„SPOTKANIE   OPŁATKOWE”

 20 grudnia 2013 roku

 
     

Spotkanie Opłatkowe członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej oraz zaproszonych Gości odbyło się 20 grudnia 2013 roku w SALI  TRADYCJI 100 batalionu łączności.

Jak każdego roku zaproszonym Gościom zostały doręczone zaproszenia podpisane przez gospodarzy spotkania.

 

     

     
         
 

STRONA  ZEWNĘTRZNA

  STRONA  WEWNĘTRZNA  
         

         Każde nasze spotkanie to okazja do wspomnień z lat służby wojskowej, a szczególnie jeżeli spotkanie takie odbywa się w Sali Tradycji, gdzie przez wiele lat spotykaliśmy się na wszelkich uroczystościach.  Koledzy zawsze starają się być wcześniej, aby móc obejrzeć zgromadzone tam pamiątki, porozmawiać  ze sobą i zrobić pamiątkowe zdjęcie.    

         
     
         
  Od lewej: Józef Suchodolski, Erwin Bittner, Tadeusz Rojewski i Leszek Nickowski.   Kolega Franciszek Nitka (muzyk z byłej Orkiestry Garnizonowej w Wałczu).  
         
     
         
  Na pierwszym planie od lewej: Marek Kiersztyn i Janusz Sobolewski.   Od lewej: Bogdan Mikołajczak i Tadeusz Rojewski.  
         
     
         
  Od lewej: Waldemar Michalak, ppłk Robert Wierzbiński, Marek Kiersztyn, Janusz Sobolewski.   Na pierwszym planie od lewej: Czesław Wirowski z Piotrem Szymczakiem.  

         Gospodarzami spotkania byli:

         Dowódca 100 batalionu łączności        –        ppłk Wiesław Gwóźdź

          Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego –

                                                                           –        płk w st. spocz. Witold Kowalski.

     
 

 
     
 

Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Wiesław Gwóźdź powitał jako pierwszy.
Od prawej: Piotr Szymczak i Witold Kowalski.

 
     

          „Szanowni Państwo! mam wielką przyjemność powitać wszystkich zebranych w Sali Tradycji, a szczególnie serdecznie witam:

                    Burmistrza Miasta Wałcza    –    Panią Bogusławę  TOWALEWSKĄ

                       Pana gen. bryg. rez.       –      Janusza SOBOLEWSKIEGO

                    Szefa Sztabu Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W –

                                                              –     Pana płk Roberta  WIERZBIŃSKIEGO

                    Prezesa Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP –

                                                            –    Pana płk w st. spocz. Witolda KOWALSKIEGO

         
     
         
  Od lewej: Wiesław Wysocki, Józef Domińczak, Bogusława Towalewska, Ryszard Mizerski, Dariusz Kuch.   Od lewej: płk Robert Wierzbiński, Marek Kiersztyn, Janusz Sobolewski.  
     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski wita Gości i uczestników.
Od lewej: Piotr Szymczak, ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki,
Wacław Stępyra, Zygmunt Jeliński.

 
     

         Witold Kowalski witając Gości i uczestników powiedział:

         „Szanowni Państwo! witam serdecznie naszych Gości, których przed chwilą powitał Pan ppłk Wiesław Gwóźdź. W imieniu własnym i kolegów witam na naszym dorocznym spotkaniu:

          Proboszcza Parafii Wojskowej – ks. prałata ppłk Władysława Macieja KOZICKIEGO

         Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile – Pana kpt. rez. Zygmunta JELIŃSKIEGO

          Zastępcę ds. organizacyjnych Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile –

                                                                  – Pana płk w st. spocz. Wacława STĘPYRĘ

          Dowódcę 100 batalionu łączności – Pana ppłk Wiesława GWOŹDZIA

          Żołnierzy aktualnie pełniących służbę wojskową tu z nami obecnych

         Kolegów z byłej Orkiestry Garnizonowej, którzy wykonują nam piękną oprawę muzyczną naszych imprez

          Witam Kolegów członków i sympatyków Koła nr 10 ZŻWP, a szczególnie ciepło witam naszych seniorów: Franciszka NITKĘ i Ryszarda MIZERSKIEGO.

         
     
         
  Od lewej: Konrad Drzewiecki, Józef Kozłowski, Mirosław Szybiński, Leszek Białas, Andrzej Wiśniewski.   Od lewej: Franciszek Nitka, Jan Ciosek, Erwin Bittner, Jan Golonka, Czesław Wirowski, Marian Kosak, Adam Drop.  
         
     
         
  Od lewej: Erwin Bittner, Jan Golonka, Czesław Wirowski, Marian Kosak, Jan Ryder, Adam Drop, Bogdan Mikołajczak, Ryszard Koniecko, Józef Suchodolski, Krzysztof Olszewski.   Od lewej: Jan Kuśmierek, Józef Kiziuk, Henryk Laszczkowski, Wiesław Wysocki, Józef Domińczak, Bogusława Towalewska, Ryszard Mizerski, Dariusz Kuch.  
         
     
         
  Od lewej: Adam Drop, Bogdan Mikołajczak, Ryszard Koniecko,  Józef Suchodolski.   Od lewej: Tadeusz Rojewski, Leszek Nickowski, Krzysztof Olszewski, Jerzy Sroka, Jan Kuśmierek.  
         
     
         
  Od lewej: mjr Krzysztof Kociuba, Adam Siuda, st. chor. sztab. Krzysztof Kawczyński, Florian Woźniak.   Od lewej: st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski, mjr Krzysztof Kociuba, Adam Siuda, st. chor. sztab. Krzysztof Kawczyński.  
         
     
 

 
     
  Po przywitaniu Witold Kowalski zwrócił się do uczestników.
Na zdjęciu widoczni: Piotr Szymczak, ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki.
 
     

         „Szanowni Państwo! Koledzy!

          Uroczyste obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia, wigilia, spotkania opłatkowe w różnych grupach rodzinnych i środowiskowych, motywowane są zasadami wiary chrześcijańskiej, tradycją i potrzebą spotkania się z najbliższymi. Bez względu na to, która z tych motywacji jest silniejsza, to wspólnym pierwiastkiem  spotkań w tym okresie jest przekazanie życzliwości innym, powiedzenie rodzinie, przyjaciołom, kolegom, sąsiadom jak ważni są dla nas. Uświadomienie sobie jak bardzo od siebie zależymy. Wzajemne wykazanie życzliwości, wypowiedzianej w słowach składanych życzeń.

         Takie spotkania jak dzisiejsze łagodzą obyczaje, chociaż przez moment dzielenia się opłatkiem stajemy się życzliwsi dla siebie. Musimy mieć nadzieję, że coś z tej dzisiaj wypowiadanej życzliwości pozostanie na najbliższy rok. A za rok podtrzymamy tradycję i znów się spotkamy.

         Skoro mowa o tradycji chor. sztab. w st. spocz. Leszek Nickowski przypomni historię pewnego modlitewnika żołnierskiego.”

W swoim wystąpieniu chor. sztab. w st. spocz. Leszek Nickowski powiedział: 

         
 

Szanowni Państwo!

        Mam zaszczyt przedstawić historię przywrócenia do służby oraz uratowania od zapomnienia modlitewnika i śpiewnika żołnierza II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

         W 2010 roku odebrałem z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie Depozyt Wojenny mojego stryja Józefa, który zginął w bitwie o Monte Cassino.

         W depozycie tym – poza różnymi przedmiotami – znajdował się modlitewnik i śpiewnik „Panie Pozostań z Nami”. Był on opracowany przez Duszpasterstwo Polowe Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie i został wydany w Jerozolimie w 1942 roku.      

 

 
       

Leszek Nickowski przedstawia historię modlitewnika.

         

Modlitewnik ten jest niezwykłym połączeniem modlitw i pieśni z zasadami żołnierskich zachowań i powinności w warunkach wojennych.

         Jego treść pięknymi słowami podkreśla takie żołnierskie przymioty jak: patriotyzm, męstwo i prawość żołnierską. Napisany został prostym, zwięzłym językiem, przepojonym miłością do Boga i Ojczyzny, przeto mocno chwyta za serce, motywując czytającego do czynów patriotycznych.

         Biorąc pod uwagę wszystkie walory tego modlitewnika oraz to, że wydany był w niewielkim nakładzie i nie jest znana liczba tych modlitewników, które wojnę przetrwały, wystąpiłem do Biskupa Polowego Wojska Polskiego z prośbą o wydanie reprintu tegoż modlitewnika.

Kuria Polowa Wojska Polskiego podzieliła moje zdanie o bezcennej wartości religijnej, historycznej i wychowawczej modlitewnika, informując jednocześnie, że nie jest w stanie podjąć się jego wydania ze względu na brak środków na taki cel.

         Z uwagi na to, że jest to modlitewnik żołnierski w Polsce zupełnie nieznany, prezentujący najcenniejsze walory patriotyczne, wychowawcze i religijne, nadal aktualne i godne naśladowania, ponadto opromieniony jest wojenną sławą zdobywców Monte Cassino, zwróciłem się do Ministra Obrony Narodowej prosząc o ponowne wydanie tej cennej książeczki.

         Po wymianie opinii i argumentów z Komisją Historyczną Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej została zauważona i doceniona wyjątkowa wartość historyczna, religijna oraz doniosła rola edukacyjno – wychowawcza modlitewnika jako wspólnego dobra historycznego, kulturowego i wojskowego.

         W dniu 9 maja 2012 roku Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności podjął decyzję o wydaniu reprintu tegoż modlitewnika.

Zostałem zaproszony do współpracy i użyczenia modlitewnika celem przygotowania go do druku.

         Biskup Polowy Wojska Polskiego przygotował i umieścił ujmujący wstęp – słowo pasterskie do wydania reprintu, niestety Minister Obrony Narodowej nie mógł objąć honorowego patronatu nad tym wydawnictwem, gdyż zabraniają tego przepisy.

         
     
         
 

Leszek Nickowski prezentuje wydany modlitewnik.
W tle widoczny Piotr Szymczak.

 
         

            W sierpniu 2012 roku modlitewnik ten został wydany w nakładzie 100 sztuk + 10, wyłącznie na potrzeby Oddziałów Wychowawczych i Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z możliwością dalszego dodruku. Wydawnictwo to nie jest dostępne w sprzedaży.

         Nadal więc modlitewnik i śpiewnik pozostaje nieosiągalnym rarytasem wydawniczym! Na początku września 2012 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego wyraził zgodę na wprowadzenie treści tegoż modlitewnika do sieci internetowej. Znajduje się on na stronach:

         Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino Tam gdzie Wolność Krzyżami Mierzono

                                         www.cmentarzmontecassino.com.pl

         Fundacja Andrzej Marzec Monte Cassino   –   zakładki Modlitewnik Żołnierski, gdzie dostępny jest w formacie PDF oraz w pliku DjVu (deża wu).

         Nadal więc może służyć, szczególnie żołnierzom udającym się na misje w ich trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej służbie – radą, wsparciem i pocieszeniem.

Prezentuje bowiem tradycje i żołnierskie obyczaje, promując najcenniejsze wartości patriotyczne Żołnierza Polskiego. Jednocześnie przekazuje następnym pokoleniom historię tamtych trudnych wojennych czasów.

    Szanowni Państwo!

         Bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z treścią tej niezwykłej książeczki. Dziękuję za uwagę.

         
     
         
  Od lewej: Marek Kowalski, Jan Celuch, Andrzej Wierzba, Maciej Smirnow.   Od lewej: Czesław Wirowski, Jan Ryder, Marian Kosak, Adam Drop, Bogdan Mikołajczak, Ryszard Koniecko, Józef Suchodolski, Jerzy Sroka, Jan Kuśmierek, Henryk Laszczkowski.  
         
     
         
  Od lewej: Janusz Sobolewski, Waldemar Michalak.
W tle: Krzysztof Białas  i Andrzej Wiśniewski.
  Od lewej: Wacław Stępyra, Zygmunt Jeliński, Franciszek Nitka.  
         

         Burmistrz Miasta Wałcza – Pani Bogusława Towalewska bardzo serdecznie podziękowała za zaproszenie na spotkanie, życzyła wszystkim obecnym i Ich Rodzinom spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele dobrego, a w szczególności dobrego zdrowia w Nowym 2014 Roku.

         Na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdziła, że jest to okres kiedy rozdaje się prezenty i obdarowała Prezesa Koła Witolda Kowalskiego dużą bombką choinkową.

         
         
  Życzenia składa Burmistrz Miasta Wałcza
Pani Bogusława Towalewska.
Od lewej: Józef Kiziuk, Henryk Laszczkowski, Wiesław Wysocki, Józef Domińczak, Ryszard Mizerski.
  Witold Kowalski odbiera prezent.
Na zdjęciu widoczny ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki.
 
         

        Następnie zabrał głos Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile kpt. rez. Zygmunt Jeliński.  Podziękował od siebie, jak również w imieniu swojego zastępcy  płk w st. spocz. Wacława Stępyry za zaproszenie na spotkanie, złożył życzenia wszystkim uczestnikom z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego zrealizowania swoich planów w Nowym 2014 Roku.

       Po złożonych życzeniach odczytał i wręczył Dyplom oraz Legitymację Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile o nadaniu Pani Bogusławie Towalewskiej – Burmistrzowi Miasta Wałcza – tytułu  „HONOROWEGO  CZŁONKA”.

         
     
         
  Prezes Zarządu Rejonowego w Pile kpt. rez. Zygmunt Jeliński odczytał i wręczył Dyplom i legitymację „Honorowego Członka” Pani Bogusławie Towalewskiej.  
         

       W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy kilku kolęd w wykonaniu Kolegów z byłej Orkiestry Garnizonowej,  a jak widać na zdjęciu, do swoich szeregów zaciągają już młode pokolenie muzyków. 

     
 

 
     
 

Od lewej: Konrad Drzewiecki, Józef Kozłowski, Mirosław Szybiński, Leszek Białas, Andrzej Wiśniewski.

 
         
     
         
  Od lewej: Franciszek Nitka, Jan Ciosek, Erwin Bittner, Jan Golonka.   Piotr Szymczak, Bogusława Towalewska ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki, Zygmunt Jeliński. Wacław Stępyra.  
         

             Jeszcze jeden miły akcent naszego spotkania, to wręczenie życzeń imieninowych solenizantowi  Adamowi  DROPOWI,  gdyż do 24 grudnia już bardzo blisko.

     
 

 
     
 

Życzenia w imieniu wszystkich członków składa Prezes Koła Witold Kowalski.
Od lewej: ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki, Zygmunt Jeliński,
Wacław Stępyra, Franciszek Nitka, Jan Ciosek.

 
     

         W dalszej części spotkania nasz  Proboszcz Parafii Wojskowej ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki wziął do ręki swoją ulubioną gitarę i z wielką werwą poderwał nas również do śpiewania kolędy:

           Przybieżeli do Betlejem  pasterze,
           Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
           Chwała na wysokości,

           chwała na wysokości,
           A pokój na ziemi.

                                                   Oddawali swe ukłony w pokorze
                                                  Tobie z serca ochotnego, o Boże!

                                                   Chwała na wysokości,...

         
     
         
  Wspólnie zaśpiewana kolęda wprawiła nas w świąteczny nastrój.  
         
 

 

Po wspólnym odśpiewaniu kolędy ks. prałat  odmówił modlitwę, odczytał Ewangelię, odczytał i przekazał Prezesowi Koła nadesłane życzenia od Biskupa Polowego Józefa GUZDKA, skierowane do Kombatantów, Weteranów, Emerytów i Rencistów Wojskowych. Następnie złożył życzenia od siebie i pobłogosławił opłatki.

 
         
     
         
  Ks. prałat odczytuje nadesłane życzenia.   Życzenia odbiera Prezes Witold Kowalski.  
         

         W trakcie trwania spotkania dołączyli do nas jeszcze dwaj zaproszeni Goście. Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Wiesław Gwóźdź bardzo serdecznie  Ich przywitał:

          „Szanowni Państwo!

         Pozwólcie, że dopiero teraz przywitam naszych spóźnionych Gości, ale spóźnienie Ich jest usprawiedliwione, gdyż wracali z podróży służbowej, gdzie załatwiane były ważne sprawy dla całego Powiatu Wałeckiego.

                  Witam bardzo serdecznie:

                   Posła na Sejm RP                      –      Pana Pawła  SUSKIEGO

         Starostę Powiatu Wałeckiego      –      Pana Bogdana WANKIEWICZA

         
     
         
  Ppłk Wiesław Gwóźdź, ks. prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki.   Mjr Krzysztof Kociuba, Paweł Suski, Bogdan Wankiewicz.  
         

           Zarówno Pan Poseł jak i Pan Starosta Powiatu Wałeckiego zabrali głos. W swoich krótkich wystąpieniach przeprosili za wynikłe spóźnienie i czym było to spowodowane. Na zakończenie złożyli wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne.

         
     
         
  Życzenia składa Poseł na Sejm RP  –  Paweł Suski.   Życzenia składa Starosta Powiatu Wałeckiego – Bogdan Wankiewicz.  
         

     W dalszej części po wypowiedzi Starosty ponownie wystąpił Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły kpt. rez. Zygmunt JELIŃSKI. Odczytał i wręczył Dyplom oraz Legitymację Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile o nadaniu Panu Bogdanowi  Wankiewiczowi – Staroście Powiatu Wałeckiego – tytułu  „HONOROWEGO  CZŁONKA”.

     
 

 
     
 

Bogdan Wankiewicz odbiera z rąk Zygmunta Jelińskiego Dyplom i legitymację „Honorowego Członka”.

 
     

Przed podzieleniem się opłatkiem Dowódca 100  batalionu łączności

ppłk Wiesław Gwóźdź poprosił wszystkich do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Spotkania Opłatkowego.
Sala Tradycji 100 batalionu łączności – 20 grudnia 2013 roku.

 
     

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia przystąpiono do dzielenia się opłatkiem,

składania sobie wzajemnie życzeń Świątecznych i Noworocznych.

         
     
         
  Grzegorz Rutkowski i Wiesław Wysocki.   Wiesław Wysocki i Bogdan Wankiewicz.  
         
     
         
  Grzegorz Rutkowski, ppłk Wiesław Gwóźdź, Piotr Szymczak, w głębi Wacław Stępyra.   Od lewej: Wiesław Wysocki, Tadeusz Rojewski, Zygmunt Jeliński.  
         
     
         
  Pani Bogusława Towalewska i Józef Suchodolski.   Jan Celuch i Grzegorz Rutkowski.  
         
     
         
  Od lewej: Bogdan Wankiewicz i Grzegorz Rutkowski, w głębi Zygmunt Jeliński.   Pani Bogusława Towalewska i Wiesław Wysocki.  
         

         Po podzieleniu się opłatkiem Dowódca 100 batalionu  ppłk Wiesław Gwóźdź i Prezes Koła Witold Kowalski poprosili uczestników do sali obok, by tam przy lampce szampana i przygotowanych potrawach wigilijnych spędzić pozostałą część wieczoru.

         Witold Kowalski z lampką szampana w dłoni powiedział:

          Panie, Panowie, Koledzy!

         Przed chwilą składaliśmy sobie życzenia w atmosferze życzliwości, a nawet wzajemnej serdeczności. Zapamiętajmy atmosferę tego wieczoru, bądźmy życzliwi dla siebie przez cały nadchodzący rok. O wzniesienie toastu poproszę uczestnika najwyższego stopniem wojskowym Pana gen. bryg. Janusza Sobolewskiego.”

         
     
         
  Wystąpienie Witolda Kowalskiego.Od lewej: Pani Bogusława Towalewska, Józef Kiziuk, Ryszard Mizerski, st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski, Bogdan Mikołajczak, Ryszard Koniecko, Bogdan Wankiewicz.   Toast wznosi gen. bryg. Janusz Sobolewski.Na pierwszym planie od lewej: Marek Kiersztyn, Janusz Sobolewski, Marek Kowalski, w głębi: Erwin Bittner, Jan Ciosek.  
         

    Gen. bryg. Janusz Sobolewski wzniósł toast:

         „Szanowni Państwo!

         W trakcie dzisiejszego spotkania wspominaliśmy historie, które pamiętamy ale też takie, które zostały zapomniane. Na szczęście przywrócone do życia, jak modlitewnik, o którym mówił Pan Leszek Nickowski.

         Szanowni Państwo, dołączcie do mnie i wspólnie wznieśmy toast:

Za to byśmy pamiętali to co warte zapamiętania i byśmy przypomnieli sobie to

 co najlepsze a zostało zapomniane – ZDROWIE!”

 

 

              Kilka zdjęć z tej części spotkania.

         
     
         
  Od lewej: Leszek Nickowski, Andrzej Wierzba, Wiesław Wysocki, Jan Celuch.   Od lewej: Ryszard Koniecko, Bogdan Wankiewicz, st. chor. sztab. Krzysztof Kawczyński.  
         
     
         
  Uczestnicy z uwagą słuchają wygłaszanego toastu.  
         
     
         
  Od lewej; Jerzy Sroka, Maciej Smirnow, Pani Bogusława Towalewska, Józef Kiziuk, Ryszard Mizerski.   Od lewej: Józef Kiziuk, Ryszard Mizerski, st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski, Józef Domińczak, ppłk Wiesław Gwóźdź, Bogdan Mikołajczak.  
         
     
 

 
     
 

Nadszedł czas na realizację wzniesionego toastu.
Od lewej: st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski, ppłk Wiesław Gwóźdź,
Józef Domińczak, Bogdan Mikołajczak, Ryszard Koniecko.

 
     

Były również wyświetlane zdjęcia z różnych okresów naszej służby wojskowej,

wielu z nas przypomniało sobie niektóre, może już zapomniane epizody...

         
     
         
   Od lewej: Wacław Stępyra, Piotr Szymczak, Witold Kowalski, Erwin Bittner, Jan Ciosek.   Od lewej: Marek Kiersztyn, mjr Krzysztof Kociuba, ppłk Wiesław Gwóźdź, st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski.  
         
     
         
  Wyświetlane zdjęcia bardzo zainteresowały uczestników spotkania.  
         

                ...był czas na indywidualne rozmowy...

         
     
         
         
  Dwaj byli Dowódcy 100 batalionu łączności płk Robert Wierzbiński i gen, bryg, Janusz Sobolewski.   Waldemar Michalak i Adam Drop, w głębi: Jerzy Sroka i Bogdan Mikołajczak.  
         
     
         
  Od lewej: Franciszek Nitka i Marek Kowalski, Wacław Stępyra i Józef Kiziuk.   Ryszard Koniecko i Florian Woźniak.  
         
     
         
  Ppłk Wiesław Gwóźdź i Witold Kowalski.   Wiesław Wysocki i Ryszard Mizerski, w tle widoczni od lewej: Jan Kuśmierek, Jan Celuch.  
         

             ...na konsumpcję wspaniałych potraw...

         
     
         
  St. sierż. Jacek Borowski, mjr Krzysztof Kociuba, Maciej Smirnow.   Janusz Sobolewski i płk Robert Wierzbiński.  
         
     
         
  Adam Siuda i st. sierż. Jacek Borowski.   Od lewej: Witold Kowalski, Janusz Sobolewski i płk Robert Wierzbiński.  
         

       ...a także na wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

     
         
  Od lewej: Ryszard Koniecko, Józef Suchodolski, Ryszard Mizerski.   Od lewej: Erwin Bittner, Jan Ciosek.  
         
     
         
  Od lewej: Krzysztof Smodis (odpowiedzialny za przygotowanie wspaniałych potraw na dzisiejsze spotkanie)  i Dariusz Kuch.   Od lewej: Henryk Laszczkowski i Józef Domińczak.  

        Jak widać z powyższych zdjęć atmosfera spotkania była wspaniała. Zagranie kilku kolęd przez Kolegów z byłej Orkiestry Garnizonowej i zaśpiewanie kolędy z ks. prałatem wprawiło nas w bardzo świąteczny nastrój.

         Kulinarne wigilijne przysmaki zadowoliły z pewnością wszystkich uczestników. Przygotowane były jak zwykle pod fachowym okiem mł. chor. sztab. rez. Krzysztofa Smodisa, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

         Można by było jeszcze tak gawędzić wiele godzin, tylko czas był nieubłagany, bardzo szybko mijał i nadszedł czas zakończenia spotkania.

         Teraz już tak na zakończenie przytoczę słowa, które wypowiedział Prezes Koła Witold Kowalski przed toastem , które dobrze byłoby zapamiętać i zrealizować w Nowym 2014 Roku:

 „...Zapamiętajmy atmosferę tego wieczoru,

 bądźmy życzliwi dla siebie przez cały nadchodzący rok.

                Do następnego spotkania.

 

 

         Materiał zebrał i opracował:   Grzegorz  RUTKOWSKI

         Zdjęcia wykonali:     Waldemar  MICHALAK,

                                        Grzegorz  RUTKOWSKI