Zawody strzeleckie.

 
     

         W dniu 15 czerwca 2012 roku na Strzelnicy garnizonowej w Wałczu odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile.

          Zawody zorganizowało Koło nr 8 ZŻWP w  Wałczu, którego Prezesem jest Krzysztof Nęcka. W zawodach brały udział drużyny wytypowane z poszczególnych Kół z Wałcza, Piły i Mirosławca oraz drużyna z Ligi Obrony Kraju i Koła Oficerów Rezerwy.

          Zawody przeprowadzili żołnierze ze 104 batalionu zabezpieczenia z Wałcza. Drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach: strzelanie z pistoletu wojskowego, strzelanie z broni długiej kbk AK  oraz w rzucie granatem F-1.

         
   
         
  Koło nr 10 ZŻWP im. Ziemi Wałeckiej z Wałcza reprezentowała drużyna w składzie: Od lewej: Jan Sobieski, Waldemar Michalak i Leszek Nickowski. Zdjęcia wykonywał stojący z prawej kol. Henryk Wlaź.  
         

           O godz. 9.00 wszystkie drużyny stanęły na zbiórce, w czasie której prowadzący strzelanie żołnierze, zapoznali zawodników z warunkami strzelania oraz przypomnieli warunki bezpieczeństwa obowiązujące w czasie strzelania.

Zbiórka uczestników strzelania. Obecnych powitał Zastępca Prezesa Związku Rejonowego kol. Józef Kaniecki.

         Po zapoznaniu się z warunkami strzelania drużyny udały się na stanowiska strzeleckie i rzutu granatem. 

         
   
         
  Wśród zawodników drużyna  reprezentująca  Koło  nr  10  ZŻWP.  
         

 

         
   
         
  Na stanowisku strzeleckim:  Jan Sobieski  i  Leszek Nickowski.  
         

 

         
   
         
  Na stanowisku strzeleckim   –   Waldemar Michalak.  
         

 

         
   
         
  Przy tarczy Leszek Nickowski   –   uzyskał 78 punktów.  
         

 

         
   
         
  Przy tarczy Jan Sobieski   –   uzyskał 86 punktów  
         

 

         
   
         
  Przy tarczy Waldemar Michalak   –   uzyskał 96 punktów.  
         

  

         
   
         
  Rzut granatem wykonuje Leszek Nickowski następni będą Jan Sobieski i Waldemar Michalak.  
         

         Po rzucie granatem zawodnicy udali się na stanowiska strzeleckie do strzelania z broni długiej kbk AK.

         
   
         
  Strzelanie wykonuje Leszek Nickowski i Jan Sobieski, w następnej zmianie strzelać będzie Waldemar Michalak.  
         

 

         
   
         
  Przy tarczach   –   Leszek Nickowski  i  Jan Sobieski.  
         

         Po zakończeniu rywalizacji w strzelaniu i rzucie granatem kol. Krzysztof Nęcka ogłosił przerwę obiadową i poprosił wszystkich uczestników na posiłek. Na zawodników czekała wojskowa grochówka, pieczone kiełbaski i piwo. Po kilku godzinach rywalizacji o jak najlepsze wyniki zawodnicy z zadowoleniem zajęli miejsca przy stolikach.

 

Widać, że wszystkim uczestnikom apetyt dopisuje.

         Po przerwie obiadowej wszystkie drużyny udały się na zbiórkę, gdzie Zastępca Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile kol. Józef Kaniecki i Sekretarz Zarządu Rejonowego w Pile kol. Stefan Szafran ogłosili wyniki strzelania i rzutu granatem. 

         
   
         
  Zawodnicy z niecierpliwością oczekują na ogłoszenie wyników.  
         

           Zastępca Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile kol. Józef Kaniecki odczytał wyniki zawodów strzeleckich. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja z Koła nr 8 z Wałcza i otrzymała dyplom i Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile. Drugie miejsce zajęła reprezentacja z Koła nr 10 uzyskując 466 punktów.

        Indywidualnie I miejsce w strzelaniu z pistoletu wojskowego uzyskał kol. Waldemar Michalak – uzyskując 96 punktów, również I miejsce zdobył w rzucie granatem. 

Dyplom za II-gie miejsce drużyny odebrał kol. Jan Sobieski.

 

 

 

         
   
         
  Dyplom i puchar za  I miejsce indywidualnie w strzelaniu  –  w imieniu kol. Waldemara Michalaka odebrał kol. Jan Sobieski.  
         

 

         
   
         
  Dyplom i puchar za zdobycie   I – go  miejsca w rzucie granatem  –  w imieniu kol. Waldemara Michalaka odebrał kol. Jan Sobieski.  
         

Oto drugie odebrane trofea podwójnego zwycięscy.

         

 

         Kolega Waldemar Michalak z przyczyn służbowych nie mógł uczestniczyć podczas ogłaszania wyników oraz przy wręczaniu dyplomów i pucharów.

          Na zakończenie zawodów Zastępca Prezesa Rejonowego w Pile kol. Józef Kaniecki serdecznie podziękował organizatorom za wzorową organizację i przebieg zawodów. Zawodnikom życzył zdrowia i pomyślności, aby w roku 2013 ponownie wystąpili w rywalizacji o punkty, dyplomy i puchary.

          W miłej atmosferze zawodnicy pogratulowali sobie nawzajem osiągniętych wyników i cieszyli się z udanej imprezy. Wszyscy zawodnicy z uśmiechem udali się do swoich miejsc zamieszkania. 

         
   
         
  Pamiątkowe zdjęcie po zawodach strzeleckich.  
         

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz  RUTKOWSKI i Henryk WLAŹ

Zdjęcia :  Henryk  WLAŹ.