Spotkanie Opłatkowe
18 grudzień 2009 rok.

 

W dniu 18 grudnia 2009 roku przy życzliwej pomocy: dowódcy BWD WKP-W Pana płk Jarosława Miki, dowódcy 100 batalionu łączności Pana ppłk Mariana Matoszki i dowódcy 104 batalionu zabezpieczenia Pana ppłk Krzysztofa Łukaszczyka Zarząd Koła nr 10 ZBŻZ i OR WP im. Ziemi Wałeckiej zorganizował spotkanie członków Koła z wymienionymi dowódcami, ich zastępcami, oraz wybranymi żołnierzami służby czynnej, wraz z kapelanami garnizonu. 

               
       
               

 Spotkanie nazywane opłatkowym zorganizowano w sali tradycji 100 bł, który jest jednostką patronacką naszego Koła. Celem spotkania było wzajemne złożenie życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2010 Roku  przy jednoczesnym dzieleniu się opłatkiem pobłogosławionym przez kapelana.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Starosta Wałecki Pan Bogdan Wankiewicz i Zastępca Burmistrza Wałcza Pani Jolanta Wegner. 

         
     
         

Uczestnicy spotkania mieli możliwość odświeżyć wiedzę o eksponatach sali tradycji 100 bł. i zapoznać się z kronikami jednostki i naszego Koła. Prawie wszyscy członkowie związku to żołnierze 2BŁ z której powstawał 100 bł. a jego sala tradycji ma wiele eksponatów z czasów naszej służby. 

             
       
             
       
             

 

         
    Spotkanie rozpoczął płk Jarosław Mika po żołniersku witając zebranych poświęcając zaproszonym gościom jak i członkom naszego Koła wiele miłych i serdecznych słów. Gospodarz sali tradycji ppłk Marian Matoszka przedstawił porządek zebrania.  
         
         

Pan starosta Bogdan Wankiewicz poinformował o realizacji zamierzeń gospodarczych w powiecie oraz przekazał dowódcy brygady i dowódcy 100 bł symboliczny upominek świąteczny. Szczególnie serdecznie zebrani przyjęli wystąpienie Pani wice burmistrz Jolanty Wegner, która jest córką żołnierza zawodowego i żoną oficera służby czynnej. Pani burmistrz również przekazała symboliczny upominek. 

             
       
             
             

 Prezes Koła w swoim wystąpieniu powiedział między innymi: Na naszą europejską obyczajowość a polską szczególnie wielki wpływ wywarła tradycja chrześcijańska w tej tradycji koniec roku to Święta Bożego Narodzenia przez Polaków uważane za najbardziej rodzinne święta. Największym sentymentem darzymy wigilię. Wieczór wigilijny i spotkanie przy wieczerzy, podczas której dzieląc się opłatkiem, najbliżsi składają sobie życzenia ma wymowę szczególną. Panuje atmosfera serdeczności, urazy idą w niepamięć, ludzie stają się sobie serdeczni. Symbolem tych życzeń jest dzielenie się opłatkiem. Życzliwość jest tak wielka, że jak mówi ludowe porzekadło „w noc wigilijną nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem”

Życie ludzkie, życie każdego z nas to dwa obszary samorealizacji. Jeden to rodzina, drugi to praca zawodowa. Oba te obszary to współżycie z innymi, ludźmi, którzy są nam najbliżsi. Nic więc dziwnego, że tak rodzinny obyczaj dzielenia się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń przeniósł się na grupy, poza rodzinne. Grupy ludzi powiązanych wspólnym działaniem.

Nas zebranych na tej sali łączy wspólna służba lat minionych i powstałe podczas niej więzi koleżeńskie. Z żołnierzami służby czynnej łączy nas wzajemne zrozumienie i przekazywana tradycja oraz szacunek do niej.

To wszystko, co przed chwilą powiedziałem jest wystarczającą motywacją do corocznego spotkania się na tej sali w celu złożenia sobie życzeń, porozmawiania o tym, co przyniósł mijający rok i co nas czeka w roku 2010.” 

               
             
               
               

    Wszyscy występujący składali życzenia zebranym na sali. Po wystąpieniach nastąpił bardzo miły moment wręczenia legitymacji nowym członkom naszego Koła, byli to: Marek Borowski, Czesław Dobrzański, Szczepan Piątek, Jerzy Sroka i Marek Kowalski. Zostały też złożone życzenia imieninowe niedalekim solenizantom Szczepanowi Piątkowi i Mieczysławowi Fryzie. Za mijający 2009 rok i pomyślność w nowym 2010 roku wypito symboliczną lampkę szampana.

               
       
               
               

Wykonano również wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

     
   
     

Każdy z uczestników miał możliwość wpisania się do Księgi Pamiątkowej 100 batalionu łączności. 

               
       
               
       
               
       
               

Dowódca brygady poprosił kapelana garnizonu księdza kom. por. Wacława Stępnia o pobłogosławienie opłatków. Następnie zebrani dzieląc się opłatkiem składali sobie indywidualnie życzenia.  

         
     
         
         

      Prezes Koła korzystając z okazji uczestniczenia w spotkaniu żołnierzy służby czynnej oraz władz lokalnych przedstawił informację: o Związku, o działaniu Koła i dawnych latach służby. Dowódca 100 bł przedstawił informacje o służbie i dokonaniach batalionu. Podczas obu wystąpień były wyświetlane ciekawe prezentacje specjalnie na tą okazję przygotowane. 

             
       
             
             

Następnie przy wojskowej grochowej oraz kawie i herbacie prowadzono rozmowy w bardzo miłej atmosferze.

               
       
               

Jak to zawsze bywa wszystko, co miłe szybko się kończy, nam też było żal opuszczać miłych gospodarzy i ich gościnne progi.

Niech ten artykuł będzie formą wdzięczności dla wymienionych dowódców za organizację spotkania i miłą jego atmosferę a dla władz miasta i powiatu, że zawsze znajdują czas, aby się spotykać z byłymi i obecnymi żołnierzami.

     Uczestnikom naszego spotkania, władzom naszego związku, redaktorom Głosu Weterana i Rezerwisty, korespondentom i czytelnikom życzę, aby te wzajemne życzenia, które sobie złożyliśmy spełniały się i abyśmy za rok znów mogli się razem spotkać o rok starsi, ale bogatsi doświadczenia roku 2010.

                                                                            Prezes Koła nr 10 ZBŻZ i OR WP
                                                                                                              im. Ziemi Wałeckiej

                                                                                                Płk w st. spocz. mgr inż. Witold Kowalski