PAMIĄTKI  PO  2  BŁ (i nie tylko)


Poza łysinami (u niektórych) i wrzodami żołądka (u innych)
i wielu raczej miłymi wspomnieniami ...
każdemu z nas coś po służbie w wojsku pozostało ...


SYMBOLE

Odznaka Pamiątkowa
2 Brygady Łączności
Ustanowiona na przełomie
1992 i 93 roku drogą konkursu, przydzielana
żołnierzom 2 BŁ przez Kapitułę Odznaki.
Autorem projektu jest ppłk Marek Kiersztyn.

       

Plakietka
2 Brygady Łączności
Noszona była na lewym
ramieniu munduru wyjściowego od lat 90.

       

Odznaka Pamiątkowa
1 Regionalnej Bazy Logistycznej
 w Wałczu
wręczana zasłużonym
żołnierzom i pracownikom Bazy.

       

Odznaka Okolicznościowa
Służby Metrologii
 Wojska Polskiego
wręczana jako uhonorowanie
zasług i jako wyraz uznania za działalność metrologiczną.

   

Plakietka
z Godłem Polskim
Noszona przez żołnierzy Wojska Polskiego
podczas misji poza granicami kraju
Pierwsze misje w Egipcie jeszcze w 70-tych latach,
nosiły ją bez korony.

       

Plakietka
wojsk łączności
Noszona była na prawym
ramieniu od lat 90.

       

Plakietka
specjalisty wojsk łączności
Noszona na ramieniu munduru.

       

Odznaka rodzaju wojsk
ta - Wojsk Łączności
Noszona na mundurach i płaszczach
jako symbol specjalności żołnierza lub jednostki wojskowej.

      WYRÓŻNIENIA I PREZENTY

Medal
Zasłużony dla Brygady
Wyróżnienie z lat 90.

       

Medal zasłużonych
dla wojsk łączności
Wyróżnienie z lat 90.

       

Medal pamiątkowy za udział
w misji ONZ
"Unifil" w Libanie.

       

Medal pam. Wielonarodowej Dywizji
Sił Stabilizacyjnych
w Republice Iraku.

       

Zegar z kurantem
Kurant został opracowany na podstawie "Marszu 2BŁ"
skomponowanego przez Jana Szabata w 1993 roku.

Posłuchaj ... KURANTU

Posłuchaj ... MARSZU 2 BŁ

       

XX-lecie
2 Brygady Łączności
Wyróżnienie opracowane
z okazji 20-lecia brygady.
Autorem projektu jest chorąży Waldemar Zysk.

       

Odznaka 2BŁ
na desce.

       
 

Wazony pamiątkowe
z odznaką pamiątkową brygady i łączności.

       

I pamiątkowy talerz ...
Wzór graficzny naszej odznaki opracowany "gratis"
przez autora odznaki pamiątkowej.

       
 

Kanister miniaturka
z odznaką pamiątkową brygady i dedykacją
"Od Dowódcy płk dypl. Lecha Zakrzewskiego ..."
do wykorzystania jako "piersiówka".

       

Plakietka okolicznościowa
uczestników misji polskiej ONZ
w Egipcie.

       

Plakietka okolicznościowa
uczestników misji polskiej ONZ
w Syrii.

       

Proporzec Polskiego
Kontyngentu Wojskowego.

       

Proporzec IX-X zmiany
Misji Pokojowej ONZ
Kontyngentu Wojsk Polskich w Libanie.

       

Zegar z symbolami 2 brygady :
plakietką, odznaką pamiątkową
i herbem Wałcza.

       
 

Znaczek pamiątkowy :
Wojskowego Kręgu Instruktorskiego "Wiarusy"
przy JW 2016 w Wałczu.

Pamiątka po koledze Nickowskim ...

       

Sygnet patriotyczny.
Wyróżnienie to po raz pierwszy
w brygadzie wręczono 3 maja 1993 roku.

       

Sygnet z odznaką pamiątkową.
 ( srebrny )
Wyróżnienie to po raz pierwszy
w brygadzie wręczono 29 czerwca 1995 roku
z okazji nadania nowego sztandaru.

       

Sygnet absolwenta WAT.

z ostatnich lat istnienia akademii

       

7,62 mm pistolet wojskowy TT wzór 33
popularnie zwany "Tetetką"

będący podstawową bronią osobistą do lat 80.

       

9 mm pistolet wojskowy P-83 wzór 1983
zwany "Wanad"

stał sie bronią osobistą od lat 80
w latach 90 wyparł prawie całkowicie "Tetetkę"
i "P-64" tzw. "Czaka".

      ODZNACZENIA  PAŃSTWOWE
 

Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski

       
 

Krzyż Zasługi.

srebrny i złoty

 

       

Tzw. BARETKI czyli symboliczne odzwierciedlenie odznaczeń posiadanych przez żołnierza.
Noszone było nad lewą górną kieszenią munduru wyjściowego.

       
      ODZNACZENIA  RESORTOWE
 

Medal - Za Zasługi dla Obronności Kraju

Medal brązowy.

 

       
 

Medal - Za Zasługi dla Obronności Kraju

Medal srebrny.

 

       
 

Medal - Za Zasługi dla Obronności Kraju

Medal srebrny (nowy wzór od czasów Ministra Parysa).

 

       
 

Medal - Za Zasługi dla Obronności Kraju

Medal złoty (nowy wzór).

 

       

Medal - Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

medal brązowy, srebrny i złoty

(nadawane kiedyś po 5,10 i 20 latach służby)

 

      INNE  ODZNACZENIA I ODZNAKI
 

Odznaczenia nadawane za udział
w misji ONZ w Egipcie.

       
 

Odznaczenia nadawane za udział
w misji ONZ w Wietnamie.

       
 

Medal za służbę w misji
stabilizacyjnej w Republice Iraku.

       
 

Medal za służbę w misji pokojowej ONZ
wojsk polskich w Libanie.

       
 

Medal za służbę w misji pokojowej ONZ
wojsk polskich w Kambodży.

       

 

Medal XXX-lecia
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

       

       
 

Złoty Medal XL-lecia
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

       
 

Brązowy i Srebrny Krzyż
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

       
 

Złoty Krzyż
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

       

 

Złoty Krzyż z Gwiazdą
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

       
 

Odznaka honorowa, za zasługi dla
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

       
 

Złota odznaka

Racjonalizator Wojskowy.

 

Odznaka

Mechanika - czołgisty 3 kl.

z lat 50-tych

 

       

Odznaka pamiątkowa z ćwiczeń w 1969 roku

pod kryptonimem "Odra-Nysa"

       

Znaczek pamiątkowy z ćwiczeń w 1976 roku

pod kryptonimem "Tarcza - 76"

       

Znaczek pamiątkowy z ćwiczeń w 1987 roku

pod kryptonimem "Przyjaźń - 87"

 

       

PAMIĄTKI ZE SZKÓŁ I UCZELNI WOJSKOWYCH

   

Odznaka absolwenta

Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności
w Zegrzu.

 
   

Odznaka absolwenta

Oficerskiej Szkoły Łączności
w Zegrzu.

 
   

Odznaka absolwenta

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności
w Zegrzu.

 

   

Odznaka absolwenta

Oficerskiej Szkoły
Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
w Poznaniu.

 

   

Odznaka absolwenta

Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.

 

       

Znaczki noszone na pagonach
przez podchorążych
Wojskowej Akademii Technicznej

 

 

i chyba najstarszy ... (pamiątka po starszym bracie)

       
 

Znaczek pamiątkowy

76 Dywizjonu Rakietowego
Obrony Powietrznej w Poznaniu

 

       
 

Odznaka członka

Ligi Przyjaciół Żołnierza
jednej z poprzedniczek LOK

 

       
   

Odznaka członka

Organizacji Zuchów
(
przedsionka Związku Harcerstwa Polskiego dla młodszych).

 

       

Odznaka członka

Koła Młodzieży Wojskowej
organizacji młodzieżowej w wojsku
(w późniejszych latach nazwę nieco "zmodyfikowano")

 

       

Tarcza szkolna

Technikum Mechaniczno-Elektrycznego
w Bydgoszczy
... weteranka z lat 1965-1968, wielokrotnie przyszywana i odpruwana, gdyż do tej szkoły (poczytajcie na forum N-K) bez przyszytej do ubrania tarczy i czapki właściwego wzoru ... nie wpuszczano !! Później po przeniesieniu kierunku Radio-telewizyjnego do Technikum Elektronicznego było już o wiele lżej.

 

       

Tarcza szkolna

Technikum Elektronicznego im. 25-lecia LWP
w Bydgoszczy
... po wybudowaniu nowej szkoły przy ulicy Karłowicza, jesienią 1968 przeniesiono do niego uczniów o kierunkach: nukleonicznym, elektronicznych i łącznościowych z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego i Technikum Łączności. Od września prawie do zimy zajęcia dla nich odbywały się wieczorowo jeszcze w starych szkołach. Wracając z tak późnych lekcji można było w tym czasie popatrzeć jak kręcono nad Brdą następne odcinki serialu telewizyjnego Czterej pancerni ...

 

       
       
      PAMIĄTKI RODZINNE
       

Pamiątka po dziadkach z 1935 roku.
Wyszyty na ich Złote Gody.

Orzeł w koronie.

Wojnę przetrwał w "podziemiu",
na przełomie lat 40 - 50, ze względu na pewną dociekliwą
panią (żonę milicjanta) - miał zakrytą koronę.
W roku 1972 osobiście ją odkryłem.

 

       
 

Medal - Za Udział

w Wojnie Obronnej 1939.

(po naszych ojcach)

 

       

Tabliczka tożsamości
oficera polskiego
w niemieckim Oflagu XI. A.
Osterode
(Góry Harz-Niemcy)

       
 

Medal Zwycięstwa

i Wolności 1945 r.

 

       
 

       
 

Złota Odznaka

Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

       
 

Odznaka Tysiąclecia

 nadawana za działalność społeczną
z okazji tysiąclecia Państwa Polskiego

 

       

Medale srebrny i złoty

Brygada Pracy Socjalistycznej

z okazji 25-lecia PRL-u.

 

       

Powrót do strony głównej