, który  wybrany  został na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 24 listopada 2016 roku. Ostatnie 5 lat było okresem wielu istotnych dla Związku, a przez to także dla naszego Koła zmian.

    Do najważniejszych zaliczyć należy jednostronne zerwanie przez kierownictwo MON współpracy ze środowiskiem byłych żołnierzy zawodowych. W sposób oczywisty przełożyło się to na możliwości korzystania w garnizonie Wałcz z zasobów naszych jednostek wojskowych.

    Przy całej sympatii wyrażanej przez dowódców jednostek możliwości oficjalnej współpracy ograniczyły się praktycznie do zera.   Efektem tego jest także ograniczenie możliwości uczestnictwa szerszych reprezentacji naszego Koła w oficjalnych uroczystościach wojskowych organizowanych na terenie koszar, w których wielu z nas spędziło dziesiątki lat swojego życia.

    Kolejnym bardzo poważnym wydarzeniem, była mam nadzieję ustępująca pandemia Covid 19, która spowodowała praktyczne  ustanie działalności wszystkich organizacji społecznych, w tym naszego Koła. Ostatni raz, przed pandemią spotkaliśmy się w lutym 2020 roku.

    Głównym kierunkiem działalności ustępującego Zarządu było podtrzymywanie więzi koleżeńskich, pamięci  o wspólnej przeszłości oraz godne żegnanie odchodzących Kolegów.

    Zgodnie z rokrocznym planem pracy organizowane były Walne Zebrania członków Koła. Łącznie zorganizowana 13 takich zebrań.  Średnia frekwencja na zebraniach kształtowała się na poziomie 59%.

    Zebrania te były okazją do wręczania życzeń imieninowych oraz urodzinowych. W trakcie tych zebrań wielu Kolegów otrzymało przyznane przez poszczególne szczeble organizacyjne związku wyróżnienia oraz odznaczenia.

    W miarę możliwości zapraszano także osoby, które w ciekawy sposób mogły opowiedzieć o swoich pasjach. Byli to między innymi Piotr Wojtanek, który zapoznał nas z ciekawostkami archeologicznymi Ziemi Wałeckiej, czy też Marian Wiatr – autor książki „Jesteśmy im winni pamięć”. Dzięki dobrej współpracy z Muzeum Ziemi Wałeckiej  Koledzy zainteresowani historią nieodpłatnie otrzymali egzemplarze tego wydawnictwa.

    Przedstawiciele naszego Koła uczestniczyli także w zamierzeniach organizowanych przez Zarząd Okręgowy. Był to X Rejonowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego czy też zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego. 

    Rokrocznie organizowano tradycyjne październikowe spotkania koleżeńskie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Okres  święta zmarłych był zawsze czasem,  gdzie przy wsparciu kapelana parafii wojskowej organizowane były Msze Święte za naszych zmarłych Kolegów. Zapalaliśmy także znicze na Ich grobach.

    Także czas świąt Bożego Narodzenia był okazją do organizacji rokrocznych spotkań opłatkowych..."

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła płk rez. Andrzej Stec przedstawia
"Sprawozdanie z działalności Koła  Nr 10  im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP w Wałczu" za kończącą się kadencję.

Z prawej ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki.

 
     

    "... W zakresie liczebności naszego Koła nadal  utrzymuje się tendencja spadkowa. W styczniu 2017 roku było nas 62, aktualnie Koło liczy 52 członków. Dlatego też moja prośba o wspólną pracę w zakresie informowania Kolegów o możliwości dołączenia do nas. Deklaracje znajdują się na stołach.

    Wszystkie działania naszego Koła znajdują odzwierciedlenie w Kronice Koła prowadzonej przez kolegów Henryka Wlazia oraz Grzegorza Rutkowskiego. Jest to doskonały dokument, który w sposób bardzo szczegółowy przedstawia życie naszej społeczności.

    Ważnym, źródłem wiedzy na temat historii naszej jednostki oraz bieżącej działalności Koła jest także strona internetowa prowadzona przez kolegę Marka Kiersztyna.

    Tak, w bardzo skrótowej formie przedstawiała się działalność naszego Zarządu w okresie kadencji ustępującego Zarządu.

                                                                       Dziękuję za uwagę".

    Po wystąpieniu Sekretarza ppłk w st. spocz. Wiesław Wysocki w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ppłk w st. spocz. Marka Kiersztyna odczytał

 "Protokół  z przeprowadzonej działalności Koła Nr 10 za lata 2016-2021".

Następnie w głosowaniu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

     
 

 
     
 

Członkowie  poprzez  głosowanie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 
     

    Następnie zaproponowano, aby wybór Zarządu odbył się w trybie jawnym i ustalono również, aby nowy Zarząd składał się z minimum 7 osób, propozycja została przyjęta przez głosowanie.  Prowadzący zebranie poprosił o zgłaszanie kandydatów.

    Zostało zgłoszonych 7-miu kandydatów, a byli to: płk rez. Andrzej Stec, st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba, kpt. rez. Waldemar Michalak, chor. rez. Artur Glejzer, chor. rez. Grzegorz Maksymowicz, ppłk w st. spocz. Jan Ciosek, kpt. w st. spocz. Czesław Dobrzański. 

    Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

         Po wyrażeniu zgody na kandydowanie lista zgłoszonych kandydatów została poddana pod głosowanie. W jawnym głosowaniu członkowie Koła jednogłośnie poparli wszystkich zgłoszonych.

    Następnie do Komisji Rewizyjnej zaproponowano następujących Kolegów: mł. chor. w st. spocz. Jana Frelkowskiego, st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzego Poszepczyńskiego i mjr rez. Romana Jaworka.

    Zgłoszeni Koledzy wyrazili zgodę i w jawnym głosowaniu zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej.

    Delegatów na Rejonowy Zjazd Delegatów w Pile zaproponowano cały nowo wybrany Zarząd. Zaproponowani Koledzy wyrazili zgodę, a członkowie Koła w jawnym głosowaniu poparli zaproponowane kandydatury.

     
 

 
     
 

Jawne głosowanie wyboru nowego Zarządu Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej, Komisji Rewizyjnej  i Delegatów  na  Rejonowy Zjazd Delegatów w Pile.

 
     

    Po głosowaniach skład nowego Zarządu udał się na pierwsze posiedzenie. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły Pan  mjr w st. spocz.  mgr Zygmunt Jeliński, który po powrocie przedstawił członkom ukonstytuowany Zarząd Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej na nową kadencję.

Prezes Koła Nr10 im Ziemi Wałeckiej - płk rez. Andrzej STEC

Wiceprezes Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej - chor. rez. Grzegorz MAKSYMOWICZ

Sekretarz Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej - chor. rez. Artur GLEJZER

Skarbnik Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej - st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej WIERZBA

 

Członkowie Zarządu Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej:

ppłk w st. spocz. Jan CIOSEK

kpt. rez. Waldemar MICHALAK

kpt. w st. spocz. Czesław DOBRZAŃSKI

 

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji - st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy POSZEPCZYŃSKI

Członek Komisji - mjr rez. Roman JAWOREK

Członek Komisji - mł. chor. w st. spocz. Jan FFRELKOWSKI

 

     
 

 
     
 

Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr w st. spocz. Zygmunt Jeliński przedstawia ukonstytuowany Zarząd Koła Nr 10 im Ziemi Wałeckiej ZŻWP w Wałczu.

 
     

    Po przedstawieniu nowego Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Prezes Zarządu Rejonowego z Piły mjr w st. spocz. Piotr Jeliński zwrócił się do uczestników zebrania słowami:

"Szanowni Państwo! 

    W  dniu dzisiejszym wybraliście nowy Zarząd Koła Nr 10  im. Ziemi Wałeckiej w tym nowego Prezesa kol. płk rez. Andrzeja Steca.

    W imieniu Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile dziękuję ustępującemu Zarządowi za dotychczasową owocną pracę dla dobra członków oraz na rzecz społeczności lokalnej.

    Szczególne słowa uznania należą się Panu Prezesowi Koła mjr w st. spocz. Piotrowi Szymczakowi. Pan major był bardzo aktywnym Prezesem, dbał o swoich członków Koła. Jesteście najbardziej aktywnym Kołem w Zarządzie Rejonowym ZŻWP.

    Proszę przyjąć Panie majorze od Zarządu Rejonowego serdeczne pozdrowienia oraz gratulacje wraz z podziękowaniem za codzienną owocną pracę społeczną.

    Dziękuję całemu Zarządowi, którym Piotrze kierowałeś, za ogrom pracy jaki wnieśliście w umacnianie więzi koleżeńskich po skończonej służbie.   Dziękuję.

    Nowemu Zarządowi życzę, aby kontynuował wspaniałe tradycje Koła. Dajcie z siebie wszystko, aby Koledzy - członkowie nie czuli się samotni.

    Życzę wszystkim Kolegom satysfakcji z dokonań osiągniętych w służbie i pracy zawodowej, niezawodnego zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, codziennego optymizmu oraz spełnienia planów i marzeń."

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania w skupieni słuchają wystąpienia Prezesa Zarządu Rejonowego mjr w st. spocz. Zygmunta Jelińskiego.

 
     
 

 
     
 

Skład nowo wybranego Zarządu Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP w Wałczu.
Od lewej:  st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba, chor. rez. Artur Glejzer, kpt. w st. spocz. Czesław Dobrzański,
płk rez. Andrzej Stec,  ppłk w st. spocz. Jan Ciosek, chor. rez. Grzegorz Maksymowicz, kpt. rez. Waldemar Michalak.

 
     
 

 
     
 

Nowo wybrany skład Komisji Rewizyjnej.
Stoją  od  lewej: mł. chor. w st. spocz. Jan Frelkowski,
st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Poszepczyński, mjr rez. Roman Jaworek.

 
     
 

 
     

Pamiątkowe zdjęcie nowego Zarządu Koła z byłym już Prezesem.
Od lewej:  st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Wierzba, chor. rez. Artur Glejzer, kpt. w st. spocz. Czesław Dobrzański, były Prezes Koła  mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, aktualny Prezes Koła  płk rez. Andrzej Stec,
ppłk w st. spocz. Jan Ciosek,   chor. rez. Grzegorz Maksymowicz, kpt. rez. Waldemar Michalak.

     
     

    Na zakończenie zebrania sprawozdawczo-wyborczego zabrał głos nowo wybrany Prezes Koła płk rez. Andrzej Stec, który w swoim wystąpieniu powiedział:

         
 

 

"Szanowni Koledzy!

    Serdecznie dziękuję wszystkim Kolegom, za zaufanie jakim mnie obdarzyliście wybierając na Prezesa Naszego Koła.

    Przede wszystkim pragnę podziękować Piotrowi, mojemu poprzednikowi, dzięki któremu mogłem poznać pracę w Zarządzie Koła i który wyczulił mnie na niektóre sprawy bardzo istotne dla naszej społeczności.
 

 
         
 

    Będę się starał, podobnie jak cały Zarząd kontynuować sposób działania jaki prezentował ustępujący Zarząd. Najważniejsze dla nas będzie podtrzymywanie więzi koleżeńskich, dbanie o naszą wspólną przeszłość, a także godne żegnanie Odchodzących Kolegów.
    Mam nadzieję, że zaproponujemy atrakcyjne dla nas formy wspólnego spędzania czasu. Liczę także na to, że uda się przywrócić bliższy kontakt z jednostką, która kultywuje tradycje naszej Brygady i pomimo formalnych ograniczeń będziemy częściej gościć w murach byłej 2 Brygady Łączności.
    Oczywiście nasze działania nie będą  przynosić oczekiwanych efektów bez wsparcia Was Wszystkich. Dlatego moja gorąca prośba. Jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy pomysł na wspólne spędzanie czasu, nawet przez kilka osób z naszej społeczności, dajcie znać.  Pomożemy przy zorganizowaniu spotkania, zawodów, czegokolwiek co przyniesie nam satysfakcję. Tak ja, jak i cały Zarząd jesteśmy otwarci na współpracę i propozycje.
    Jeszcze raz, dziękuję ustępującemu Zarządowi i wszystkim, którzy wspierali jego działania i liczę na wsparcie nowego Zarządu.
    Pozostało mi jeszcze jedno podziękowanie  -  dziękuję przedstawicielom Zarządu Rejonowego  Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły:   Prezesowi Zarządu  Panu mjr w st. spocz. Zygmuntowi Jelińskiemu  i  Wiceprezesowi  d/s Organizacyjnych Panu płk w st. spocz Wacławowi Stępyrze za udział w naszym dzisiejszym zebraniu, jestem przekonany, że współpraca nasza będzie bardzo owocna dla Związku i naszego Koła.

                                                                                        Dziękuję bardzo."

 
         
         

Wystąpienie Prezesa Koła Nr 10 płk rez. Andrzeja Steca było ostatnim punktem naszego dzisiejszego zebrania.

   Aktualnie skład Zarządu Koła Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu przedstawia się następująco:

 

                 
         
                 
  Prezes Koła Nr 10
płk  rez.

Andrzej  STEC
  Wiceprezes Koła
chor. rez.

Grzegorz MAKSYMOWICZ
  Sekretarz Koła
chor. rez.
Artur  GLEJZER
  Skarbnik Koła
st. chor. sztab. w st. spocz.

Andrzej WIERZBA
 
                 
             
       
             
  Członek Zarządu
ppłk w st. spocz. spocz.

Jan CIOSEK
  Członek Zarządu
kpt. rez.
Waldemar MICHALAK
  Człone Zarząd
uk
kpt. w st.
Czesław DOBRZAŃSKI
 
             

 

Komisja Rewizyjna Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.

 

             
       
             
  Przewodniczący
st. chor. sztab. w st. spocz.

Jerzy POSZEPCZYŃSKI
  Członek
mjr rez.
Roman JAWOREK
  Członek
mł. chor. w st. spocz.

Jan FRELKOWSKI
 
             

 

Materiał zebrał i opracował:      ppłk w st. spocz. Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia wykonali i udostępnili:  mł. chor. w st. spocz. Henryk Wlaź    

                                               kpt. rez. Waldemar Michalak


Powrót