UROCZYSTOŚCI 

Z  OKAZJI  ŚWIĘTA  WOJSKA  POLSKIEGO

 I  WRĘCZENIA  SZTANDARU  ZARZĄDOWI  REJONOWEMU  ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO  W  PILE.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 
 

 
     
     
     

                  Uroczystość odbyła się w przeddzień Święta Wojska Polskiego w dniu 14 sierpnia 2014 roku w Pile pod pomnikiem Powrotu do Macierzy na Placu Zwycięstwa. W trakcie uroczystości Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile otrzymał nowy sztandar.

     
 

 
     
 

Tu odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru i uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego.

 
         
     
         
  Uczestnicy obchodów Święta Wojska Polskiego i ceremonii wręczenia sztandaru ZR ZŻWP w Pile.  
         

         Nasze Koło Nr 10 im. Ziemi Wałeckiej reprezentowali Koledzy:

Prezes Koła Witold Kowalski oraz członkowie: Witold Bień, Jan Frelkowski, Mieczysław Fryza, Jan Golonka, Szczepan Grzelczak, Ryszard Koniecko, Jan Kuśmierek, Józef Kozłowski, Ryszard Mizerski, Leszek Nickowski, Grzegorz Rutkowski, Maciej Smirnow, Jan Sobieski, Czesław Wirowski, Henryk Wlaź, Tadeusz Zarywka.

         Koło nr 8 reprezentował Prezes Koła - Krzysztof Nęcka.

         
       
 

   
         
  Od lewej: Szczepan Grzelczak, Jan Golonka, Mieczysław, Fryza, Jan Sobieski, Grzegorz Rutkowski, Witold Kowalski, Czesław Wirowski, płk Wacław Stępyra, Krzysztof Nęcka, Henryk Wlaź.   Od lewej: Józef Kozłowski,  Leszek  Nickowski, Maciej Smirnow.  
         

         Ceremonię wręczenia sztandaru poprowadził Zastępca Prezesa d/s organizacyjnych Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile płk w st. spocz. Wacław Stępyra.

         
       
   

 
         
  Stosowne komendy wydaje płk w st. spocz. Wacław Stępyra.  
         

Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli:

         
     
         
 

Bogusława Towalewska - Burmistrz Miasta Wałcza Piotr Głowski - Prezydent Piły.

 
         
         

         Fundatorami sztandaru są członkowie Stowarzyszenia Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego w Pile i Wałczu, jednostki samorządu terytorialnego, osoby prywatne, instytucje i przedsiębiorstwa. Pamiątkowe tabliczki wszystkich fundatorów sztandaru znajdują się na drzewcu tegoż sztandaru.

         Przedstawiciele fundatorów przybili pamiątkowe tabliczki, które znajdują się na drzewcu sztandaru i dokonali pamiątkowych wpisów w "KRONICE NADANIA SZTANDARU  ZR  ZŻWP".

     
 

 
     
 

Burmistrz Miasta Wałcza  -  Pani Bogusława Towalewska i Prezydent Piły - Piotr Głowski.

 
 

 

 
         
  Na drzewcu sztandaru widoczne tabliczki fundatorów.   Prezes Zarządu Głównego ZŻWP  gen. dyw. Franciszek Puchała.  
         
     
         
  Starosta Miasta Piła Mirosław Mantaj.   Starosta Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz.  
         
     
         
  Zastępca Prezesa d/s org. ZR ZŻWP w Pile płk w st. spocz. Wacław Stępyra.  

Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP płk w st. spocz. Witold Kowalski.

 
         

         Rodzice chrzestni, w imieniu komitetu fundacyjnego przekazali sztandar, Prezesowi Zarządu Głównego w Warszawie, jako organowi nadzorującemu Zarząd Rejonowy ZŻWP w Pile, generałowi dywizji  Franciszkowi Puchale.

      Prezydent Piły  -  Piotr Głowski przekazując sztandar powiedział:

         "Panie Generale! W imieniu Społecznego Komitetu Fundacyjnego mamy zaszczyt przekazać ten sztandar - symbol żołnierza Wojska Polskiego Panu Prezesowi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie."

         
     
         
         

         Gen. dyw. Franciszek Puchała przekazując sztandar Prezesowi Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile kapitanowi Zygmuntowi Jelińskiemu powiedział:

         "Kolego Prezesie! W imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przekazuję ten sztandar jako dowód wierności, męstwa i solidarności żołnierskiej naszego środowiska. Niech Waszej organizacji towarzyszy w drodze do dalszych sukcesów - GRATULUJĘ."

         
       
     
         
         
         

         Prezes Zarządu Rejonowego kpt. Zygmunt Jeliński zaprezentował wszystkim otrzymany sztandar, a Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego d/s społecznych płk Kazimierz Kolasa dokonał opisu sztandaru.

         
       

         
         
   
         
  Poczet sztandarowy oczekuje na przejęcie sztandaru w składzie:
Dowódca Pocztu   -   kpt. Jerzy NOWACKI
.
Sztandarowy   -   mł. chor. Aleksander GZIK
Asystujący   -   mł. chor. Jan FRELKOWSKI
(obecnie awansowany i jeszcze nie zdążył obszyć munduru)
 
         

         Po jego zaprezentowaniu, przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu mówiąc:

          "Przekazuję pod Waszą straż i opiekę najcenniejszy symbol naszego stowarzyszenia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Strzeżcie go jak prawdziwego skarbu dla nas i dla potomnych."

         
     
         
         

         Po ceremonii wręczenia sztandaru nastąpiły krótkie wystąpienia oficjalnych Gości i gospodarzy uroczystości.

         
     
         
  Przemawia  Prezes Zarządu Głównego ZŻWP  gen. dyw. Franciszek Puchała.  

Przemawia Burmistrz Miasta Wałcza Pani Bogusława Towalewska.

 
         

         Po przekazaniu sztandaru i wystąpieniach licznie przybyłe delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

         
     
         
         
     
         
         
         
     
         

Starosta Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcza Bogusława Towalewska.

         
     
         
  Delegacja Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP, od prawej: Prezes Koła nr 10  Witold Kowalski, członkowie Zarządu Koła nr 10  Leszek Nickowski  i  Grzegorz Rutkowski.  
         
     
         
         

         Następnie w Kościele Parafii Wojskowo-Cywilnej o godz. 17.00 odbyła się uroczysta Msza Święta, w której przewodniczył, w asyście księży z dekanatu z dziekanem prałatem Stanisławem Oraczem, ks. Infułat dr Dariusz Jastrząb. Sprawowana msza była w intencji wojska i Ojczyzny oraz za tych co oddali życie za jej wolność i niepodległość.

         
     
         
         
         

         Na początku sprawowanej Liturgii ks. kan. kmdr por. Zbigniew Kłusek poświęcił nowy sztandar Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile.

         
     
         
  Mszę Świętą celebruje
ks. Infułat dr Dariusz Jastrząb
 

Od lewej: Mieczysław Fryza, Czesław Wirowski, Szczepan Grzelczak,  Ryszard Mizerski, Henryk Wlaź, Krzysztof Nęcka.

 
         
     
         
  Od lewej: Grzegorz Rutkowski, Leszek Nickowski, Jan Sobieski.  

Od lewej: 90-cio letni członek Związku z Piły, Maciej Smirnow, Józef  Kozłowski.

 
         
     
         
  Od lewej: Mieczysław Fryza, Czesław Wirowski, Ryszard Mizerski, Krzysztof Nęcka.  

Od lewej: Mieczysław Fryza, Szczepan Grzelczak, Henryk Wlaź, za Nimi: Ryszard Mizerski.

 
         
       
   

 
         
  W ciemnej marynarce - Witold Kowalski.   W czarnym ubraniu - Ryszard Koniecko.  
         

         Bezpośrednio po odprawionej Mszy Świętej zorganizowany był  na terenie przykościelnym Festyn dla wszystkich uczestników tej uroczystości. Był czas na konsumpcję, rozmowy i pamiątkowe zdjęcia.

         
     
         
  Nasi Koledzy przy wojskowej grochówce.
Od lewej: Mieczysław Fryza, Jan Kuśmierek, Maciej Smirnow.
  Po grochówce, karkówka i kiełbaski.
Od lewej: Ryszard Koniecko, Leszek Nickowski, Henryk Wlaź, Grzegorz Rutkowski, Maciej Smirnow.
 
         
     
         
  Witold Bień.   Ryszard Mizerski i Krzysztof Nęcka.  
         
             
       
             
  Maciej Smirnow i Leszek Nickowski.   Z laseczką Ryszard Koniecko.   Henryk Wlaź.  
             
         
     
         
  Wiceprezes Zarządu Głównego  ZŻWP d/ społecznych płk Kazimierz Kolasa  i Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP płk Witold Kowalski.   Szczepan Grzelczak, Jan Sobieski, młodszy chorąży Jan Frelkowski (tu jeszcze w stopniu st. sierż. sztab.)  
         

         Festyn dalej trwał, ale dla nas nadszedł już  czas  powrotu,  Koledzy  oczekują na pozostałych naszych uczestników.

         
     
         
  Od lewej: Józef Kozłowski, mł. chor. Jan Frelkowski, Witold Bień.   Od lewej: Witold Bień, Czesław Wirowski, Szczepan  Grzelczak,  Mieczysław  Fryza.  
         

         Uroczystość wręczenia sztandaru w przeddzień Święta Wojska Polskiego była wspaniałym spotkaniem członków naszego Związku. Władze samorządowe miasta Piły, instytucje, szkoły, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i mieszkańcy miasta uświetniły to  Święto.

         Prezes Koła Nr 10  Witold Kowalski  w imieniu  nas  wszystkich  podziękował  Prezesowi  Zarządu  Rejonowego  ZŻWP w Pile kpt. Zygmuntowi Jelińskiemu za zaproszenie nas i za bardzo miłe przyjęcie.

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski

Wykorzystano zdjęcia:         Henryka Wlazia, Tadeusza Zarywki, Grzegorza Rutkowskiego

                                      oraz 2 zdjęcia z portalu internetowego Miasta Piły.