Zakończenie roku 2010 w Kole Nr 10 z Wałcza.  
     

    Jak w latach poprzednich koledzy z Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej postanowili na zakończenie roku zorganizować w dniu 20 grudnia 2010 roku  „Spotkanie Opłatkowe”. Miejscem spotkania od wielu lat jest Sala Tradycji 100 Batalionu Łączności BWD WKPW w Wałczu. Sala ta przez 36 lat była Salą Tradycji JW2016. Z tej jednostki wywodzą się prawie wszyscy członkowie koła, a 100 batalion jest spadkobiercą jej tradycji. Podobnie jak w latach poprzednich możliwość spotkania uzgodniono z dowódcą batalionu i dowódcą brygady. Organizacja spotkania to wspólne przedsięwzięcie batalionu i koła. Na spotkanie zaproszono: Starostę Wałeckiego, Burmistrza Wałcza, gen. bryg. Janusza Sobolewskiego, Dowódcę Brygady i Dowódców batalionów brygady, Kapelana Garnizonu Wałcz, przedstawicieli Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile, Panią Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej, Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Wałeckiego, oraz liczną reprezentację żołnierzy brygady. Najliczniejszą grupę stanowili koledzy zrzeszeni w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wszyscy wyżej wymienieni przybyli o godzinie 17.30 do Sali Tradycji batalionu. Zebranych na uroczystym spotkaniu powitali organizatorzy: Dowódca Batalionu mjr Wiesław Gwóźdź i Prezes Koła ZŻWP płk w st. spocz.Witold Kowalski.

         
 

 

 Mjr Wiesław Gwóźdź i Witold Kowalski witają zebranych.

 
         

Dowódca batalionu wymieniając stanowiska zaproszonych gości powitał ich w imieniu organizatorów i własnym a prezes koła podziękował wszystkim obecnym, że chcieli przyjąć zaproszenia i licznie stawili się na spotkanie, aby tradycyjnie złożyć sobie życzenia z okazji Święta Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2011 Roku.

Zaproszeni goście: stoją od prawej płk Jarosław Mika, Pani Magdalena Suchorska–Rola, Pan Bogdan Wankiewicz, Pan Eugeniusz Wilczyński, ppłk w st. spocz. Jan Ambroż, płk w st. spocz. Jan Tyczyński.
W środku gen. bryg. Janusz Sobolewski.

         
  Członkowie Koła.    
    Żołnierze Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W z garnizonu wałeckiego podczas spotkania w Sali Tradycji.  

   Po wystąpieniu organizatorów,  głos zabrali w kolejności Dowódca Brygady płk Jarosław Mika, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Urzędu Miasta (reprezentujący burmistrza) mgr inż. Eugeniusz Wilczyński, Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej mgr Magdalena Suchorska–Rola, Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP płk w st. spocz. mgr Jan Tyczyński, Z-ca Szefa Wydziału SG WP gen. bryg. Janusz Sobolewski (Generał służył w 2BŁ, był pierwszym dowódcą 100 batalionu. Do dzisiaj mieszka w Wałczu. Należy do nielicznej grupy wybitnych żołnierzy JW. 2016. Jego charakterystyczną cechą jest koleżeńskość. Jeżeli czas mu pozwala zawsze uczestniczy w spotkaniach ze swoimi dawnymi kolegami służby. Podczas spotkań bardzo swobodny i koleżeński a koledzy darzą go dużym szacunkiem przedewszyskim za jego osobowość.)

W wystąpieniach zawarte były życzenia dla żołnierzy i członków Związku pogodnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Władze powiatu i miasta zawsze z uznaniem wyrażały się o istotnej roli wojska na rozwój regionu zarówno w wymiarze gospodarczym jak i intelektualnym. Składane życzenia przyjmowane były przez żołnierzy i członków związku z wdzięcznością.

Spotkanie urozmaiciło wręczenie Książek „Historia JW. 2016” z dedykacją autorów. Książki wręczał jej współautor ppłk rez. Marek Kiersztyn.

   

Marek Kiersztyn w imieniu zespołu autorskiego wręcza książkę Staroście Powiatu Wałeckiego Panu dr Bogdanowi Wankiewiczowi. Powiat brał udział w finansowaniu druku książki. 

 
  Książkę wraz z dedykacją od zespołu autorskiego Marek Kiersztyn wręcza Pani mgr Magdalenie Suchorskiej-Roli dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej. Muzeum było wydawcą tej książki.    

Muszę nadmienić, iż główny ciężar organizacyjno finansowy w wydaniu książki ponosiło miasto Wałcz przy zaangażowaniu Pana Burmistrza mgr Zdzisława Tuderka i Pani Burmistrz mgr Jolanty Wegner.  Zespół redakcyjny i byli żołnierze JW2016 są Im bardzo wdzięczni. Podczas spotkania na ręce Sekretarza Urzędu Miasta przekazano książki z dedykacją autorów z prośbą o dostarczenie ich dla Pana Burmistrza i Pani Burmistrz.

Miłym akcentem spotkania opłatkowego było przekazanie życzeń od kolegów tym członkom związku, którzy w najbliższych dniach mają urodziny lub imieniny. W tym roku byli to Mieczysław Fryza i Edward Żak.

W imieniu kolegów prezes koła składa życzenia Mieczysławowi Fryzie z okazji ukończenia 65 lat życia i dnia imienin.

         
Z okazji imienin życzenia przyjmuje Edward Żak.

  

Dowódca 100 bł mjr Wiesław Gwóźdź zaprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia. Dla kolegów ze związku miłym był fakt, że na każdym spotkaniu jest nas coraz więcej.  Okazuje się, że tak duża grupa nie może znaleźć miejsca w Sali Tradycji, aby na zdjęciu wyeksponować wszystkich obecnych w widoczny sposób.

         
  Sala Tradycji 100 Batalionu Łączności. Uczestnicy spotkania.  
         

Po wykonaniu zdjęcia dowódca 100 batalionu poprosił Kapelana Garnizonu o wystąpienie przed zwyczajowym dzieleniem się opłatkiem.

         
 

 

Ksiądz Kapelan komandor porucznik Wacław Stępień w swoim pasterskim wystąpieniu do byłych i obecnych żołnierzy podczas spotkania.

 
         

Po słowach księdza kapelana uczestnicy składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Obserwując zebranych, słuchając składanych wzajemnie życzeń, byłem pod wrażeniem autentycznego wzruszenia widocznego na twarzach kolegów. Mnie osobiście bardzo cieszył ciepły i życzliwy stosunek żołnierzy służby czynnej do swoich starszych kolegów. Okazywali go słowami życzeń i elegancką postawą wyrażającą szacunek dla swoich poprzedników, którzy wiele lat służby odbywali w ich dzisiejszych koszarach. Taka sytuacja daje nam byłym żołnierzom satysfakcję, że służba nasza jest doceniana.

         
    Widok ogólny sali podczas wzajemnego składania życzeń.  
         

Po zakończeniu składania życzeń, Dowódca 100 batalionu i Prezes Koła zaprosili  uczestników spotkania na tradycyjny poczęstunek z grochówką wojskową i lampką szampana za pomyślność w Nowym 2011 Roku.

         
 

 

W rozmowie towarzyskiej Kapelan Garnizonu, Dowódca 104 Batalionu Zabezpieczenia i Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej.

 
         
 

Delektując się smakiem grochówki wojskowej, wymieniają swoje poglądy na różne życiowe sytuacje  Bohdan Nawrocki, Ryszard Mizerski, Piotr Szymczak (Z lewej w głębi stoi kpt. Nazaruk. To już drugie pokolenie żołnierzy w tej rodzinie. W tej jednostce służył jego ojciec chor. Michał Nazaruk, wspaniały człowiek szanowany żołnierz, zginął tragicznie  podczas wykonywania zadania służbowego Cześć Twojej Pamięci Michale.)

 

 
         

Tyle lat przesłużyli razem i ciągle mają o czym rozmawiać. Od lewej stją: Tadeusz Wójcicki, Waldemar Suchecki i Bogdan Mikołajczak.

         

Wielu chciało mieć zdjęcie z genrełem bo są z Niego dumni. Pamiętają Go z czasów, gdy zaczynał służbę wojskową i później, gdy miał sukcesy zawodowe, doskonalił swoją wiedzę którą imponował kolegom ale zawsze był  koleżeńskim. Na zdjęciu gen. bryg. Sobolewski  i  st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Zarywka.

         

Tych kilka zdjęć w zupełności obrazuje miłą atmosferę spotkania, podczas którego mogły się spotkać dwa pokolenia żołnierzy w towarzystwie władz samorządu lokalnego. Jednostki brygady miały okazję przedstawić swój dorobek w służbie. Podczas spotkania wyświetlano slajdy z wykonanych ćwiczeń w 2010 roku i innych zamierzeń szkoleniowych, z których żołnierze są dumni. Czas jest jednak nieubłagany a w miłej atmosferze mija szybciej. Z żalem trzeba było żegnać gospodarzy. Artykuł ten niech będzie formą uznania dla życzliwej gościnności żołnierzy brygady i Ich Dowódcy zawsze życzliwego płk Jarosława Miki. Niech będzie podziękowaniem dla władz samorządowych, że zawsze na nasze zaproszenia odpowiadają życzliwie i znajdują czas by spotkać się z nami.

 

                                                                                         Prezes Koła nr 10 w Wałczu
                                                                                               im. Ziemi Wałeckiej

                                                                              płk w st.spocz. mgr inż. Witold Kowalski

 

Opracował: Witold Kowalski
Fotografie: Henryk Wlaź, Grzegorz Rutkowski