NASZE ŻYCIE - 29.10.2010 rok.

 

         
     
         
 

Widok Cmentarza Wałcz-Chrząstkowo

 

Widok Cmentarza Wałcz-Dolne Miasto

 
         

Nasze życie, jakie by ono nie było zawsze związane jest z innymi ludźmi. Wiele osób nie doceniamy za Ich żywota. Często nie zauważamy, że w sposób istotny wpływali również na nasze życie. Dopiero, gdy Ich zabraknie a szczególnie, gdy Ich ziemskie bytowanie skończy się, dociera do nas, że wraz z nimi kończy się jakaś część nas.

 

W dniu Wszystkich Świętych przypominamy sobie, jakie mieli dla nas znaczenie, gdy byli z nami. Idziemy na Ich groby i zapalamy znicze, oraz w zadumie wspominamy wspólne przeżycia. Służba wojskowa to szczególny rodzaj ludzkiej działalności. Podczas jej pełnienia koleżeństwo, często przyjaźń i wzajemne zaufanie ma bardzo istotne znaczenie na wykonawstwo zadań służbowych. Podczas służby powstają więzi międzyludzkie, które na trwale wpisują w naszą pamięć osoby, które z nami służyły. W tych dniach zadumy nad przemijaniem życia wspominamy swoich Kolegów.

  płk   Eugeniuszu ADAMCZAK   mjr.  Ignacy ADAMSKI
  mł. chor. sztab.  Tomaszu ADAMUS   płk  Włodzimierzu AUGUSTYNOWICZ
       
  sierż.  Jacku  BAGROWSKI   kpt. Wacławie  BALWIERZ
       
  st. sierż. Jerzy  BARTKOWSKI   chor.  Andrzeju  BARTOSZEK
       
  sierż. Wacławie  BEJNEROWICZ   chor. Stanisławie BOCHNIAK
       
  kpt. Janie BURACZEWSKI   sierż.  Marianie CEBULA
       
  chor. Zygmuncie  CZYSTY   płk Bolesławie  DWORZECKI
       
  ppłk Wacławie FRĄCKOWIAK   st. chor. sztab. Januszu GŁUSZKOWSKI
       
  st. sierż. Józefie GODLEWSKI   sierż.  Franciszku JASTRZĘBSKI
       
  por. Witoldzie JESION   kpt. Zbigniewie   JÓZEFIAK
       
  sierż. Kazimierzu KACZMAREK   ppłk Walerianie  KACZMAREK
       
  mjr  Antoni KINAL   sierż. Ryszardzie  KLIMONT
       
  płk  Mieczysławie KLUKA   chor.  Stanisławie  KŁAPTOCZ
       
  kpt. Zygmuncie KŁUCIŃSKI   mjr  Aleksandrze   KNAPIK
       
  płk Franciszku KOBUS   mjr  Jerzy KONKOLEWSKI
       
  chor. Andrzeju KOPA   por.  Władysławie  KOWALCZYK
       
  mjr Bronisławie KOZŁOWSKI   chor.  Henryku  KOZŁOWSKI
       
  ppłk  Czesławie KRAWIEC   kpt.  Zdzisławie  KRZYŻANOWSKI
       
  kpt. Ireneuszu KUKAWKA   mjr  Antoni   KUPIŃSKI
       
  płk  Marianie KWIECIEŃ   ppłk  Andrzeju  ŁABUŚ
       
  st. sierż. sztab. Marianie ŁAWNICZAK   chor.  Bogdanie ŁUKOWSKI
       
  kpt.  Mariuszu  ŁUŃSKI   sierż. sztab. Andrzeju MARCZYK
       
  kmdr  Stanisławie MARKOWSKI   ppłk Jerzy MARTYNKO
       
  chor. Jerzy  MATUSIAK   mjr  Ignacy  MICHALAK
       
  st. sierż. sztab.  Jerzy  MODROW   ppłk  Kazimierzu NARKIEWICZ
       
  ppłk Hieronimie NAWÓJ   chor. Michale NAZARUK
       
  kpt.  Wacławie  NOWAK   płk  Zenonie PATORA
       
  płk  Tadeuszu PAWLIK   kpt. Waldemarze PAWŁOWSKI
       
  chor. Michale PIETRZYKOWSKI   kpt. Eugeniuszu PRZYBYLAK
       
  ppłk  Ireneuszu PRZYBYŁOWICZ   st. sierż. sztab. Sławomirze REMBOWSKI
       
  chor. Bogumile REWERS   mjr Stanisławie RUŻANOWSKI
       
  chor. Ludwiku  SAJA   st. chor. sztab. Tadeuszu SAŁAHUB
       
  kpt. Kazimierzu  SASIN   kpt.  Marianie SEWERYN
       
  chor. Mirosławie  SIWIŃSKI   chor. Andrzeju STANKIEWICZ
       
  płk  Piotrze  STANKIEWICZ   ppłk  Florianie STEFANOWICZ
       
  płk Władysławie  SZYDEŁKO   ppłk  Zdzisławie SZUWARA
       
  ppłk  Marianie  ŚCIBSKI   plut. Tomaszu ŚWITEK
       
  ppłk    Janie  TRACZ   ppłk    Tadeuszu TUREK
       
  mjr  Henryku  WĘGLEWSKI   sierż.  Zbigniewie WITAK
       
  por. Janie  WUJTOWICZ   mjr Konstanty ZAŁĘCKI
       
  por.  Wojciechu  ZAPART   kpt.  Bogumile ZATOŃSKI
       
  sierż. Tadeuszu ZBROSZCZYK   kpt. Zbigniewie ZBYSZYŃSKI
       
  mjr  Jerzy ZDUNIEWICZ   plut. Stefanie ZENFT
       
  sierż. Marianie ZŁOCH    
       

 

                Dziś 29.10.2010 roku delegacja kolegów  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im Ziemi Wałeckiej w składzie: Piotr Szymczak, Bogdan Mikołajczak, Tadeusz Rojewski, Grzegorz Rutkowski, Józef Domińczak, Jan Sobieski i Henryk Wlaź uczcili pamięć o Was zapalonym zniczem i chwilą zadumy na Cmentarzach Wałeckich.

     
 

 
     

 

     
         
     
         
     
         
     
         

 

Na wspólnej żołnierskiej mogile Cmentarza Wojennego zapalili lampkę wspominając żołnierzy poległych w walkach o Wał Pomorski jak również Kolegów pochowanych na różnych cmentarzach.

 

       
 

Cześć Waszej pamięci Koledzy.

 
       

 

Opracował i fotografował: Grzegorz Rutkowski.