MSZA  ŚWIĘTA

w  intencji  zmarłych  żołnierzy  zawodowych.

 
     

W dniu 23 października 2012 roku z inicjatywy Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w  Wałczu  wspólnie  z  Proboszczem  Wojskowej  Parafii  Garnizonowej

 ks. prałatem ppłk Władysławem Maciejem Kozickim

 została odprawiona Msza Święta w intencji:

 „Zmarłych żołnierzy zawodowych z Jednostki Wojskowej 2016, z Orkiestry Garnizonowej, za naszego pierwszego kapelana ks. ppłk Franciszka Kędziorę oraz za zmarłych sympatyków naszego Koła.”

Wielu z Nich  na wieczny spoczynek wybrało nasze wałeckie cmentarze, nieliczni spoczywają na  innych cmentarzach w swoich stronach rodzinnych.

        Tak jak w roku poprzednim tak i obecnie zaprosiliśmy rodziny zmarłych żołnierzy wysyłając do Nich  zaproszenia,  w  których  powiadamialiśmy  o  intencji  Mszy Świętej  i  terminie odprawienia.

W sumie rozesłaliśmy 78 zaproszeń tej treści:

     
 

 
     
 

Strona zewnętrzna zaproszenia.

 
 

 

 
 

 
     
 

Strona wewnętrzna zaproszenia.

 
     

 

     
 

 
 

 

 
 

Mszę  Świętą  celebrował   Proboszcz  Wojskowej  Parafii  Garnizonowej p.w.  św.  Franciszka  z  Asyżu  w  Wałczu ks.  prałat  ppłk  Władysław  Maciej  KOZICKI, koncelebrował   ks.  Adam  Mizerski.

 
     

           W ceremonii Mszy Świętej wzięły udział Poczty Sztandarowe:

                                -  100 batalionu łączności  (jest to nasza jednostka patronacka).             

                               -   Zarządu Rejonowego z Piły Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

                               -   Koledzy z byłej orkiestry garnizonowej. 

         
         
     
         
 

Poczet Sztandarowy 100 batalionu łączności (to nasza jednostka patronacka) w składzie: ppor. Łukasz Oleksy, chor. Sławomir Krzyminiewski, st. kpr. Jarosław Stróżek.

 

W Poczcie Sztandarowym Zarządu Rejonowego z Piły Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystąpili: Kol. Jerzy Sroka i kol. Andrzej Wierzba.

 
         

 

         
 

 
         
 

Koledzy  którzy  odczytają stopnie wojskowe i nazwiska zmarłych: Tadeusz  Rojewski,  Leszek  Nickowski, Jan  Sobieski, Józef  Kiziuk.

 
         

     Koledzy    członkowie    Koła    nr  10   im.   Ziemi  Wałeckiej    Związku     Żołnierzy    Wojska    Polskiego:  Leszek  Nickowski,  Jan  Sobieski  i Józef  Kiziuk  odczytali  nazwiska 109 naszych Kolegów, którzy odeszli już na wieczny spoczynek, a byli to:

  Płk  Eugeniusz  ADAMCZAK   Mjr Ignacy  ADAMSKI  
  Mł. chor. sztab. Tomasz ADAMUS   Płk  Włodzimierz  AUGUSTYNOWICZ  
  Sierż.  Jacek  BAGROWSKI   St. sierż. sztab. Jan  BAGROWSKI  
  Ppłk  Kazimierz  BALKOWSKI   Kpt. Wacław   BALWIERZ  
  St. sierż. sztab.  Jerzy    BARTKOWSKI   Chor.   Andrzej    BARTOSZEK  
  St. chor.  Wacław  BEJNAROWICZ   Plut.  Jan  BROWARCZYK  
  Chor. Stanisław  BOCHNIAK   Kpt. Jan  BURACZEWSKI  
  St. sierż. sztab. Marian  CEBULA   St. sierż. Stefan  CIERPIKOWSKI  
  Chor.  Zygmunt   CZYSTY   Płk   Bolesław    DWORZECKI  
  Ppłk   Wojciech   DYKER   Ppłk  Wacław   FRĄCKOWIAK  
  St. chor. sztab.  Janusz   GŁUSZKOWSKI   St. sierż.  Stanisław  GODLEWSKI  
  Sierż.  Franciszek  JASTRZĘBSKI   Por. Witold  JESION  
  Kpt.  Zbigniew  JÓZEFIAK   Sierż. Kazimierz  KACZMAREK  
  Ppłk  Walerian  KACZMAREK   Ks. kapelan ppłk  Franciszek  KĘDZIORA  
  Kpt.  Antoni    KINAL   Brunon    KLEIN  
  Sierż.   Ryszard   KLIMONT   Płk   Mieczysław   KLUKA  
  Chor.   Stanisław    KŁAPTOCZ   Kpt.   Zygmunt    KŁUCIŃSKI  
  Kpt.   Bogdan    KNAPIK   Płk  Franciszek    KOBUS  
  Mjr. Jerzy KONKOLEWSKI   St. chor. sztab.  Andrzej   KOPA  
  Por. Władysław KOWALCZYK   Mjr   Bronisław   KOZŁOWSKI  
  Chor.  Henryk  KOZŁOWSKI   Ppłk   Czesław  KRAWIEC  
  Chor.  Szczepan  KRAWIEC   Kpt.  Zdzisław   KRZYŻANOWSKI  
  Kpt.  Ireneusz  KUKAWKA   Mjr   Antoni    KUPIŃSKI  
  Płk   Marian    KWIECIEŃ   Ppłk  Witold    LENSKI  
  Ppłk  Andrzej   ŁABUŚ   St. sierż. sztab. Marian   ŁAWNICZAK  
  Chor.  Bogdan   ŁUKOWSKI   Kpt. Mariusz ŁUŃSKI  
  St. sierż. sztab. Andrzej  MARCZYK   Kmd. por. Stanisław MARKOWSKI  
  Ppłk Jerzy  MARTYNKO   Sierż.  Jerzy   MATUSIAK  
  Mjr  Stanisław   MĘDRZYCKI   Mjr Ignacy  MICHALAK  
  St. sierż. sztab. Jerzy  MODROW   Ppłk  Kazimierz  NARKIEWICZ  
  Ppłk  Hieronim   NAWÓJ   Chor.  Michał   NAZARUK  
  Kpt.   Bohdan   NICGÓRSKI   Kpt. Wacław   NOWAK  
  Płk  Zenon  PATORA   Płk Tadeusz  PAWLIK  
  Kpt. Waldemar  PAWŁOWSKI   Chor. Michał  PIETRZYKOWSKI  
  Chor. Wacław  PIKUŁA   Płk   Jerzy  PLĄSKA  
  Kpt.  Eugeniusz   PRZYBYLAK   Ppłk   Ireneusz   PRZYBYŁOWICZ  
  St. sierż. sztab. Sławomir  REMBOWSKI   St. sierż. Henryk  ROSIŃSKI  
  Chor. Bogumił REWERS   Mjr  Stanisław  RUŻANOWSKI  
  Chor.  Ludwik   SAJA   St. chor. sztab. Tadeusz   SAŁAHUB  
  Kpt.  Kazimierz   SASIN   Ppłk  Janusz  SERWATKIEWICZ  
  Kpt.  Marian  SEWERYN   St. sierż. Aleksander  SIEMBIDA  
  St. chor. sztab. Mirosław SIWIŃSKI   Por. Władysław  SKOWROŃSKI  
  Chor.  Andrzej   STANKIEWICZ   Płk  Piotr STANKIEWICZ  
  Ppłk   Florian    STEFANOWICZ   Kpt.   SZARY  
  St. chor.   Jerzy    SZATKOWSKI   Ppłk    Zdzisław    SZUWARA  
  Płk   Władysław   SZYDEŁKO   Mjr  Marian   ŚCIBSKI  
  Plut.   Tomasz    ŚWITEK   St. sierż. sztab. Mieczysław TOPYŁA  
  Ppłk   Jan    TRACZ   Ppłk   Tadeusz    TUREK  
  Mjr   Henryk    WĘGLEWSKI   Mjr   Adam WILK  
  St. sierż. sztab. Zbigniew  WITAK   St. chor. sztab. Leszek WOŹNIAK  
  Por. Jan WUJTOWICZ   Ppłk   Konstanty    ZAŁĘCKI  
  Por.   Wojciech    ZAPART   Kpt.   Bogumił    ZATOŃSKI  
  Sierż. Tadeusz   ZBROSZCZYK   Kpt.   Zbigniew  ZBYSZYŃSKI  
  Mjr  Jerzy  ZDUNIEWICZ   Plut.   Stefan    ZENFT  
  Sierż.   Marian    ZŁOCH      
         

 

         
         
         
 

 

Koledzy  odczytują  stopnie  wojskowe,  imiona  i  nazwiska  zmarłych.

Od prawej:  Leszek Nickowski,  Tadeusz Rojewski,  Jan Sobieski,  Józef Kiziuk.

 
         

       Po  odczytaniu  stopni  wojskowych,   imion   i   nazwisk   zmarłych   Kolegów,   ksiądz  prałat  przystąpił  d o  dalszej celebracji Mszy Świętej. W wygłoszonej homilii powiedział:

Umiłowani w Chrystusie Panu, Drodzy Żołnierze, Siostry i Bracia

      Jest już ciemno,  wiatr porywa ostatnie liście z drzew,  na grobach pojawiają się kolorowe lampki  –  żyjące ognie umarłych.  A my zgromadzeni w kościele garnizonowym  trwamy przy ołtarzu na  którym dokona się ofiara Chrystusa i Kościoła.

      Przywiodła nas tu miłość do Boga i ludzi, naszych braci, którzy podejmując służbę w szeregach Wojska Polskiego gotowi byli oddać swoje życie za innych.  Przynosimy dziś do Boga  imiona naszych  zmarłych  żołnierzy  –  Kolegów.

Wiemy, że wszyscy jesteśmy grzesznikami  i oni również zranili Chrystusowe Serce. Jego Serce jest dla nas  i dla nich otwarte. Chcemy im naszą modlitwą pomóc, aby podeszli do tego serca już nie po to,  aby przeprosić, przebłagać, ale po to, aby wynagrodzić,  by wreszcie zjednoczyć się  z Bogiem na całą wieczność, dziękując Mu za Jego nieskończone Miłosierdzie.

      E w a n g e l i a   przytacza przypowieść Chrystusa  o czujnych sługach,  gotowych na przyjście Pana.  Muszą być przepasani i trzymać zapalone  pochodnie.  W czasach  Chrystusa  przepasywano się  przed wyjściem w drogę lub  do pracy, bądź  też  w  domu na znak gotowości do usług.  Przepasanie bioder jest zatem oznaką uczestniczenia w pracy dla Królestwa Bożego. Tu nie ma spoczynku.

      Przepasane biodra  i  zapalone  pochodnie są także symbolem gotowości do spotkania z Panem. Pan może przyjść w  każdej chwili,  niespodziewanie,  a wtedy byłoby  za  późno przysposabiać  się  do usługiwania  Mu. Trzeba już być gotowym i czujnym. Nagrodą za tę postawę będzie szczęście, którego ogrom przekracza wszelkie wyobrażenia. Łukasz maluje je  w  obrazach przemawiających żywo  do wyobraźni  współczesnych  mu  czytelników.  To  szczęście obrazuje mianowicie uczta, podczas której sam Pan będzie usługiwał do stołu  –  sytuacja nieprawdopodobna w owych czasach. Epizod z ucztą ma niewątpliwie akcenty eucharystyczne.

      W Eucharystii usługuje nam Chrystus, a  szczęście, jakie w związku  z  tym przeżywamy,  jest nagroda  za  czujność  i wysiłki wytrwania w dobrym.

      Zbliżając się do stołu  Pańskiego  pragniemy wspomnieć  tych,  którzy przepasaliby  służyć odeszli  już na  wieczną służbę. Warto przypomnieć przy tej okazji tę symbolikę pasa żołnierskiego – cingulum, które kojarzymy może bardziej ze sznurem, którym  przepasuje się kapłan,  przygotowujący  się  do  celebrowania  mszy świętej, ale  owo cingulum  to żołnierski  pas lub  pas  urzędniczy.  Pas  zakładano  na  znak  gotowości  do  służby.  Ten  pas  oznacza również  moc i łaskę Bożą.

      Wspominamy w dzisiejszy wieczór wszystkich, którym ideał służby był bliski, którzy  spoczywają  na  cmentarzach wałeckich i w swoich rodzinnych stronach, wspominamy kapelana ks. pułkownika Franciszka Kędziorę  – pierwszego kapelana  garnizonu  Wałcz.  Ja  dopiero  miałem  zaledwie  kilka miesięcy,  gdy On  w Krakowie  przyjmował  z  rąk kard.  Karola  Wojtyły  święcenia  kapłańskie.  Dziś spoczywa  w  pokoju  w rodzinnym Przeworsku, na Podkarpaciu.

Dzięki uporowi i wytrwałości księdza kapelana oraz  parafian właśnie w  tym miejscu, gdzie jesteśmy stoi ten okazały Kościół Garnizonowy pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu.

      Wspominamy  zmarłych  członków  Orkiestry  Garnizonowej.  Jeśli,  ktoś  kocha  muzykę  musi  kochać  i  Stwórcę uszeregowanych   dźwięków   podnoszących   ducha,   zbliżających  nas    do  Boga   i   ludzi,   dającym  wytchnienie  skołatanemu sercu.

      Wszystkich wymienionych  i  nie wymienionych dotykamy dziś naszą modlitwą.  Niech ona będzie jak łagodny wiatr muskający  drzewa, na których pozostało już niewiele liści. I choć wydaje się, że wszystko umiera, wierzymy i jesteśmy pewni, że kolejna wiosna ożywi soki drzemiące w pniach  i  konarach  i  znów wszystko się zazieleni.  Tak  nich będzie z naszą modlitwą. Niech obudzi naszych zmarłych ku zmartwychwstaniu, ku wiecznemu życiu w Chrystusie.

      Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim  sługom  i  służebnicom, którzy spoczywają w Chrystusie,  aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się  z  Tobą bez końca.

      Panie przyjmij łaskawie modlitwę zaniesioną za naszych bliskich polecanych w tej liturgii, sług  i służebnic Twoich, którzy spoczywają w Tobie, niech oswobodzeni z więzów śmierci otrzymają życie wieczne.

      Boże,  Światłości  dusz wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła sługom i służebnicom Twoim. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..... Amen.” 

         
     
         
 

Ogólny widok Kościoła. Na pierwszym planie Koledzy, którzy odczytali   nazwiska. Na  drugim  planie  rodziny, koledzy i znajomi zmarłych.

 

Ogólny  widok  Kościoła. Rodziny, koledzy  i znajomi  zmarłych uczestniczący  w  Mszy  Świętej.

 
         
     
         
  Mszę  Św.  celebruje  ks.  prałat  ppłk Władysław  Maciej  Kozicki, koncelebruje  ks.  Adam  Mizerski. Usługujący  ministrant  to  syn zmarłego Kolegi  –  Przemysław Lenski.   Celebrowaną Mszę Świętą uświetnili Koledzy  z byłej Orkiestry Garnizonowej, a byli to: st. sierż. sztab w st. spocz. Mirosław Szybiński,  st. sierż. sztab w st. spocz. Józef  Kozłowski, st. sierż. sztab w st. spocz. Bogumił  Solarski,  st. sierż. sztab w st. spocz. Leszek Białas.  
         

         Uroczystość Mszy Świętej była podniosłą chwilą nie tylko dla rodzin zmarłych Kolegów, ale również i dla pozostałych uczestników.

         Na zakończenie  ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki podziękował wszystkim za udział, a szczególnie Pocztom Sztandarowym i Kolegom z byłej Orkiestry Garnizonowej za uświetnienie tej uroczystej Mszy Świętej.

   

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski
Zdjęcia wykonał:                   Henryk Wlaź