SPOTKANIE  KOLEŻEŃSKIE

 16 października 2015 roku

 

        W dniu 16 października 2015 roku, zgodnie z naszą coroczną tradycją, w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia  WKP-W w Wałczu członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowali Spotkanie Koleżeńskie. W spotkaniu uczestniczyli również niezrzeszeni sympatycy naszego Koła.

     
 

 
     
 

Koledzy oczekują na rozpoczęcie spotkania.
Od lewej; Józef Domińczak, Marian Bobelak, Franciszek Nitka.

 
     
     
 

 
     
 

Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski wita przybyłych Kolegów na spotkanie.

 
     

Na wstępie spotkania zabrał głos Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski:

          Koledzy! Witam Was na naszym dorocznym spotkaniu. Spotykamy się jak co roku z okazji  kolejnej rocznicy bitwy pod Lenino z udziałem 1Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w dniu 12 października 1943 r. W latach naszej służby dzień 12 października był dniem święta Wojska Polskiego. Obecnie święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej w1920 r. Szanujemy obecne święto, jako żołnierze jesteśmy dumni z tamtego zwycięstwa, które jest historią trzech pokoleń przed nami.

         Pamiętamy o 12 październiku, bo data ta, to wspomnienie naszej młodości i heroizmu naszych ojców i dziadków. Bez ich walki zbrojnej wraz z armią radziecką jest prawie pewne, że obszar Polski na zachodzie byłby mniej korzystny.

   Koledzy!

         Jak już wszyscy wiecie nasz Kolega st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Rojewski zdecydował się na zmianę miejsca zamieszkania i z tego też względu opuszcza nasze Koło. Jest zatem okazja, zanim przystąpimy do świętowania, aby w dniu dzisiejszym podziękować Tadeuszowi za te siedem lat spędzonych w  naszym Kole nr10 im. Ziemi Wałeckiej i jednocześnie za sześć lat pełnienia funkcji Skarbnika Koła.

         Proszę Piotra o odczytanie przygotowanego przez Grzegorza  - PODZIĘKOWANIA.

     
 

 
     
 

Kolega  Piotr  Szymczak  odczytuje PODZIĘKOWANIE.
Na zdjęciu z lewej: Witold  Kowalski  i  Tadeusz  Rojewski.

 
     
                 
         
                 
                 
                 
     
 

 
     
 

W imieniu wszystkich członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP
Witold Kowalski wręcza PODZIĘKOWANIE Tadeuszowi Rojewskiemu.
Z prawej Piotr  Szymczak.

 
     
     
 

 
     
 

Po podziękowaniu pamiątkowe zdjęcie.
Witold Kowalski, Tadeusz Rojewski, Piotr Szymczak.

 
     

         Kolega Tadeusz Rojewski po odebraniu PODZIĘKOWANIA powiedział:            

  Przyjaciele i Koledzy!

         Bardzo dziękuję za miłe i cieple słowa skierowane do mnie przez Prezesa naszego Koła.  Koleje losu są niemożliwe do przewidzenia, na mnie padło, że opuszczam Wałcz w którym przeżyłem 46 lat i swoje najlepsze młodzieńcze lata, pozostały wspomnienia i Wy Drodzy  Przyjaciele i Koledzy.

         To nasze spotkanie niech będzie takie jak wszystkie poprzednie,  nie mówmy żegnaj lecz do   zobaczenia.   Dziękuję  bardzo.

     
 

 
     
 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.
Siedzą od lewej: Józef Domińczak, Jan Kuśmierek, Franciszek Nitka, Witold Kowalski, Zdzisław Kępa,  Marian Bobelak, Erwin Bittner, Józef Kozłowski, Bogdan Mikołajczak, Michał Mazurkiewicz, Henryk Wlaź.
Od lewej stoją: Ireneusz Górko, Adam Siuda, Florian Woźniak, Andrzej Przygoda, Robert Nagrodzki, Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski, Jan Celuch, Marek Borowski, Jerzy Poszepczyński, Tadeusz Rojewski, Jan Ciosek, Roman Jaworek, Grzegorz Rutkowski,Wiesław Wysocki, Andrzej Wierzba, Andrzej Kierepka, Jerzy Kowal, Maciej Smirnow,
Piotr Szymczak.

 
     

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia Prezes Koła Witold Kowalski powiedział:

  Koledzy!

     Zapraszam teraz wszystkich do naszego biesiadnego stołu. Cieszmy się naszym spotkaniem i wspominajmy minione lata wspólnej służby wojskowej. Życzę wszystkim miłego wieczoru.

         
     
         
  Uczestnicy spotkania przy biesiadnym stole.  
         

                    Kolega Bogdan Mikołajczak wznosząc toast powiedział:

       Koledzy!  Kiedy służyliśmy w naszej JW 2016 zarówno łącznościowcy jak też Koledzy ze   służb, tworzyliśmy jeden dobrze zgrany zespół. Część tego zespołu  -  ta starsza jego część - siedzi  tu dzisiaj przy jednym stole. Ja wierzę, że jest ona gotowa służyć sobie radą i możliwą pomocą.

         Życzmy sobie więc tego, aby jeśli zajdzie taka potrzeba - tej rady i pomocy udzielimy ale  także jeśli ona potrzebna będzie nam -  to ją otrzymamy. 

          Za tę łączącą nas więź - oby trwała -  wznoszę toast   - "BĄDŹMY RAZEM"

         
     
         
  Głos zabiera Kolega Bogdan Mikołajczak.
Z lewej: Zdzisław Kępa,  Witold Kowalski,  Jan Ciosek,  z prawej Jerzy Kowal.
 
         
     
 

 
     
 

Od lewej: Jerzy Poszepczyński, Tadeusz  Rojewski, Grzegorz Rutkowski, Robert Nagrodzki, Piotr  Szymczak.

 
     
 

 
     
 

Koledzy oglądają jeszcze zdjęcie z  IV  Spotkania  Pokoleń.
Od lewej:  Adam  Siuda,  Florian Woźniak,  Andrzej  Przygoda.

 
     
         
     
         
 

Andrzej  Przygoda  i  Andrzej Wierzba.

 

Henryk Kędzierski i Marek Borowski.

 
         
     
         
 

Marek Borowski.

  Maciej Smirnow.  
         
             
       
             
  Marek Borowski i Maciej Smirnow.   Józef Domińczak i Ireneusz Górko.   Jerzy Poszepczyński i Marian Bobelak.  
             

  Kolega Jerzy Poszepczyński zabierając głos powiedział:

            Koledzy!   Pozwólcie, że przed wzniesieniem toastu kilka słów powiem o naszej znajomości i przyjaźni z Tadeuszem.  Znajomość nasza rozpoczęła się w latach 1964 - 1967 kiedy to uczęszczaliśmy  do XVIII  Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

      Po uzyskaniu matury w 1967 roku  ponownie  spotkaliśmy się w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Zegrzu k/Warszawy. Po jej ukończeniu w1969 roku dostaliśmy skierowania do dalszej służby wojskowej w JW 2016 w Wałczu. Tu zastała nas emerytura gdzie mieszkamy, a obecnie Tadeusz zmienia miejsce zamieszkania przenosząc się z rodziną do Gostynina.

         Podczas wieloletniej służby wojskowej zarówno w kontaktach służbowych jak i w życiu prywatnym Tadeusz dał się poznać jako życzliwy i rzetelny Kolega na którego cechach takich jak:  takt i profesjonalizm, zawsze  można  było polegać, co zjednywało Mu szacunek i uznanie naszego środowiska.

         A teraz Koledzy wznoszę toast:

   TADEUSZ!  Za naszą dotychczasową współpracę i koleżeńską znajomość wraz  z  życzeniami powodzenia w zaaklimatyzowaniu się wraz z rodziną w nowym miejscu zamieszkania -  NA ZDROWIE!!!

         
 

 
         
 

Głos  zabiera  Kolega  Jerzy Poszepczyński.
Od lewej: Bogdan Mikołajczak, Jan Celuch, Jerzy Poszepczyński, Tadeusz  Rojewski.

 
         
         
     
         
  Od lewej: Andrzej Wierzba, Jerzy Poszepczyński,
Marian Bobelak,
Tadeusz Rojewski, Henryk Wlaź.
  Od lewej: Jan Frelkowski, Wiesław Wysocki,
Marian Bobelak, Henryk Wlaź.
 
         
     
 

 
     
 

Od lewej: Michał Mazurkiewicz, Maciej Smirnow, Andrzej Wierzba,
Józef Kozłowski, Henryk  Kędzierski, Jan Celuch, Jerzy Poszepczyński,
 Tadeusz Rojewski,
Jan Frelkowski, Marek Borowski, Henryk Wlaź.

 
     
         
     
         
  Od lewej: Jan Celuch, Jerzy Poszepczyński,
Tadeusz Rojewski, Michał Mazurkiewicz,
Henryk Wlaź.
  Od lewej: Henryk Wlaź, Henryk Kędzierski,
Jan Kuśmierek, Marek Borowski,
Andrzej Przygoda, Jan Frelkowski.
 
         
     
         
  Od lewej: Henryk Kędzierski, Andrzej Przygoda,
Jan Frelkowski.
 

Od lewej: Henryk Wlaź, Zdzisław Kępa,
Jan Ciosek.

 
         
         
     
         
  Od lewej: Maciej Smirnow, Jan Frelkowski,
Jan  Ciosek,   Henryk  Kędzierski.
  Tadeusz Rojewski i Józef Kozłowski.  
         
     
         
 

Od lewej:  Andrzej Wierzba, Maciej Smirnow,
Tadeusz  Rojewski.

 

Od lewej: Henryk Wlaź, Roman Jaworek,
Wiesław Wysocki, Andrzej Kierepka.

 
         
     
 

 
     
 

Uczestnicy spotkania przy biesiadnym stole.

 
     

         Jak każde nasze spotkanie,  również i to przebiegło w bardzo miłej i serdecznej  atmosferze. Były wspomnienia z tamtych  lat,  przypominaliśmy sobie dawne bale  i spotkania.  Było również wiele toastów:                              

                                                    "ZA  DOBRE  ZDROWIE"                                 

         Spotkanie zakończyło się w  późnych  godzinach wieczornych.

   

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski,

Zdjęcia:  Henryk Wlaź.