W dniu 12 lipca 2020 roku zmarł w Wałczu

płk dypl. Witold BIEŃ

Szef Sztabu 2 Brygady Łączności
w latach 1978 - 1984.