Zebranie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 28 listopada 2013 roku

 
     

         W dniu 28 listopada 2013 roku o godz.17.30 w sali Klubu Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W w Wałczu odbyło się zebranie członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

     Do zaproszonych Gości wysłane zostały zaproszenia tej treści:

             
     
         
 

Zewnętrzna strona zaproszenia.

 

Wewnętrzna strona zaproszenia.

 
             
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski otwiera zebranie.
Od lewej: mjr Sławomir Czapp, ppłk Jacek Papiewski, mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, płk w st. spocz. Witold Kowalski, kpt. rez. Zygmunt Jeliński, płk w st. spocz. Wacław Stępyra, ppłk Wiesław Gwóźdź.

 
     

         Zebranie otworzył Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski. Przywitał zaproszonych Gości w osobach:

         -  ppłk Jacka PAPIEWSKIEGO – Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku  i mjr Sławomira CZAPP – Szefa Wydziału Rekrutacji  WKU w Szczecinku;

         -  ppłk Wiesława GWOŹDZIA  –  Dowódcę  100  batalionu  łączności  naszej jednostki patronackiej i ppor. Sławomira ADAMCZAKA – oficera wychowawczego 100 batalionu łączności;

         -  kpt. rez. Zygmunta JELIŃSKIEGO  –  Prezesa  Zarządu  Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile i płk w st. spocz. Wacława STĘPYRĘ – zastępcę ds. organizacyjnych Prezesa Zarządu Rejonowego;

         -   Panią Elizę RUTKOWSKĄ – córkę naszego kolegi Grzegorza Rutkowskiego;

         -   zaproszonych Kolegów nie będących członkami naszego Koła;

         - Kolegów zrzeszonych w Kole i gen. bryg. Janusza SOBOLEWSKIEGO – najwyższego stopniem członka naszego związku.

         
   
     
 

Szczególnie serdecznie została powitana córka Grzegorza Rutkowskiego,
której Prezes Witold Kowalski wręczył piękną różę.
W tle od lewej: Leszek Nickowski i Sławomir Adamczak.

 
         
     
         
  Uczestnicy zebrania.  
         

         Przed rozpoczęciem zebrania Prezes Koła wspomniał zmarłego w dniu 29 września 2013 roku w Wałczu naszego Kolegę mjr Jana MITRUSA. Żołnierza 5 i 1 Pułku Łączności, później 2 Brygady Łączności.  W czasie służby wojskowej pełnił obowiązki: dowódcy kompanii radiowej, zastępcy dowódcy batalionu II i V i na koniec służby w JW. 2016  Oficera Operacyjnego Sztabu Brygady. Jego ostatnim etapem służby wojskowej była praca w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Wałczu.

           Poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie zmarłego Kolegi chwilą ciszy, a kolega Józef Kozłowski odegrał melodię    „ŚPIJ  KOLEGO”.

         
     
         
         

         Po powitaniu i oddanym hołdzie zmarłemu Koledze Prezes Koła zapoznał uczestników z porządkiem zebrania, który przedstawiał się następująco:

           1.  Powitanie przybyłych na nasze zebranie Gości;
           2.  Uczczenie chwilą ciszy zmarłego Kolegę mjr Jana Mitrusa;
           3.  Odczytanie rozkazu o awansie na ppłk w st. spocz. Grzegorza Rutkowskiego 
           4.  Wręczenie Dyplomów wpisu do „Honorowej Księgi Zasłużonych”
                     mjr w st. spocz. Piotra Szymczaka,
                            st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusza Rojewskiego;
           5.  Wręczenie legitymacji nowym członkom naszego Koła;
           6.  Złożenie życzeń solenizantom;
           7.  Czas na zabranie głosu przez zaproszonych Gości;
                                Przerwa 5 minut 
          8.  Informacja o obradach X Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP;
          9.  Przedstawienie projektu Planu na 2014 rok;
         10.  Informacja o nowym Sztandarze Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile;
         11.  Informacja o organizacji Spotkania Opłatkowego w dniu 20.12.2013 roku;
         12.  Opracowanie wydawnictwa Koła „Kto jest kto”;
         13.  Stan finansów i składki na 2014 rok;
         14.  Informacje organizacyjne;
         15.  Wolne wnioski.

          Porządek zebrania po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji. Prezes Koła Witold Kowalski przystąpił do realizacji trzeciego punktu zebrania.

        Kolega Józef Kozłowski zagrał sygnał Wojska Polskiego „SLUCHAJCIE WSZYSCY”  a Witold Kowalski poprosił Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku Pana ppłk Jacka Papiewskiego o odczytanie rozkazu o mianowaniu na stopień podpułkownika mjr w st. spocz. Grzegorza Rutkowskiego.

             
 

 
             
 

Ppłk Jacek Papiewski odczytuje treść rozkazu o mianowaniu.
Obok Sekretarz Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak,
Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski.

 
             
       
             
  Nominacja na stopień podpułkownika.   Gratulacje od Dyrektora Departamentu Kadr MON.   Gratulacje od Komendanta WKU w Szczecinku.  
             
     
         
 

Ppłk Jacek Papiewski odczytał i wręcza ppłk w st. spocz. Grzegorzowi Rutkowskiemu
dokument o mianowaniu i listy gratulacyjne.

 
         

         Koledzy z Zarządu Koła ufundowali nowo mianowanemu beret z nowym stopniem wojskowym, który w imieniu Kolegów wręczył Prezes Koła Witold Kowalski.

         
     
         
 

Tak prezentuje się ufundowany beret.

  Witold Kowalski wręcza Grzegorzowi beret.
W tle Leszek Nickowski.
 
         

 

     
 

 
     
 

Beret jak widać pasuje można stanąć do zdjęcia z Prezesem Koła.
 

 
     

        Kolejnym punktem zebrania było wyróżnienie naszych dwóch Kolegów: mjr Piotra Szymczaka   i   st. chor. sztab. Tadeusza Rojewskiego wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych”.

 Aktu tego dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile kpt. rez. Zygmunt Jeliński.

     
 

 
     
 

Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP  w Pile kpt. rez. Zygmunt Jeliński
wręcza dyplomy wyróżnionym Kolegom.

Od prawej: Tadeusz Rojewski i Piotr Szymczak.

 
     
     
         
  Tak wyglądają wręczone wyróżnionym dyplomy.  
         

         Następnie Prezes Koła Witold Kowalski w krótkich słowach przedstawił nam nowego członka naszego Koła. Jest to znany nam doskonale, przez wiele lat pełniący obowiązki Zastępcy Dowódcy 2 Brygady Łączności ds. politycznych płk w st. spocz. Zdzisław Kępa.    Został powitany przez uczestników brawami i odebrał z rąk Prezesa legitymację członkowską.

     
 

 
     
  Prezes Koła Witold Kowalski pogratulował Koledze Zdzisławowi Kępie
dobrego wyboru i życzył wspaniałej współpracy w naszej organizacji.
 
     

         Realizując następny punkt planu zebrania Witold Kowalski wręczył życzenia z okazji zbliżających się imienin następującym Kolegom: Zdzisławowi Kępie, Wiesławowi Smutkowi i Andrzejowi Wierzbie.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Witold Kowalski wręcza Kolegom życzenia imieninowe.
Od lewej: Zdzisław Kępa, Wiesław Smutek, Andrzej Wierzba.

 
     

         Z zaproszonych Gości zabrał głos Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły kpt. rez. Zygmunt Jeliński. Podziękował za zaproszenie na zebranie, pogratulował wyróżnionym i w kilku słowach poinformował o pozyskiwaniu sponsorów i pieniędzy na nowy Sztandar Związku Rejonu Pilskiego.  Poinformował, że właśnie w dniu dzisiejszym miał spotkanie ze Starostą Powiatu Wałeckiego i Burmistrzem Miasta Wałcza od których uzyskał zapewnienie pomocy w tym zakresie.

          Następnie poprosił o głos nowo mianowany ppłk Grzegorz Rutkowski, w krótkim wystąpieniu podziękował za to wyróżnienie mówiąc m.in.: 

„Kochana Rodzinko! Panowie Komendanci, Panie Dowódco,

Panowie Prezesi, Koledzy starsi i młodsi!

          Kiedy Witek powiadamiając mnie o tym fakcie zapytał czy wystąpię w mundurze, odpowiedziałem – NIE. Jednak po powrocie do domu i przekazaniu tej wiadomości Rodzinie, popatrzyłem na wiszący w szafie mundur i stwierdziłem, że jest to tak ważna chwila w życiu żołnierza, a obecnie już wieloletniego emeryta wojskowego, że należy wystąpić w mundurze.  W dniu jutrzejszym tzn. 29 listopada minie 47 lat od złożenia przysięgi wojskowej, 12 października minęły 32 lata od ostatniego mojego awansu na stopień majora, a ostatnie wystąpienie w tym właśnie mundurze miało miejsce 16 lat temu podczas pożegnania się ze służbą wojskową.

         Awans w życiu żołnierza jest jednym z najważniejszych wyróżnień, nie medale, nie ordery, nie stanowiska, ale właśnie awans na kolejny stopień jest tym oczekiwanym wyróżnieniem. A w przypadku emeryta wojskowego szczególnie.

         Za ten mój awans do stopnia podpułkownika z całego serca dziękuję wszystkim, od których to zależało.

         Szczególnie serdecznie dziękuję Witku Tobie – Prezesowi naszego Koła, bo jestem świadomy ile musiałeś poświęcić swojego wolnego czasu, ile stracić nerwów, aby przebyć tę wyboistą drogę usłaną przepisami, zarządzeniami, by doprowadzić to do pozytywnego zakończenia.

         Jestem wdzięczny Rodzinie i wszystkim tu obecnym, że mogłem tego zaszczytu dostąpić w tak podniosłej i miłej atmosferze. Takich chwil się nie zapomina. 

         Jak już jestem przy głosie to gratuluję Piotrowi i Tadeuszowi tak wspaniałego wyróżnienia – jakim jest wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych i przyłączam się również do życzeń dla naszych solenizantów.

         A teraz wznoszę toast:        

Za nasze zdrowie Koledzy  –  jak to mówią,

aby ta gwiazdka się dobrze trzymała!!!

                                                                                                       Dziękuję serdecznie.”

         
     
         
  Ppłk Grzegorz Rutkowski dziękuje za to wspaniałe wyróżnienie.
Od lewej: Zygmunt Jeliński, Wacław Stępyra, ppłk Wiesław Gwóźdź.
  Po złożeniu podziękowania wznosi toast.
W głębi z lewej: Leszek Nickowski, Eliza Rutkowska, Janusz Sobolewski, za Nim widoczny Florian Woźniak.
 
         

            Po wzniesionym toaście była chwila na jego realizację i przyjęcie  gratulacji. Wszyscy Koledzy składali gratulacje, jednak nie wszystkich zdołano upamiętnić na zdjęciach, za co nasz Kolega Henryk serdecznie przeprasza. Na zdjęciach kolega Grzegorz przyjmuje gratulacje m.in. od:

         
     
         
  Gen. bryg. rez. Janusza Sobolewskiego i Dowódcy 100 bł ppłk Wiesława Gwoździa.   Ppłk w st. spocz. Czesława Wirowskiego i kpt. rez. Waldemara Michalaka.  
         
     
         
  Ppor. Sławomira Adamczaka.   St. sierż. sztab. w st. spocz. Ryszarda Koniecko i  mjr w st. spocz. Józefa Domińczaka.  
         
     
         
  Chor. sztab. Jana Sobieskiego.   Płk w st. spocz. Witolda Bienia, płk w st. spocz. Zdzisława Kępy.  
         
     
         
  St. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusza Rojewskiego, ppłk w st. spocz. Kazimierza Wawruka, st. chor. sztab. w st. spocz. Mariana Kosaka, kpt. w st. spocz. Marka Kowalskiego.   Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Szczecinka ppłk Jacka Papiewskiego.  
         
     
         
  St. chor. sztab. w st. spocz. Franciszka Nitki.   Płk w st. spocz. Witolda Kowalskiego, mjr. w st. spocz. Piotra Szymczaka.  
         
     
         
  Chor. sztab. w st. spocz. Leszka Nickowskiego, mjr w st. spocz. Mieczysława Fryzy.   Mjr w st. spocz. Józefa Dąbrowskiego, mjr w st. spocz. Henryka Laszczkowskiego, st. sierż. sztab. w st. spocz. Jana Kuśmierka.  
         
     
         
  Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile kpt. rez. Zygmunta Jelińskiego.   Kolegi fotoreportera  mł. chor. w st. spocz. Henryka Wlazia.  
         

         Po przerwie Prezes Koła Witold Kowalski przedstawił dość obszerną informację z przebiegu obrad X Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który odbył się w dniach 24 – 25 września 2013 roku w Warszawie.

         Na Zjeździe zostały wybrane nowe władze naczelne Związku a obowiązki Prezesa Związku zostały powierzone  gen. dyw. Franciszkowi  PUCHALE.

         Poinformował również o podjętej Uchwale Programowej, która jest dość obszerna i zaproponował, aby zapoznać się z nią dokładnie na stronie internetowej Związku.

         Przechodząc do punktu dziewiątego planu zebrania Prezes Witold Kowalski omówił ramowy projekt Planu na 2014 rok ze szczególnym zwróceniem uwagi na obchody święta Związku oraz organizację spotkania z okazji Dnia Kobiet, które udało się nam zrealizować tylko jeden raz.

         
     
         
  Uczestnicy zebrania z uwagą wsłuchują się w omawiane zagadnienia.  
         

    Informację na temat nowego Sztandaru Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile zawarł już w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu kpt. rez. Zygmunt Jeliński.   Propozycja Zarządu Koła została zaakceptowana, aby każdy członek przy wpłacaniu składki członkowskiej wpłacił również 10 zł na nowy Sztandar.

         W kolejnym punkcie zebrania omówiono organizację Spotkania Opłatkowego, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 roku (piątek) o godz. 17.30 jak zwykle w Sali Tradycji 100 batalionu łączności. Ustalono listę zaproszonych Gości.

         Wszystkim członkom rozdano przygotowane druki  „KARTA  CZŁONKA  ZŻWP” do wypełnienia w celu wykorzystania danych na potrzeby Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

         Skarbnik Koła Tadeusz Rojewski poinformował, że stan środków finansowych na dzień 28 listopada wynosi 170.86 zł. Składki członkowskie na rok następny będą naliczane wg zasad z roku 2013, czyli od naszych emerytur powiększonych o wskaźnik waloryzacji to jest o 4%. Prosił również, aby wpłat dokonywać w ustalonym terminie.

         W sprawach organizacyjnych – Sekretarz Koła Piotr Szymczak poinformował, że kto jeszcze nie odebrał odznaki organizacyjnej, może to zrobić po zakończeniu zebrania.

         Na zakończenie Prezes Koła Witold Kowalski podziękował wszystkim za uczestnictwo w zebraniu, poprosił o liczne wzięcie udziału w Spotkaniu Opłatkowym.

 

Materiały zebrał i opracował:     Grzegorz  Rutkowski
Zdjęcia wykonywali:  Eliza Rutkowska, Henryk  Wlaź, mjr Sławomir Czapp.