Żyjemy dotąd dopóki pamięć o nas trwa.

.

         
 

 
         
  Cmentarz – Wałcz – Dolne Miasto   Cmentarz – Wałcz – Chrząstkowo  
         

     W dniu 29.10.2009 r. Zarząd Koła nr 10 im. „Ziemi Wałeckiej”  ZBŻZ i OR WP wraz z kolegami Bogdanem Mikołajczakiem i Józefem Suchodolskim byli na Wałeckich cmentarzach. Na kwaterach, w których pochowani są nasi Koledzy z lat służby, zapalono znicze.

     
 

     
     
 

Spoczywajcie w spokoju:

 
     

 

       mjr.  ADAMSKI Ignacy                                          płk   AUGUSTYNOWICZ Włodzimierzu

        ppłk    ŚCIBSKI  Marianie                                      ppłk    STEFANOWICZ   Florianie

        kpt.     SASIN Kazimierzu                                      por      KOWALCZYK  Władysławie

        mjr    KNAPIK  Aleksandrze                                 sierż.  JASTRZĘBSKI Franciszku

        mjr    MICHALAK Ignacy                                     chor.   MATUSIAK  Jerzy

        sierż.  KACZMAREK Kazimierzu                        kpt.      KUKAWKA  Ireneuszu

        chor.    SAJA  Ludwiku                                           ppłk     ŁABUŚ  Andrzeju

        chor.    NAZARUK  Michale                                  ppłk    TUREK  Tadeuszu

        mjr      RUŻANOWSKI  Stanisławie                    mjr      KĄKOLEWSKI  Jerzy

        mjr      KUPIŃSKI  Antoni                                    ppłk     TRACZ  Janie                                            

        chor.     CZYSTY  Zygmuncie                                  ppłk     PRZYBYŁOWICZ  Ireneuszu

        chor.     BOCHNIAK  Stanisławie                         sierż.    BEJNEROWICZ  Wacławie                    

        sierż.   WITAK  Zbigniewie                                     sierż.   REWERS  Bogumile

        kpt.      ŁUŃSKI  Mariuszu                                    mjr      KINAL  Antoni                                          

         kpt.      KRZYŻANOWSKI  Zdzisławie                chor.    PIETRZYKOWSKI  Michale

        sierż.   KLIMONT  Ryszardzie                                sierż.   CEBULA  Marianie

        sierż.   MODROW  Jerzy                                          mjr      ZDUNIEWICZ  Jerzy

          sierż.   BAGROWSKI  Jacku                                 sierż.   ZŁOCH  Marianie

         mjr      KOZŁOWSKI  Bronisławie                        por.     JÓZEFIAK  Zbigniewie 

        kpt.     BALWIERZ  Wacławie                              por.     WUJTOWICZ  Janie                                  

        chor.    KŁAPTOCZ  Stanisławie                            ppłk     NARKIEWICZ  Kazimierzu

        mjr      WĘGLEWSKI  Henryku                            sierż.    MARCZYK  Andrzeju                                         

        kpt.      ZBYSZYŃSKI  Zbigniewie                       kpt.      ZATOŃSKI  Bogumile                              

        chor.    SIWIŃSKI  Mirosławie                             ppłk    NAWÓJ  Hieronimie                                    

        chor.   KOPA  Andrzeju                                          chor.    BARTOSZEK Andrzeju

 

Znicze zapalono również na Cmentarzu Wojennym. Tym symbolicznym gestem potwierdzili, że nie zapominamy żołnierzy poległych w walkach na Wale Pomorskim a także naszych Kolegów z lat służby.

 

     
 

     
 

Od lewej stoją koledzy: Józef Suchodolski, Tadeusz Rojewski, Piotr Szymczak, Henryk Wlaź.