"Rozpoczęte   zadanie   jest   łatwe                               

                  -  połowa  pracy  już  zrobiona."

                                                                            Horacy

 

 
         
     

Z E B R A N I E

CZŁONKÓW  KOŁA  NR 10 im. Ziemi Wałeckiej

ZWIĄZKU  ŻOŁNIERZY  WOJSKA  POLSKIEGO

Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W

23 kwietnia 2015 roku

     
             

         Zebranie rozpoczął Zastępca Prezesa Koła gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski, który na  wstępie przywitał wszystkich uczestników, a szczególnie serdecznie powitał Gościa Panią Mieczysławę ŁUKASZEWICZ.

     
 

 
     
 

Janusz Sobolewski przywitał wszystkich zebranych, a szczególnie ciepło powitał Gościa  Panią  Mieczysławę  Łukaszewicz.
Na zdjęciu widoczni również: Pani Katarzyna Bośka z100 bł  i  Piotr Szymczak.

 
     

         Przedstawił plan zebrania, który przedstawiał się następująco:

          Część  I

         1. Powitanie uczestników Walnego Zebrania;

         2. Przedstawienie Gościa - Panią Mieczysławę Łukaszewicz - Prezesa Federacji

              Konsumentów w Wałczu;

         3. Wykład Pani Mieczysławy Łukaszewicz na temat:

                              "Nowa Ustawa Konsumencka z 25 grudnia 2014 roku."

          Część  II

         1.     Sprawdzenie obecności;

         2.     Przedstawienie propozycji porządku Walnego Zebrania i jego zatwierdzenie;

         3.     Informacja o śmierci Kolegów:

                               Kolegi  ppłk w st. spocz. Edwarda SIELSKIEGO

                               Kolegi mjr w st. spocz. Andrzeja Przemysława PAPIERNIKA

         4.     Prezentacja multimedialna -

                 "Wspomnienie o zmarłym Dowódcy 2 BŁ płk Stanisławie Markowskim"

         5.     Złożenie życzeń imieninowych solenizantom: Jerzym,  Markom  i  Florianowi;

         6.     Informacja Skarbnika o składkach członkowskich oraz

                  wpłatach na "IV SPOTKANIE POKOLEŃ".

         7.     Informacja Kol. Andrzeja Wierzby o wpłatach na "Majówkę"

                  i "Wycieczkę do Warszawy".

                                                --  --  PRZERWA  --  --

          8.     Dyskusja dotycząca pracy Zarządu Koła nr 10 oraz urozmaicenia formy

                   przebiegu Walnego Zebrania;

         9.      Inne wnioski i dyskusja.

          Zgodnie z planem w pierwszej części zebrania zgromadzeni uczestnicy wysłuchali wykładu zaproszonego Gościa Pani Mieczysławy Łukaszewicz - Prezesa Federacji Konsumentów w Wałczu.

         Tematem wykładu była: "Nowa Ustawa Konsumencka z 25 grudnia 2014 roku".

     
 

 
     
 

Pani Mieczysława Łukaszewicz zapoznaje nas z nową Ustawą Konsumencką. Grzegorz Rutkowski, Katarzyna Bośka, z prawej Janusz Sobolewski.

 
         
     
         
 

Od lewej: Józef Kiziuk, Józef Pośpieszny, Erwin Bittner, Franciszek Nitka, Mieczysław Fryza, Ryszard Mizerski.

 

Od lewej: Piotr Szymczak, Zdzisław Kępa, Florian Woźniak, Bogdan Mikołajczak, Józef Domińczak, Jerzy Kowal.

 
         
     
 

 
     
 

Od lewej: Józef Kozłowski, Henryk Wlaź, Jerzy Michno, Marek Lewandowski, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Jerzy  Poszepczyński.

 
     

         Po zakończonym wykładzie Pani Mieczysława odpowiedziała na wszystkie zadawane pytania Kolegów, a na zakończenie każdy otrzymał "VADEMECUM KONSUMENTA".

         Janusz Sobolewski w imieniu własnym i pozostałych uczestników podziękował za zapoznanie nas z naszymi prawami jako konsumenta i wręczył Pani Mieczysławie wiązankę kwiatów.

         
     
         
 

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał od Pani Mieczysławy Łukaszewicz  "Vademecum Konsumenta".

 

Janusz Sobolewski wręczył Pani Mieczysławie wiązankę kwiatów.

 
         

           W dalszej części zebrania prowadzący Janusz Sobolewski zapoznał uczestników z frekwencją. Przekazał, że na stan 71 członków obecnych na dzisiejszym zebraniu jest 30, co stanowi 42,2%.  Przedstawiony wcześniej Porządek Zebrania został poddany pod głosowanie  i  po jego przyjęciu  Janusz Sobolewski przystąpił do jego realizacji.

         Poprosił  Kolegów Piotra Szymczaka i Floriana Woźniaka o przedstawieniu sylwetek zmarłych Kolegów.

     
 

 
     
 

Piotr Szymczak przypomniał drogę życiową i przebieg służby wojskowej zmarłego Kolegi ppłk w st. spocz. Edwarda Sielskiego.

 
     

         O śmierci naszego Kolegi ppłk w st. spocz. Edwarda Sielskiego poinformował i przedstawił przebieg Jego służby Sekretarz Koła Piotr Szymczak, który powiedział:

          "Ppłk Edward Sielski urodził się 15 stycznia 1926 roku,  jako 13-letni chłopiec zostaje wywieziony na Syberię.

         W  kwietniu 1948 roku zostaje powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i po trzech miesiącach został skierowany do Podoficerskiej Szkoły w jednostce łączności. Tam dał się poznać jako dobry kierowca i mechanik i te umiejętności spowodowały, że na stałe związał się ze służbą samochodową.

         W grudniu 1949 roku w stopniu kaprala został przeniesiony do rezerwy i podjął pracę w POM  w Złocieńcu.

         W maju 1951 roku został powołany na 3-miesięczne przeszkolenie do Piły, tam dowiedział się o przedłużeniu przeszkolenia. Po egzaminach końcowych mianowany do stopnia  chorążego (wówczas pierwszy stopień oficerski).

         Otrzymał przydział do 20 Dywizji w Szczecinku i przyjmuje obowiązki Kierownika Dywizyjnego Ruchomego Warsztatu Naprawy Samochodów, które pełni do 1965 roku.

         W 1965 roku kpt. Edward Sielski przyjął obowiązki zastępcy Szefa Służby Samochodowej w 5 pułku Łączności, który został przeniesiony z Warszawy do Wałcza.

         Zapamiętaliśmy z tamtych lat niezwykle sympatycznego kapitana, który wyróżniał się nie tylko wiedzą, ale również kulturą zachowania i koleżeńskim stosunkiem do młodszych kolegów.

         W jednostce tej pełnił służył do marca 1981 roku, kiedy to po 30 latach służby został przeniesiony do rezerwy.

         Po przejściu do rezerwy podpułkownik Edward Sielski należał do organizatorów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego i był w związku tym najstarszym członkiem zarówno stażem jak i wiekiem.

         Był aktywnym  członkiem  związku  do  ostatnich  dni  swego  życia,  był  z nami w lutym na naszym zebraniu. Edward był sympatycznym, koleżeńskim i bardzo lubianym przez wszystkich kolegów.

         Mimo, iż dożył sędziwego wieku jest  nam trudno zaakceptować  Jego odejście. Nie jest łatwo pogodzić się z myślą, że już nie ma wśród nas przyzwoitego, zdyscyplinowanego i uczynnego Kolegi.

         Będzie  nam  bardzo  brakowało  Jego słynnego powiedzenia "TAK", "NIE", "TA KUPA ŚMIECHU".

                                                        Na zawsze zostanie w naszej pamięci.

     
 

 
     
 

Florian Woźniak przedstawił drogę życiową i przebieg służby wojskowej zmarłego Kolegi mjr w st. spocz. Andrzeja Przemysława Papiernika.

 
     

         Sylwetkę zmarłego Kolegi majora w stanie spoczynku Andrzeja Przemysława Papiernika przedstawił Kolega Florian Woźniak, który powiedział:

          "Pożegnaliśmy  niedawno  majora Andrzeja Przemysława Papiernika, wspaniałego  Przyjaciela i Kolegę, oficera lekarza i żeglarza.

         Przyszedł do nas do 2 Brygady Łączności pod koniec lat 80-tych na stanowisko lekarza i Szefa Służby Zdrowia. To tutaj i w 107 Szpitalu Wojskowym nabywał praktyki lekarskiej i organizacyjnej.  Pozwoliło  Mu  to osiągnąć  II-gi stopień specjalizacji lekarskiej w zakresie organizacji Służby Zdrowia w wojsku.

         W końcu lat 90-tych dwukrotnie pełnił służbę w Misjach Pokojowych w Kosowie i Syrii.  Doświadczenia swoje z tych Misji przekazywał następnie jako wykładowca w Centrum Szkolenia Służb Medycznych w Łodzi.

         Oprócz tego, że był lekarzem to doskonale czuł się w roli inżyniera. Był najlepszym łącznościowcem  wśród lekarzy, znał się na wszystkich urządzeniach radiotechnicznych.

         Osobiście zbudował swój jacht "Scorpion" - typu Spark, wyremontował i przebudował mieszkanie.

         Zawsze gotowy do pomocy wszystkim. Był duszą towarzystwa. Z gitarą w rękach i piosenką na ustach rozkręcał wszystkie koleżeńskie spotkania w Nakielnie, Węgorzewie na Mazurach i innych miejscach Polski i świata.

         Po odejściu ze służby wrócił do Wałcza, zaczął układać sobie życie rodzinne i zawodowe, rozpoczął pracę jako lekarz zakładowy.

         Nagle nieobliczalny i niesprawiedliwy los w dniu 13 marca 2015 roku zabrał Go nam na zawsze.

                                                                                  Cześć  Jego  pamięci."

          Po przedstawionych wspomnieniach prowadzący zebranie Janusz Sobolewski poprosił   uczestników  zebrania  o  powstanie,  aby   CHWILĄ  CISZY   uczcić  pamięć  zmarłych Kolegów:  ppłk Edwarda Sielskiego  i  mjr Andrzeja Przemysława Papiernika.

           Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię "ŚPIJ KOLEGO".

     
 

 
     
 

Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię "ŚPIJ KOLEGO".

 
     
     
 

 
     
 

Zebrani uczcili pamięć zmarłych Kolegów "CHWILĄ  CISZY".

 
     

         Następnie Kolega Grzegorz Rutkowski wyświetlił zapowiadaną na poprzednim zebraniu obszerną Prezentację multimedialną  -  "Wspomnienie o zmarłym Dowódcy 2 BŁ  płk Stanisławie  Markowskim".  Zawarł  w  niej  fakty z życiorysu dowódcy, przebiegu Jego służby wojskowej jak również z ceremonii pogrzebowej.

     
 

 
     
 

Koledzy z wielką uwagą oglądają wyświetlaną prezentację.

 
     
 

 
     
 

Od lewej: Marek Kiersztyn, Jerzy Michno, Marek Lewandowski, Jan Frelkowski, Jan Kuśmierek, Jerzy Poszepczyński, Marek Kowalski.

 
     
 

 
     
 

Janusz Sobolewski przystąpił do dalszego prowadzenia zebrania.
Z prawej: Piotr Szymczak, w tle za Nimi Katarzyna Bośka i Grzegorz Rutkowski.

 
     

         Po tej smutnej części spotkania Janusz Sobolewski złożył życzenia solenizantom:

                                               Jerzym,  Markom  i  Florianowi;

     
 

 
     
 

Pamiątkowe  zdjęcie  z  solenizantami.
Od lewej: Jerzy Michno, Jerzy Miler, Janusz Sobolewski, Jerzy Poszepczyński, Jerzy  Kowal.

 
     
 

 
     
 

Pamiątkowe zdjęcie z solenizantami.
Marek Lewandowski, Marek Kiersztyn, Janusz Sobolewski, Marek Kowalski.

 
     
 

 
     
 

Pamiątkowe  zdjęcie  z  solenizantem.
Florian Woźniak i Janusz Sobolewski.

 
     

         W dalszej części zebrania Skarbnik Koła Tadeusz Rojewski poinformował  zebranych jak wygląda stan naszego konta finansowego, przypomniał  nielicznym Kolegom, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku uiszczenia składki członkowskiej oraz zapoznał nas o ilości wpłat na "IV SPOTKANIE POKOLEŃ".

     
 

 
     
 

Sprawy finansowe naszego Koła przedstawił Skarbnik Tadeusz Rojewski.

 
     

         Kolega Andrzej Wierzba poinformował Kolegów, że planowana Majówka nie odbędzie się ze względu na znikome zainteresowanie. Poinformował również o wpłatach na planowaną "Wycieczkę do Warszawy", oraz co już zostało w tej sprawie załatwione. Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział tak: "Co prawda zainteresowanych wycieczką jest niewielu, ale myślę, że uda się nam ją zrealizować."

     
 

 
     
 

Kolega Andrzej Wierzba informuje o organizowanej wycieczce do Warszawy.
Na  zdjęciu  widoczni  od  prawej:
Bogdan  Mikołajczak,  Florian  Woźniak, Zdzisław  Kępa.

 
     
 

 
     
 

Dyskusja Kolegów w czasie przerwy.
Tadeusz Rojewski, Bogdan Mikołajczak, Grzegorz Rutkowski, Piotr Szymczak,
Leszek Nickowski i Janusz Sobolewski.

 
     
 

 
     
 

Ogólny widok sali.

 
     

         Po zakończonej przerwie prowadzący zebranie Janusz Sobolewski zaproponował Kolegom do przemyślenia i przedyskutowania temat, aby w jakiś sposób urozmaicić przebieg naszych Walnych Zebrań. Poddał nawet propozycję stworzenia pewnych grup tematycznych, które po opracowaniu jakiegoś tematu, przedstawiły by go do dyskusji na zebraniu.

         Na zakończenie Janusz Sobolewski podziękował Kolegom za udział w zebraniu.

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski,

Zdjęcia wykonał:                  Henryk Wlaź.