Odbiornik radiowy AMUR-2.

        Był odbiornikiem radiokomunikacyjnym  KF, superheterodynowym produkowanym w krajach RWPG opartym na technologii lampowej pracującym w zakresie płynnie strojonym lub na częstotliwościach ustalonych, których gęstość zależała od zakresu pracy. Używany był jako odbiornik podstawowy w radiostacjach średniej mocy i aparatowniach radioodbiorczych (R-102MZ, R-118BMZ, ARO).

Zakres częstotliwości od 1 do 8 MHz podzielony był na 3 podzakresy :
      I    -  1 – 2  MHz,
      II   -  2 – 4  MHz,
      III  -  4 – 8  MHz.
Częstotliwości ustalone :
     w I   podzakresie co 1 kHz,
     w II  
podzakresie co 2 kHz,
     w III 
podzakresie co 4 kHz.  
Odbierane emisje:
  
- A1 (manipulacja amplitudy),
   - F1 (1-kan. manipul. częstotliwości),
   - F8 (2-kan. manipul. częstotliwości),

   - A3 (modulacja amplitudy),
   - uniwersalna ( A3 + F1 lub F6).

Czułość odbiornika:
       dla A1
... μV,
       dla F1
... μV,
       dla A3
... μV.

Częstotliwość 1 pośrednia ..... kHz.
Częstotliwość  2 pośrednia 128 kHz.
Szerokość pasma szerokie - ... kHz, wąskie - ... kHz
.
Stabilność częstotliwości 10 x 10-6 .
.........................................
.........................................
Zasilanie - napięcie sieci jednofazowej 220 V 50 Hz
Waga ..... kg.

    W późniejszych latach, w związku z rozpowszechnieniem emisji jednowstęgowych konstrukcję odbiornika zmodyfikowano. W zmodyfikowanych radiostacjach R-118-K w odbiornikach AMUR dodano tor odbioru emisji jednowstęgowej w górnej lub dolnej wstędze.
    Odpowiednikiem odbiornika AMUR-2 eksploatowanym np. w radiostacjach R-102M był odbiornik Molibden.