HISTORIA JEDNOSTKI ...  
         

   Na  zebraniu koła w dniu 24 listopada 2010 roku, obecnym kolegom wręczono świeżo wydrukowane egzemplarze książki "Historia JW 2016". Przedsięwzięcie było możliwe dzięki długoletniej pracy współautorów książki, kolegów: Marka Kiersztyna, Witolda Kowalskiego, Grzegorza Rutkowskiego i Waldemara Sucheckiego. Sam druk był możliwy dzięki zabiegom Prezesa Koła w poszukiwaniu sponsorów oraz hojności samych sponsorów w osobach Burmistrza Wałcza i Starosty Powiatu Wałeckiego, panów Tuderka i Wankiewicza.
    Dzięki temu oraz zrzeczeniu się przez współautorów ich praw, członkowie koła oraz uczestnicy naszych Spotkań Pokoleń otrzymali egzemplarze książki bezpłatnie.
    Książka jest uzupełnioną kotynuacją poprzednich jej wydań na płytach CD w języku html i wersjach do druku. Miłym uzupełnieniem dzieła jest zbiór wspomnień wielu kolegów i kombatantów z okresu służby w jednostce.

Zebranie rozpoczęło się przyjęciem nowego członka, życzeniami dla solenizanta i rozpatrywaniem oraz dyskusją na temat uchwały dotyczącej składek na rzecz koła w roku przyszłym.

         
     
         
  Prowadzący zebranie - Prezes Koła Witold Kowalski ...   Przyjęcie nowego członka do koła - kolegi Franciszka Szozdy ...  
         
         
     
         
  Życzenia imieninowe dla Andrzeja Wierzby ...   Nasz skarbnik przedstawia problem naszych składek w świetle nowego statutu związku ...  
         
     
         
  Grzegorz Rutkowski w akcji - przygotowania do wydawania książek ... Większość egzeplarzy już rozesłał "w Polskę".   Wspólne zdjęcie współautorów "dzieła" ...Bez głównego fotografa opracowania Waldemara Sucheckiego.  
         
     
         
  Koledzy Roman Malarczyk i Władysław Czachor ...   Koledzy Bogdan Mikołajczak i Jan Frelkowski ...  
         
         
     
         
  Książkę odebrał kolega Franciszek Nitka ...   Książkę odbiera fotograf koła kolega Henryk Wlaź.  
         
         
   
         
  Po przerwie większość zagłębiła się w lekturze ...  
         

 

Opracował: Marek Kiersztyn
Fotografie: Henryk Wlaź.