SPOTKANIE OPŁATKOWE

 
     

        W dniu 20 grudnia 2012 roku w Sali Tradycji 100 batalionu łączności odbyło się "Spotkanie Opłatkowe" członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej oraz zaproszonych Gości.

        Zgodnie  z  dorocznym zwyczajem na nasze spotkanie zaprosiliśmy Gości,  którym wcześniej zostały doręczone zaproszenia podpisane przez gospodarzy spotkania.

         
   
         
 

STRONA  ZEWNĘTRZNA

 
         
         
   
 

 

     
 

STRONA  WEWNĘTRZNA

 

             Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Koledzy wykonywali sobie pamiątkowe zdjęcia w Sali Tradycji 100 batalionu łączności, oto niektóre z nich:

         
     
         
  Od lewej: Jerzy Sroka, Henryk Laszczkowski, Maciej Smirnow, Andrzej Wierzba.   Od lewej: ppłk Sławomir Gembarski, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Marian Kosak, Jerzy Poszepczyński, Bohdan Nawrocki, Czesław Dobrzański.  
         
     
         
  Od lewej: Józef Kiziuk, Leszek Nickowski, Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury – Pani Małgorzata Laskowska-Iwanowicz, Grzegorz Rutkowski, Maciej Smirnow.   Od lewej: Jan Ciosek, Jan Frelkowski, Robert Nagrodzki.  
         
     
         
  Od lewej: Tadeusz Rojewski, gen. bryg. Janusz Sobolewski, Józef Domińczak, Marek Kowalski.  

Od lewej:    Dowódca 100 batalionu łączności-ppłk Wiesław Gwóźdź, Bogdan Mikołajczak, Dowódca 104 batalionu zabezpieczenia-ppłk Sławomir Gembarski.

 
         
     
         
  Od lewej: Z-ca dowódcy 100 bł – mjr Krzysztof Kociuba, Wiesław Wysocki, Henryk Wlaź, dowódca 104 bzab – ppłk Sławomir Gembarski.  

Od lewej: Henryk Wlaź, Czesław Wirowski, Piotr Szymczak.

 
         
 

Gospodarze spotkania dopinają jeszcze ostatnie ustalenia.

 
         
   
         
  Od lewej: Dowódca 100 batalionu łączności – ppłk Wiesław Gwóźdź, Prezes Koła nr 10 Witold Kowalski, Sekretarz Koła nr 10 Piotr Szymczak, Kapelan ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki.  
         
 

Punktualnie o godz. 17.30 gospodarze spotkania powitali wszystkich zebranych, a szczególnie serdecznie przywitani zostali Goście naszego spotkania.

 
     
 

 
         
 

Od lewej: Prezes Koła nr 10 Witold Kowalski, Dowódca 100 batalionu łączności – ppłk Wiesław Gwóźdź, Sekretarz Koła nr 10 Piotr Szymczak, Kapelan ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki.

 
         

    Dowódca  100  batalionu  łączności  ppłk  Wiesław  GWÓŹDŹ  jako pierwszy powitał  przybyłych gości słowami:

„Szanowni Państwo!  Z wielką przyjemnością witam na dorocznym spotkaniu wszystkich zebranych w naszej Sali Tradycji, a szczególnie gorąco witam naszych Gości honorowych:

  Starostę  Powiatu  Wałeckiego     –     Pana   Bogdana   WANKIEWICZA
Sekretarza  Miasta  Wałcz    –     Pana   Eugeniusza  WILCZYŃSKIEGO
Dyrektora  Muzeum  Ziemi  Wałeckiej     –    Panią   Magdalenę  SUCHORSKĄ-ROLĘ
Dyrektora  Wałeckiego  Centrum  Kultury   –   Panią   Małgorzatę  LASKOWSKĄ-IWANOWICZ
Proboszcza Parafii Wojskowej w Wałczu      –  
kapelana  ks. prałata ppłk  Władysława Macieja KOZICKIEGO
        Pana  Generała  brygady  Janusza  SOBOLEWSKIEGO
Dowódcę  Brygady  Wsparcia  Dowodzenia  WKP-W     –    Pana  płk  Krzysztofa  KRÓLA
Szefa  Sztabu  Brygady  Wsparcia  Dowodzenia  WKP-W    –    Pana płk  Mariana MATOSZKĘ.
 
     

 

         
Od  lewej:  Kolega  Józef  Kiziuk, Sekretarz Miasta Wałcz – Eugeniusz  WILCZYŃSKI, Starosta Powiatu Wałeckiego – Bogdan  WANKIEWICZ
         
Od lewej: Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury –   Pani Małgorzata LASKOWSKA-IWANOWICZ, Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej –   Pani Magdalena SUCHORSKA-ROLA
         
Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu

– ks. prałat ppłk Władysław Maciej KOZICKI

         
Generał  brygady  Janusz  SOBOLEWSKI
         

Od lewej:  Szef  Sztabu  BWD WKP-W–   Pan  płk  Marian   MATOSZKA   

Dowódca  BWD WKP-W –   Pan  płk Krzysztof  KRÓL

 

         

W  dalszej  swojej  wypowiedzi  ppłk Wiesław Gwóźdź złożył  życzenia Świąteczne  oraz Noworoczne  i  życzył wszystkim obecnym miłego spędzenia czasu w jednostce.

Następnie powitał zgromadzonych Prezes Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej pułkownik w st. spoczynku Witold Kowalski.

Szanowni Państwo!   Witam serdecznie naszych gości, których przed chwilą powitał Pan ppłk  Wiesław Gwóźdź. W imieniu własnym i Kolegów witam żołnierzy służby czynnej oraz Kolegów członków i sympatyków Koła ZŻWP a wśród nich:

  Zastępcę dowódcy 100 batalionu łączności  
 

–      mjr  Krzysztofa  KOCIUBĘ

 
  Szefa Sztabu 100 batalionu łączności  
 

–       kpt.  Mariusza  CISZEWSKIEGO

 
  Dowódcę komp. logistycznej i męża zaufania oficerów  
 

–   kpt.  Roberta  NAZARUKA

 
  Dowódcę 5 kompanii radio  
 

–          kpt.  Adama  DROPA

 
  Szefa Sekcji  Wychowawczej  
 

–          ppor.  Sławomira  ADAMCZAKA

 
  Dowódcę plutonu  
 

–          st. chor. sztab.  Krzysztofa  KAWCZYŃSKIEGO

 
  Pomocnika dowódcy ds. podoficerów  
 

–       st. chor. sztab.  Bogusława  TARNOWSKIEGO

 
  Instruktora Sekcji Wychowawczej  
 

–       st. sierż.  Jacka  BOROWSKIEGO

 
  Pomocnika dowódcy ds. podoficerów  
 

–      mł. chor. sztab.  Cezarego  JAROSIŃSKIEGO

 
  Męża zaufania podoficerów 100 batalionu łączności  
 

–      chor. Jarosława JANASA...”

 

               

         
     
         
  Od lewej: St. chor. sztab. Krzysztof Kawczyński, gen. bryg. Janusz Sobolewski, mjr Krzysztof Kociuba, Wiesław Wysocki, ppłk Sławomir Gembarski, Bogdan Mikołajczak, Marek Kiersztyn, mł. chor. sztab. Cezary Jarosiński, z lewej za nimi ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki.   Od lewej: Maciej Smirnow, Andrzej Wierzba, Michał Mazurkiewicz, Tadeusz Wójcicki, Jerzy Bogielczyk, Bohdan Nawrocki, Jerzy Sroka, Adam Drop, Henryk Florian Woźniak, Tadeusz Kuźmiński, Sławomir Adamczak, Józef Suchodolski.  
         
     
         
  Od lewej: Eugeniusz Wilczyński, Bogdan Wankiewicz, Leszek Nickowski, Pani Małgorzata Laskowska-Iwanowicz, Pani Magdalena Suchorska-Rola, Czesław Wirowski, Grzegorz Rutkowski.   Od lewej: Tadeusz Kuźmiński, Marian Kosak, Józef Suchodolski, Jan Celuch, Florian Woźniak, po prawej nasz fotograf Henryk Wlaź.  
         
     
         
  Od lewej: Gen. bryg. Janusz Sobolewski, mjr Krzysztof Kociuba, Wiesław Wysocki, ppłk Sławomir Gembarski, Bogdan Mikołajczak, Waldemar Michalak, Marek Kiersztyn.   Od lewej: Marek Kiersztyn, mł. chor. sztab. Cezary Jarosiński, Zdzisław Kępa, Witold Bień, Jan Ciosek, Jan Frelkowski, Henryk Kędzierski, Jan Kuśmierek.  
         
     
         
  Od lewej: Tadeusz Wójcicki, Krzysztof Smodis, Bohdan Nawrocki, st. chor. sztab. Krzysztof Kawczyński, Adam Drop, Henryk Laszczkowski, Franciszek Nitka, Czesław Dobrzański, Tadeusz Kuźmiński, Marian Kosak, Józef Suchodolski, Sławomir Adamczak, Jan Celuch, Florian Woźniak.   Od lewej: Jan Ciosek, Jan Frelkowski, Henryk Kędzierski, Jan Kuśmierek, Maciej Smirnow, Jerzy Poszepczyński, Andrzej Wierzba, Jan Sobieski.  
         

„... Witam  również serdecznie!

          Odpowiedzialnego za zabezpieczenie kulinarne naszych spotkań

                                       –  mł. chor. sztab. rez. Krzysztofa  SMODISA

         Kolegów z byłej  Orkiestry Garnizonowej:

                                      st. sierż. sztab.  Bogumiła  SOLARSKIEGO

                                      st. sierż. sztab.  Mirosława  SZYBIŃSKIEGO

                                      st. sierż. sztab.  Józefa  KOZŁOWSKIEGO  

                                      st. sierż. sztab.  Leszka  BIAŁASA

         Szczególnie ciepło witam naszych seniorów:

                                                         Ryszarda  MIZERSKIEGO

                                                         Franciszka  NITKĘ

                                                         Witolda  BIENIA...”                  

Od lewej: Jan Celuch, Ryszard Koniecko, Ryszard Mizerski, Mieczysław Lenkiewicz. Od lewej: Mł. chor. sztab. Cezary Jarosiński, Zdzisław Kępa, Witold Bień, Jan Ciosek, Jan Frelkowski.
         
Od lewej: Bohdan Nawrocki, Witold Bień, Jan Ciosek, Franciszek Nitka, Jerzy Miszkowicz, Michał Mazurkiewicz, Ryszard Koniecko. Od lewej: Józef Domińczak, Marek Kowalski, Jerzy Miszkowicz, Tadeusz Rojewski, Bohdan Nawrocki, st. chor. sztab. Krzysztof Kawczyński, Henryk Laszczkowski, Jerzy Sroka.

 

           „... Szanowni Państwo okres Świąt Bożego Narodzenia to również czas obdarowywania się prezentami.   Nasze  Koło  nr 10 im. Ziemi Wałeckiej  przygotowało  prezent  na  Salę  Tradycji  100  batalionu  łączności.  Prezentem  są  dwie jednolicie oprawione książki:

 „Historia JW  2016”    i    „Z drucikami od Oki do Warszawy”.

Druga książka jest uzupełniona zapytaniem o wiarygodność opisanych wydarzeń i odpowiedz na zapytanie. Odpowiedz udzieliła Pani porucznik w st. spoczynku Zofia Kolasa-Rogowska - żołnierz 1 samodzielnego pułku łączności i jednocześnie uczestniczka opisywanych wydarzeń.

 

Tak wyglądają książki przekazane do Sali Tradycji 100 batalionu łączności. Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Wiesław Gwóźdź przyjął książki przekazane przez Prezesa Koła nr 10 Witolda Kowalskiego.
Dowódca 100 batalionu łączności ppłk  Wiesław  Gwóźdź odbierając książki powiedział:

„Historię JW. 2016”  już przeczytałem, teraz z przyjemnością zapoznam się z treścią tej drugiej książki „Z drucikami od Oki do Warszawy” i polecę to zrobić swoim podwładnym”.

         
  Po powitaniach i przekazaniu książek  w okolicznościowych przemówieniach wystąpili:  
         
  Starosta  Powiatu  Wałeckiego Pan  Bogdan Wankiewicz    
  w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie, przekazał wiele ciepłych słów pod adresem naszego Koła nr 10   i Jego Prezesa Witolda Kowalskiego.

Podkreślił również, że zawsze będzie służył pomocą w organizowanych przez nas przedsięwzięciach.

Na zakończenie złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt  Bożego  Narodzenia i życzył wiele dobrego a przede wszystkim zdrowia w Nowym 2013 Roku.

   
         
  Sekretarz  Urzędu  Miasta  Wałcz Pan  Eugeniusz  WILCZYŃSKI    
  na  wstępie  przeprosił  w  imieniu Pani Burmistrz za Jej nieobecność z przyczyn służbowych i podziękował  za zaproszenie na spotkanie.

Wspomniał, że zawsze z przyjemnością bierze udział w organizowanych już od wielu lat spotkaniach w naszym Kole.

Na zakończenie swego wystąpienia złożył wszystkim uczestnikom życzenia z okazji Świąt  Bożego  Narodzenia oraz  zdrowia  i  pomyślności w Nowym 2013 Roku.

   
         

 

         
     
         
  Od lewej: Gen. bryg. Janusz Sobolewski, Zastępca dowódcy 100 bł – mjr Krzysztof Kociuba, Wiesław Wysocki, Henryk Wlaź, dowódca 104 bzab – ppłk Sławomir Gembarski, Bogdan Mikołajczak.   Od lewej: Leszek Nickowski, Grzegorz Rutkowski, Czesław  Wirowski,  Bogdan  Wankiewicz, Wiesław Wysocki.  
         

Dowódca 100  batalionu łączności ppłk Wiesław Gwóźdź poprosił uczestników do wykonania wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

         
 

 
         
 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.

 
         
 

 

Po oficjalnych wystąpieniach

Ks. prałat  ppłk Władysław  Maciej  Kozicki

zaintonował przygrywając równocześnie na gitarze kolędę:

Przybieżeli do Betlejem  pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości,...

 
         

 

         
     
         
  Uczestnicy i Goście spotkania  jak  tylko mogą wspomagają w śpiewaniu kolędy.   W tej grupie Kolegów nie wszyscy się angażują w podtrzymanie śpiewu.  
         
     
         
  Od lewej: Gen. bryg. Janusz Sobolewski, Zdzisław Kępa, Bogdan Mikołajczak, Maciej Smirnow.   Dowódca 100 bł  ppłk Wiesław Gwóźdź, st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski,  Prezes Koła nr 10 Witold Kowalski.  
         

 

         
    Po zaśpiewaniu kolędy

Ks. prałat  ppłk
Władysław  Maciej  Kozicki

odmówił modlitwę, złożył wszystkim życzenia

następnie odczytał słowa Ewangelii i pobłogosławił opłatki.

 
         

 

         
     
         
 

Kapelan ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki.

 
  Odczytuje Słowa Ewangelii   Rozdaje opłatki  
 

 

 

 

 

Nadszedł czas na podzielenie się opłatkiem

i złożenie sobie wzajemnie życzeń

Świątecznych  i  Noworocznych.

         
     
         
  Od lewej: Dowódca BWD WKP-W płk Krzysztof Król, Dowódca 100 bł ppłk Wiesław Gwóźdź.   Gen. bryg. Janusz Sobolewski i Florian Woźniak.  
         
     
         
  Od lewej: Piotr Szymczak  i  Henryk Wlaź. W głębi: Jerzy Sroka, Andrzej Wierzba, Tadeusz Rojewski.   Od lewej: Adam Drop, Tadeusz Rojewski, gen. bryg. Janusz Sobolewski. W głębi płk Marian Matoszka i Pani Magdalena Suchorska-Rola.  
         
     
         
  Grzegorz Rutkowski i gen. bryg. Janusz Sobolewski. W głębi Bogdan Wankiewicz, płk Krzysztof Król i Pani Magdalena Suchorska-Rola.   Koledzy oglądają przekazane książki.
St. sierż. Jacek Borowski, ppor. Sławomir Adamczak, mjr Krzysztof Kociuba, ppłk Wiesław Gwóźdź.
 
         

      Po części oficjalnej,  wykonanym zdjęciu,  przełamaniu się opłatkiem  i  złożonych  sobie  życzeniach Dowódca 100 batalionu łączności  płk Wiesław Gwóźdź  wspólnie  z  Prezesem Koła  nr 10 ZŻWP  im. Ziemi Wałeckiej  poprosili uczestników spotkania do Sali obok.
    Tam przy lampce  szampana  i wielu  innych przygotowanych potrawach  bardzo mile spędziliśmy dalszą część wieczoru.

         
 

 
         
 

Od lewej: Bogdan Wankiewicz, Piotr Szymczak, Witold Kowalski, płk Krzysztof Król, ppłk Marian Matoszka, gen. bryg. Janusz Sobolewski, ppłk Wiesław Gwóźdź, Marek Kiersztyn, Jerzy Miszkowicz.

 
         

Dowódca  Brygady  Wsparcia  Dowodzenia

Wielonarodowego  Korpusu  Północ-Wschód

 płk  Krzysztof  KRÓL

w  imieniu  swoim  i  Szefa  Sztabu  BWD WKP-W   płk  Mariana  Matoszki  wyraził  podziękowanie  za  zaproszenie  na   spotkanie.   Złożył    uczestnikom   życzenia   z   okazji  Świąt   Bożego Narodzenia   i   wzniósł   toast:

 „ZA  ZDROWIE  I  POMYŚLNOŚĆ   W   NOWYM   2013  ROKU”.

         
     
         
  Od lewej: Bogdan Wankiewicz, Witold Kowalski, Piotr Szymczak, płk Krzysztof Król.   Od lewej: ppłk Sławomir Gembarski, mjr Krzysztof Kociuba.  
         
     
         
  Od lewej: Pani Magdalena Suchorska-Rola, Eugeniusz Wilczyński, Pani Małgorzata Laskowska-Iwanowicz, Jerzy Sroka, Leszek Nickowski, Ryszard Mizerski, Grzegorz Rutkowski.   Od lewej: Witold Bień, Jan Kuśmierek, Jan Frelkowski, Henryk Kędzierski, Mieczysław Lenkiewicz, Józef Kozłowski, ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki, Józef Kiziuk, Bogumił Solarski.  
         
     
         
  Od lewej: Eugeniusz Wilczyński, Pani Małgorzata Laskowska-Iwanowicz, Jerzy Sroka, Leszek Nickowski, Ryszard Mizerski, Grzegorz Rutkowski, Ryszard Koniecko, Michał Mazurkiewicz, Franciszek Nitka, Zdzisław Kępa.   Od lewej: Marek Lewandowski, Henryk Wlaź,  Józef Suchodolski, płk Krzysztof Król, płk Marian Matoszka, z lewej tyłem: Grzegorz Rutkowski i Marek Kiersztyn.  
         

            Spotkanie  przebiegło  w  bardzo  miłej  i  sympatycznej  atmosferze,  wszyscy  uczestniczący  częstowali  się pysznymi  wyrobami   kulinarnymi  przygotowanymi  przez   104  batalion  zabezpieczenia  pod  fachowym  okiem mł. chor. sztab. rez.  Krzysztofa  Smodisa,   za  co Mu serdecznie podziękowaliśmy.

          Można byłoby  jeszcze długo gawędzić  z Kolegami,  ale   czas   spotkania  dobiegł   końca  i  teraz   możemy już tylko podziękować  za  miły wieczór  i oczekiwać  następnego spotkania.

 

Materiał zebrał i opracował:     Grzegorz  Rutkowski
Zdjęcia:     Henryk Wlaź

                 i Waldemar Michalak