Pamiętna data! ...
Tło grafiki to mapa z niemieckiego atlasu z 1939 roku, na której została zaznaczona ustalona w tajnym porozumieniu (któremu Rosja zaprzecza) pomiędzy III Rzeszą a ZSRR.