ZAPALENIE  ZNICZY  NA  GROBACH 

ZMARŁYCH  KOLEGÓW

 28 października 2013 roku

 
     

          W dniu 28 października 2013 roku koledzy z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej udali się na Wałeckie Cmentarze, aby zapalić symboliczny znicz na grobach zmarłych Kolegów.

         W grupie tej uczestniczyli: Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Tadeusz Rojewski, Leszek Nickowski, Jan Sobieski, Józef Kozłowski i Grzegorz Rutkowski.

 Pierwszy odwiedziliśmy Cmentarz Komunalny Wałcz-Chrząstkowo

na którym spoczywa 58 naszych Kolegów.  

     
 

 
     
 

Koledzy pobierają przygotowane wcześniej znicze.
Od lewej: Tadeusz Rojewski, Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Józef Kozłowski.

 
     
 

Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

POZOSTAŃ W NASZEJ PAMIĘCI

 
     
 

mł. chor. sztab. ADAMUS  Tomasz

 

płk AUGUSTYNOWICZ Włodzimierz

 
 

sierż.  BAGROWSKI  Jacek

 

st. sierż. sztab. BAGROWSKI  Jan

 
 

ppłk  BALKOWSKI  Kazimierz

 

kpt.    BALWIERZ  Wacław

 
 

st. sierż. BARTKOWSKI  Jerzy

 

st. chor.  BEJNAROWICZ  Wacław

 
         
     
         
  Znicz postawił kolega Piotr Szymczak.   Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.  
         
  sierż. CEBULA  Marian   sierż. CIERPIKOWSKI  Stefan  
  chor. sztab. CZYSTY  Zygmunt   ppłk  DYKER  Wojciech  
  mjr   JUSZKIEWICZ Jan   sierż.    KACZMAREK Kazimierz  
  mjr  KINAL  Antoni   sierż.   KLIMONT  Ryszard  
         
     
         
  Znicz postawił kolega Piotr Szymczak.   Znicz postawił kolega Witold Kowalski.  
         
  KLEIN  Brunon   chor. KŁAPTOCZ  Stanisław  
  st. chor.  KOPA  Andrzej   mjr  KOZŁOWSKI  Bronisław  
  ppłk  KRAWIEC  Czesław   chor. KRAWIEC  Szczepan  
  kpt.   KRZYŻANOWSKI  Zdzisław   mjr  KUPIŃSKI  Antoni  
         
     
         
  Znicz postawił kolega Tadeusz Rojewski.   Znicz postawił kolega Tadeusz Rojewski.  
         
  ppłk LENSKI Witold   ppłk  ŁABUŚ  Andrzej  
  st. sierż. sztab. ŁAWNICZAK  Marian   kpt.   ŁUŃSKI  Mariusz  
  st. sierż. sztab.  MARCZYK  Andrzej   mjr  MĘDRZYCKI  Stanisław  
  mjr MICHALAK Ignacy   mjr  MITRUS  Jan  
         
     
         
  Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.   Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.  
         
  st. sierż. sztab. MODROW  Jerzy   sierż.  MRUGAŁA  Grzegorz  
  ppłk  NARKIEWICZ  Kazimierz   ppłk  NAWÓJ  Hieronim  
  chor. PIKUŁA  Wacław   st. sierż. sztab. PIASKOWSKI  Grzegorz  
  chor. PIETRZYKOWSKI  Michał   ppłk PRZYBYŁOWICZ  Ireneusz  
         
     
         
  Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.   Znicz postawił kolega Piotr Szymczak.  
         
  chor. REWERS  Bogumił   mjr  RUŻANOWSKI  Stanisław  
  chor. SAJA  Ludwik   st. chor. sztab. SAŁAHUB  Tadeusz  
  kpt. SEWERYN  Marian   chor. SIWIŃSKI  Mirosław  
  ppłk STEFANOWICZ   Florian   kpt.  STRĄCZYŃSKI  Józef   
         
     
         
  Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.   Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.  
         
  st. chor. sztab. SZATKOWSKI  Jerzy   ppłk  SZUWARA Zdzisław  
  st. sierż. sztab. TOPYŁA  Mieczysław   ppłk   TRACZ  Jan  
  ppłk  TUREK  Tadeusz   mjr  WILK  Adam  
  sierż. WENDERLICH  Stanisław   mjr  WĘGLEWSKI  Henryk  
  por.   WUJTOWICZ  Jan   ppłk  ŻAK  Edward  
         
     
         
  Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.   Znicz postawił kolega Józef Kozłowski.  
         
 

Następnie udaliśmy się na Cmentarz Wojenny Wałcz    –  Bukowina, gdzie spoczywają żołnierze I Armii Wojska Polskiego i żołnierze  Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego.

Jest to jeden z największych takich cmentarzy w Polsce.

 
         
   

Członkowie Koła nr 10 zapalili znicz, aby symbolicznie uczcić bohaterstwo spoczywających tam żołnierzy z napisem:

POZOSTANIECIE
W
NASZEJ PAMIĘCI

 
         
   
         
 

Pamiątkowe zdjęcie.
Od lewej: Leszek Nickowski, Józef Kozłowski, Jan Sobieski,

Piotr Szymczak, Witold Kowalski.

 
         
 

Po odwiedzeniu Cmentarza Wojennego udaliśmy się na

Cmentarz Komunalny – Dolne Miasto, tu spoczywa  12 naszych Kolegów.

Tu również każdemu z Nich na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz.

 
         
  mjr  ADAMSKI Ignacy   ppłk  FRĄCKOWIAK  Wacław  
  kpt.  KNAPIK  Aleksander   mjr  KONKOLEWSKI  Jerzy  
  chor. MATUSIAK  Jerzy   chor.  NAZARUK  Michał  
         
     
         
  Znicz postawił kolega Tadeusz Rojewski.   Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.  
         
  mjr  PAWŁOWSKI  Waldemar   sierż. WITAK  Zbigniew  
  kpt.   ZATOŃSKI  Bogumił   kpt.   ZBYSZYŃSKI  Zbigniew  
  mjr   ZDUNIEWICZ  Jerzy      
         
     
         
  Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.   Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.  
         
  Zapaliliśmy też symboliczny znicz pod krzyżem

W  HOŁDZIE  POMORDOWANYCH
OFIAROM KATYNIA

POZOSTANIECIE W NASZEJ PAMIĘCI

 
         
   
         
  Znicz postawił kolega Józef  Kozłowski.  
         
       W sumie na obu Wałeckich Cmentarzach spoczywa 70 naszych Kolegów, którzy z nami służyli w JW. 2016, w Orkiestrze Garnizonowej, byli członkami naszego Związku jak również jego sympatykami.  
         

 

Materiał zebrał i opracował:     Grzegorz  Rutkowski

Zdjęcia:     Grzegorz  Rutkowski