P L A N   P R A C Y

koła ZBŻZ i OR nr 10 na 2009 rok.

 Miesiąc i data

Temat zamierzenia

Uwagi

1

2

3

Styczeń
- do 31

 Opracowanie i przesłanie rocznego sprawozdania opisowego i statystycznego

 

Stary zarząd koła

 Luty

- 04. 02

 

 

 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła

  

Zarząd koła

 

- 20. 02

 

Posiedzenie nowego Zarządu koła

Prezes zarządu

 

 

- 26. 02

 

 

Posiedzenie zdającego i przyjmującego obowiązki Zarządu wraz z delegatami   na  VIII Zjazd Delegatów Rejonu Pilskiego.

  

Prezes Zarządu

 

 Marzec

- 26. 03

 

  

Zebranie Koła na temat wystąpień delegatów na VIII Zjeździe RP.

  

Prezes

 

- 27. 03 Posiedzenie plenarne Zarządu Rejonowego w Pile. Prezes
Kwiecień

- 23. 04

  

 

Posiedzenie Zarządu wraz z delegatami na VIII Zjazd Delegatów RP.

 

Prezes

 

- 24. 04

 

VIII zjazd Delegatów Zarządu Rejowego w Pile. Wytypowani delegaci.
Maj

- 09. 05

 

 

Wycieczka autokarowa rodzinna po umocnieniach Wału Pomorskiego

 

Prezes 

 

- 21. 05 Posiedzenie Zarządu n.t. organizacji imprez i stanu ilościowego żołnierzy rezerwy w garnizonie.  

Prezes

- 28. 05 Zebranie koła -imprezy towarzyskie, informacja o VIII ZDRP. Sekretarz

 Czerwiec

- 15. 06

 

Posiedzenie Plenarne Zarządu  Rejonowego w Pile.

 

Prezes

- 18. 06 Posiedzenie Zarządu –Uczestnictwo w święcie 100bł.,organizacja wycieczki  

Prezes

- 29. 06 Udział członków koła w uroczystościach wojskowych z okazji święta 100 bł.  

Członkowie koła

  Lipiec

 Letnia przerwa

 

 Sierpień

- 28. 08

  

  

Centralne zawody sportowo -obronne (Wytypowane drużyny?) 

 

 

Kolega Sobieski

- III dekada   

   sierpnia

Wycieczka turystyczno - poznawcza (autokarowa) rodzinna 1-2 dni.  

Prezes - skarbnik

 Wrzesień

- 17. 09

 

  

Posiedzenie Zarządu - Stan rezerwistów w garnizonie, ewidencja grobów kolegów, organizacja spotkania koleżeńskiego.

 

 

Prezes

  

- 18. 09 Posiedzenie Plenarne Zarządu Rejonowego w Pile. Prezes
- 22 - 23. 09 VIII Krajowy Zjazd ZBŻZ i OR WP -Warszawa Wybrani delegaci
- 24. 09 Zebranie Kola-Organizacja 66 -tej Rocznicy Bitwy pod Lenino. Zarząd
Październik

 - 12. 10

 

  

Spotkania koleżeńskie dla uczczenia  66-tej rocznicy bitwy pod Lenino.

  

Zarząd

 Listopad

- 01. 11

  

 

 Zapalnie zniczy na Cmentarzu Wojennym w Wałczu i na grobach kolegów pochowanych na cmentarzach Wałeckich.

 

 

Zarząd i koledzy z koła

- 19. 11 Posiedzenie Zarządu, organizacja spotkania w sali tradycji 100 bł.  Prezes
- 26. 11 Zebranie Koła Prezes

 Grudzień

- 10. 12

  

  

Posiedzenie Zarządu, przygotowanie biesiady noworocznej.

 

Prezes

- 11. 12 Posiedzenie Plenarne Zarz. Rejon.  w Pile Prezes
- 17. 12 Spotkanie na sali tradycji 100 batalionu łączności. Zarząd