"17 września" - kiedyś temat "tabu"
teraz już dzieci uczą się tego na historii ...

 

 

 

 
 

 

 

Fragment mapy z hitlerowskiego atlasu ...