ZAWODY  SPORTOWO – OBRONNE

ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO

 14 czerwca 2013 roku

 
     

         W  dniu 14 czerwca 2013 roku na strzelnicy garnizonowej w Wałczu odbyły   się  zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego w Pile.

          Zawody zorganizowało Koło nr 8 ZŻWP, którego Prezesem jest Krzysztof Nęcka.  

          Koła z Piły, Wałcza i Mirosławca wystawiły po trzech zawodników, którzy brali udział w trzech konkurencjach.  Strzelanie  z  pistoletu wojskowego, z broni sportowej kbks oraz w  rzucie granatem  F-1.

         Zawody przeprowadzili żołnierze ze 104 batalionu zabezpieczenia z Wałcza.

Koło nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystawiło drużynę w składzie:

                 
         
                 
  Waldemar
MICHALAK
  Leszek
NICKOWSKI
  Jan
SOBIESKI
  Henryk
WLAŹ
 
             

(nasz  fotoreporter)

 
                 
                 

    Zawody rozpoczęły się o godz. 9.00 zbiórką wszystkich drużyn biorących udział w zawodach. Na zbiórce zostały omówione sprawy organizacyjne oraz zasady zachowania bezpieczeństwa podczas strzelania.

     
 

 
     
 

Zbiórka  uczestników  strzelania.
Uczestniczących  w  zawodach  powitał Prezes Zarządu Rejonowego

Związku Żołnierzy  Wojska  Polskiego  w  Pile   kpt. w st. spocz. Zygmunt Jeliński.

 
     

         Po  zapoznaniu się z warunkami strzelania drużyny udały się na stanowiska strzeleckie i rzutu granatem.

     
 

 
     
 

Strzelanie  z  broni  sportowej  (kbks)  wykonują:
Od  lewej:  Waldemar  Michalak, Jan  Sobieski,  Leszek  Nickowski.

 
     

Członkowie  naszej  drużyny  wykonują  strzelanie z  pistoletu  wojskowego.

             
       
             
  Jan Sobieski    Leszek Nickowski   Waldemar Michalak  
             

Zawodnicy  naszej  drużyny  wykonują  rzut  granatem  F-1.

             
       
             
  Jan Sobieski   Leszek Nickowski   Waldemar Michalak  
             

     Po zakończeniu rywalizacji w strzelaniu i rzucie granatem  kol. Krzysztof  Nęcka ogłosił  przerwę  i zaprosił uczestników zawodów na przygotowany posiłek. Na zawodników czekała grochówka, pieczone kiełbaski i piwo.

     
 

 
     
 

Reprezentacja naszego Koła nr 10.
Od lewej: Waldemar Michalak, Henryk Wlaź, Leszek Nickowski, Jan Sobieski.

 
     
 

 
     
 

Zawodnicy  poszczególnych reprezentacji podczas  posiłku.
Na pierwszym planie nasza drużyna od lewej: Waldemar Michalak,

Leszek Nickowski, Jan Sobieski. Zdjęcie wykonuje Henryk Wlaź.

 
     
 

 
     
 

Po przerwie obiadowej drużyny udały się na zbiórkę, na której
Sekretarz Zarządu Rejonowego odczytał wyniki zawodów.

 
     
 

 
     
 

Tabela wyników Zawodów Sportowo-Obronnych.

 
     

         Zawody wygrała drużyna  z  Koła nr 8  z  Wałcza uzyskując  671 punktów.  Na drugim miejscu uplasowała  się  Liga Obrony Kraju z Wałcza. Drużyna Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP z Wałcza zajęła trzecie miejsce uzyskując 570 punktów.

     
 

 
     
     
 

 
     
 

Dyplom uznania za trzecie miejsce drużyny odbiera Jan Sobieski.

 
     

Trzecie miejsce  w strzelaniu z pistoletu wojskowego (indywidualnie)
zajął Leszek Nickowski  z Koła nr 10 ZŻWP z Wałcza   uzyskując 95 punktów.

     
 

 
     
     
 

 
     
 

Dyplom uznania za trzecie miejsce w strzelaniu z pistoletu wojskowego
odbiera Leszek Nickowski.

 
     

Po zakończeniu zawodów Prezes Zarządu Rejonowego w Pile

 kpt. w st. spocz. Zygmunt Jeliński

podziękował organizatorom za wzorową organizację i przebieg zawodów.

 

         Zawodnikom  pogratulował  wspaniałej  rywalizacji o  punkty,   życzył   wszystkim  uczestnikom  zdrowia   i  pomyślności, aby   w  roku  2014  ponownie  przystąpili  do rywalizacji  o  punkty,  dyplomy  i  puchary.

 

 

     Materiał zebrał o opracował:  Grzegorz Rutkowski

     Zdjęcia wykonał:                     Henryk Wlaź