ZAPALENIE  ZNICZY  NA  GROBACH

ZMARŁYCH  KOLEGÓW

 
     

        W dniu 29 października 2012 roku koledzy z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej udali się na Wałeckie Cmentarze, aby zapalić symboliczny znicz na grobach zmarłych Kolegów.

        W grupie tej uczestniczyli: Piotr Szymczak, Bogdan Mikołajczak, Tadeusz Rojewski, Józef Domińczak, Jan Sobieski, Henryk Wlaź i Grzegorz Rutkowski.

         
 

 
Odwiedzanie grobów Kolegów rozpoczęliśmy od Cmentarza Komunalnego Wałcz-Chrząstkowo, gdzie spoczywa 50 naszych Kolegów. Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

 POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 
         

             

  mł. chor. sztab. ADAMUS Tomasz   płk AUGUSTYNOWICZ Włodzimierz  
  sierż. BAGROWSKI Jacek   st. sierż. sztab. BAGROWSKI Jan  
  ppłk BALKOWSKI Kazimierz   kpt. BALWIERZ Wacław  
         
     
         
  st. sierż. BARTKOWSKI  Jerzy   st. chor.  BEJNAROWICZ  Wacław  
  sierż. CEBULA  Marian   sierż. CIERPIKOWSKI  Stefan  
  chor. sztab. CZYSTY  Zygmunt   ppłk  DYKER  Wojciech  
         
     
         
  sierż. KACZMAREK Kazimierz   mjr KINAL Antoni  
  sierż. KLIMONT Ryszard   KLEIN Brunon  
  chor. KŁAPTOCZ Stanisław   st. chor. KOPA Andrzej  
  mjr KOZŁOWSKI Bronisław   ppłk KRAWIEC Czesław  
         
     
         
  chor. KRAWIEC Stefan   kpt. KRZYŻANOWSKI Zdzisław  
  mjr KUPIŃSKI Antoni   ppłk LENSKI Witold  
  ppłk ŁABUŚ Andrzej   st. sierż. sztab. ŁAWNICZAK Marian  
  kpt. ŁUŃSKI Mariusz   st. sierż. sztab. MARCZYK Andrzej  
  mjr MĘDRZYCKI Stanisław   mjr MICHALAK Ignacy  
         
     
         
  st. sierż. sztab. MODROW  Jerzy   ppłk  NARKIEWICZ  Kazimierz  
  ppłk  NAWÓJ  Hieronim   chor. PIKUŁA  Wacław  
  chor. PIETRZYKOWSKI  Michał   ppłk PRZYBYŁOWICZ  Ireneusz  
  chor. REWERS  Bogumił   mjr  RUŻANOWSKI  Stanisław  
  chor. SAJA  Ludwik   st. chor. sztab. SAŁAHUB  Tadeusz  
         
     
         
  kpt. SEWERYN  Marian   chor. SIWIŃSKI  Mirosław  
  ppłk STEFANOWICZ   Florian   st. chor. sztab. SZATKOWSKI  Jerzy  
  ppłk  SZUWARA Zdzisław   st. sierż. sztab. TOPYŁA  Mieczysław  
  ppłk   TRACZ  Jan   ppłk  TUREK  Tadeusz  
  mjr  WĘGLEWSKI  Henryk   por.   WUJTOWICZ  Jan  
         
     

     Drugim cmentarzem na który się udaliśmy, był Cmentarz Wojenny Wałcz – Bukowina, gdzie spoczywa 4390 żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i 638 żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego. Jest to jeden z największych takich cmentarzy w Polsce.

         
 

 

 

        Członkowie grupy zapalili znicz, aby symbolicznie uczcić bohaterstwo spoczywających tam żołnierzy z napisem:

 POZOSTANIECIE  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 

 

         
 

        Następnie udaliśmy się na Cmentarz Komunalny – Dolne Miasto, gdzie spoczywa  11 naszych Kolegów. Tu również każdemu z Nich na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

 

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 
 

 

 

mjr  ADAMSKI Ignacy ppłk  FRĄCKOWIAK  Wacław
  kpt.  KNAPIK  Aleksander   mjr  KONKOLEWSKI  Jerzy  
  chor. MATUSIAK  Jerzy   chor.  NAZARUK  Michał  
         
     
         
  mjr  PAWŁOWSKI  Waldemar   sierż. WITAK  Zbigniew  
  kpt.   ZATOŃSKI  Bogumił   kpt.   ZBYSZYŃSKI  Zbigniew  
  mjr   ZDUNIEWICZ  Jerzy      
         
     
         

Zapaliliśmy też symboliczny znicz pod krzyżem ...

         

         
 

W  HOŁDZIE  POMORDOWANYCH
OFIAROM  KATYNIA
 

POZOSTANIECIE  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 
         

     W sumie na obu Wałeckich Cmentarzach spoczywa 61 naszych Kolegów, którzy z nami służyli w JW. 2016, w Orkiestrze Garnizonowej, byli członkami naszego Związku jak również jego sympatykami.

  

Materiał zebrał i opracował:     Grzegorz  Rutkowski
Zdjęcia:     Grzegorz  Rutkowski

                 i Henryk  Wlaź