JUBILEUSZ kolegi

Erwina BITTNERA

 24 kwietnia 2014 roku

 

       W dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 17.30 w lokalu Ośrodka Wsparcia Ekonomii  Społecznej w Wałczu odbyło się Posiedzenie Zarządu Koła nr 10  im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

         
 

 

 

W dniu 26 kwietnia  2014  roku nasz  Kolega
st. chor. w st. spocz. Erwin  BITTNER

obchodził Jubileusz 75 rocznicy urodzin.

 

 
       
   

Z tej okazji po uzgodnieniu z Zarządem Koła Jubilat wyraził zgodę, aby  spotkanie z Nim odbyło się na Posiedzeniu  Zarządu  w  dniu 24 kwietnia 2014 roku.

 
          

       W spotkaniu uczestniczyli: Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Tadeusz Rojewski,

Grzegorz Rutkowski,  Jan Sobieski,  Henryk Wlaź,

Jubilat st. chor. w st. spocz. Erwin  BITTNER,

Leszek Nickowski, Andrzej Wierzba.

     
 

 
     

Na wstępie zabrał głos Prezes  Koła  nr 10 Witold  Kowalski.

         "Koledzy  na  dzisiejszym  posiedzeniu  Zarządu   Koła  z  przyjemnością  witam  Kolegę  st. chor. Erwina  Bittnera, który za dwa dni obchodzi 75 rocznicę urodzin.

         Pozwólcie, że przypomnę, kim był Kolega Erwin. To postać charakterystyczna i wyróżniająca się wśród żołnierzy brygady.  Zawsze bardzo życzliwy ludziom, zatroskany o  swoje obowiązki.  Pedantycznie  pilnujący warunków pracy i sprawowania opieki nad chorymi na Izbie Chorych, której przez lata był szefem.

         Niezależnie  od  obowiązków  służbowych aktywny uczestnik zamierzeń  społecznych.  Pamiętając lata  wspólnej służby i Twój wkład  Erwinie  w osiągnięcia jednostki serdecznie Ciebie witam w naszym gronie.

       Życząc Ci z okazji pięknego jubileuszu dużo zdrowia i wielu lat życia. Kolegę Piotra proszę o odczytanie życzeń jubilatowi tak pięknie przygotowanych przez Grzesia."

         
     
         
 

Życzenia  od  członków  Koła  nr  10  im.  Ziemi  Wałeckiej 
Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  w  Wałczu.

 
         
 

 
         
 

Piotr  Szymczak  wręcza  odczytane  życzenia  Jubilatowi  Erwinowi.

 
         
 

 
         
  Jeszcze gorące uściski Jubilata z Prezesem.  
         

         
  Wiązankę kwiatów wręczył Jubilatowi Tadeusz Rojewski.  
         
   
         
  Jeszcze zdmuchnięcie świeczek na Jubileuszowym torcie.  
         
   
         
  Pamiątkowe wspólne zdjęcie uczestników z Jubilatem.
Z lewej: Jan Sobieski, Leszek Nickowski, Tadeusz Rojewski, Andrzej Wierzba,
Witold Kowalski, Jubilat Erwin Bittner, Grzegorz Rutkowski, Piotr Szymczak.
 
         

         Po  wzniesionym   toaście  za  zdrowie Jubilata  i  skonsumowaniu  wspaniałego  tortu  wspominano  przebyte razem lata w służbie wojskowej.

         Jubilat przybliżył nam nieznane dotąd epizody z własnego dzieciństwa, z przebiegu służby wojskowej oraz czasu obecnego już jako żołnierza w stanie spoczynku, mówiąc między innymi:

         „Urodziłem się 26 kwietnia 1939 roku w Kowalewie k/Pleszewa w Wielkopolsce.  Po wojnie życie nie było łatwe. Mama wychowywała mnie i dwie siostry. Ojciec zginął w 1942 roku na wojnie w Rosji.

         Dzieciństwo moje i sióstr było trudne. Trudne dzieciństwo nauczyło mnie szacunku do życia. Cieszyłem się z każdego sukcesu.

         Szkoła  podstawowa była początkiem nowego życia.  Dalej  nauka  w Technikum Weterynaryjnym  we  Wrześni. Poznałem nowych kolegów i inny sposób życia z dala od rodziny.

         
 

 

W 1959 roku zostałem powołany do  odbycia służby   zasadniczej    w    Podoficerskiej Szkole  Radiotechnicznej  w  Jeleniej  Górze. 

Dalszą    służbę  w   1960  roku   odbyłem w Jednostce   Wojskowej   3747   w  Chwiramie (kompania  radiotechniczna  13   Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie)  jako  dowódca drużyny operatorów.

 W 1961  roku  z powodu „sprawy berlińskiej” zostałem żołnierzem nadterminowym,  a następnie  zawodowym.

 
         

W  1968  roku    ukończyłem    Podoficerską    Szkołę   Zawodową  Wojskowej  Służby Zdrowia w Wałczu.  Pełniłem obowiązki felczera kompanii radiotechnicznej. Przez  rok  pełniłem  obowiązki  Zastępcy  Dowódcy  ds.  Politycznych w  JW 3747 w Chwiramie.

W 1970 roku rozpocząłem służbę w JW 2016 w Wałczu na stanowisku Szefa Kompanii Medycznej. Zachowały się zdjęcia  z tego okresu, które przekazuję do Kroniki Koła.  W 1991 roku przeszedłem do rezerwy.

Przez wiele lat dużo pracowałem społecznie - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego dla podoficerów i chorążych. Byłem także Przewodniczącym Rady Podoficerów i Chorążych.

Bardzo wdzięczny  jestem żonie  za  wychowanie naszych  dzieci  (praca w wojsku nie pozostawiała dużo czasu).

W 2011 roku  minęło  50 lat  pożycia małżeńskiego  otrzymaliśmy  Medal  od  Prezydenta RP.  Dzięki  wojsku  jestem szczęśliwym obywatelem i małżonkiem. Cieszę się z dzieci, wnuków i prawnuczki.

Moje hobby to także działka i pszczelarstwo tu też mam spore osiągnięcia.

  Życzę wszystkim dobrego zdrowia, wielu przyjemnych dni w dalszym życiu  i  rodzinnego  ciepła.

         Dzięki wojsku jestem tym, kim jestem.

         Do spotkania na kolejnych rocznicach, oby w zdrowiu.”

         
 

 

Sierż. Erwin  BITTNER.

 Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie 1965 rok.

 
         
         
 

Przed Izbą Chorych w JW2016 w Wałczu.

 Sierż. sztab. Erwin Bittner z sanitariuszem.

 

 
         
   
         
 

Na ćwiczeniach poligonowych.
Od lewej: Lek. kpt. Edward Łaski, lek. por. Jan Ciosek,
st. sierż. Erwin Bittner, sierż. Zenon Saja.

 
         
   
         
 

Ćwiczenia w Ostrowcu.
Od lewej: Lek. Przemysław Papiernik, lek. Jan Ciosek, st. sierż. Erwin Bittner,
przed Nimi sanitariusze.

 
         
   
         
 

Ogród „Wypoczynek”  w Wałczu zdobył   I  miejsce w Polsce.
Erwin Bittner  (pierwszy z prawej) odebrał zdobyty puchar.

 
         

         Po wysłuchaniu wspomnienia Jubilata Prezes Koła Witold Kowalski przystąpił do realizacji pozostałych punktów planu Posiedzenia Zarządu.

         Po ich realizacji jeszcze raz życzył Jubilatowi Erwinowi dalszych Jubileuszy.

         Przy takich okazjach czas bardzo szybko mija i nasze spotkanie również trzeba było zakończyć.

Jubilat podziękował za pamięć, za życzenia i kwiaty, a na zakończenie powiedział:

„Koledzy! Do spotkania na kolejnych rocznicach, oby w zdrowiu.”

  

Materiał zebrał i opracował:    Grzegorz Rutkowski.

Zdjęcia:    Henryk Wlaź  i  Erwin Bittner.