Jubileusz 70-lecia urodzin
ppłk  w st. spocz.  Czesława  WIROWSKIEGO

 
     

    W związku z przypadającą 70 rocznicą urodzin Czesława Wirowskiego koledzy z Koła nr 10 ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej zaproponowali z tej okazji spotkanie towarzyskie. Kolega Czesław wyraził zgodę proponując, aby spotkanie to odbyło się na Jego działce rekreacyjnej nad jeziorem Raduń.

    W dniu 21 czerwca 2012 roku  o godz. 16.00  –  w przeddzień przypadającej 70 rocznicy urodzin spotkali się koledzy z Jubilatem, aby wspólnie uczcić ten dzień.

    Kolega Czesław Wirowski w roku 2005 został wybrany na Prezesa naszego Koła. Funkcję tą pełnił przez okres czterech lat do roku 2009. Obecnie jest aktywnym członkiem naszego Koła.

     Członkowie Zarządu Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej: Sekretarz – Piotr Szymczak, Skarbnik – Tadeusz Rojewski oraz Członek Zarządu – Henryk Wlaź złożyli Jubilatowi życzenia od wszystkich członków Koła oraz od siebie, wręczyli kwiaty i butelkę szampana.

         Obecni byli również członkowie Koła: Henryk Kędzierski, Jan Golonka oraz serdeczny przyjaciel Jubilata Jerzy Klimaszewski.

         W uroczystości 70 rocznicy urodzin Kolegi Czesława nie mógł uczestniczyć Prezes Koła Witold Kowalski z powodu ważnych spraw rodzinnych. W imieniu Prezesa życzenia złożył Sekretarz Koła – Piotr Szymczak, które brzmiały:

        

Szanowny Jubilacie

 Dziś  kończysz  70  lat, lecz przed Tobą cały świat!

Nie żałuj tego, co minęło, ciesz z tego, co w życiu się osiągnęło!

Zawsze dąż do wytyczonego celu, mimo iż zazdrości Ci wielu!

Otaczaj się przyjaciółmi swymi, raduj momentami tymi,

które uśmiech Ci dają i szczęścia przysparzają!

 Gorące życzenia wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze,

zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności

życzą  Koledzy z Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej

                                               Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 

         
 

 
     
 

Piotr Szymczak przekazuje Jubilatowi życzenia od wszystkich kolegów z Koła, oraz kilka wskazówek na dalsze lata.

 
 

 

     

 

 DESIDERATA

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu

-pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy.

Tak dalece jak to jest możliwe, nie wyrzekając się siebie,

bądź dobry dla innych.

Prawdę swoją głoś spokojnie i jasno.

Słuchaj też tego, co mówią inni,

nawet głupcy i ignoranci mają swoją opowieść.

Wykonuj z sercem swoją pracę, jakakolwiek by ona była.

Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. 

Nie zwalczaj uczuć, nie bądź cyniczny wobec miłości,

albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań

jest ona wieczna i trwała.

Przymnij pogodnie to, co lata niosą,

bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.

Rozwijaj siłę ducha, by mogła osłonić cię w nagłym nieszczęściu

Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni.

Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

Obok zdrowej dyscypliny, bądź dla siebie łagodny.

Bądź szczęśliwy!!!

 

     

Na podstawie anonimowego tekstu z 1962 r znalezionego w starym kościele św. Pawła w Baltimore.

 

                              

         
 

 
     
 

Koledzy w serdecznym uścisku.

 
         

 

         
 

 
     
 

Kwiaty w imieniu kolegów Koła nr 10 wręczył Skarbnik Koła – Tadeusz Rojewski.

 
         

  

         
 

 
     
 

Życzenia Jubilatowi składa kol. Henryk Kędzierski

 
         

 

         
 

 
     
 

Życzenia urodzinowe składa Jerzy Klimaszewski.

 
         

         Serdeczne życzenia urodzinowe złożył również kolega Henryk Wlaź, jednak nikt nie uwiecznił tego na zdjęciu.

         Po złożeniu życzeń i wręczeniu kwiatów Jubilat zaprosił kolegów na lampkę Jubileuszowego szampana i wspólne zdjęcie na terenie pięknie zagospodarowanej, położonej nad brzegiem jeziora Raduń działce. 

         
 

 

 
         
 

Zdrowia, szczęścia i długich lat życia życzyli Jubilatowi koledzy i wspólnie odśpiewali 100 lat.

 
         

           

         
 

 
     
 

Spóźniony kolega Jan Golonka (stojący drugi od prawej) składa życzenia Jubilatowi.

 
         

 

         
 

 
     
 

Do grona przyjaciół Jubilata dołączył Jan Golonka.
Od lewej: Czesław Wirowski, Henryk Kędzierski, Jerzy Klimaszewski, Tadeusz Rojewski,
Jan Golonka, Piotr Szymczak i zdjęcie wykonuje Henryk Wlaź.

 
         

         W trakcie spotkania Sekretarz Koła Piotr Szymczak w imieniu wszystkich kolegów członków Koła złożył życzenia imieninowe naszemu członkowi Janowi Golonce.

         
     
         

                             

Kolego Janie!  W imieniu wszystkich członków naszego Koła

składam serdeczne życzenia z okazji imienin.

 

         
     
         

Po życzeniach i toastach przyszedł czas na wspomnienie.

          Głos zabrał Jubilat, który rozpoczął:

          „Koledzy! Siedemdziesiąt lat życia z tego 32 lata i kilka miesięcy, spędziłem pełniąc służbę wojskową, to były czasem ciężkie ale i przyjemne chwile mojego życia. Może jednak zacznę od początku.

         Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w 1959 roku marzyłem o tym, by zostać słuchaczem Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu ostudziła moje marzenia twierdząc, że mając 17 lat nie mogę być przyjęty do w/w szkoły.

Myśląc, że coś wskóram napisałem prośbę do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na podjęcie nauki w/w szkole. Odpowiedź była uprzejma lecz odmowna (zaproszono mnie na drugi rok).

W związku z powyższym zdałem egzaminy wstępne na Wydział matematyki w Toruniu.

W 1960 roku po zdaniu egzaminów wstępnych zostałem przyjęty do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, gdzie odbywałem szkolenie do 1963 roku.  Po jego zakończeniu i uzyskaniu stopnia podporucznika zostałem skierowany do 31 Szkolno Doświadczalnego Ośrodka Służby Samochodowej JW. 3421 w Grudziądzu.

Służyłem tam na stanowiskach: dowódcy plutonu szkolnego, dowódcy pododdziału zabezpieczenia, wykładowcy i dowódcy kompanii szkolnej, szkolącej operatorów dźwigów samochodowych dla jednostek Sił Zbrojnych awansując kolejno do stopnia majora.

W 1977 roku zaproponowano mi objęcie stanowiska Szefa Służby Czołgowo Samochodowej w 2 Brygadzie Łączności i po rozmowie z ówczesnym Szefem Służb Technicznych 2 Brygady Łączności ppłk Władysławem Szydełką wyraziłem zgodę na objęcie tego stanowiska.

Objąłem je w styczniu 1978 roku i pełniłem do 8 stycznia 1993 roku, kiedy to odszedłem w stopniu podpułkownika do rezerwy.

Służbę w obydwu jednostkach wspominam bardzo dobrze. Kontakty z przełożonymi, kolegami i podwładnymi uważam za wspaniałe czego sami doświadczacie.

Koledzy! Na zakończenie tych moich krótkich wspominek wznoszę toast:

 

Za nasze zdrowie, abyśmy jak najdłużej mogli się ze sobą

spotykać i wspominać minione lata wspólnej służby.

 

         
     
         
 

O pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem i kolegami poprosił Jerzy Klimaszewski.

 
         

 

         
     
         
         
     
 

 

 
 

Henryk Wlaź poprosił kolegów na pomost i wykonał zdjęcie na tle jeziora Raduń.

 
         

           

         
     
         
 

Krótka pogawędka przed altanką Jubilata.

 
         

           Po wielogodzinnym spotkaniu urodzinowym koledzy zakończyli uroczyste przyjęcie, podziękowali Jubilatowi za wspaniały wieczór i życzyli aby mogli uczestniczyć w następnych jubileuszach.

         Jubilat podziękował kolegom za życzenia, kwiaty i za przybycie na tak ważne spotkanie jakim jest siedemdziesiąta rocznica Jego urodzin.

  

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz  RUTKOWSKI i Henryk WLAŹ

Zdjęcia :  Henryk  WLAŹ.