KOLEŻEŃSKIE   SPOTKANIE

ŻOŁNIERZY

BYŁEGO   1   BATALIONU   JW 2016

W   WAŁCZU

 
 

 
           
 

       
             
             

W dniu  11 kwietnia 2014 roku w  Miejskim Ośrodku Sportu  i  Turystyki  w Wałczu odbyło  się koleżeńskie spotkanie żołnierzy, którzy pełnili służbę w 1 batalionie JW 2016.

       Inicjatorem spotkania i jego głównym organizatorem był st. sierż. Artur Januchowski,

który przywitał uczestników słowami:

         Szanowni  Koledzy!

         Chcę  Was  bardzo  serdecznie  powitać na  pierwszym  koleżeńskim  spotkaniu  żołnierzy  byłego  1 batalionu.

         Równie serdecznie witam byłych Szefów Sztabu 2BŁ:

                                    Pana  Pułkownika Witolda Kowalskiego  

                                   i   Pana Pułkownika Floriana Woźniaka.

          Ad hoc zorganizowane spotkanie przerosło moje oczekiwania. Myślałem, że jeżeli namówię 20 osób, to będzie nieźle i będzie sukces. Tymczasem jest nas 49 osób i za to chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować.

         Życzę Wam bardzo miłych wspomnień  i  rozmów o 1 batalionie.

         Jednocześnie chciałem podziękować Panom: Wiesławowi  WysockiemuRomanowi  Jaworkowi za wsparcie mojej inicjatywy oraz Kolegom: Janowi  Suchenkowi  i  Sławomirowi Gieczewskiemu za pomoc w organizacji imprezy.

Osobno  chciałem  podziękować Pani Burmistrz   Bogusławie  Towalewskiej, która wsparła naszą  inicjatywę i okazała dużą pomoc.

Głos zabrali również ostatni dowódcy batalionu: Roman Jaworek i Wiesław Wysocki, którzy serdecznie przywitali uczestników spotkania.

     
 

 
     
 

Następnie uczestnicy spotkania udali się na zewnątrz do wspólnego zdjęcia.

 
     
 

 
 

Kliknij aby powiększyć

 
        
 

Od lewej siedzą: Piotr Augustynowicz, Jerzy Michno, Bogdan Taźbierski, Andrzej  Macner,  Roman  Jaworek,  Florian  Woźniak, Wiesław Wysocki,  Witold  Kowalski,   Adam Siuda,   Dariusz  Kuch,   Grzegorz Maksymowicz,  Jan  Kozielski,  Henryk  Wlaź;
Od lewej stoją: Artur Januchowski, Zbigniew  Świech, Andrzej Żarkowski, Krzysztof  Kucapski, Grzegorz Muryn, Lech
Zakurzewski, Artur  Smutek,  Dariusz  Ratajczak,  Jan  Suchenek,   Sławomir  Krzymieniewski,  Marek  Lewandowski,   Marek  Hejmanowski, Tadeusz  Piechel,  Mariusz Nicgórski,  Mirosław  Liskowski, Andrzej Kierepka, Sławomir Gieczewski, Leszek Gryczewski, Jan  Frelkowski, Zdzisław Dominiak, Jan Kuśmierek, Bogusław Krzymieniewski, Andrzej Stec, Edwin Grzechowiak, Józef Zanoza, Waldemar Wrzeszcz, Zenon Kosikowski, Leszek Borecki, Krzysztof Kociuba, Grzegorz Pietrzak, Wiesław Rettig, Waldemar  Michalak.

 
     
 

Po wykonaniu zdjęcia, uczestnicy udali się na salę i rozpoczęła się biesiada.

 
     
 

W trakcie  biesiady organizator zaprezentował pokaz slajdów z życia batalionu.

 
     
 

 

 
     
 

 
         
 

Organizatorzy spotkania.

Od lewej: Jan Suchenek, Artur Januchowski, Sławomir Gieczewski, Roman Jaworek, Wiesław Wysocki.

 
     

Przy suto zastawionym stole:

     
 

 
     
 

Od lewej widoczni:  Andrzej Kierepka, Dariusz Kuch, Marek Hejmanowski,
Od prawej widoczni: Florian Woźniak, Witold Kowalski, Zenon Kosikowski, Zdzisław Dominiak, Krzysztof Kociuba, Zbigniew Świech, Grzegorz Muryn, Jerzy Michno.

 
  Zdjęcie wykonuje Wiesław Rettig.  
     
 

 
     
 

Od lewej:  Andrzej Żarkowski, Grzegorz Pietrzak, Jerzy Michno, Marek Lewandowski.

 
     
 

 
     
 

 
     

         W trakcie trwania biesiady poprosił  o zabranie  głosu  jeden  z  najstarszych żołnierzy I batalionu łączności, który w latach 1965-1969 pełnił w nim obowiązki dowódcy aparatowni, plutonu i kompanii. W latach następnych był dowódcą II batalionu dowodzenia, Zastępcą Dowódcy 2 Brygady Łączności ds. liniowych a następnie Szefem Sztabu 2 Brygady Łączności płk w st. spocz. Witold Kowalski.

         Na wstępie swego krótkiego wystąpienia podziękował organizatorom za zaproszenie, które przyjął z wielką radością.

         Podzielił się swoją wiedzą z uczestnikami o warunkach służby wojskowej w nowo przejętych przez jednostkę koszarach.

     
 

 
     
 

Głos zabrał były Szef Sztabu 2 Brygady Łączności pułkownik w st. spocz. Witold Kowalski.

 
     

Po spotkaniu płk w st. spocz. Witold Kowalski napisał:

         Ze zdziwieniem otrzymałem zaproszenie na spotkanie byłych żołnierzy 1 batalionu dowodzenia 2 Brygady Łączności. Zdziwienie było naturalne, bo służbę wojskową zakończyłem 27 lat temu a służbę w pierwszym batalionie zakończyłem 46 lat temu.

         Oczywiście zaproszenie przyjąłem z wielką radością. W wyznaczonym czasie stawiłem się na spotkanie. Wśród uczestników było wielu znajomych mi ludzi. Część znałem z widzenia a niektórzy znani mi byli z nazwiska. Kilku kolegów było z okresu służby w 1 batalionie lub innych pododdziałach jednostki. Wśród nich Henryk Wlaź, który 49 lat temu razem ze mną rozpoczął służbę, w 1 batalionie łączności.

         Spotkanie zorganizował st. sierż. Artur Januchowski. Podziwiałem jego organizację spotkania i styl, w jakim go prowadził. Atmosfera spotkania była koleżeńsko miła i czułem, że jestem wśród kolegów.

         Oczywiście kolegów łączyły wspomnienia wspólnych zdarzeń, o których w ramach rozmów sobie opowiadali. Ja nie mogłem brać udziału w wymianie wspomnień, gdyż była między nami różnica wieku i mieliśmy różne wspomnienia.

         Wielu z nich podczas mojej służby w batalionie nie było na świecie lub byli małymi dziećmi. A w życiu jest tak, że młodsi przeżyciami starszych interesują się jak ich zabraknie.

         Dlatego poprosiłem o zabranie głosu i w kilku minutowym wystąpieniu opowiedziałem o warunkach służby w nowo zajętych przez jednostkę koszarach.

         Zebrani w większości słuchali z uwagą. Po moim zakończeniu podziękowali brawami. Ja do dzisiaj się zastanawiam, czy brawa były za treść, czy za krótkie wystąpienie.

         Jeszcze raz podkreślam, że spotkanie było bardzo dobrze zorganizowane i przeprowadzone, chwała organizatorom.

                                                   uczestnik spotkania:   płk w st. spocz. Witold Kowalski

     
 

 
     
 

W trakcie biesiady wystąpił zespół muzyczny z byłego 2 batalionu, który uprzyjemniał nam czas muzyką.

 
     
 

 
      
 

Wystąpił również duet szantowy:  Tomasz Chmieliński  i  Andrzej Żarkowski.

 
     
 

 

 
     
 

W trakcie spotkania wykonano sporo zdjęć:

 
 

 
     
 

Najstarsi  żołnierze batalionu.
Od lewej:  Bogusław Krzymieniewski, Witold Kowalski, Jan Kuśmierek, Henryk Wlaź.

 
     
 

 
      
 

Dowództwo 1 batalionu.
Od lewej:  Wiesław Wysocki,  Andrzej Macner, Edwin Grzechowiak, Andrzej Stec,
Bogdan Taźbierski, Krzysztof Kucapski, Roman Jaworek.

 
     
 

 
      
 

Kompania radiowa.
Od lewej: Sławomir  Krzymieniewski, Bogusław  Krzymieniewski, Henryk  Wlaź, Zbigniew Świech, Grzegorz Muryn, Waldemar  Wrzeszcz, Andrzej Żarkowski, Jan  Kuśmierek, Marek  Lewandowski,  Jerzy  Michno, Zenon  Kosikowski, Jan  Kozielski, Krzysztof  Kociuba, Grzegorz  Pietrzak, Wiesław   Rettig,
Jan Frelkowski, Wiesław Wysocki.

 
     
 

 
 

 

 
 

Kompania telefoniczna.
Od lewej:  Leszek Borecki,  Bogusław Krzymieniewski,  Tadeusz Piechel,  Roman Jaworek,  Edwin Grzechowiak, Marek Hejmanowski,  Józef Zanoza,   Bogdan Taźbierski, Krzysztof Kucapski,   Leszek Gryczewski.

 
     
 

 
      
 

Kompania telegraficzna.
Od lewej:  Dariusz Kuch,  Sławomir Gieczewski,  Mirosław Liskowski,  Artur Smutek, Lech Zakurzewski, Jan Suchenek, Wiesław Wysocki, Piotr Augustynowicz, Artur Januchowski.

 
     
 

 
     
 

Dowódcy kompanii radiowych.
... Andrzej Żarkowski, Waldemar Wrzeszcz.

 
     
 

 
     
 

Silna grupa batalionu.
Od lewej:  Jerzy Michno,   Grzegorz Pietrzak,  Henryk Wlaź,  Marek Lewandowski.

 
     
 

 
     
 

Nawet kontuzjowani stawili się na spotkanie.
 Andrzej Stec, Boguś Tażbierski.

 
     
 

 
      
 

Krótko , bo krótko , ale też służyliśmy w 1 batalionie.
Mariusz Nicgórski i Zdzicho Dominiak /był tylko na praktyce w 1 bat/.

 
     
 

 
      
 

Ileż ty w tym batalionie byłeś?

 
     
 

 
     
 

Heniu Wlaź - /historia batalionu/

 
 

 

 
 

 
     
 

Pierwsza radiostacja cyfrowa R 105d / 1-cyfra/ 0- cyfra/ 5-cyfra/
Czyli  cyfrowa /obsługuje Grześ Pietrzak/
 - "nauczyciel" wielu radiowców.

 
     
 

 
     
 

Oni się zawsze lubili - Artur Smutek i Lech Zakurzewski.

 
     
 

 
     
 

Ustalają chyba jeszcze trasę biegu na orientację
-
Roman Jaworek i Zdzich Dominiak.

 
     
 

 
     
 

Młody "August" próbuje coś wcisnąć Macnerowi.
A może Andrzej opowiada jakieś wesołe wydarzenie z przybytku "U Majora ...".

 
     
 

 
     
 

Florek śpiewa !

 
     
 

 
     
 

Maciuś dyskutuje na poważne tematy ...
/czy z żonami, czy bez ... /
Boguś Taźbierski i Maciek Artur Januchowski.

 
     
 

 
     
 

Z panem Florianem każdy robił sobie zdjęcie ... miał branie jak jakiś "celebryta".

 
     
 

 
     
 

i z "najstarszym" dowódcą też ...

 
     
 

 
     
 

Jan Kozielski i Zbigniew Świech już z gotowymi pamiątkowymi zdjęciami.
W tle uczestnicy spotkania.

 
     
 

Koledzy z wielkim zainteresowaniem oglądają Kroniki Jednostki .

 
     
 

 
     
 

 

Grzesiu nawiązuje łączność radiową z jakimś PAD-em.

     
 

 
     
 

Od lewej:  Zenon Kosikowski, Grzegorz Maksymowicz, Leszek Borecki, Andrzej Stec.

 
     
 

 
     
 

Grzechowiak chyba pierwszy raz zobaczył kroniki...

 
     
 

Wspomnieniom, dyskusjom nie było końca…

 
     
 

 
     
 

Macner opowiada jakiś dowcip…

 
     
 

 
     
 

... radiowcy ...

 
     
 

 
     
 

... może i ma pan rację ...

 
     
 

 
     
 

Romek z Tadziem ...

 
     
 

 
     
 

... dowódca z szefem ...

 
     

         "Spotkanie koleżeńskie zbliża się ku końcowi. To było bardzo przyjemne spotkać się po wielu latach służby wojskowej w  I batalionie JW 20116.

         Koledzy przy biesiadnym stole wspominali dni, miesiące i lata służby wojskowej przy wznoszonych toastach.

 Trzeba również przypomnieć, że w naszym gronie zabrakło wielu kolegów, tak się złożyło, że część odeszła z jednostki do innych miejscowości, a wielu odeszło już na wieczną wartę.

         Koledzy wychodząc z sali dziękowali organizatorom za wzorowe przygotowanie, przebieg i atmosferę w czasie spotkania.

         Wszyscy obecni deklarowali obecność na spotkaniu /wielu z żonami/ w roku 2015, które obiecał ponownie zorganizować kol. Artur Januchowski.

         Do zobaczenia w 2015 roku.

  

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski, Wiesław Wysocki,

Zdjęcia: Henryk Wlaź, Waldemar Michalak, Grzegorz Maksymowicz,

Webmaster: Marek Kiersztyn - też radiowiec 1 batalionu.