Wspó³czesny krajobraz ...

 

i modernizacja si³ pancernych w oczach 5-letniej dziewczynki.