Jubileusz 70-lecia urodzin
Mjr  w st. spocz.  Jana  MITRUSA

 
     

 

Początkiem Jego służby wojskowej było podjęcie nauki w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu k/Warszawy w dniu 29 września 1961 roku.Po jej ukończeniu w 1964 roku otrzymał przydział do JW. 2016 stacjonującej w Warszawie. Po zameldowaniu się w miejscu pełnienia dalszej służby dowiedział się, że jednostka jest przenoszona do Garnizonu Wałcz. Na drugi dzień wraz z innymi Kolegami z rocznika udał się do tej miejscowości. W grupie tej oprócz ppor. Jana Mitrusa przybyli jeszcze: ppor.  Anatol Wojciunas, ppor. Wacław Nowak, ppor. Janusz Modrzyński, ppor. Ireneusz Kukawka.

W Wałczu tak się zaaklimatyzował, że pozostał do dnia dzisiejszego.

 

Krótki przebieg służby wojskowej:

 Od 1964 roku do 1971 roku pełnił obowiązki dowódcy plutonu radiowego R-118 w kompanii KSD, dowódcą kompanii był wówczas kpt. Bogdan Kwiatek. W latach 1971 – 1975 dowodził 7 kompanią radiową w II Batalionie Dowodzenia, którego dowódcą był mjr Jan Tracz. We wrześniu 1975 roku po odejściu z batalionu kpt. Bogumiła Porady przyjął obowiązki zastępcy do spraw liniowych w II Batalionie Dowodzenia, którego dowódcą był mjr Witold Kowalski. W 1977 roku w wyniku przesunięć kadrowych został wyznaczony do pełnienia obowiązków zastępcy do spraw liniowych  w batalionie WSD dowodzonym wówczas przez mjr Kazimierza Narkiewicza a w późniejszym okresie przez mjr Bogusława Żulewskiego. Obowiązki na tym stanowisku wykonywał do 1985 roku. W latach 1985 – 1989 wykonuje obowiązki na stanowisku oficera operacyjnego w 2 Brygadzie Łączności. Od 1989 roku został wyznaczony do pełnienia obowiązków w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Wałczu na stanowisku kierownika II sekcji poboru. Obowiązki te wykonywał do 1991 roku kiedy odszedł na emeryturę. Na każdym stanowisku nakładane obowiązki wykonywał bardzo sumiennie. W stosunku do podwładnych wymagający a równocześnie dbający i troszczący się o Ich warunki bytowe. W stosunku do Kolegów bardzo życzliwy. Zawsze uśmiechnięty i bardzo towarzyski. Lubiany przez wszystkich Kolegów. Po zakończeniu służby wojskowej wstępuje w 1993 roku do ZBŻZ i OR WP obecnie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego i jest jego aktywnym członkiem.

 W dniu 15 kwietnia w przeddzień Jego urodzin koledzy z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej zaprosili Kolegę Jana Mitrusa do Klubu Wojskowego Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W. W sali bankietowej Klubu Wojskowego Jubilatowi złożono życzenia i wręczono kwiaty od kolegów zrzeszonych w Kole Związku.

Po złożeniu życzeń i wręczeniu kwiatów wykonano wspólne zdjęcie z Jubilatem. Przy kawie, ciasteczkach i tradycyjnej lampce szampana wypitej za zdrowie i pomyślność Jubilata koledzy wspominali przebyte razem chwile w służbie wojskowej.

 Życzymy Ci Jasiu jeszcze wielu takich jubileuszy.

         
     
         
  Bogdan Mikołajczak przekazuje życzenia od kolegów.   Życzenia składa Prezes Koła Witold Kowalski.  
         
     
         
  Życzenia Jubilatowi składa Henryk Wlaź.   Jubilat przyjmuje życzenia od Grzegorza Rutkowskiego.  
         
     
   
     
  Tradycyjna lampka szampana wypita za zdrowie i pomyślność Jubilata.  
     
   
     
 

Wspólne zdjęcie z Jubilatem. Od lewej: Jan Sobieski, Tadeusz Rojewski, Piotr Szymczak, Grzegorz Rutkowski, Jubilat – Jan Mitrus, Bogdan Mikołajczak, Witold Kowalski, zdjęcie wykonuje Henryk Wlaź.

 
     

Opracował: Grzegorz Rutkowski
Zdjęcia:      Henryk Wlaź, Grzegorz Rutkowski