SPOTKANIE W RATUSZU

 

W dniu 25 marca na zaproszenie Burmistrza Miasta Wałcz oraz Zastępcy Burmistrza Pani Jolanty Wegner do Urzędu Miasta przybyli członkowie ustępującego oraz obecnego Zarządu Koła nr 10 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Byli to koledzy: Witold Kowalski, Czesław Wirowski, Mieczysław Fryza, Piotr Szymczak, Ryszard Włodarek, Tadeusz Rojewski, Jan Sobieski i Henryk Wlaź. 

Burmistrz Miasta Zdzisław Tuderek podziękował ustępującemu Zarządowi Koła za owocną i konstruktywną współpracę z Władzami Miasta Wałcza, a nowo wybranemu Zarządowi złożył gratulacje i życzył, by ta  wzajemna współpraca nadal się rozwijała i dawała widoczne efekty.

     

     

Członkowie Koła nr 10 ZBŻZ i OR WP serdecznie powitani przez Burmistrza.

     

 
     
 

Członków Koła powitała także Z-ca Burmistrza Pani Jolanta Wegner.

 

Od lewej: Burmistrz Zdzisław Tuderek, Czesław Wirowski, Jan Sobieski, Henryk Wlaź, Witold Kowalski.

 

Burmistrz Pan Zdzisław Tuderek pozytywnie i ciepło wspominał spotkania i uroczystości z żołnierzami 2 Brygady Łączności, 100 batalionu łączności i 104 batalionu zabezpieczenia. Z żalem wspominał uroczystość rozwiązania 2 Brygady Łączności z której żołnierze bardzo przyczynili się do rozwoju miasta Wałcza. Wspominał też, że 100 batalion łączności i 104 batalion zabezpieczenia utrzymują bardzo dobre stosunki z Władzami Miasta i Powiatu.

Po wystąpieniu Burmistrza głos zabrał Prezes Koła nr 10 ZBŻZ i OR WP Witold Kowalski. Przypomniał on zebranym o działalności i pracy naszego Związku i Zarządu Koła, który organizuje współpracę z dowództwem Jednostki patronackiej, organizacjami kombatanckimi i żołnierskimi. Organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowe, analizuje sytuację socjalno zdrowotną byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz podejmuje działania w celu pozyskania nowych członków Związku. Prezes Koła zapoznał Władze Miasta z problemami jakie nurtują Związek oraz byłych żołnierzy zawodowych.

 

 

Przemawia Prezes Koła nr 10 ZBŻZ i OR WP Witold Kowalski.

 

Burmistrz Miasta Zdzisław Tuderek i Z-ca Burmistrza Pani Jolanta Wegner przekazali wszystkim zaproszonym gościom podziękowania, gratulacje i drobne upominki. W czasie wręczania były wzajemne życzenia pomyślności i zdrowia w 2009 roku.

 

 

Były Prezes Koła nr 10 Czesław Wirowski otrzymał upominek w formie książki
i podziękowanie za czteroletnią współprace z Urzędem Miasta Wałcz.

 

                      Gratulacje, podziękowania i upominki otrzymali również koledzy: Mieczysław Fryza, Piotr Szymczak, Ryszard Włodarek i Henryk Wlaź.

         
   

         
Gratulacje dla nowego Prezesa Związku Witolda Kowalskiego i podziękowania dla pozostałych uczestników spotkania.
         

Burmistrz zakończył spotkanie dziękując członkom Koła za przybycie i uczestnictwo, życząc wszystkim gościom dalszej owocnej współpracy w 2009 roku. Na zakończenie spotkania kolega Henryk Wlaź wykonał pamiątkowe zdjęcie.

 

 

Od lewej: Mieczysław Fryza, Ryszard Włodarek, Zdzisław Tuderek, Piotr Szymczak, Jolanta Wegner, Tadeusz Rojewski, Witold Kowalski, Henryk Wlaź, Jan Sobieski, Czesław Wirowski.

 

 

                                   

Opracował: Grzegorz Rutkowski