ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK ŁĄCZNOŚCI
ROCZNIKA
1973

Bliższe informację na stronie: http://cslii.wp.mil.pl/pl/55.html