W dniu 14 maja Zarząd Koła organizuje wycieczkę krajoznawczą do Poznania. Koszt 100,- złotych.
Wpłaty przyjmuje skarbnik bezpośrednio
względnie na konto Koła
...

                
 
Plan wycieczki ... PRZEWIDUJE