ZAPALENIE   ZNICZY   NA   GROBACH

 ZMARŁYCH   KOLEGÓW

 

        W dniu 29 października 2014 roku koledzy z Koła nr10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej udali się na Wałeckie Cmentarze, aby zapalić symboliczny znicz na grobach zmarłych Kolegów.

         W grupie  tej uczestniczyli: Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Tadeusz Rojewski,  Leszek  Nickowski, Jan Sobieski  i  Grzegorz Rutkowski.

         
 

 

 

Pierwszy odwiedziliśmy Cmentarz Komunalny Wałcz - Chrząstkowo na którym spoczywa 60 naszych Kolegów.

Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 

 
         
         
         
  mł. chor. sztab. ADAMUS Tomasz   płk AUGUSTYNOWICZ Włodzimierz  
  sierż.  BAGROWSKI  Jacek   st. sierż. sztab. BAGROWSKI  Jan  
  ppłk  BALKOWSKI  Kazimierz   kpt.  BALWIERZ  Wacław  
         
     
         
  Na grobie Kolegi Tomasza Adamusa znicz postawił kolega Witold Kowalski.   Na grobie Kolegi Włodzimierza Augustynowicza znicz postawił kolega Witold Kowalski.  
         
   
         
  Na grobie Kolegi Jana Bagrowskiego
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
 
         
  st. sierż. BARTKOWSKI  Jerzy   st. chor.  BEJNAROWICZ  Wacław  
  sierż. CEBULA  Marian   sierż. CIERPIKOWSKI  Stefan  
  chor. sztab. CZYSTY  Zygmunt   ppłk  DYKER  Wojciech  
  mjr  JUSZKIEWICZ Jan   sierż.   KACZMAREK Kazimierz  
         
     
         
         
  Na grobie Kolegi Mariana Cebuli
znicz postawił kolega Piotr Szymczak.
  Na grobie Kolegi Stefana Cierpikowskiego
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
 
         
   
         
  Na grobie Kolegi  Jana Juszkiewicza
znicz postawił kolega Piotr Szymczak.
 
         
  mjr  KINAL  Antoni   sierż. KLIMONT  Ryszard  
  KLEIN  Brunon   chorKŁAPTOCZ  Stanisław  
  st. chor.  KOPA  Andrzej   mjr  KOZŁOWSKI  Bronisław  
  ppłk  KRAWIEC  Czesław   chor. KRAWIEC  Szczepan  
         
     
         
  Na grobie Kolegi Stanisława Kłaptocza
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
  Na grobie Kolegi Brunona Kleina
znicz postawił kolega Tadeusz Rojewski.
 
         
  kpt.   KRZYŻANOWSKI  Zdzisław   mjr  KUPIŃSKI  Antoni  
  mjr  LASZCZKOWSKI Henryk   ppłk LENSKI Witold  
  ppłk  ŁABUŚ  Andrzej   st. sierż. sztab. ŁAWNICZAK Marian  
  kpt.   ŁUŃSKI  Mariusz   st. sierż. sztab.  MARCZYK  Andrzej  
         
     
         
  Na grobie Kolegi  Henryka Laszczkowskiego znicz postawił kolega Piotr Szymczak.   Na grobie Kolegi Mariana Ławniczaka znicz postawił kolega Leszek Nickowski.  
         
   
         
  Na grobie Kolegi Mariusza Łuńskiego
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
 
         
  mjr  MĘDRZYCKI  Stanisław   mjr MICHALAK Ignacy  
  mjr  MITRUS  Jan   st. sierż. sztab. MODROW Jerzy  
  sierż.  MRUGAŁA  Grzegorz   ppłk  NARKIEWICZ  Kazimierz  
         
     
         
  Na grobie Kolegi Ignacego Michalaka
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
  Na grobie Kolegi Grzegorza Mrugały
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
 
         
   
         
  Na grobie Kolegi Jerzego Modrowa
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
 
         
  ppłk  NAWÓJ  Hieronim   chor. PIKUŁA  Wacław  
  st. sierż. sztab. PIASKOWSKI  Grzegorz   chor. PIETRZYKOWSKI  Michał  
  ppłk PRZYBYŁOWICZ  Ireneusz   chor. REWERS  Bogumił  
         
     
         
  Na grobie Kolegi Hieronima Nawoja
znicz postawił kolega Piotr Szymczak.
  Na grobie Kolegi Grzegorza Piaskowskiego
znicz postawił kolega Piotr Szymczak.
 
         
  mjr  RUŻANOWSKI  Stanisław   st. chor. SAJA  Ludwik  
  st. chor. sztab. SAŁAHUB  Tadeusz   kpt. SEWERYN  Marian  
  chor. SIWIŃSKI  Mirosław   ppłk STEFANOWICZ   Florian  
  kpt.  STRĄCZYŃSKI  Józef   st. chor. sztab. SZATKOWSKI  Jerzy  
         
     
         
  Na grobie Kolegi Stanisława Rużanowskiego
znicz postawił kolega Piotr Szymczak.
  Na grobie Kolegi Tadeusza Sałahuba
znicz postawił kolega Piotr Szymczak.
 
         
   
         
  Na grobie Kolegi Jerzego Szatkowskiego
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
 
         
  ppłk  SZUWARA Zdzisław   st. sierż. sztab. SZYMAŃSKI  Andrzej  
  st. sierż. sztab. TOPYŁA  Mieczysław   ppłk   TRACZ  Jan  
  ppłk  TUREK  Tadeusz   mjr  WĘGLEWSKI  Henryk  
  mjr  WILK  Adam   sierż. WENDERLICH  Stanisław  
  por.  WUJTOWICZ  Jan   ppłk  ŻAK  Edward  
         
     
         
  Na grobie Kolegi Tadeusza Turka
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
  Na grobie Kolegi Andrzeja Szymańskiego
znicz postawił kolega Piotr Szymczak.
 
         
   
         
  Na grobie Kolegi Edwarda Żaka
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
 
         

       Następnie udaliśmy się na Cmentarz Wojenny Wałcz –Bukowina, gdzie spoczywają żołnierze I Armii Wojska Polskiego i żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego.

Jest  to  jeden  z  największych  takich  cmentarzy w  Polsce.

         
 

 

 

Członkowie Koła nr 10 zapalili znicz,

aby symbolicznie uczcić bohaterstwo spoczywających tam żołnierzy z napisem:

POZOSTANIECIE

W NASZEJ  PAMIĘCI

 

 
         
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie.
Od lewej: Witold Kowalski , Jan Sobieski, Piotr Szymczak, Leszek Nickowski, Tadeusz Rojewski.
Zdjęcie wykonuje Grzegorz Rutkowski.

 
     
         
 

 

 

Po odwiedzeniu Cmentarza Wojennego Wałcz – Bukowina    udaliśmy się na Cmentarz Komunalny – Dolne Miasto, tu spoczywa 12 naszych Kolegów.

Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

POZOSTAŃ

W NASZEJ  PAMIĘCI

 

 
         
         
  mjr ADAMSKI  Ignacy   ppłk  FRĄCKOWIAK  Wacław  
  kpt. KNAPIK  Aleksander   mjr  KONKOLEWSKI  Jerzy  
  chor. MATUSIAK  Jerzy   st. chor. sztab. NAZARUK  Michał  
         
     
         
  Na grobie Kolegi Michała Nazaruka
znicz postawił kolega Tadeusz Rojewski.
  Na grobie Kolegi Jerzego Matusiaka
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
 
         
  mjr  PAWŁOWSKI  Waldemar   mjr SZWARC  Grzegorz  
  sierż.  WITAK  Zbigniew   kpt. ZATOŃSKI  Bogumił  
  kpt. ZBYSZYŃSKI  Zbigniew   mjr  ZDUNIEWICZ  Jerzy  
         
     
         
  Na grobie Kolegi Grzegorza Szwarca
znicz postawił kolega Tadeusz Rojewski.
  Na grobie Kolegi Bogumiła Zatońskiego
znicz postawił kolega Leszek Nickowski.
 
         
 

Zapaliliśmy również znicz zmarłemu 19 sierpnia 2012 r.

Burmistrzowi Miasta Wałcz Zdzisławowi TUDERKOWI.

 
         
   
         
  Znicz postawił kolega Leszek Nickowski.  
         
 

Zapaliliśmy również symboliczny znicz pod krzyżem w hołdzie

pomordowanych ofiarom Katynia

i ofiarom katastrofy  pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

 
         
   
         
  Znicz stawia Piotr Szymczak.
Od lewej: Jan Sobieski, Witold Kowalski, Grzegorz Rutkowski, Tadeusz Rojewski.
Zdjęcie wykonuje Leszek Nickowski.
 
         

     W  sumie  na  obu  Wałeckich Cmentarzach   spoczywa  72  naszych  Kolegów,  którzy  z  nami  służyli w JW. 2016, w Orkiestrze Garnizonowej, byli członkami naszego Związku jak również jego sympatykami.                   

 

Materiał zebrał i opracował:     Grzegorz  Rutkowski

Zdjęcia:     Grzegorz  Rutkowski