Przemówienie płk rez. Waldemara Sucheckiego
wypowiedziane krótko przed odsłonięciem tablicy.

   

Jako przedstawiciela wszystkich żołnierzy służących kiedykolwiek w JW. 2016 spotyka mnie zaszczyt odsłonięcia tej tablicy,  która nie tylko ma upamiętniać dzień przybycia jednostki łączności do WAŁCZA, ale również 36 lat służby i pracy 32 tysięcy Polaków, którzy w tych koszarach sumiennie i z oddaniem wykonywali zadania związane z obronnością kraju.

  Ponad 800 żołnierzy zawodowych i  300 pracowników wojska wraz z rodzinami przez te lata było związane nie tylko z  jednostką lecz i ze społeczeństwem tego regionu, razem dzieliliśmy trudy i radości życia codziennego.

  W 40 rocznicę przybycia  5 pułku łączności do tych koszar ......

   Dowódcę 100 batalionu łączności     proszę o przyjęcie opieki nad tą tablicą, która dla tych którzy ją ufundowali i ich rodzin będzie zawsze miłą sercu pamiątką.

A dla żołnierzy 100 batalionu jeszcze jednym symbolem ich tradycji.