"Dobry plan konsekwentnie

wykonany dzisiaj, jest lepszy,

niż idealny plan wykonany jutro."

                                  George Patton

 

 

 
             
 

Z E B R A N I E

 CZŁONKÓW  KOŁA  NR 10 im. Ziemi Wałeckiej

 ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO

 19 lutego 2015 roku

 Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W

 
             
             

         Na wiele minut przed rozpoczęciem zebrania Koledzy zapełniali salę Klubu. Każdy z uczestników po podpisaniu listy obecności zajmował miejsce przy stole.

     
 

 
 

Koledzy zajmują miejsca przy stołach.

 
     
     
 

 
     
 

Jeszcze ostatnie przygotowania sprzętu audiowizualnego.
Pani Katarzyna Bośka z kompanii radiowej 100 batalionu łączności i Grzegorz Rutkowski.

 
     
     
 

 
     
 

Uczestników zebrania wita Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski.
Z  lewej  Piotr Szymczak, z prawej Janusz Sobolewski.

 
     

            Rozpoczynając zebranie Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski przywitał wszystkich zebranych, zapoznał uczestników z frekwencją i przedstawił porządek zebrania, który przedstawiał się następująco:

         1. Sprawdzenie i poinformowanie o frekwencji.

         2. Informacje personalne:

                   - powiadomienie o śmierci w dniu 14 lutego 2015 roku

                         pułkownika Stanisława MARKOWSKIEGO

                   - złożenie gratulacji i życzeń z okazji 80 Rocznicy Urodzin

                          pułkownika Waldemara SUCHECKIEGO

                   - podziękowanie za pracę w naszym Kole nr 10

                          podpułkownikowi Czesławowi WIROWSKIEMU

                   - złożenie życzeń solenizantom: Romanowi JAWOREK,

                            Maciejowi SMIRNOW, Mirosławowi BORKOWSKIEMU

         3. Pokaz multimedialny z "MAJÓWKI" do Mirosławca w dniu 24 maja 2014 roku

         4. Informacja o realizacji zamierzeń Koła w 2014 roku

                   - rozdanie Kolegom "Kalendarzowego Planu Zasadniczych Zamierzeń

                                        Koła nr 10 ZŻWP na 2015 rok."

         5. Zapoznanie z dwiema Decyzjami Ministerstwa Obrony Narodowej:

                   - Decyzja nr 389/MON z dnia 24.09.2014 r.

                   - Decyzja nr 392/MON z dnia 30.09.2014 r.

         6. Informacja o planowanych wycieczkach w 2015 roku

         7. Informacja o organizowanym w czerwcu "IV SPOTKANIU POKOLEŃ"

         8. Informacja Skarbnika o rozliczeniu finansowym za 2014 rok

         9. Wolne wnioski

          Porządek został poddany pod głosowanie i po jego przyjęciu Prezes Witold Kowalski przystąpił do jego realizacji.

            Podczas realizacji pierwszego punktu porządku zebrania został wyświetlony slajd.

     
 

 
     
     
 

 
     
 

Prezes Koła Witold Kowalski wspomina zmarłego Dowódcę płk Stanisława Markowskiego.

 
     

     Pułkownik Witold Kowalski przekazał informację:

         "W dniu 14 lutego 2015 roku zmarł w wieku 87 lat pułkownik Stanisław MARKOWSKI. Dowódca 1 Pułku Łączności w latach 1971 - 1976 i Dowódca 2 Brygady Łączności w latach 1976 - 1978. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Legionowie w dniu 21 lutego 2014 roku o godz. 12.00."

         Płk Witold Kowalski poinformował również, że na kwietniowe zebranie kolega Grzegorz Rutkowski opracuje obszerne wspomnienie o dowódcy i ceremonii pogrzebowej.     Do Legionowa uda się delegacja Kolegów z naszego Koła i z 100 batalionu łączności.

         Następnie poprosił uczestników zebrania o powstanie, aby CHWILĄ CISZY uczcić pamięć zmarłego Dowódcy Pułkownika Stanisława MARKOWSKIGO.

         
     
  Uczestnicy zebrania CHWILĄ CISZY uczcili pamięć zmarłego Dowódcy Pułkownika Stanisława Markowskiego.  
         

    Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię "ŚPIJ KOLEGO"

           Po tej smutnej części zebrania Witold Kowalski poprosił płk w st. spocz. Waldemara SUCHECKIEGO o przyjęcie gratulacji i życzeń z okazji 80 Rocznicy Urodzin. Przed złożeniem życzeń powiedział:

         "Koledzy! Na walne zebranie naszego Koła Zarząd zaprosił płk Waldemara Sucheckiego. Kolega Waldek za dwa dni ukończy 80 lat. Waldka poznałem 49 lat temu. Byłem podporucznikiem i zastępowałem dowódcę batalionu, do kancelarii wszedł kapitan z odznaką absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej i bardzo regulaminowo zameldował swoje przybycie do pełnienia służby na stanowisku inżyniera batalionu.

         Dla mnie był to szok, oficer starszy stopniem składa meldunek. Przy tym robi to bardzo regulaminowo bez żadnych odznak lekceważenia mojej osoby. Po latach wciąż pamiętam, że to pierwsze spotkanie z Waldkiem zaowocowało moim szacunkiem i sympatią do Jego osoby. Pułkownik służył w jednostce do 1988 roku. Pełnił stanowiska: inżyniera batalionu, inżyniera energetyka pułku, a od 1979 roku Szefa Służb Technicznych zastępca Dowódcy 2 Brygady Łączności.

         Przez lata służby dał się poznać jako: wysokiej klasy specjalista, racjonalizator, autor wielu nowatorskich rozwiązań technicznych, wzorowy oficer, koleżeński i życzliwy ludziom człowiek, gotowy do natychmiastowej pomocy. Waldku  nie zapomnę Twojego pięknego gestu przejęcia moich obowiązków Szefa Węzła Łączności podczas wyczerpujących ćwiczeń abym mógł zregenerować siły.

         Po przejściu w stan spoczynku przez wiele lat był aktywnym członkiem naszego Koła. Jest współautorem książki "Historia JW. 2016". Nigdy nie odmawia pomocy, gdy jest o nią proszony.

         Zarząd Kola nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we własnym i Kolegów imieniu składa Ci Drogi Jubilacie życzenia 100 lat życia w dobrym zdrowiu."

     
 

 
 

Sekretarz Koła Piotr Szymczak odczytuje przygotowane życzenia.
Z lewej: Janusz Sobolewski, z prawej: Jubilat Waldemar Suchecki i Witold Kowalski, w tle uczestnicy zebrania.

 
     
             
       
             
  Życzenia od Kolegów członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP.  
             
     
 

 
     
 

Witold Kowalski wręcza Jubilatowi Waldemarowi Sucheckiemu odczytane życzenia.
Z lewej: Janusz Sobolewski  i  Piotr Szymczak, w tle uczestnicy zebrania.

 
     
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie po złożonych życzeniach.
Witold Kowalski z Jubilatem Waldemarem Sucheckim.

 
     

        Jubilat płk Waldemar Suchecki podziękował za pamięć, za życzenia i poprosił uczestników zebrania do wypicia lampki szampana wznosząc toast:

                                         "KOLEDZY!   ZA   NASZE   ZDROWIE"

          Przed realizacją toastu uczestnicy odśpiewali Jubilatowi "STO LAT".

         
     
  Uczestnicy zebrania śpiewają na cześć Jubilata "STO LAT".  
         
     
 

 
 

Realizacja wzniesionego przez Jubilata toastu.

 
     

         Następnie Prezes Koła Witold Kowalski podziękował za pracę w naszym Kole nr 10 odchodzącemu na własną prośbę podpułkownikowi Czesławowi WIROWSKIEMU (nieobecny na zebraniu).

     
 

 
 

Sekretarz Koła Piotr Szymczak odczytuje treść PODZIĘKOWANIA
dla opuszczającego nasze Koło Czesława Wirowskiego.
Od prawej: Janusz Sobolewski i Witold Kowalski.

 
     
             
       
             
  Podziękowanie od Kolegów członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP.  
             
     
 

 
     
 

Sekretarz Koła Piotr Szymczak pokazuje Kolegom przygotowane PODZIĘKOWANIE.
Od prawej: Janusz Sobolewski i Witold Kowalski.

 
     

         Następnie Prezes Koła Witold Kowalski poprosił o wystąpienie naszych solenizantów,
a byli to:

Roman JAWOREK,            Maciej SMIRNOW,       Mirosław BORKOWSKI

         Sekretarz Koła Piotr Szymczak odczytał przygotowane życzenia imieninowe i wspólnie z Prezesem wręczyli je solenizantom.

     
 

 
 

Piotr Szymczak odczytuje przygotowane życzenia dla naszych solenizantów, z prawej Witold Kowalski.
Solenizanci od lewej: Roman Jaworek, Maciej Smirnow, Mirosław Borkowski.

 
     
 

 
     
 

Jeszcze pamiątkowe zdjęcie z solenizantami.
Od lewej: Piotr Szymczak, Roman Jaworek, Maciej Smirnow, Mirosław Borkowski, Witold Kowalski.

 
     

        Po wręczeniu życzeń zostały wyświetlone slajdy z podkładem muzycznym przygotowane przez Grzegorza Rutkowskiego z organizowanej "MAJÓWKI" do Mirosławca w dniu 24 maja 2014 roku.

     
 

 
 

Nad prawidłowym przebiegiem pokazu multimedialnego czuwali:
Pani Katarzyna Bośka z kompanii radiowej 100 batalionu łączności i Grzegorz Rutkowski.

 
     

         Po pokazie multimedialnym Prezes Koła Witold Kowalski przedstawił informację z realizacji zamierzeń Koła w 2014 roku. Frekwencja na zebraniach wyniosła 70%. Omawiając poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez nasze Koło zwrócił szczególną uwagę na niską frekwencję członków w Majówce i wycieczce do Torunia.

         Największą frekwencją cieszą się spotkania październikowe i opłatkowe.

         Podziękował członkom Zarządu i Kolegom angażującym się w przygotowywanie poszczególnych imprez.

     
 

 
 

Prezes Koła Witold Kowalski podsumowuje realizację zamierzeń 2014 roku.

 
     
         
     
  Uczestnicy zebrania.  
         

         Po rozdaniu Kolegom "Kalendarzowego Planu Zasadniczych Zamierzeń Koła nr 10 ZŻWP na 2015 rok." Witold Kowalski omówił pokrótce zaplanowane przedsięwzięcia.

     
 

 
     
     
     
     
 

 
 

Uczestnicy zebrania.

 
     

         Po omówieniu zasadniczych przedsięwzięć na 2015 rok Prezes Koła Witold Kowalski udzielił głosu Skarbnikowi Koła Tadeuszowi Rojewskiemu.

          Skarbnik Koła zabierając głos powiedział:

         "KOLEDZY!

         Przed omówieniem rocznego sprawozdania jestem Wam winien informację na temat dwóch spraw. Pierwsza to temat bardzo dawny, sprawa termosów. Za zebrane pieniądze wraz z dopłatą ze wspólnej kasy zakupiłem po uzgodnieniu z Zarządem Koła - warnik 20 litrowy do wody, który będzie nam służył do przygotowania kawy, herbaty podczas zebrań ogólnych. Jest to ten, z którego w dniu dzisiejszym korzystamy.

         Sprawa druga to rozliczenie Spotkania Opłatkowego. Zapisało się 47 kolegów, po opłaceniu poczęstunku oraz zakupie kwiatów pozostało 57zł., które zaprzychodowałem na konto naszego Koła.

         Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Przychody to przede wszystkim składki członkowskie, pozostałości z roku poprzedniego oraz darowizny członków Koła. Suma przychodów 4973,16 zł. Rozchody to głównie składki odprowadzone do Zarządu Rejonowego /50%/, wydatki własne - prenumerata GWiR, znicze nagrobne, materiały piśmienne, zdjęcia, kwiaty itp. Suma rozchodów to 4527,87. Saldo dodatnie za rok 2014 wyniosło 445,29

         To co podałem, są to dane podane w dużym skrócie. Szczegóły, z podaniem, kiedy, ile i po co, znajdują się w "Ewidencji środków finansowych Koła za rok 2014". Ewidencja ta jest do wglądu wszystkim członkom naszego Koła podczas każdego zebrania".

     
 

 
 

Skarbnik Koła Tadeusz Rojewski przedstawia rozliczenie finansowe za 2014 r.

 
     

Następnym zabierającym głos był Sekretarz Koła Piotr Szymczak, który powiedział:

          "KOLEDZY !       

         W ostatnim numerze czasopisma Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Głos Weterana i Rezerwisty jest szereg artykułów o których chciałbym Was powiadomić.

         Artykuły te związane są z dwiema decyzjami Ministerstwa Obrony Narodowej:

     Decyzja nr.389/MON z dn24.09.2014.r.w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy.

     Decyzja nr.392/MON z dnia 30.09.2014.r. o Ceremoniale Wojskowym.

          Pierwszy artykuł jest to list skierowany do Pana Tomasza Siemoniaka Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej podpisany przez 507 kombatantów i weteranów.

         Drugi artykuł jest to list odpowiedź Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

         Trzeci artykuł jest to Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP.

         Całe treści artykułów są również na stronie internetowej  Głosu Weterana i Rezerwisty z którymi każdy może się zapoznać. Dziękuję Kolegom za uwagę."

     
 

 
 

Sekretarz Koła Piotr Szymczak zapoznaje Kolegów z wydanymi Decyzjami MON.
Od prawej: Janusz Sobolewski i Witold Kowalski.

 
     

          Następnie zabrał głos Kolega Leszek Nickowski, który poinformował uczestników zebrania o planowanej "Majówce" w miesiącu maju i wycieczce do Warszawy w miesiącu sierpniu.

     
 

 
     
 

Kolega Leszek Nickowski zapoznaje Kolegów z przygotowaniem wycieczki do Warszawy.

 
     

         Kolega Janusz Sobolewski poinformował zebranych na jakim etapie są przygotowania w sprawie organizowanego "IV SPOTKANIA POKOLEŃ", co już zostało wykonane lub ustalone a co mamy jeszcze do zrobienia my jako organizatorzy.

     
 

 
     
  Janusz Sobolewski przedstawia Kolegom program organizowanego "IV SPOTKANIA POKOLEŃ".
Z
lewej Witold Kowalski, z prawej Tadeusz Rojewski.
 
     

         Na zakończenie wystąpił Prezes Koła Witold Kowalski, który podziękował Kolegom za udział  w  zebraniu, zaapelował  o  większe  uczestnictwo Kolegów  w  naszych organizowanych  przez Koło  imprezach i poprosił  do wspólnego zdjęcia. Po jego wykonaniu zebranie zakończono.

     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zebrania.
Od
lewej siedzą: Henryk Wlaź, Witold Kowalski, Szczepan Piątek, Witold Bień, Zdzisław Kępa, Józef Pośpieszny, Franciszek Nitka, Piotr Szymczak, Ryszard Koniecko, Janusz Sobolewski, Jan Ciosek, Mieczysław Fryza.
Od lewej stoją: Maciej Smirnow, Leszek Nickowski, Wiesław Wysocki, Roman Jaworek, Waldemar Michalak, Andrzej Kierepka, Marek Kiersztyn, Franciszek Szozda, Florian Woźniak, Marek Borowski, Robert Nagrodzki, Józef Kozłowski, Marek Lewandowski, Czesław Dobrzański, Marian Kosak, Waldemar Wrzeszcz, Adam Drop, Józef Dąbrowski, Erwin Bittner, Jerzy Sroka, Tadeusz Kuźmiński, Ryszard Włodarek, Józef Suchodolski, Mieczysław Lenkiewicz, Tadeusz Rojewski, Józef Domińczak, Grzegorz Rutkowski, Jerzy Miszkowicz.

 
     

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski,

Zdjęcia wykonał:                Henryk Wlaź.