WYCIECZKA   DO   KOŁOBRZEGU

 
     

          W  dniu 24 sierpnia 2013 roku  Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej wspólnie z Klubem Współpracy Międzynarodowej w Wałczu zorganizowało wycieczkę do miasta  KOŁOBRZEG.

         Z godnie  z  planem wyjazdu pierwsi uczestnicy  wycieczki  –  mieszkańcy  Zatorza  I i II  –  zajęli wyznaczone miejsca  w  autokarze o godz. 8.00.  Zbieranie  pozostałych uczestników  z  wyznaczonych  miejsc  zbiórek przebiegło bardzo sprawnie i już o godz. 8.30 wyjechaliśmy z Wałcza. Kierowcą autokaru był  Pan Andrzej  KOTOWSKI.

       Po wyjechaniu poza granice miasta Wałcza zabrał głos Kierownik naszej wycieczki i główny jej organizator Witold Kowalski:

          „Witam Państwa bardzo serdecznie  i cieszę się,  że wycieczka nasza doszła do skutku.  Jest to Państwa zasługa, że tyle osób zdecydowało się wziąć  w niej udział. Wycieczka nasza jest już szóstym przedsięwzięciem ( dwie majówki: do  Tuczna  i  na Umocnienia Wału Pomorskiego,  oraz  trzy  wycieczki  –  Borne Sulinowo,  Osiek  i  Szczecin),  które realizujemy  wspólnie:  tzn. Koło nr 10  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej  i  Klub Współpracy Międzynarodowej w Wałczu.
         Pozwólcie Państwo, że na wstępie podziękuję osobom, które w tym przedsięwzięciu mi pomagały, a była to moja żona Janina  z  Klubu Współpracy Międzynarodowej oraz Tadeusz Rojewski  –  skarbnik naszego Koła nr 10.
         Autokar, z którego korzystamy jest  z PKS Wałcz  –  kierowany przez p. Andrzeja Kotowskiego, którego prosimy o bezpieczny przejazd. 

          Przez chwilę jeszcze przypomnę Państwu w skrócie jak przedstawia się plan naszej wycieczki:

  08.00 – 08.30  

Zebranie uczestników  (według dostarczonej informacji na przystankach ZKM)

 
  08.30 – 10.30    Przejazd do Kołobrzegu  
  10.30 – 11.00  

Przerwa na kawę w kawiarni „Zajazd – Zagłoba” w Tyczowie  –  88 km

 
  11.00 – 12.00   Dalsza jazda do Kołobrzegu  –  60 km  
  Z przewodnikiem      
  12.30 – 14.30   Zwiedzanie   Starówki   i  Muzeum Oręża Polskiego  
  14.45 – 15.30   Obiad w restauracji na Starym Mieście  
  16.00 – 16.45   Wycieczka 30 minutowa statkiem  
  16.45 – 18.00   Indywidualny  spacer  
  18.00 – 21.00   Powrót  do  Wałcza  

                                               Życzę Państwu  miłego  spędzenia  czasu.”

Kilka zdjęć z autokaru.

         
     
         
  Od przodu: Anna i Jerzy Batorowie, za Nimi Marian Bobelak, w głębi Witold Bień.  

Od przodu: Janina i Witold Kowalscy, za Nimi Martyna Rutkowska.

 
         
 

 

 
         
  Od prawej: Marian Bobelak, za Nim Barbara i Witold Bieniowie, w głębi Zdzisław Kępa.   Od lewej: Martyna i Eliza Rutkowskie, za Nimi Krystyna Karbowniczek i Ignacy Milc, w głębi Maria Dyker.  
         
 

 

 
         
 

Pani Maria Dyker a  za Nią Jej wnukowie, w głębi uczestnicy wycieczki.

  Wnuki Pani Marii Dyker, w głębi Maria Kuśmierek.  
         
Wnuki Pani Marii Dyker, za Nimi Barbara i Marek Kowalscy. Barbara i Marek Kowalscy.
         
Z prawej: Bożena i Piotr Szymczakowie, za Nimi Marta i Rafał Forysiewiczowie, w głębi widoczna Teresa Fryza i Józef Kozłowski. Od przodu: Maria i Jan Kuśmierkowie, za Nimi Henryka i Józef Suchodolscy, dalej Małgorzata i Maciej Smirnow, Jan Sobieski i Henryk Wlaź.
         
Od przodu: Rafał i Marta Forysiewiczowie, za Nimi Mieczysław i Teresa Fryzowie w głębi Józef Kozłowski. Od przodu: Henryka i Józef Suchodolscy, za Nimi Małgorzata i Maciej Smirnow, dalej Jan Sobieski i Henryk Wlaź w głębi Arkadiusz Kozłowski.
         
Od lewej: Małgorzata i Maciej Smirnow, za Nimi Jan Sobieski i Henryk Wlaź, w głębi Arkadiusz Kozłowski i Józef Kozłowski. Mieczysław i Teresa Fryzowie.
         
Od lewej: Arkadiusz Kozłowski, Zuzanna Kozłowska, Józef Kozłowski. Z przodu od lewej: Grzegorz Rutkowski, Marian Bobelak, za Nimi Barbara i Witold Bieniowie i inni uczestnicy.
         

Od lewej: Jan Sobieski i Henryk Wlaź, w głębi Arkadiusz Kozłowski.

                                               

Przerwa na kawę i coś słodkiego w kawiarni  „Zajazd – Zagłoba”  w Tyczowie.

         
     
         
  Od lewej stoją: Jan Sobieski, Witold Kowalski, Jerzy Bator, Grzegorz Rutkowski.   Od lewej: Henryka i Józef Suchodolscy, Małgorzata i Maciej Smirnow, Mieczysław i Teresa Fryzowie.  
         
     
         
  Od lewej: Zdzisław Kępa, Witold i Barbara Bieniowie, Marian Bobelak, Józef Kozłowski, Maria Dyker, Anna Bator, Eliza Rutkowska.   Od lewej: Zuzanna Kozłowska, wnuczkowie Marii Dyker, Maria Dyker, Jerzy Bator, Anna Bator, Martyna i Eliza Rutkowskie.  
         
     
         
  Od lewej: Wnuczek Pani Marii Dyker, Janina i Witold Kowalscy.  

Od lewej: Marta Forysiewicz, Piotr Szymczak, Rafał Forysiewicz, Bożena Szymczak, Maria Kuśmierek.

 
         
         
  Od lewej: Marek i Barbara Kowalscy i  Maria Kuśmierek.   Od lewej: Witold Kowalski i Andrzej Kotowski.  
         
         
  Od lewej: Grzegorz Rutkowski, Barbara Bień, Janina Kowalska, Marian Bobelak.   Od lewej: Zdzisław Kępa, Barbara  i Witold Bieniowie, Jan Sobieski.  
         
     
         
 

Wspólne  zdjęcie  uczestników  wycieczki  przed „Zajazdem – Zagłoba” w Tyczowie.

 
         
     
         
  Od lewej: Józef Kozłowski, Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Jerzy Bator.   Nasz kierowca – Andrzej Kotowski.  
         
 

 

Po  przerwie  w  dalszą  drogę.  

Nasz fotograf Henryk Wlaź zajął miejsce  obok  kierowcy i obserwuje trasę.

 
         
 

Uczestnicy wycieczki na Starym Mieście przed Ratuszem .

 
         
     
         
  Przewodnik Pan Robert Śmigielski przekazuje nam informacje o Ratuszu.  
         
     
         
  Uczestnicy naszej wycieczki podziwiają neogotycki Ratusz.  
         
     
         
 

Dzieci jak i dorośli zainteresowani są obracającą się w łożysku wodnym półtoratonową kulą z czarnego granitu symbolizującą glob ziemski.

 
         
     
         
  Z lewej Marian Bobelak, z prawej Henryk Wlaź.   Małgorzata Smirnow, Martyna Rutkowska, Eliza Rutkowska i Jerzy Bator.  
         
  Pamiątkowe zdjęcia przed Ratuszem.  
         
     
         
  Od lewej: Małgorzata i Maciej Smirnow, Henryka i Józef Suchodolscy.   Uczestnik wycieczki  –  Marian Bobelak.  
         
  Przy pomniku Arcybiskupa Marcina DUNINA Prymasa Polski w latach 1774 – 1842.  
         
     
         
  Od lewej: Barbara Bień, Małgorzata Smirnow, Józef Kozłowski z wnuczką Zuzanną, Mieczysław Fryza, za Nim Jan Kuśmierek, Arkadiusz Kozłowski, Maria Kuśmierek, Bożena i Piotr Szymczakowie.   Od lewej: Henryk Wlaź, Janina Kowalska, Krystyna Karbowniczek i Ignacy Milc, za Nimi Teresa Fryza, Maciej Smirnow, Marek Kowalski, Barbara i Witold Bieniowie, Małgorzata Smirnow.  
         
     
         
  Od lewej: Przewodnik Robert Śmigielski Anna Bator, Zdzisław Kępa, Eliza i Martyna Rutkowskie, Marian Bobelak, Witold Kowalski, Henryk Wlaź i Janina Kowalska.   Od lewej: Jerzy i Anna Batorowie, Zdzisław Kępa, Martyna Rutkowska, Marian Bobelak.  
         
 

Pomnik 1000-lecia rozbudowany w intencji zaznaczenia ciągłości historycznej i uhonorowania Papieży Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

 
         
     
         
  Zdjęcie wykonuje Grzegorz Rutkowski. Uczestnicy wycieczki przy pomniku.
         
 

Zwiedzanie Bazyliki w Kołobrzegu pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 
 
 
 
  Przed wejściem do Bazyliki i w jej wnętrzu.
         
 
 
 

Wnętrze gotyckiej pięcionawowej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu.

         
 
 
  Pięknie odrestaurowane kościelne witraże.
         
 
 
  Ołtarz „Święta Anna Samotrzeć i święty Mikołaj" (z prawej w przybliżeniu).
         
 
 
  Przewodnik Pan Robert Śmigielski stara się przekazać nam jak najwięcej informacji.
         
 

W Bazylice zachowało się wiele zabytków sakralnych takich jak: drewniany wiszący świecznik z 1523 roku, mosiężny świecznik wiszący z 1420 roku, jedyny w Polsce gotycki świecznik siedmioramienny z 1327 roku, chrzcielnica z 1355 roku, trzy ołtarze z drewna z przełomu XV/XVI wieku i wiele innych m.in. stalle kapituły i rajców miejskich (XV wiek), krucyfiksy.

 
 
 
  Jedni słuchają, inni oglądają, a jeszcze inni filmują i dokumentują to na zdjęciach.
 
 

Widok na Kołobrzeg z wieży Bazyliki.

 
 
 
         
 
 
 

Po zwiedzeniu Bazyliki  pod  wezwaniem Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny udaliśmy się  w  kierunku  „Placu 18 marca”,  na  którym  można  było  podziwiać  wspaniałą zieleń i rosnące ponad stuletnie drzewa i krzewy takie jak: cis pospolity, buk strzępolistny, buk zwyczajny oraz kasztanowiec czerwony – uznane za pomniki przyrody.

 
 
 
 
 
  Uczestnicy wycieczki podziwiają wspaniałą zieleń i unikatowe stare drzewa – pomniki przyrody.
         
 
 
  Państwo Henryka i Józef Suchodolscy.
         
 
 
  Jeszcze krótki spacer przed obiadem przy Pomniku Józefa Piłsudskiego.
         
 
 
  Cała nasza grupa wycieczkowa w drodze na obiad.
         
 
 
  Wszyscy zadowoleni udają się w kierunku restauracji.
 
 

Jest jeszcze trochę czasu to korzystamy na wykonanie pamiątkowych zdjęć.

 
 
 
  Od  lewej: Eliza Rutkowska, Witold i Janina Kowalscy, Martyna Rutkowska, Henryk Wlaź. Od  lewej: Eliza Rutkowska, Witold i Janina Kowalscy, Martyna Rutkowska, Henryk Wlaź.
         
  Obiad  w  restauracji  na  Starym  Mieście, w takim wnętrzu to zaraz apetyt wzrasta.  
         
     
         
  Od lewej: Józef Kozłowski, Zuzanna Kozłowska, Arkadiusz Kozłowski.   Od lewej: Krystyna Karbowniczek, Ignacy Milc, przewodnik  Robert Śmigielski.  
         
     
         
  Od lewej: Jan Sobieski, Henryk Wlaź, Henryka  Suchodolska.   Państwo Anna i Jerzy Batorowie.  
         
     
         
  Pani Maria Dyker z wnuczkiem.   Państwo Bożena i Piotr Szymczakowie.  

         Po obiedzie i krótkiej przerwie udaliśmy się do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Zostało ono  powołane  w  dniu 9 maja 1963 roku,  a 18 maja 1998  roku  decyzją  Ministra  Kultury i  Sztuki wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

         Muzeum  posiada  najbogatszy  w  Polsce   zbiór  związany   z   uzbrojeniem,   wyposażeniem i  mundurami żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej oraz unikatową kolekcję mundurów oddziałów paramilitarnych.

         Kolekcja broni strzeleckiej, orderów, odznaczeń i odznak pamiątkowych stanowi wstęp do bogatej  prezentacji  pojazdów wojskowych,  samolotów,  broni pancernej  i  artylerii eksponowanej w  sali techniki oraz na wystawie plenerowej.

         
     
         
 

Kierownik wycieczki Witold Kowalski udaje się po bilety wstępu, a tuż za nim cała nasza grupa na czele z Panią Krystyną Karbowniczek.

 
  Niektóre fragmenty stałej wystawy w Muzeum Oręża Polskiego.  
         
         
         
         

Wystawa plenerowa Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Na pierwszym planie widoczni od lewej: Jan Kuśmierek, z prawej Grzegorz Rutkowski z córkami: Martyną i Elizą.

         
 

Sprzęt artyleryjski na wystawie plenerowej: armaty, haubice i czołgi.

 
  Po zwiedzeniu Muzeum Oręża Polskiego krótki odpoczynek i przejazd do portu.  
  Na ławce: Barbara Bień i Janina Kowalska, Za Nimi: Rafał Forysiewicz, Bożena Szymczak, Marta Forysiewicz, Krystyna Karbowniczek.   Od lewej: Piotr Szymczak, Maria i Jan Kuśmierkowie, Józef Suchodolski.  
         
     
         
  Od lewej: Anna Bator, Zdzisław Kępa, Małgorzata Smirnow, Witold Bień, Piotr Szymczak i Maria Kuśmierek.   Marian Bobelak w oczekiwaniu na pozostałych uczestników wycieczki.  
         

         Po  zwiedzeniu Muzeum  Oręża  Polskiego udaliśmy się do autokaru i kierowca bardzo sprawnie przewiózł nas zatłoczonymi   uliczkami   do   portu  w  Kołobrzegu,   z  którego  wypłynęliśmy  statkiem  wycieczkowym „MONIKA” w półgodzinny rejs po morzu.

Z poniższych zdjęć widać, że trochę wiało i huśtało. Jednak po zakończonym rejsie uczestnicy schodzili ze statku bardzo zadowoleni.

         
     
         
 

Widok z portu i z wypływającego statku na  Latarnię Morską w Kołobrzegu.
Po rejsie udamy się tam, aby wykonać pamiątkowe zdjęcie.

 
         
  Rejs po morzu statkiem wycieczkowym  „MONIKA”.  
         
     
         
  Od prawej: Bożena i Piotr Szymczakowie, Rafał i Marta Forysiewiczowie.   Od lewej:  Jan Sobieski, Anna i Jerzy Batorowie, Teresa Fryza.  
         
     
         
  Od lewej: Józef  Kozłowski, Arkadiusz Kozłowski  z  córką  Zuzanną, wnuczek Pani Marii Dyker.   Od lewej:  Anna i Jerzy Batorowie, Teresa i Mieczysław Fryzowie, Janina i Witold Kowalscy, Ignacy Milc, Krystyna Karbowniczek, Maria  Dyker.  
         
     
         
  Od lewej: Mieczysław Fryza, Ignacy Milc, Krystyna Karbowniczek, Henryka i Józef  Suchodolscy, Jan Kuśmierek, Maciej Smirnow, Małgorzata Smirnow, Maria Kuśmierek.   Od lewej: Marian Bobelak,  Barbara Kowalska,  Marta  Forysiewicz, Rafał  Forysiewicz, Zdzisław  Kępa, Bożena  i  Piotr  Szymczakowie, Barbara  i  Witold  Bieniowie, Józef  Kozłowski  i  Arkadiusz Kozłowski  z  córką  Zuzanną.  
         
     
         
  Od lewej: Bożena i Piotr Szymczakowie, tyłem Zdzisław Kępa, Marta Forysiewicz, Barbara  i  Witold  Bieniowie, na końcu  po prawej  Józef  Kowalski.   My powracamy, a inny statek wypływa w krótki rejs.  
         
 

Pamiątkowe wspólne zdjęcie uczestników wycieczki przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu.

 
         
   
         
 

Od lewej siedzą: Mieczysław Fryza, Jerzy Bator, Marian Bobelak, Jan Sobieski;Za Nimi: Witold i Barbara Bieniowie
Od lewej stoją
:   Jan  Syska (wnuczek  Pani  Marii Dyker),  Anna  Bator,  Teresa  Fryza,   Józef  Suchodolski, Henryka Suchodolska,  Witold Kowalski,  Grzegorz Rutkowski,  Janina Kowalska,  za  Nią Józef  Kozłowski,   Marek  Kowalski,  Barbara  Kowalska,  Zdzisław  Kępa,  Krystyna  Karbowniczek,  Ignacy  Milc, Maciej Smirnow, Małgorzata Smirnow, Rafał   Forysiewicz,  Marta  Forysiewicz,  Piotr  Szymczak,   Eliza  Rutkowska,   Bożena   Szymczak,   Jan  Kuśmierek, przed Nim Maria Kuśmierek, Martyna Rutkowska, Maria Dyker.
Na murku stoją od lewej
: Katarzyna, Jerzy i Wojciech Arkuszyńscy (wnuczki Pani Marii Dyker).

 
         
  Krótki spacer przy nadmorskiej plaży i odpoczynek przy chłodzących napojach.  
         
     
         
  Od lewej: Józef i Henryka Suchodolscy, Jan  Sobieski.   Od lewej: Józef i Henryka Suchodolscy, Henryk  Wlaź.  
         
     
         
  Od lewej: Barbara Kowalska i Małgorzata Smirnow.   Od lewej: Jan Kuśmierek i Marek Kowalski.  
         
     
         
  Od lewej: Maciej Smirnow i Jan Kuśmierek.   Od lewej: Maria Kuśmierek i Barbara Kowalska.  
  Nadszedł czas powrotu,  kilka zdjęć z przerwy w podróży.  
         
     
         
  Od lewej: Bożena i Piotr Szymczakowie i  Ich córka Marta Forysiewicz.   Od lewej: Jerzy i Anna Batorowie, Witold Kowalski.  
         
     
         
  Od lewej: Marian Bobelak, Andrzej Kotowski, Mieczysław  Fryza.   Od lewej: Maciej Smirnow i Józef Suchodolski.  
         
     
         
  Od lewej: Józef Suchodolski, Henryk Wlaź, Jan Sobieski, Mieczysław Fryza, Marek Kowalski.   Od lewej: Małgorzata Smirnow, Anna Bator, Janina Kowalska, Maciej Smirnow.  
         

Około godz. 20.20, gdzieś w okolicach Połczyna Zdroju zabrał głos jeden z uczestników  wycieczki  –  Marian  Bobelak, który powiedział:

         SZANOWNI   PAŃSTWO!

          Pozwólcie, że w Waszym imieniu i swoim zabiorę głos którego słowa skieruję pod  adresem naszych wspaniałych organizatorów naszej wycieczki, tej wycieczki.

         Wyprawa  do  Kołobrzegu dobiega końca.  Do jej zakończenia pozostało już niewiele kilometrów  i  czasu do ich pokonania,  a tu organizatorzy zaskoczyli nas jeszcze jedną  niespodzianką.  Powoli  jej  skutki zaczynamy  wszyscy odczuwać,  ale póki co,  zanim  się nim oddamy – wspólnie i w porozumieniu  –  ich  błogiemu nastrojowi,  wspaniałej wycieczkowej atmosferze, chciałbym za to wszystko z czym dzisiaj zetknęliśmy się, zobaczyli i posmakowali, serdecznie podziękować.

         Pani Janinie Kowalskiej  za pełne poświęcenia,  zaangażowanie i matczyną troskę w logistyczne zabezpieczenie nas tu obecnych. Wsparcie   jakie   udziela   Witkowi   w  Jego  zamierzeniach zasługuje z naszej strony na najwyższy szacunek i słowa uznania.  Dziękujemy  Pani  bardzo  i  prosimy o jeszcze (prośba była sukcesywnie spełniana ?!?) . To Pani zawdzięczamy nasze wspaniałe samopoczucie – D z i ę k u j e m y – skandowała wycieczka. Proszę o gromkie brawa  –  brawa są i przez dłuższą chwilę nie milkną.

         Grzesiowi Rutkowskiemu  – wiernemu partnerowi Witka w organizowaniu wszystkiego czego Witek nie wymyśli, organizuje  i  realizuje.  Znają  się  od  zawsze.  Chcemy  Ci  podziękować za osobiste i konsekwentne zaangażowanie w przygotowaniu i udzielaniu wydatnej pomocy Witkowi w realizację tej wycieczki i nie tylko.  Ze swej strony dziękuję Ci za miłe towarzystwo.

         Proszę Państwa!  nasze  wspaniałe  samopoczucie,  wesołą  atmosferę,  moc  niezapomnianych wrażeń  i  nasze  niewymowne   odczucia  najwyższego  szacunku  i uznania    kierujemy   do   naszego   wspaniałego   organizatora  – Witka Kowalskiego, któremu gorąco dziękujemy za to wszystko co nas dzisiaj spotkało. Niech ten aplauz, te gorące brawa,  będą  dla  Ciebie  Witku  naszym  niewymownym  pragnieniem – D Z I Ę K U J E M Y. (Rozlegają się brawa)

         Gorące   podziękowania   kierujemy  pod   adresem  naszego  kierowcy,  za  sprawne  i  bezpieczne,  a  ponadto bezkolizyjne  przemieszczanie  się  swoim  autokarem  po  wąskich  i  zatłoczonych   ulicach   okolic   portu  Kołobrzegu  i  szczęśliwy  powrót  do Wałcza – Dziękujemy!  –  Brawa.

          

         Na   zakończenie   chciałbym   Witkowi   przekazać   nieśmiałą   propozycję   większości  uczestników wycieczki o podjęcie zamiaru zorganizowania wycieczki do Zielonej Góry. Dlaczego tam? To w tym momencie wszyscy się domyślali i odczuwali.

         Jeszcze  raz  proszę  o  brawa  pod  adresem  organizatorów  i  Nas  wszystkich. Rozlegają się brawa. Z  przodu głośniej, ze środka autobusu umiarkowane, z tyłu – zanikają.       

                                                                                                            Marian  Bobelak”

 

          Około godz. 21.30 byliśmy już w Wałczu. I tak nasza wspaniała wycieczka tym razem do Kołobrzegu dobiegła końca. Uczestnicy zadowoleni z pewnością oczekują następnego wyjazdu.

 

Materiał zebrał i opracował:   Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia:   Grzegorz Rutkowski,

               Henryk Wlaź,

               Marian Bobelak,

               Maciej Smirnow.