M A J Ó W K A

WAŁCZ - MIROSŁAWIEC - ŁOWICZ WAŁECKI

 24 maja 2014 roku

 

 
             
     

Organizatorami majówki byli Koledzy:
          Andrzej  Wierzba

              Leszek  Nickowski.

     
             

Autokar zabierał uczestników wycieczki według ustalonego harmonogramu:

                   Osiedle Westerplatte  -  godz. 10.05
                       Osiedle Zatorze (pętla autobusowa)  -  godz. 10.15
                       Klub BWD WKP-W (ul. Mazowiecka)  - godz. 10.25

                       Osiedle Piastowskie (ul. Chłodna)  - godz. 10.40

 

         W autokarze głos zabrał Prezes Koła nr 10 Witold Kowalski, który powitał wszystkich uczestników i podziękował Kolegom: Andrzejowi  Wierzbie  i  Leszkowi  Nickowskiemu za przygotowanie i doprowadzenie do skutku dzisiejszej majówki.    Poinformował również, że uczestnikami wycieczki są członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Klubu Współpracy Międzynarodowej w Wałczu z rodzinami.

         
     
         
  Pani Krystyna Łątkowska i Franciszek Ryder.   Państwo Anna i Józef Hołowscy.  
         
     
         
  Janusz Sobolewski i Marian Bobelak.   Zdzisław  Kępa.  
         
     
         
  Pani Krystyna Karbowniczek i Ignacy Milc.   Państwo Katarzyna i Henryk Wlaziowie.  
         
     
         
  Państwo Barbara i Witold Bieniowie.   Państwo Henryka i Józef Suchodolscy.  
         
     
         
  Państwo Janina i Witold Kowalscy.   Państwo Agata i Ireneusz Górkowie.  
         
     
         
  Państwo Maria i Jan Kuśmierkowie.   Państwo Wanda i Jerzy Sroka.  
         
     
         
  Państwo Małgorzata i Maciej Smirnow.   Józef Domińczak i Marek Kowalski.  
         
     
         
  Adam Siuda i Florian Woźniak.   Pani Jolanta Wegner.  
         
     
         
  Pani Urszula Wierzba.   Panie od lewej: Barbara Łaska i Maria Dyker.  
         
     
         
  Marek Lewandowski.   Państwo Jadwiga i Zenon Małaszko.  
         
     
         
  Jan Sobieski i Grzegorz Rutkowski.   Kierownik wycieczki Andrzej Wierzba i kierowca autokaru Witold Liniewicz.  
         

Pierwszym miejscem zwiedzania była „Dzika Zagroda” z żubrami
w Jabłonowie gm. Mirosławiec.

         
     
         
   
         

Następnym punktem zwiedzania było Muzeum Walk o Wał Pomorski
w Mirosławcu.

         
     
         
     
         

Krótkie wprowadzenie a  następnie omówienie umocnień nieprzyjaciela oraz kierunek natarcia jednostek Ludowego Wojska Polskiego z wykorzystaniem stołu plastycznego  poprowadził płk w st. spocz.  Marian Bobelak.

         
         
         
         
         
Stół plastyczny wykonała Jednostka Wojskowa 1441 z Torunia w 1984 roku.
         

Centralnym akcentem ekspozycji tej sali jest diorama (9m x 3.3 m) wykonana  przez artystę malarza Stefana Garwatowskiego.

         
     
         
     
         
     
         
         

W imieniu uczestników wycieczki wpisu do Księgi Pamiątkowej dokonał  gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski następującej treści:

         Uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 10 oraz Klub Współpracy Międzynarodowej w Wałczu dziękują organizatorom, szczególnie zaś Panu pułkownikowi Marianowi Bobelakowi za wspaniały  opis  zdarzeń  z  1945  roku   przy  stole  plastycznym.

         Dziękujemy za wspaniałą lekcję historii, modlimy się za poległych na tych ziemiach żołnierzy.

 

Po wyjściu z Muzeum była chwila czasu na wykonywanie pamiątkowych zdjęć przy eksponatach na zewnątrz.

             
       
             
  Od lewej: Józef Suchodolski, Henryk Wlaź, Marek Lewandowski.   Jan Sobieski.   Państwo Maria i Jan Kuśmierkowie.  
             

         Po zwiedzeniu Muzeum udaliśmy się pod Pomnik ofiar katastrofy lotniczej samolotu CASA C-295M numer 019. Katastrofa wydarzyła się 23 stycznia 2008 roku o godz. 19.07 podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku wojskowym 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu.

         Samolot przewoził oficerów Sił powietrznych uczestniczących w 50. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP.

         W wyniku uderzenia samolotu w ziemię śmierć na miejscu poniosły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie samolotu 4 członków załogi i 16 pasażerów.

         
     
         
     
         
     
         
     
         

Delegacja uczestników wycieczki  w składzie: Małgorzata Smirnow, Witold Kowalski i Jan Sobieski zapalili znicze ofiarom katastrofy.

         
     
         
     
         
     
         

Po zapaleniu zniczy i wykonaniu pamiątkowych zdjęć wróciliśmy do autokaru i wyruszyliśmy do

Gospodarstwa Agroturystycznego "7 OGODÓW" w Łowiczu Wałeckim, gdzie odbyła się biesiada.

         
     
         
     
         
  Widoczni od prawej: Franciszek Ryder, Ignacy Milc, Krystyna Karbowniczek, Janina i Witold Kowalscy.   Na pierwszym planie od lewej: Józef Hołowski, Barbara Bień, Witold Bień.  
         
  W kolejce po grochówkę:  
     
         
  Janina Kowalska,  Henryka Suchodolska, Jolanta  Wegner, Jerzy Sroka,  Urszula  Wierzba.  

Henryka Suchodolska, Jolanta Wegner, Jerzy  Sroka, w głębi tyłem Urszula Wierzba. Pani z prawej – to obsługa kelnerska.

 
         
     
         
  Na pierwszym planie od lewej: Zenon Małaszko, Maria  Dyker, Barbara Łaska.  

Państwo  Henryka i Józef  Suchodolscy, z prawej Henryk Wlaź.

 
         
     
         
  Państwo Małgorzata i Maciej Smirnow.   Janusz Sobolewski i Adam Siuda.  
         
     
         
  Na pierwszym planie Marek Kowalski, w tle Agata  Górko.   Na pierwszym planie Maria i Jan Kuśmierkowie.  
         
     
         
  Marek Lewandowski, w tle Jan Sobieski.   Od lewej: Janina Kowalska, Jolanta Wegner, Krystyna Karbowniczek.  
         
     
         
  Państwo Agata i Ireneusz Górkowie.   Na pierwszym planie od lewej: Józef Domińczak i Marian Bobelak.  
         
     
         
  Grzegorz Rutkowski i Agata Górko.   Państwo Anna i Józef  Hołowscy.  
         
     
         
  Od lewej: Witold Kowalski, Jerzy Sroka, tyłem Wanda Sroka.   Ogólny widok uczestników biesiady.  
         
     
         
  Na pierwszym planie: Państwo Urszula i Andrzej Wierzbowie.   Od lewej: Kierowca autokaru Witold Liniewicz i Grzegorz Rutkowski.  
         
  Nadeszła pora na coś słodkiego.  
     
         
  Ciasto odbiera Urszula Wierzba, za Nią Henryka Suchodolska.   Na odbiór ciasta oczekuje Krystyna Karbowniczek.  
         

W trakcie biesiady Wiceprezes Stowarzyszenia Ptaki Polskie Pan  Paweł Sidło z wykształcenia biolog – ukończył Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach  i  Studium Zaoczne Cambridge University na Uniwersytecie Gdańskim poprowadził prezentację o ptaszkach.

         
 

Pan Paweł Sidło w trakcie prezentacji.

 

 
         
             
       
             

         Pan Paweł Sidło bardzo ładnie opowiadał o ptakach występujących w tych rejonach, posługiwał się przy tym tablicami poglądowymi. Opowiedział nam również o naszym "mazurku".

         
     
         
  Uczestnicy biesiady z zainteresowaniem słuchali prezentacji.   Na pierwszym planie od lewej: Wanda Sroka, Janina Kowalska, Barbara Łaska, Maria Dyker.  
         
     
         
  Grzegorz  Rutkowski, Janina Kowalska, Barbara Łaska, Maria Dyker.   Witold Kowalski i Adam Siuda.  
         

 

W  trakcie  trwania  biesiady była  możliwość zwiedzenia tego urokliwego miejsca „7  OGRODÓW” w Łowiczu  Wałeckim i zrobienia pamiątkowych zdjęć.

     
 

 
     
 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników biesiady.
Od lewej siedzą: Józef Hołowski, Zdzisław Kępa, Agata Górko, Janina Kowalska, Urszula Wierzba, Małgorzata Smirnow, Henryka Suchodolska, Maria Kuśmierek, Wanda Sroka, Maria Dyker, Katarzyna Wlaź, Florian Woźniak;
Od lewej stoją:  Anna Hołowska, Barbara Łaska, Janusz Sobolewski, Witold Kowalski, Marek Kowalski, Ireneusz Górko, Barbara Bień,  Witold Bień, Jolanta Wegner,  Jadwiga Małaszko,  Krystyna Karbowniczek, Zenon Małaszko, Ignacy Milc, Franciszek Ryder, Krystyna Łątkowska, Andrzej  Wierzba, Marek  Lewandowski, Józef  Domińczak,  Marian  Bobelak, Maciej  Smirnow, Jan Kuśmierek, Grzegorz Rutkowski, Józef Suchodolski, Jan Sobieski, Adam Siuda.

Zdjęcie wykonuje Henryk Wlaź.

 
     
         
     
         
  Z pomostów można łowić ryby.   Jan  Sobieski.  
         
     
         
  Florian Woźniak i Jan Sobieski.   Od lewej: Florian Woźniak, Jan Sobieski, Henryk  Wlaź.  
         
     
         
  Od lewej: Katarzyna Wlaź, Jolanta Wegner, Maria Dyker, Witold Kowalski.   Katarzyna Wlaź, Henryka Suchodolska.  
         
     
         
  Henryka Suchodolska i Henryk Wlaź.   Franciszek Ryder.  
         

            Biesiada nasza w  „7  OGRODACH” w Łowiczu  Wałeckim dobiegła końca. Główny organizator Andrzej Wierzba podziękował w imieniu nas wszystkich Pani Grażynie Kugiel za bardzo miłe przyjęcie nas w swoich ogrodach

     
 

 
     
 

Właścicielka „7 ogrodów” Pani Grażyna Kugiel rozmawia z Andrzejem Wierzbą.

 
     

            Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni i już w drodze powrotnej snuli plany na następną wycieczkę. Jak nas zapewniał Kolega Andrzej trwają przygotowania wycieczki sierpniowej do  TORUNIA. Zobaczymy czy będą chętni.

 

 Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski
 Zdjęcia:  Grzegorz Rutkowski  i  Henryk Wlaź