Plan

 przeprowadzenia wycieczki szlakiem I AWP na głównej pozycji
Wału Pomorskiego w dniu 09.05.2009r.

 

Temat: Taktyczno-techniczne założenie niemieckiej szkoły fortyfikacyjnej wynikającej z ukształtowania terenu występującego w pasie natarcia I Armii Wojska Polskiego, na głównej pozycji obrony niemieckiej w czasie prowadzonej bitwy na Wale Pomorskim w dniach 4 - 6 luty 1945 r.

Cel : Zapoznać uczestników wycieczki z :
               - właściwościami warunków terenowych mających wpływ
                                                            na przebieg głównej pozycji obrony,
               - konstrukcjami schronów żelbetonowych,
               - genezą powstawania niektórych odcinków obrony niemieckiej
                       występujących w rejonach organizowanych punktów pracy,
               - pozostałościami skansenu bojowego w Zdbicach.

         Zwiedzić ocalałe budowle fortyfikacyjne w rejonach toczonych walk.

         Pogłębić :
               - dotychczasową wiedzę o historii przebiegu walk na Wale Pomorskim
                                                     stoczonych przez I AWP;
               - wiedzę o warunkach terenowych decydujących o przydatności do
                                       organizowania rubieży obronnych.

         Rekreacyjny :
              - marszami pieszymi w leśnych odstępach poznawać
                           nieznane miejsca zażartych walk,
              - obserwować budzącą się do życia leśną przyrodę i zarastające
                 pozostałości fortyfikacji niemieckiej linii obrony Wału Pomorskiego,
              - zaprezentowanie formy aktywnego wypoczynku połączonego
                z edukacją i konsumpcją.

Miejsce : Wałcz – Dobrzyca – Golce – Zdbice – Szwecja – Ostrowiec - Wałcz

                       (trasa długości około - 80 km)

Transport : Autobus

Trasy marszu pieszego:
              rejon Dobrzycy - 2 km, rejon przełamania - 2 x 2,5 km,
              rejon Półwyspu na jeziorze Zdbiczne -2 x o,5 km,
              rejon przesmyku Morzyca - 2 x 0,1 km.
                 Razem 8.2 km

Zabezpieczeni logistyczne : przejazd autokarem pomiędzy punktami zwiedzania. Posiłek: (kawa, herbata) ciasto, grochówka z wkładką na ognisko, napoje - piwo (dla dzieci soki), chleb. Wygodny ubiór stosowny do pogody.

 

         Koszt wycieczki od osoby przy 35 uczestnikach - około 25 zł

         Zapisy na udział w wycieczce  u kol. Mieczysława Fryzy do 31.04.2009 r.