PRZED SPOTKANIEM
P O K O L E Ń


    Nasze "Spotkanie pokoleń" poprzedził cykl spotkań organizacyjnych komitetu. Pierwsze spotkanie komitetu odbyło się już 21 maja 2004 roku. Było to spotkanie wstępne, na którym każdy z przyszłych członków komitetu otrzymał materiały i propozycje jakie główny "mózg" czyli pomysłodawca spotkania kolega Witold Kowalski zaplanował. 24 września zaś odbyło się pierwsze z cyklu comiesięcznych spotkań roboczych. W tym czasie już ruszyła do pracy podgrupa kolegi Waldemara Sucheckiego odpowiedzialna za zbieranie materiałów zdjęciowych i historycznych. W realizacji tego pomogła, budowana w tym czasie przez kolegę Marka Kiersztyna, strona Internetowa o brygadzie. W tym okresie też chor. rez. Jerzy Poszepczyński zaprojektował i wykonał 2 egzemplarze pieczęci okolicznościowych.
    Doprowadziło to w styczniu 2005 roku do stadium - ogłoszenia materiałów na stronie WWW brygady, wysłania ogłoszeń do prasy i rozsyłania indywidualnych zaproszeń na koszt członków komitetu na znane adresy kolegów w kraju.
Oto zdjęcie komitetu wykonane na jednym ze spotkań organizacyjnych.

Krótko przed terminem spotkania projektant tablicy pamiątkowej kolega Jerzy Poszepczyński przywiózł ją od wykonawcy i zawiesił na sztabie 100 Batalionu Łączności, czyli sztabie rozwiązanej jednostki 2016. Wydatnej pomocy przy tej operacji udzielił kolega Grzegorz Rutkowski podpierając tablicę od dołu oraz kolega Waldemar Suchecki - uwieczniając całe wydarzenie aparatem fotograficznym !

 
Najpierw na rusztowanie..   Odpowiedzialne zadanie żołnierzy i Grzegorza Rutkowskiego.
     
 
I montaż po wywierceniu otworów w ścianie.   Główny projektant... dokręca ostatnią śrubkę.
     
W oczekiwaniu na odsłonięcie.
     
 
Stara tablica zdjęta z budynku w 94 roku znalazła teraz godniejsze miejsce w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Została opatrzona odpowiednią tabliczką informacyjną.