ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

4 lipca 2014 roku

 

 

    W dniu 4 lipca 2014 roku na strzelnicy garnizonowej w Wałczu przeprowadzone zostały zawody strzeleckie oraz rzut granatem ćwiczebnym o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile kpt. mgr Zygmunta Jelińskiego.

    Zawody organizowało Koło nr 8 ZŻWP w Wałczu, którego Prezesem jest Krzysztof Nęcka. W zawodach uczestniczyły drużyny po trzech zawodników z poszczególnych Kół: Piły, Wałcza i Mirosławca.

    Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: strzelanie z pistoletu wojskowego, strzelanie z karabinka sportowego kbks oraz w rzucie granatem ćwiczebnym. Poszczególne konkurencje prowadzili i zabezpieczali żołnierze z 104 batalionu zabezpieczenia z Wałcza.

     Zawody rozpoczęły się o godz. 9.00 zbiórką wszystkich drużyn na której omówione zostały sprawy organizacyjne oraz zasady zachowania bezpieczeństwa podczas strzelania.

     
 

 
     
 

Zbiórka uczestników strzelania.
Zawodników powitał Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile kpt. mgr Zygmunt Jeliński.

 
     

          Nasze Koło nr 10 im. Ziemi Wałeckiej wystawiło drużynę w składzie: Waldemar Michalak, Leszek Nickowski, Jan Sobieski, to pewna i sprawdzona drużyna biorąca udział w zawodach od kilku lat.

     
 

 
 

 

 
 

Od lewej: Waldemar Michalak, Jan Sobieski, Leszek Nickowski.

 
     

 

Po zapoznaniu się z warunkami strzelania zawodnicy zajęli stanowiska strzeleckie w poszczególnych konkurencjach.

     
 

 
     
 

Strzelanie z karabinka sportowego kbks wykonuje Jan Sobieski.

 
     
 

 
     
 

Strzelanie z karabinka sportowego kbks wykonuje Waldemar Michalak.

 
     
 

 
     
 

Strzelanie z karabinka sportowego kbks wykonuje Leszek Nickowski.

 
     

         Po wykonaniu strzelania z karabinka sportowego nasi zawodnicy udali się na stanowiska do strzelania z pistoletu wojskowego, na poniższych zdjęciach widać ich postawy strzeleckie i uzyskane wyniki.

         
     
         
 

Kol. Jan Sobieski na 100 możliwych uzyskał 89 punktów.

 
         
     
         
 

Kol. Leszek Nickowski na 100 możliwych uzyskał 95punktów.

 
         
     
         
  Kol. Waldemar Michalak na 100 możliwych uzyskał 91punktów.  
         

Po strzelaniu z pistoletu wojskowego zawodnicy udali się na stanowisko
rzutu granatem ćwiczebnym do celu.

     
 

 
     
 

Rzut granatem wykonuje kol. Jan Sobieski, w kolejce oczekuje kol. Leszek Nickowski.

 
     

         Po zakończeniu rywalizacji w strzelaniu i rzucie granatem kol. Krzysztof Nęcka ogłosił przerwę i zaprosił uczestników zawodów na przygotowany wcześniej posiłek. Na zawodników czekała zupa grochowa. pieczone kiełbaski i zimne piwo.

     
 

 
     
 

Koledzy po posiłku, wypijmy po piwku, należy się, strzelanie się udało.

 
     

         Po przerwie, posiłku i krótkim odpoczynku Prezes Rejonowego Zarządu ZŻWP w Pile kpt. mgr Zygmunt Jeliński ogłosił zbiórkę w celu ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów i Pucharów zwycięzcom w poszczególnych dyscyplinach.

         Strzelanie z pistoletu wojskowego:

                   I     miejsce i uzyskanie  95 punktów kol. Leszek Nickowski

                  III   miejsce i uzyskanie 91 punktów kol. Waldemar Michalak

         Rzut granatem:

                   III   miejsce po losowaniu kol. Waldemar Michalak

     
 

 
     
 

Puchar i dyplom za I miejsce w strzelaniu z pistoletu wojskowego kol. Leszkowi Nickowskiemu wręczył Inspektor d/s Sportu i Kultury Fizycznej w Wałczu Alfred Mikłaszewicz.

 
     
 

 
     
 

Kol. Jan Sobieski odbiera dyplomy z rąk Prezesa  Zarządu  Rejonowego  ZŻWP w Pile  kpt. mgr  Zygmunta  Jelińskiego w  imieniu  kol.  Waldemara  Michalaka.

 
     

(Waldemar ze względów służbowych nie uczestniczył podczas wręczania).

             
       
             
  Dyplomy  którymi  zostali  uhonorowani  nasi   zawodnicy.  
             
     
 

 
     
 

Na zakończenie kol. Henryk Wlaź poprosił kolegów do pamiątkowego zdjęcia ze zdobytym Pucharem.

 
     

         Po zakończeniu zawodów Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile kpt. Zygmunt Jeliński podziękował organizatorom za wzorową organizację i przebieg zawodów.

         Zawodnikom pogratulował wspaniałej rywalizacji o miejsca, punkty i puchary. Życzył wszystkim obecnym zdrowia i pomyślności oraz spotkania w 2015 roku.

  

Materiał zebrał i opracował:      Grzegorz Rutkowski i Henryk Wlaź

Zdjęcia dostarczyli:    Henryk Wlaź i Waldemar Michalak.