W dniu 12 maja zmarł nagle w Szczecinie ...
 

pułkownik Florian WOŹNIAK

Długoletni żołnierz naszej jednostki ...
Dowódca plutonu i dowódca kompanii w 1 Pułku Łączności.
Po ukończeniu Akademii Łączności, jako oficer dyplomowany
pełnił kolejno obowiązki: Szefa Sztabu batalionu łączności 15 DZ,
Oficera Łączności Szefostwa Wojsk Łączności POW,
i Szefa Łączności 12 Dywizji Zmechanizowanej.
Po powrocie do Wałcza objął stanowisko Szefa Sztabu
i często w zastępstwie był Dowódcą 2 Brygady Łączności.

W ostatnim okresie swojej służby pełnił obowiązki
Szefa Sekretariatu Dowódcy POW ds. wynalazczości.

Ale przede wszystkim był szanowanym i lubianym przełożonym,
kolegą i przyjacielem - członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

      

Cześć Jego pamięci !

cieczka do Kórnika i Rogalina.
NIE ODBĘDZIE SIĘ