MSZA  ŚWIĘTA

w  intencji  zmarłych  żołnierzy  zawodowych.

27 października 2015 roku

 

         W dniu 27 października 2015 roku o godz. 17.00 z inicjatywy Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wałczu wspólnie z Proboszczem Wojskowej Parafii  Garnizonowej

                                           ks. mjr Witoldem KURKIEM

  została odprawiona Msza Święta w intencji:

       Zmarłych żołnierzy zawodowych z Jednostki Wojskowej 2016, z Orkiestry Garnizonowej, za naszego pierwszego kapelana ks. ppłk Franciszka Kędziorę oraz za zmarłych sympatyków naszego Koła.

Wielu z Nich na wieczny spoczynek wybrało nasze wałeckie cmentarze, nieliczni  spoczywają na innych cmentarzach w swoich rodzinnych stronach.

      Do rodzin zmarłych żołnierzy doręczyliśmy w sumie 98 zaproszeń, w których powiadamialiśmy o intencji Mszy Świętej i terminie odprawienia następującej treści:

         
 

 

 
         
         
         
     
 

 
     
 

Mszę Świętą celebrował Proboszcz Wojskowej Parafii Garnizonowej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu ks. mjr Witold  KUREK.

 
     

       Na początku ks. mjr Witold Kurek wydał komendę do wprowadzenia pocztów sztandarowych biorących udział w ceremonii Mszy Świętej:  100 batalionu łączności  (jednostka patronacka)  i  Zarządu Rejonowego z Piły ZŻWP.

     
 

 
     
 

Dowódca  Pocztu  –   ppor.  Tomasz  Muzolf
Sztandarowy         –   plut.  Jarosław  Mosek
Asystujący            –   kpr. Jarosław  Rybak

 
     
 

 
     
 

Dowódca Pocztu   –   st. chor. sztab. w st. spocz. Marek Lewandowski
Sztandarowy  –  st. chor. sztab. w st. spocz.  Jerzy Michno
Asystujący  –  st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Kierepka

 
     

             Po rozpoczęciu Mszy Świętej ks. mjr Witold Kurek poprosił o odczytanie nazwisk zmarłych Kolegów.

Koledzy członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Józef  Kiziuk, Andrzej Wierzba, Robert Nagrodzki, Marek Kowalski odczytali nazwiska 132 naszych Kolegów, którzy odeszli już na wieczny spoczynek, a byli to:

                 
         
                 
                 
                 
 

Koledzy odczytują nazwiska zmarłych.

 
     
 

 
     
 

Od prawej: Józef  Kiziuk, Marek Kowalski, Andrzej Wierzba, Robert Nagrodzki.

 
     

 

         
     
         
         
  Po wysłuchaniu odczytywanych stopni  wojskowych,  imion  i  nazwisk  zmarłych  Kolegów, ksiądz  mjr  Witold  KUREK  przystąpił do dalszej celebracji Mszy Świętej.  
         
     
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
         
         
         
     
 

 
     
 

W dole widoczne poczty sztandarowe i uczestnicy.

 
     

Celebrowaną  Mszę  Świętą  uświetnili  Koledzy  z  byłej  Orkiestry  Garnizonowej.

     
 

 
     
 

Leszek  Białas  i Józef Kozłowski.

 
     
 

 
     
     

         Przed błogosławieństwem ks. mjr Witold Kurek podziękował biorącym udział w tej Mszy Świętej, szczególnie Rodzinom zmarłych, Kolegom, znajomym, Pocztom Sztandarowym oraz  Kolegom z byłej Orkiestry Garnizonowej za uświetnienie tej uroczystej Mszy Świętej.

          Licznie przybyłe Rodziny zmarłych Kolegów jak również pozostali uczestnicy tej uroczystej Mszy Świętej z zadowoleniem opuszczały naszą kaplicę i spontanicznie wyrażali podziękowanie kapelanowi i organizatorom.

 

Materiał zebrał i opracował:  Grzegorz Rutkowski,

Zdjęcia:  Henryk Wlaź.