W dniu 18 grudnia 2014 roku

w  Sali Tradycji 100 batalionu łączności odbyło się

 

„SPOTKANIE   OPŁATKOWE”

 

członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr10 im. Ziemi Wałeckiej oraz  zaproszonych Gości.

 

 

         Każdego roku na organizowane Spotkanie Opłatkowe zapraszani są Goście do których wcześniej doręczane są zaproszenia podpisane przez gospodarzy spotkania. Tak było i obecnie, treść zaproszenia prezentujemy poniżej.

         
 

 
     

         Spotkania w Sali Tradycji jednostki, w której przez wiele lat służyliśmy są zawsze czasem wspomnień. Koledzy przychodzą przed czasem, aby móc popatrzeć na wiszące na ścianach zdjęcia i obejrzeć w gablotach zgromadzone pamiątki. Chociaż spotykamy się na tej sali rokrocznie to jednak zawsze jest co oglądać, o czym rozmawiać i wspominać.

 Jeszcze ostatnie ustalenia gospodarzy spotkania.

         
     
         
  Od lewej: Sekretarz Koła nr 10 mjr w st. spocz. Piotr Szymczak, Dowódca 100 batalionu łączności  ppłk Wiesław Gwóźdź,Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski.   Dowódca 100 batalionu łączności  ppłk Wiesław Gwóźdź, Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski.  
         

 

Przed rozpoczęciem spotkania chwila czasu na rozmowy i pamiątkowe zdjęcia.

         
     
         
 

Na pierwszym planie ppłk w st. spocz. Józef Pośpieszny w rozmowie z wikariuszem Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppor. Antonim Humeniukiem. W głębi uczestnicy spotkania.

 
         
     
         
  Z lewej rozmawiają: Józef Domińczak, Bogdan Mikołajczak, Z prawej uczestnik wypraw naukowych do Islandii, Spitsbergen, lodowce Norwegii i północ Skandynawii - dr inż. Stanisław Chuchro zainteresował rozmową Kolegów: Andrzeja Wierzbę, Jana Celucha, Erwina Bittnera, Jana Cioska.  
         
     
         
  Od prawej: ks. ppor. Antoni Humeniuk, gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski, płk Sławomir Łach, mjr Tomasz Sobecki, ppłk Krzysztof Kociuba, Eugeniusz Wilczyński, Szczepan Grzelczak.  
         
     
         
 

Bogdan Mikołajczak i Andrzej Wierzba.

 

Jan Celuch i Erwin Bittner.

 
         
     
         
 

Mieczysław Lenkiewicz i Józef Kiziuk.

 

Od lewej: Jan Frelkowski, Józef Suchodolski, Jan Kuśmierek.

 
         
     
         
 

Tadeusz Kuźmiński i Ryszard Koniecko.

 

Od lewej: Jerzy Kowal, Franciszek Nitka, Józef Pośpieszny.

 
         
     
         
  Waldemar Michalak i ppłk Krzysztof Kociuba.   ppłk Krzysztof Kociuba i mjr Tomasz Sobecki.  
         
     
         
  Mieczysław Lenkiewicz i Szczepan Grzelczak.
W głębi Józef Domińczak.
  Erwin Bittner i Jan Ciosek.  
         
     
         
  Józef Domińczak i Bogdan Mikołajczak.   Od lewej: Leszek Białas, Maciej Smirnow Paweł Szurgot.  
         
     
         
 

Od lewej: Marek Zawieja, Jan Ryder, Józef Kozłowski.

 

Piotr Szymczak i Witold Kowalski.

 
         
     
         
 

Witold Bień i Tadeusz Rojewski.

 

Jerzy Kowal i Mieczysław Fryza.

 
         
     
         
  Jerzy Michno i Marek Lewandowski.   Od lewej: Jan Ciosek, Zdzisław Kępa, Florian Woźniak.  
         
     
         
  Adam Drop i Czesław Dobrzański.   Marek Kiersztyn i Jerzy Sroka.  
         
     
         
  Od lewej: Grzegorz Rutkowski, Piotr Szymczak, Tadeusz Rojewski.   Od lewej: Józef Kiziuk, Eugeniusz Wilczyński, Bogdan Mikołajczak, Józef Domińczak, Jerzy Kowal.  
         
     
         
  Od lewej: Bogdan Mikołajczak, Józef Domińczak, Jerzy Kowal, Wiesław Wysocki, Mieczysław Fryza, ppłk Wiesław Gwóźdź.   Od lewej: Piotr Szymczak, fotoreporter Henryk Wlaź, Wiesław Wysocki.  
         
     
         
  Od lewej: Szczepan Grzelczak, Tadeusz Kuźmiński, ppłk Krzysztof Kociuba.   Od lewej: Marek Lewandowski, Jerzy Michno, mjr Tomasz Sobecki.  
         

Wszystkich zebranych w Sali Tradycji na dorocznym Spotkaniu Opłatkowym powitali:

 Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Wiesław GWÓŹDŹ

witając przybyłych powiedział

          „Szanowni Panowie!   Z wielką przyjemnością  witam  wszystkich  zebranych  w  naszej Sali Tradycji,  a  szczególnie serdecznie witam:

                   Sekretarza Miasta Wałcz   -   Pana Eugeniusza WILCZYŃSKIEGO

                   Generała brygady rez. Janusza SOBOLEWSKIEGO

                   Dowódcę Garnizonu, Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej -

                                                                                      płk Sławomira ŁACHA

                   Zastępcę Szefa Sztabu BWD WKP-W   ppłk Krzysztofa KOCIUBĘ

                   Wikariusza Parafii Wojskowej   ks. ppor. Antoniego HUMENIUKA

     
 

 
     
 

Uczestników spotkania wita Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Wiesław Gwóźdź.
Z prawej: Witold Kowalski, Piotr Szymczak, Tadeusz Rojewski.

 
     

Prezes Koła nr 10 im Ziemi Wałeckiej ZŻWP płk w st. spocz. Witold Kowalski

                                                  zgromadzonych przywitał słowami:

          Szanowni Panowie! witam serdecznie naszych Gości, których przed chwilą powitał Pan ppłk Wiesław Gwóźdź, W imieniu własnym witam Kolegów na naszym dorocznym spotkaniu, a szczególnie serdecznie witam:

                   Dowódcę 100 batalionu łączności   -  ppłk Wiesława GWOŹDZIA,

                   Zastępcę dowódcy 100 batalionu łączności   -   mjr Tomasza SOBECKIEGO,

                   Dowódcę kompanii technicznej 104 batalionu zabezpieczenia -

                                                                                      kpt. Krzysztofa OWCZARCZYKA,

                   Kadrę i żołnierzy 100 batalionu łączności,

                   Kadrę i żołnierzy 104 batalionu łączności,

                   Kolegów z byłej Orkiestry Garnizonowej

                   Uczestnika wypraw naukowych do Islandii, na Spitsbergen i lodowce Norwegii -

                                                Pana dr inż. Stanisława CHUCHRO,

                Witam Kolegów członków i sympatyków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a szczególnie ciepło witam naszych seniorów:  

         ppłk w st. spocz. Józefa POŚPIESZNEGO,             płk w st. spocz. Witolda BIENIA,

         płk w st. spocz. Zdzisława KĘPĘ,            st. chor. sztab. w st. spocz. Franciszka NITKĘ,  

                                            st. chor. w st. spocz. Erwina BITTNERA.

     
 

 
     
 

Uczestników spotkania wita Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski.
Z lewej: ppłk Wiesław Gwóźdź, w głębi: Tadeusz Rojewski, Piotr Szymczak.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Zdzisław Kępa, Tadeusz Kuźmiński, Szczepan Grzelczak, Jan Ciosek, Józef Kiziuk, Eugeniusz Wilczyński.

 
     

         Sekretarz Miasta Wałcz Pan Eugeniusz Wilczyński na wstępie swojego wystąpienia przekazał słowa przeprosin Pani Burmistrz Miasta Wałcz Bogusławy Towalewskiej, że z przyczyn służbowych nie może osobiście wziąć udziału w dzisiejszym spotkaniu.

         Przekazał wszystkim uczestnikom życzenia Świąteczne i Noworoczne w imieniu własnym oraz w imieniu Pani Burmistrz Bogusławy Towalewskiej.

     
 

 
     
 

Sekretarz Miasta Wałcz  Eugeniusz Wilczyński składa życzenia uczestnikom spotkania.
W głębi widoczni: ppłk Wiesław Gwóźdź, Tadeusz Rojewski, Witold Kowalski, Piotr Szymczak.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Szczepan Grzelczak, Jan Ciosek, Józef Kiziuk, Eugeniusz Wilczyński, Bogdan Mikołajczak, Józef Domińczak.

 
     

         Zwykle na Spotkaniu Opłatkowym składane są życzenia naszym zbliżającym się solenizantom. Gospodarze spotkania - Prezes Koła Witold Kowalski i Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Wiesław Gwóźdź złożyli życzenia imieninowe: Adamom, Szczepanom i Mieczysławom. Życzenia przyjęli:

 Adam DROP, Szczepan GRZELCZAK, Mieczysław FRYZA, Mieczysław LENKIEWICZ.

     
 

 
     
 

Od lewej: Mieczysław Lenkiewicz, Mieczysław Fryza, Szczepan Grzelczak, Adam Drop, Witold Kowalski, za Nimi st. sierż. Jacek Borowski.

 
     
 

 
     
 

Życzenia wręczają: ppłk Wiesław Gwóźdź i Witold Kowalski.<br>Od lewej: Mieczysław Lenkiewicz, Mieczysław Fryza, Adam Drop.

 
     

         Następnie zabrał głos Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Witold Kowalski:

         "Szanowni Panowie! Koledzy!

          Już ponad 20 lat spotkamy się w tej sali na spotkaniach opłatkowych. Po tylu spotkaniach mamy prawo mówić o tradycji. Uroczyste obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia,  wigilia, spotkania opłatkowe w różnych grupach rodzinnych i środowiskowych, motywowane  są zasadami wiary chrześcijańskiej tradycją i potrzebą spotkania się z najbliższymi. Bez względu na to, która z tych motywacji jest silniejsza, to wspólnym pierwiastkiem spotkań w tym okresie jest przekazanie życzliwości innym. Powiedzenie rodzinie, przyjaciołom, kolegom, sąsiadom jak ważni są dla nas. Uświadomienie sobie jak bardzo od siebie zależymy. Wzajemne wykazanie życzliwości, wypowiedzianej w słowach składanych życzeń. Takie spotkania jak dzisiejsze łagodzą obyczaje, chociaż przez moment dzielenia się opłatkiem stajemy się życzliwsi  dla siebie. Musimy mieć nadzieję, że coś z tej dzisiaj wypowiadanej życzliwości pozostanie na  najbliższy rok. A za rok podtrzymamy tradycję i znów się spotykamy.

         Cieszymy się tym tradycyjnym spotkaniem, ponieważ chcą z nami być: przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze służby czynnej. Wasza obecność  wśród nas jest wyróżnieniem i docenianiem lat naszej służby wojskowej. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście wśród nas.

         Koledzy! Posłuchajmy teraz kilku kolęd w wykonaniu naszych Kolegów z byłej Orkiestry  Garnizonowej i Ich młodych następców."

     
 

 
     
 

Od lewej: Paweł Szurgot, Leszek Białas, Józef Kozłowski, Marek Zawieja.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Bogdan Mikołajczak, Józef Domińczak, Mieczysław Fryza, Jerzy Kowal, Witold Bień, Franciszek Nitka, Jan Kuśmierek, Mieczysław Lenkiewicz, Jan Frelkowski, Ryszard Koniecko, Józef Suchodolski, Adam Drop.

 
     
 

 
     
 

Na pierwszym planie widoczni od lewej: Jan Frelkowski, Ryszard Koniecko, Józef Suchodolski, Maciej Smirnow, Jerzy Michno, Andrzej Wierzba, ppłk Krzysztof Kociuba.

 
     
         
     
         
  Od lewej: Jerzy Michno, Tadeusz Rojewski, Jan Celuch, Marek Lewandowski, Andrzej Wierzba, ppłk Krzysztof Kociuba, płk Sławomir Łach, Janusz Sobolewski, Waldemar Michalak.   Od lewej: ppłk Krzysztof Kociuba, płk Sławomir Łach, Janusz Sobolewski, Waldemar Michalak, ks. ppor. Antoni Humeniuk, Grzegorz Rutkowski.  
         

         Po wysłuchaniu kilku kolęd poczuliśmy się bardziej w nastroju świątecznym. Wikariusz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppor. Antoni Humeniuk odczytał Ewangelię Św. Łukasza i pismo Biskupa Polowego Wojska Polskiego J.E. Ks. Bpa Józefa GUZDKA oraz złożył wszystkim uczestnikom życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkich Łask Bożych w Nowym 2015 roku.

     
 

 
     
 

Wikariusz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppor. Antoni Humeniuk.
Od prawej: Witold Kowalski, Piotr Szymczak, ppłk Wiesław Gwóźdź.

 
     

         Przed podzieleniem się opłatkiem i złożeniem sobie wzajemnie życzeń dowódca 100 batalionu łączności poprosił uczestników spotkania do wykonania pamiątkowego zdjęcia. Poinformował również, że po podzieleniu się opłatkiem zaprasza wszystkich do sali obok na tradycyjny poczęstunek.

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Spotkania Opłatkowego.
Zdjęcie wykonał Waldemar Michalak.

 
     
 

 
     
 

Nadszedł czas na dzielenie się opłatkiem.
Na pierwszym planie widoczni: Józef Suchodolski i Witold Kowalski, Jan Ciosek i Tadeusz Kuźmiński, Franciszek Nitka i Piotr Szymczak.

 
     
 

 
     
 

Koledzy dzielą się opłatkiem.
Z lewej: Zdzisław Kępa i Witold Bień, Witold Kowalski i Grzegorz Rutkowski, z prawej ppłk Wiesław Gwóźdź.

 
     
 

 
     
 

Koledzy dzielą się opłatkiem.
Z lewej: Zdzisław Kępa i Witold Bień, Witold Kowalski i ppłk Wiesław Gwóźdź.

 
     

         Po podzieleniu się opłatkiem uczestnicy spotkania przeszli  do sali obok, przygotowany był tam tradycyjny poczęstunek i lampka szampana do wzniesienia toastu. Prezes Koła Witold Kowalski zabierając głos powiedział:

          "Szanowni Panowie!  Koledzy! 

         Przed chwilą składaliśmy sobie życzenia w atmosferze życzliwości a nawet wzajemnej serdeczności. Zapamiętajmy atmosferę tego wieczoru bądźmy życzliwi dla siebie przez cały nadchodzący rok.

         Poproszę mojego zastępcę gen. bryg. rez. Janusza Sobolewskiego o wzniesienie toastu."

         Gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski wznosząc toast powiedział:

         "Szanowni Panowie!  

         W trakcie poprzednich spotkań wznosiliśmy toasty za to, byśmy pamiętali miłe i dobre chwile, byśmy nie zapomnieli wspaniałych ludzi, których poznaliśmy. 

         Są jednak osoby, których nie pamiętamy z nazwiska, bo jednak zapomnieliśmy lub też nigdy nie poznaliśmy tych nazwisk, a byli to ludzie dla nas ważni.

         Wznieśmy więc toast za tych ważnych, dobrych a nieznanych nam ludzi". 

     
 

 
     
 

Toast wznosi gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski.
Od lewej: Witold Kowalski, ppłk Krzysztof Kociuba, Roman Jaworek, Grzegorz Rutkowski, Jan Kuśmierek, Janusz Sobolewski, płk Sławomir Łach.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Jerzy Kowal, Józef Domińczak, Franciszek Nitka, ppłk Wiesław Gwóźdź, Erwin Bittner.

 
     

         W trakcie trwania poczęstunku wyświetlane były slajdy, ukazujące historyczne zdjęcia naszej jednostki, jak również te z najnowszej historii naszej jednostki patronackiej. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż każdy z uczestników mógł zobaczyć siebie, kiedy był jeszcze czynnym zawodowo żołnierzem.

     
 

 
     
 

Co tak uczestników zainteresowało?
Od lewej: Eugeniusz Wilczyński, Tadeusz Rojewski, Mieczysław Fryza, Czesław Dobrzański.

 
     

         Tradycyjny wigilijny poczęstunek był wspaniale przygotowywany przez żołnierzy pod bacznym okiem st. chor. sztab. rez. Krzysztofa Smodisa. Potrawy były smaczne i z pewnością zadowoliły każdego z uczestników. W tym miejscu dziękujemy żołnierzom i Krzysztofowi za kulinarną ucztę.

             
       
             
     

Przygotowane przysmaki.

     
             
     
 

 
     
 

Wydawanie potraw również pod okiem Kolegi Krzysztofa Smodisa (ten z lewej).
Potrawy odbierają: Henryk Kędzierski, Jan Kuśmierek, Andrzej Wierzba, Leszek Białas, Jan Frelkowski, Mieczysław Lenkiewicz, Józef Suchodolski.

 
     
 

 
     
     
 

Widać, że potrawy Kolegom smakują.
Na pierwszym planie od lewej: Bogdan Mikołajczak, Leszek Białas, Józef Kozłowski.

 
     

         Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznym nastroju, można powiedzieć świątecznym. Były kolędy, były życzenia podczas dzielenia się opłatkiem, były wspaniałe wigilijne potrawy, jedynie czego zawsze brakuje - to czasu. W tym miejscu dziękujemy gospodarzom, organizatorom i wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację spotkania. Do zobaczenia w następnym roku.

 

Materiał zebrał i opracował:   Grzegorz Rutkowski.

Zdjęcia dostarczyli:               Henryk Wlaź,
                                           Waldemar Michalak,
                                           Grzegorz Rutkowski.