ZAPALENIE   ZNICZY   NA   GROBACH.

 
     

 1 listopada to dzień pamięci o tych, którzy odeszli na zawsze. Tak jak w latach poprzednich 28 października 2011 roku delegacja członków Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej w składzie: Witold Kowalski, Bogdan Mikołajczak, Tadeusz Rojewski, Józef Domińczak, Jan Sobieski i Grzegorz Rutkowski udała się na wałeckie cmentarze aby zapalić symboliczne znicze.

         
 

 

 
         

W Wałczu pamiętamy o żołnierzach I Armii Wojska Polskiego i żołnierzach Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego i spoczywają na Wałeckim Cmentarzu Wojennym – Bukowina. Jest jednym z największych takich cmentarzy w Polsce.

 

     
 

 
 

 

 

 

Delegacja członków Koła zapaliła znicz na tym cmentarzu aby symbolicznie uczcić bohaterstwo żołnierzy tam pochowanych z napisem:

POZOSTANIECIE  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 

Następnie udaliśmy się na Cmentarz Komunalny Wałcz-Chrząstkowo, gdzie spoczywa 47 naszych Kolegów. Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

         
  mł. chor. sztab.  ADAMUS  Tomasz   płk  AUGUSTYNOWICZ  Włodzimierz  
         
  sierż.  BAGROWSKI  Jacek   st. sierż. sztab. BAGROWSKI  Jan  
         
  ppłk  BALKOWSKI  Kazimierz   kpt.    BALWIERZ  Wacław  
         
     
         
  st. sierż. BARTKOWSKI  Jerzy    st. chor.  BEJNAROWICZ  Wacław  
         
  sierż. CEBULA  Marian   sierż. CIERPIKOWSKI  Stefan  
         
  chor. sztab. CZYSTY  Zygmunt   ppłk  DYKER  Wojciech  
         
  sierż.    KACZMAREK Kazimierz   mjr  KINAL  Antoni  
         
  sierż. KLIMONT  Ryszard   chor. KŁAPTOCZ  Stanisław  
         
     
         
  st. chor.  KOPA  Andrzej   mjr  KOZŁOWSKI  Bronisław  
         
  ppłk  KRAWIEC  Czesław   kpt.   KRZYŻANOWSKI  Zdzisław   
         
  mjr  KUPIŃSKI  Antoni   ppłk LENSKI Witold  
         
  ppłk  ŁABUŚ  Andrzej   st. sierż. sztab. ŁAWNICZAK  Marian  
         
     
         
  kpt.   ŁUŃSKI  Mariusz   st. sierż. sztab.  MARCZYK  Andrzej  
         
  mjr  MĘDRZYCKI  Stanisław   mjr MICHALAK Ignacy  
         
  st. sierż. sztab. MODROW  Jerzy   ppłk  NARKIEWICZ  Kazimierz  
         
  ppłk  NAWÓJ  Hieronim   chor. PIKUŁA  Wacław  
         
  chor. PIETRZYKOWSKI  Michał   ppłk PRZYBYŁOWICZ  Ireneusz  
         
     
         
  chor. REWERS  Bogumił    mjr  RUŻANOWSKI  Stanisław  
         
  chor. SAJA  Ludwik   st. chor. sztab. SAŁAHUB  Tadeusz  
         
  kpt. SEWERYN  Marian   chor. SIWIŃSKI  Mirosław  
         
     
         
  ppłk STEFANOWICZ   Florian   st. chor. sztab. SZATKOWSKI  Jerzy  
         
  ppłk  SZUWARA Zdzisław   ppłk   TRACZ  Jan  
         
  ppłk  TUREK  Tadeusz   mjr  WĘGLEWSKI  Henryk  
         
  por.   WUJTOWICZ  Jan      
         
   
         
         

         Następnie udaliśmy się na Cmentarz Komunalny – Dolne Miasto, gdzie spoczywa  11 naszych Kolegów. Tu również każdemu z Nich na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

         
  mjr  ADAMSKI Ignacy   ppłk  FRĄCKOWIAK  Wacław  
         
  kpt.  KNAPIK  Aleksander   mjr  KONKOLEWSKI  Jerzy  
         
  chor. MATUSIAK  Jerzy   chor.  NAZARUK  Michał  
         
     
         
  mjr  PAWŁOWSKI  Waldemar   sierż. WITAK  Zbigniew  
         
  kpt.   ZATOŃSKI  Bogumił    kpt.   ZBYSZYŃSKI  Zbigniew  
         
  mjr   ZDUNIEWICZ  Jerzy      
         
   
         
         

     W sumie na obu Wałeckich Cmentarzach spoczywa 58 naszych Kolegów, którzy z nami służyli w JW. 2016, w Orkiestrze Garnizonowej, byli członkami naszego Związku jak również jego sympatykami.

         
   

Zapaliliśmy również symboliczny znicz pod krzyżem 

W  HOŁDZIE  POMORDOWANYCH
OFIAROM  KATYNIA
 

 

POZOSTANIECIE  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 

 
         

W tym roku Witold Kowalski odwiedzając groby z kolegami na Wałeckich Cmentarzach i rozmawiając ze spotkanymi znajomymi, zauważył, że nasza pamięć o Kolegach znajduje uznanie osób postronnych.

  

 

Materiał zebrał i opracował:   mjr w st. spocz. Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia:   mjr w st. spocz. Grzegorz Rutkowski