Spotkanie  Opłatkowe.

21 grudnia 2011 roku.

 
     

Ostatnią zorganizowaną przez Koło nr 10 w Wałczu imprezą Roku XXX-lecia ZŻWP było spotkanie opłatkowe w Sali Tradycji 100 batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ Wschód. Spotkanie zorganizował  Zarząd Koła nr 10 przy wsparciu Dowódcy 100 batalionu.

 Spotkanie odbyło się w dniu 21 grudnia 2011 roku w godzinach 17.30 – 19.30. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz, Sekretarz Starostwa Zbigniew Wolny, Sekretarz Urzędu Miasta Wałcz Eugeniusz Wilczyński, Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Wojciech Kucharski, Szef Sztabu Brygady płk Marian Matoszka, dowódcy batalionów: ppłk Wiesław Gwóźdź, ppłk Krzysztof Łukaszczyk, Kapelan Garnizonu ks. prałat mjr Władysław Maciej Kozicki, Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile płk w st. spocz. Jan Tyczyński, Z-ca Prezesa Zarządu Rejonowego ppłk w st. spocz Jan Ambroż, członkowie chóru męskiego CANTA CUORY z Wałeckiego Centrum Kultury, który kilkakrotnie uświetniał swoim śpiewem nasze związkowe uroczystości, liczna grupa żołnierzy BWD i członkowie Koła nr 10 ZŻWP w Wałczu.

     
 

 
 

 

 

O ustalonej godzinie wszyscy zebrali się w Sali Tradycji 100 batalionu łączności. Zebranych powitali: Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Wiesław Gwóźdź i Prezes Koła nr 10 ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej płk w st. spocz. Witold Kowalski.

         
 

 

 
         

 

Koledzy z wielką uwagą wysłuchują wystąpienia Dowódcy  100 batalionu łączności i Prezesa Koła nr 10.

      Wyrazy uznania dla członków Koła przekazali Starosta Wałecki i Sekretarz Urzędu Miasta Wałcz przekazując jednocześnie na ręce ppłk Wiesława Gwoździa i płk Witolda Kowalskiego symboliczne upominki.

     
 

 
 

 

 

     Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile płk w st. spocz. Jan Tyczyński podziękował Dowódcy 100 batalionu łączności i Prezesowi Koła za organizację spotkania. Jednocześnie w uznaniu osiągnięć w realizacji zamierzeń statutowych przez Koło nr 10 na ręce Prezesa Koła przekazał symboliczną plakietkę.

         
 

 

 
         

Zarząd Koła korzystając z okazji spotkania w tak licznym gronie złożył gratulacje i życzenia pomyślności dwóm jubilatom, którzy ukończyli:

                    Chor. w st. spocz. Maciej Smirnow    –    55 lat.

                       St. chor. rez. Franciszek Szozda      –    60 lat

 

     
 

 
 

 

 

Prezes Koła złożył również życzenia imieninowe solenizantom: ppłk w st. spocz. Edward Żak, mjr w st. spocz. Mieczysław Fryza i kpt Adam Drop.

     
 

 
 

 

 

W dniu spotkania ze smutkiem przyjęto informację, że w Afganistanie zginęło 5 polskich żołnierzy. Postanowiono, że uczestnicy spotkania uczczą Ich pamięć minutą ciszy. Ksiądz kapelan znalazł inny sposób symbolicznego uczczenia Ich pamięci. W intencji poległych odmówił modlitwę, która wprowadziła wśród uczestników nastrój wzruszenia.

Ksiądz wcześniej był kapelanem  polskiego wojskowego kontyngentu w Afganistanie i w trakcie wypowiadanych przez niego słów modlitwy (piękny tekst) czuło się, że kapelan osobiście  przeżywa śmierć polskich żołnierzy. 

     
 

 
 

 

 

     Chór męski CANTA CUORY, który zaproszono na spotkanie jako gości honorowych, wykonał kilka najpiękniejszych polskich kolęd.  

     
 

 
 

 

 

Po ich występie kapelan ks. prałat mjr Władysław Maciej Kozicki pobłogosławił opłatki, którymi dzielili się zebrani składając sobie życzenia.

         
 

 

 
         

   Po złożeniu sobie życzeń i podzieleniu się opłatkiem Prezes Koła nr 10 ZŻWP i Dowódca Brygady zaprosili gości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.  

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.

 
 

 

 

     Po wykonaniu wspólnego zdjęcia organizatorzy zaprosili zebranych do sąsiedniej sali na toast noworoczny i skromny poczęstunek.

     
 

 
 

 

 

Po żołniersku i zwięźle wypowiedzianych słowach za pomyślność w nadchodzącym

2012 roku toast wzniósł Dowódca Brygady płk Wojciech Kucharski.

     
 

 
 

 

 

Uczestnicy spotkania serdecznie przyjęli słowa życzeń wypowiadane przez Dowódcę Brygady płk Wojciecha Kucharskiego.

      W dalszej części spotkania trwały rozmowy indywidualne między uczestnikami przy kawie i napojach chłodzących. Nie zabrakło w czasie konsumpcji również żołnierskiej grochówki. Całe spotkanie przebiegało w miłej koleżeńskiej atmosferze, jednak o godzinie 20.00 spotkanie trzeba było zakończyć Uczestnicy wyrażali uznanie dla organizatorów z prośbą kontynuowania tradycji tych spotkań.

 Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski podziękował wszystkim, którzy zaproszenie na spotkanie przyjęli a szczególnie podziękował za pomocny wkład w organizowaniu spotkania Panom: ppłk Wiesławowi Gwoźdź, por. Sławomirowi Pacholskiemu i st. chor. sztab. rez. Krzysztofowi Smodis.

  

Opracował: Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia:  Henryk WLAŹ
               i
Waldemar MICHALAK