W dniu 27 listopada 2014 roku

w Sali Klubu Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W

odbyło się zebranie członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu.

 

         Na wstępie Prezes Koła Witold Kowalski przywitał wszystkich uczestników zebrania, poinformował o frekwencji i przedstawił porządek zebrania. Do zaproponowanego porządku uwag nie było i po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
     
 

Prezes Koła Witold Kowalski wita przybyłych na zebranie członków związku.
W głębi widoczni: Zastępca Prezesa Koła Janusz Sobolewski,

Sekretarz Koła Piotr Szymczak.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Leszek Nickowski, Jan Ciosek, Andrzej Wierzba, Maciej Smirnow.

 
     

         W drugim punkcie porządku zebrania Prezes Koła Witold Kowalski wspomniał o dwóch naszych zmarłych Kolegach:

         W dniu 27 października 2014 roku zmarł w  Wałczu wieku 84 lat ppłk Jan MALEC. Długoletni żołnierz zawodowy 1 Pułku Łączności oraz 2 Brygady Łączności. Do Pułku przybył ze stanowiska Szefa Łączności 68 Pułku Czołgów Średnich (20 Dywizji Pancernej) w Budowie.

         W naszej jednostce był Komendantem Szkoły Podoficerskiej i Młodszych Specjalistów Wojsk Łączności, później Zastępcą Szefa Sztabu sprawując równocześnie funkcję Komendanta Garnizonu Wałcz.

         Wieloletni członek naszego Związku od początku jego powstania, w którym sprawował wiele funkcji:

                   -  Sekretarz  Zarządu  Koła   w  latach  1982 -1984

                   -  Prezes  Zarządu  Koła   w  latach  1984 – 1988

                   -  Wiceprezes  Zarządu  Koła   w   latach  1988 – 1992

         Do ostatnich dni aktywny członek naszego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej.

W dniu 04 lutego 2009 roku wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zarządu Rejonowego w Pile.

         W dniu 16 września 2014 roku otrzymał tytuł  HONOROWY  CZŁONEK  ZWIĄZKU.

 

         W dniu 14 listopada 2014 roku zmarł w Wałczu st. chor. Kazimierz WÓJTOWICZ. Długoletni żołnierz zawodowy 1 Pułku Łączności oraz 2 Brygady Łączności, operator urządzeń transmisji informacji - dowódca telefonicznej aparatowni utajniającej.

 

         Prezes Koła poprosił uczestników zebrania o uczczenie zmarłych chwilą ciszy, a Kolega Józef Kozłowski zagrał na trąbce "ŚPIJ KOLEGO".

         
     
         
  Uczestnicy zebrania chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych Kolegów.  
         

Następnie Prezes Koła Witold Kowalski wręczył legitymacje nowym członkom:

mł. chor. w st. spocz. Andrzej KIEREPKA
mjr rez. Roman JAWOREK
mjr rez. Andrzej MACNER

     
 

 
     
 

Po wręczeniu legitymacji - pamiątkowe zdjęcie.
Od lewej: Andrzej Kierepka, Witold Kowalski, Roman Jaworek, Andrzej Macner.

 
     

         Z okazji zbliżających się imienin naszych Kolegów Sekretarz Koła Piotr Szymczak odczytał przygotowane życzenia imieninowe i wspólnie z Prezesem Koła Witoldem Kowalskim wręczył solenizantom.

     
 

 
     
 

Sekretarz Koła Piotr Szymczak odczytuje treść przygotowanych życzeń.
Od lewej: Andrzej Kierepka, Andrzej Macner, Witold Kowalski,

Zdzisław Kępa, Andrzej Wierzba.

 
     

         W dalszej części zebrania szer. Katarzyna Bośka odtworzyła przygotowane przez Grzegorza Rutkowskiego prezentacje:

 "Wspomnienie o zmarłym ppłk Janie Malcu" i "Spotkanie koleżeńskie - 10.10.2014 r."

     
 

 
     
 

Szer. Katarzyna Bośka z kompanii radiowej 100 batalionu łączności
odtwarza przygotowane prezentacje.

 
     

         W następnym punkcie zebrania Sekretarz Koła Piotr Szymczak przypomniał, że w sprawie opłacania składek członkowskich obowiązuje uchwała Koła (Uchwała Nr 1/XI/2012 Koło nr 10 Rejonu Pilskiego im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP z dnia 28 listopada 2012 roku.).

         W dniu 27 listopada 2014 roku walne zebranie poprzez głosowanie przyjęło powyższą Uchwałę jako obowiązującą na lata 2015 i 2016 z uwzględnieniem waloryzacji świadczeń w roku poprzedzającym płacenie składki członkowskiej.

     
 

 
     
 

Wystąpienie Sekretarza Koła Piotra Szymczaka.
Z lewej: Janusz Sobolewski, z prawej Witold Kowalski.

 
     

         W punkcie czwartym porządku zebrania Sekretarz Koła Piotr Szymczak omówił przygotowania do Spotkania Opłatkowego w dniu 18 grudnia 2014 roku w Sali Tradycji 100 batalionu łączności. Ustaloną składkę należy wpłacić do dnia 11 grudnia.

     
 

 
     
 

Ogólny widok sali.

 
     

         Następnie Prezes Koła Witold Kowalski przedstawił podstawowe zamierzenia, które planowane są w roku 2015:

                   -     4  walne zebrania,
                   -    10 posiedzeń Zarządu Koła,
                   -    IV Spotkanie Pokoleń w czerwcu,
                   -    wycieczka 2-dniowa do Warszawy,
                   -    Msza Święta za zmarłych Kolegów,
                   -    Wieczór Koleżeński w październiku,
                   -    Spotkanie Opłatkowe w grudniu.

     
 

 
     
 

Od lewej: Zdzisław Kępa, Witold Bień, Józef Pośpieszny.

 
     

       Omawiając następny punkt porządku zebrania Witold Kowalski omówił wniosek organizacji "IV Spotkania Pokoleń". Spotkanie to z okazji 50-tej rocznicy przeniesienia Jednostki Wojskowej 2016 z Warszawy do Wałcza zaplanowano na dzień 27 czerwca 2015 roku.          Przypomniał również proponowany skład Komitetu Organizacyjnego, który został podany na zebraniu wrześniowym.

         Na tym zebranie zakończono. Prezes Koła Witold Kowalski podziękował Kolegom za uczestnictwo w zebraniu, przypomniał o Spotkaniu Opłatkowym i poprosił aby licznie w nim uczestniczyć.

  

Materiał zebrał i opracował:   Grzegorz RUTKOWSKI,

Zdjęcia wykonał:                  Henryk WLAŹ.