Zebranie

KOŁA NR 10 ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej w Wałczu 

w dniu  04 kwietnia 2012 roku.

 

 
     

      W dniu 04.04.2012 roku w sali Klubu Brygady w Wałczu odbyło się zebranie Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej. 

     
 

 
     

           Zebranie Koła nr 10 otworzył płk w st. spocz. Witold Kowalski, witając wszystkich zebranych, poinformował o frekwencji (na stan 65 – obecnych jest 43 członków)  i przedstawił plan zebrania, który wyglądał następująco:

1.     Sprawy organizacyjne (powitanie zebranych, poinformowanie o frekwencji,        
                                           przedstawienie planu zebrania)

2.     Złożenie życzeń solenizantom

3.     Przedstawienie nowego członka

4.     Przekazanie wyników konkursu kronik

5.     Informacja o wycieczce do Szczecina

6.     Informacja skarbnika o stanie finansów

7.     Informacja sekretarza o akcji wymiany legitymacji

8.     Sprawy aktualne:  „Za nami 30-lat a co dalej”

9.     Wręczenie nowych legitymacji naszym seniorom

10.   Przedstawienie propozycji tematów na następne zebrania

11.   Wolne wnioski i dyskusja

 

     
 

 
     

      Przedstawiony plan zebrania został przyjęty przez uczestników i Prezes przystąpił do realizacji drugiego punktu  –  złożenie życzeń imieninowych solenizantom, a byli to Koledzy:

Ryszard Mizerski, Ryszard Włodarek, Ryszard Koniecko, Jerzy Poszepczyński, Jerzy Miszkowicz.

 

         
 

 

 
         
 

Życzenia z rąk Prezesa przyjmuje płk  w  st.  spocz. Ryszard   MIZERSKI.

 

Życzenia z rąk Prezesa przyjmuje st.  sierż.  sztab.  w  st. spocz. Ryszard   KONIECKO.

 
         

      

         
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Życzenia  z rąk  Prezesa przyjmuje st. chor. sztab. w  st. spocz. Jerzy POSZEPCZYŃSKI.

 

Życzenia  z  rąk  Prezesa przyjął ppłk w st. spocz. Jerzy MISZKOWICZ.

 
         

    Następnie Prezes Koła Witold Kowalski przedstawił nowo przyjętego członka  Kolegę st. chor. sztab. rez.  Marka Lewandowskiego, wręczył Mu już nową legitymację Związku Żołnierzy Wojska Polskiego a zebrani powitali Go brawami.

         
 

 

 
         
 

Prezes Koła Witold Kowalski wręcza legitymację członkowską Koledze Markowi.

 

Tak wygląda nasza nowa legitymacja członkowska ZŻWP.

 
         

      Przechodząc do realizacji następnego punktu naszego planu Prezes powiedział:

 „Koledzy!

 Zostałem zaproszony na posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na dzień 20 marca 2012 roku. Reprezentowałem tam również Zarząd Rejonowy w Pile. Jednym z punktów posiedzenia było przedstawienie wyników organizowanego Konkursu Kronik i Sal Tradycji.

W rozstrzygniętym konkursie pierwsze miejsce zajęła Sala Tradycji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, która zdobyła 28 punktów.  Drugi był Zarząd Rejonowy w Pile (18 p.), trzeci zaś  –  Zarząd Pomorski (16 p.).

W kategorii kronik wygrało Koło nr 3 w Chełmie, drugi był Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy, a następne miejsca zajęły Koła: nr 10 w Wałczu, w Śremie, nr 21 w Olsztynie, nr 4 w Jeleniej Górze, nr 7 w Inowrocławiu i nr 2 w Warszawie.

        Miałem zaszczyt odbierać dyplom i statuetkę zarówno za drugie miejsce Zarządu Rejonowego w Pile, jak również, z czego jestem niezmiernie dumny, statuetkę i dyplom za zajęcie trzeciego miejsca przez nasze Koło nr 10.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Nr 10 Witold Kowalski odbiera dyplom i statuetkę dla Zarządu Rejonowego w Pile za zajęcie II miejsca.

 
     

 

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 Witold Kowalski w oczekiwaniu na odbiór dyplomu i statuetki dla wyróżnionego Koła nr 10 w Wałczu za zajęcie III miejsca.

 
     

 

     
 

 
     

 Płk w st. spocz. Witold Kowalski podziękował w imieniu własnym  oraz Zarządu Rejonowego w Pile za otrzymane wyróżnienia.

             
 

 

 

 
             
 

To jest statuetka i otrzymany dyplom za zajęcie III-go miejsca.

 
             

W tym miejscu serdeczne słowa podziękowania należą się tym naszym Kolegom, którzy wkładają tyle pracy, aby Kronika nasza tak wyglądała. Pierwszy, który rozpoczął prowadzenie kroniki, to nieżyjący już ppłk Zdzisław Szuwara. Po nim przejął prowadzenie kroniki i od ponad dwudziestu lat wykonuje to Kolega Henryk Wlaź.

Od ośmiu lat dzielnie w tym uczestniczy Kolega Grzegorz Rutkowski, którego nie do przecenienia jest wkład w treść i formę zapisu wszystkiego, co w naszej społeczności się zdarza i czym żyje nasze Koło nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.

Jeszcze jeden Kolega bez którego tego osiągnięcia by nie było, to Waldemar Suchecki. Wykonał niezmiernie dużą pracę przedstawiając wszystkie strony naszej Kroniki w formie elektronicznej na płycie DVD, co było konieczne do uczestnictwa Kroniki w konkursie.

Dziękuję również byłym Prezesom Koła nr 10, a są to Koledzy: Jan Malec, Bogdan Mikołajczak i Czesław Wirowski, którzy byli bardzo troskliwymi opiekunami naszej Kroniki.

 Zarząd naszego Koła przygotował podziękowania dla Kolegów prowadzących Kronikę i teraz chciałbym je wręczyć”.

         
 

 

 
         
 

Strona  jednakowa dla każdego wyróżnionego ...

 
         

 

         
 

 

 
         
  i reszta ...  
         

 

         
 

 

 
 

Podziękowanie i pamiątkową statuetkę otrzymuje z rąk Prezesa Koła nr 10 Witolda Kowalskiego Kolega Henryk WLAŹ .

   
 

 

 

              

         
 

 

 
         
 

Podziękowanie  z  rąk Prezesa otrzymuje Kolega  Grzegorz RUTKOWSKI.

 

Podziękowanie  z  rąk Prezesa otrzymuje  Kolega Waldemar  SUCHECKI.

 
         

                              

     
 

 
     
 

Trzej uhonorowani Koledzy: Waldemar Suchecki, Henryk Wlaź i Grzegorz Rutkowski.

 
     

 

     
 

 
     

 Po wręczeniu wyróżnień głos zabrał Kolega Henryk Wlaź, który powiedział:

         „Szanowny Panie Prezesie, Szanowni członkowie Koła nr 10  ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej.

         Na Pana ręce chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, że Kronika naszego Koła zajęła zaszczytne  III miejsce. W tym miejscu muszę wspomnieć jak to się zaczęło.

 W roku 1997  zostałem  wybrany    na   Członka  Zarządu Koła nr10, Prezesem był wówczas  ppłk  w st.  spocz. Bogdan Mikołajczak,  który  zaproponował   mi,  abym   poprowadził Kronikę.   Byłem   tym   faktem  zaskoczony,  bo   nie  miałem żadnego doświadczenia w  tym zakresie, ale  mimo  wszystko wyraziłem  zgodę.

Otrzymałem od Prezesa pierwszą Kronikę, którą wcześniej prowadził  nieżyjący  już  obecnie  ppłk  Zdzisław Szuwara. Pierwszą otrzymaną Kronikę miałem  za  zadanie  odnowić  i dalej prowadzić.  Pierwszy  i  część  drugiego  tomu  pisałem ręcznie, natomiast ważniejsze wydarzenia takie jak Spotkania Pokoleń  to poprosiłem Kolegę Grzegorza Rutkowskiego, aby napisał przy pomocy komputera.

Na jednym z zebrań sprawozdawczo-wyborczych zostałem ponownie wybrany do prowadzenia Kroniki i wtedy zwróciłem się do Kol. Grzegorza,  czy zechciałby, abyśmy  następne  lata Kroniki prowadzili razem. Otrzymałem zgodę i od  tego czasu teksty i opisy zdjęć wykonywane są drukiem,  co sprawiło,  że Kronika stała się bardziej estetyczna i czytelna.

Obecnie   Koło  nasze  posiada  5  tomów  Kroniki,   każdy zawiera około  100  stron  tekstu  ze  zdjęciami.  Od 1997 roku kiedy  zostałem  wybrany  do   prowadzenia   Kroniki   zostało wykonanych około 1300  zdjęć  z  różnych  spotkań, wycieczek, zawodów  i  zebrań.  Zdjęcia wykonywali oprócz mnie jeszcze: Grzegorz Rutkowski,  Waldemar Michalak  i  inni  Koledzy  z Koła za co Im bardzo serdecznie dziękuję.

Do tego,  że  zajęliśmy  miejsce  na podium przyczynił się również nasz Kolega płk w st. spocz. Waldemar Suchecki, który włożył  ogrom  pracy  w  przygotowaniu Kroniki do Konkursu. To  właśnie  On  zobowiązał   się  i  wykonał  wszystkie  strony Kroniki w formie elektronicznej na płycie DVD,  bo  takie były zalecenia   komisji   konkursowej.   Dziękuję   bardzo   Panie Pułkowniku Suchecki.

  Serdeczne podziękowanie należy się również naszemu Prezesowi płk w st. spocz. Witoldowi Kowalskiemu, który przyczynił się do tego, że nasza Kronika wzięła udział w konkursie, gdyż była to Jego inicjatywa.

         Ja osobiście dziękuję Kol. ppłk w st. spocz. Bogdanowi Mikołajczakowi, że jako Prezes w 1997 roku powierzył mi prowadzenie Kroniki Koła nr 10.

         Prowadzenie Kroniki Koła to interesujące i ciekawe zajęcie. Trzecie miejsce zobowiązuje nas do dalszej pracy w prowadzeniu Kroniki, tak aby w następnych konkursach stanąć na jeszcze wyższym stopniu.

                      Dziękują prowadzący Kronikę:

                                                        mjr w st. spocz. Grzegorz Rutkowski

                                                      st. sierż. sztab. w st. spocz. Henryk Wlaź”. 

     
 

 
     

                   Wygłoszone podziękowanie Kol. Henryk Wlaź wręczył Prezesowi Koła nr 10 płk w st. spocz. Witoldowi Kowalskiemu.

         Następnie Prezes w kilku słowach przedstawił jak wyglądają przygotowania organizowanej wycieczki do Szczecina. Powiedział między innymi:

         „Koledzy! Termin wycieczki do Szczecina został ustalony na dzień 09.06.2012 roku. Cena od osoby wynosi 110 zł (w cenę wchodzi: autokar, śniadanie przy kawie, obiad, wycieczka statkiem po porcie Szczecińskim, opłata przewodnika po Szczecinie). Proszę, aby w terminie do 15.05.2012 roku wpłacić do naszego Skarbnika w/w kwotę, gdyż jest to niezbędne do załatwiania dalszych formalności związanych z wycieczką. Chciałbym jeszcze nadmienić, że miejsca w autokarze będą przydzielane według kolejności wpłat.”

         W punkcie następnym Skarbnik Kolega Tadeusz Rojewski przedstawił sytuację finansową naszego Koła, mówiąc:

„Koledzy! Stan naszych środków finansowych wygląda dobrze. Składki członkowskie zapłaciło już niemal 80%. Bardzo bym prosił, aby Ci Koledzy, którzy jeszcze nie wpłacili, uczynili to w najbliższym czasie.

 Następnie głos zabrał Sekretarz Koła Kolega Piotr Szymczak.

„Koledzy! Zabieram głos w sprawie wymiany legitymacji członkowskich. Prosiłem na poprzednim zebraniu, aby dostarczyć zdjęcie do nowych legitymacji. Na stan 65 członków, zdjęcia dostarczyło 53. Bardzo bym prosił, aby Ci, którzy jeszcze tego nie dokonali zrobili to jak najszybciej. Z tego co widzę, to nawet na sali są Ci, którzy nie dostarczyli zdjęcia i nie można Im wręczyć nowej legitymacji.

Nam przypadły numery od 6601 do 6665, ustaliliśmy na posiedzeniu Zarządu, aby nadawać numery według wstępowania do naszego Koła. Ustaliliśmy również, aby na dzisiejszym zebraniu uroczyście legitymacje wręczył Prezes naszym seniorom, którzy ukończyli 80 i więcej lat, jak również byłym Prezesom naszego Koła. Pozostałym członkom naszego Koła wydam ja w przerwie zebrania”.

 Po informacji Sekretarza zabrał głos Prezes Koła Witold Kowalski, który  rozwinął ósmy punkt planu naszego zebrania – sprawy aktualne, a konkretnie temat „Za nami 30-lat, a co dalej”. W punkcie tym zwrócił uwagę na stan osobowy członków i troskę o wzrost szeregów Związku. Poinformował nas, że w 2011 roku stan Związku zmalał o 500 osób i są to głównie zgony starszych Kolegów. Aktualnie jest nas w Związku około 14.900, a w  Rejonie Pilskim w roku 2011 stan naszego Związku zmniejszył się z 350 do 326 członków.

Poruszył również bardzo ważny temat – rozliczania się poszczególnych ogniw Związku ze spraw finansowych, a mianowicie dokładne rozliczenie składek członkowskich, 1% podatku, dotacji, darowizn, jak również składek rzeczowych. Rozliczenia te powinny być bardzo czytelne i każdemu z nas dostępne. Rozliczenie powinno być prowadzone na każdym szczeblu: w Kole, Zarządzie Rejonowym jak i w Zarządzie Głównym Związku.

W działaniach statutowych Związku szczególną uwagę zwrócił na treść §10 – obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy i ich rodzin. Poruszył sprawę emerytur i naszego wniosku złożonego poprzez Zarząd Rejonowy do Zarządu Głównego. Zapoznał uczestników zebrania z artykułem z Głosu Weterana i Rezerwisty  „Za nami 30-lecie, a co przed nami” – Honorowego członka ZŻWP Jana Czajora.

Zapoznał również ze stanowiskiem Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP w związku z wypowiedzią gen. dyw. Bogusława Packa na łamach portalu internetowego MON oraz na łamach tygodnika Polska Zbrojna (GW i R kwiecień 2012 r.).

 Zwrócił uwagę na integrację naszego środowiska, obronę czci i godności, kultywowanie tradycji walk o niepodległość jak również wykonywanie świadczeń o charakterze edukacyjno-wychowawczym.

W dalszej części zwrócił uwagę na formy dyskusji na zebraniach, na wypracowywaniu wniosków i wysyłaniu ich do wyższych szczebli  organizacyjnych naszego Związku, pisaniu artykułów do prasy oraz wydawaniu wspomnień.

 Następnie Prezes Koła wręczył nowe legitymacje naszym Kolegom seniorom:

     
 

 
     

                                 

         Ppłk w st. spocz. Jan Malec – 82 lata – od 31 lat w naszym Związku
                                                        – w latach 1984-1988 Prezes Koła nr 10;

         Płk w st. spocz. Ryszard Mizerski  – 80 lat   –   członek ZŻWP;

         Ppłk w st. spocz. Edward Sielski – 86 lat – od 31 lat w naszym Związku;

         Ppłk w st. spocz. Józef Pośpieszny – 80 lat – od 14 lat w naszym Związku;

         Ppłk w st. spocz. Bogdan Mikołajczak – od 27 lat w naszym Związku
                                               – Prezes Koła nr 10 od 18.11.1988 r. do 15.02.2005 r.
                                               –  Honorowy Prezes Koła nr 10
         Ppłk w st. spocz. Czesław Wirowski – Prezes Koła nr 10 od 15.02.2005 r. do 04.02.2009 r.

 Została ogłoszona przerwa, w czasie której Sekretarz Koła wydał pozostałe legitymacje naszym członkom.

Koledzy wykorzystywali przerwę w różny sposób. 

         
 

 

 
         
 

Były  Sekretarz  Koła nr 10 mjr w st. spocz. Józef  Domińczak ogląda naszą wyróżnioną Kronikę.

 

Mjr  w st.  spocz. Edward Rurarz wpłaca składkę  członkowską.

 
         

            Realizując następny punkt zebrania Prezes Koła zaproponował członkom tematy do dyskusji na następnych planowanych zebraniach:

 W dniu 29.09.2012 r. – „Realizacja zadań Koła i Związku w zakresie obrony praw i interesów członków, sposoby na integrację środowiska”.

        W dniu 29.11.2012 r. – „Jak realizować zadania w zakresie obrony czci i godności kultywowania tradycji walk o wolność i niepodległość, wykonywania zadań o charakterze edukacyjno-wychowawczym”.

     
 

 
     
 

Zebrani członkowie wsłuchują się w przedstawiane tematy.

 
     

W ostatnim punkcie nie było pytań, wobec tego Prezes Witold Kowalski zakończył zebranie, podziękował wszystkim zaproszonym Kolegom i członkom za uczestnictwo.

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz  RUTKOWSKI

Zdjęcia dostarczyli:  Henryk  WLAŹ,
                                   Waldemar MICHALAK,
                                   Grzegorz  RUTKOWSKI.