Jubileusz 70-lecia urodzin
płk  w st. spocz.  Witolda  KOWALSKIEGO

 
     

 W dniu 25 czerwca 2011 roku Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego obchodził jubileusz 70 rocznicy urodzin.

             Z tej okazji Koledzy z Koła i nie tylko zorganizowali spotkanie z Jubilatem.

         
         
     
         
  Piotr Szymczak przekazuje życzenia Jubilatowi.   Tadeusz Rojewski wręcza Jubilatowi wiązankę kwiatów  

Kolega Piotr Szymczak przekazał kilka wskazówek na temat dobrego życia cytując urywki poematu napisanego przez Maksa Ehrmanna.

 

DESIDERATA

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu
-pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy.
Tak dalece jak to jest możliwe, nie wyrzekając się siebie,

bądź dobry dla innych.
Prawdę swoją głoś spokojnie i jasno.
Słuchaj też tego, co mówią inni,
nawet głupcy i ignoranci mają swoją opowieść.

Wykonuj z sercem swoją pracę, jakakolwiek by ona była

Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.
Nie zwalczaj uczuć, nie bądź cyniczny wobec miłości,
albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań
jest ona wieczna i trwała.
Przymnij pogodnie to, co lata niosą,
bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.
Rozwijaj siłę ducha, by mogła osłonić cię w nagłym nieszczęściu,
lecz nie dręcz się tworami wyobraźni.
Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny, bądź dla siebie łagodny.

Bądź szczęśliwy!!!

         Następnie złożył życzenia od wszystkich członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Kolegów zgromadzonych w sali jak również od siebie:

Szanowny Jubilacie !

 Dziś  kończysz  70  lat, lecz przed Tobą cały świat!
Nie żałuj tego, co minęło, ciesz z tego, co w życiu się osiągnęło!
Zawsze dąż do wytyczonego celu, mimo iż zazdrości Ci wielu!
Otaczaj się przyjaciółmi swymi, raduj momentami tymi,
które uśmiech Ci dają i szczęścia przysparzają!
 
Gorące życzenia wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze,
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności

Życzą koledzy.

          Do życzeń Kolega Tadeusz Rojewski dołączył wiązankę kwiatów.

          Po życzeniach Witold Kowalski powiedział:

     
 

 „Koledzy  dziękując   za   życzenia   nawiążę   do   akapitu,   który   odczytał  Piotr   –  „Nie żałuj tego co minęło, ciesz się z tego, co w życiu się osiągnęło!” –

Koledzy to wielka radość, że możemy się spotykać przy różnych okazjach indywidualnych czy zbiorowych, nie ma co żałować, bardzo się cieszę, że jesteście, że jest Was tylu, jestem dumny, że chcecie się ze mną spotykać.

                                                                        Dziękuję Wam bardzo.”

 
     

       Zebrani koledzy wznieśli toast za dobre zdrowie Jubilata, odśpiewali tradycyjne  „STO LAT”  i stanęli do wspólnego zdjęcia.

         
   
         
 

Od lewej: Ryszard Mizerski, Grzegorz Rutkowski, Jan Mitrus, Jan Malec, Edward Sielski, Witold Bień, Tadeusz Wójcicki, Bogdan Mikołajczak, Jubilat – Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Waldemar Suchecki, Czesław Wirowski, Tadeusz Rojewski, zdjęcie wykonuje Henryk Wlaź.

 

 

         
     
         
  Był oczywiście na tą okoliczność przygotowany tort i Jubilat zgodnie z tradycją musiał zdmuchnąć zapalone świeczki.  

Jubilat poprosił Kolegów do konsumpcji przygotowanych ciast i szampana.

         
   
         
  Podziałem tortu sprawnie zajęli się: Grzegorz Rutkowski i Tadeusz Rojewski.  
         
         

Od lewej: Tadeusz Wójcicki, Waldemar Suchecki, Czesław Wirowski, Jan Malec, Ryszard Mizerski, Jubilat – Witold Kowalski, Witold Bień, Edward Sielski, Jan Mitrus, Grzegorz Rutkowski, Piotr Szymczak, Bogdan Mikołajczak.

W czasie konsumpcji Jubilat wzniósł toast słowami:

          „Koledzy! Wznosząc toast nawiążę jeszcze do innych słów, które odczytał przed chwilą Piotr  – „Otaczaj się przyjaciółmi swymi, raduj momentami tymi,...” – Spotkał mnie wielki zaszczyt, że tak liczne grono Kolegów zebrało się, aby złożyć życzenia z okazji ukończenia 70 lat życia, jestem tym bardzo wzruszony i uradowany, z serca za pamięć oraz obecność dziękuję...”

         W dalszej części wznoszonego toastu dziękując za przybycie wymienił każdego Kolegę z osobna ze wskazaniem na charakterystyczną cechę każdego z Nich, a na zakończenie powiedział:

 Koledzy! Kończąc ten przydługi toast dziękuję za lata wspólnej służby wojskowej i złożone życzenia   –   aby nam zdrowie pozwalało dalej się spotykać  –

                                                                                          Na ZDROWIE!!!

         
   
         
 

Od lewej: Tadeusz Rojewski, Tadeusz Wójcicki, Waldemar Suchecki, Czesław Wirowski, Jan Malec, Ryszard Mizerski, Jubilat – Witold Kowalski, Witold Bień, Edward Sielski, Jan Mitrus, Henryk Wlaź, Piotr Szymczak, Bogdan Mikołajczak.

 

    Na spotkaniu było dwóch Janów, którzy 24-go czerwca obchodzili imieniny. Witold Kowalski złożył Im życzenia od wszystkich członków naszego Związku.

         
   
         
  Życzenia przyjmuje Jan Mitrus.  
         
         
         
   
         
  Życzenia przyjmuje Jan Malec.  
 

 

 

     Kiedy przybyła żona Jubilata – Pani Janina Kowalska – została powitana przez Tadeusza Rojewskiego.

         
 

 
         
  Tadeusz Rojewski złożył Pani Janinie życzenia imieninowe i wręczył symboliczną różę.  
         
         
         
 

 
         
  Od lewej: Grzegorz Rutkowski, Bogdan Mikołajczak, Witold i Janina Kowalscy, Tadeusz Rojewski, Piotr Szymczak.  
         
         
         
 

 
         
 

Od lewej: Henryk Wlaź, Bogdan Mikołajczak, Witold i Janina Kowalscy, Tadeusz Rojewski, Piotr Szymczak.

 
         

 

Przy kawie, ciastach i tradycyjnej lampce szampana wypitej za zdrowie i pomyślność Jubilata koledzy wspominali przebyte razem chwile w służbie wojskowej i nie tylko.

                                         Życzymy Ci Witoldzie jeszcze wielu takich jubileuszy.

 

Opracował: Grzegorz Rutkowski
Zdjęcia:      Henryk Wlaź, Grzegorz Rutkowski