ZAPALENIE    ZNICZY   NA   GROBACH

ZMARŁYCH   KOLEGÓW   

30 października 2015 roku

 

        W dniu 30 października 2015 roku koledzy z Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej udali się na Wałeckie Cmentarze, aby zapalić symboliczny znicz na grobach zmarłych Kolegów.

         W grupie tej uczestniczyli:  Witold  Kowalski,   Piotr  Szymczak,  Henryk  Wlaź,  Bogdan  Mikołajczak,  Andrzej  Wierzba  i  Grzegorz Rutkowski.

         
 

 

 

Pierwszy odwiedziliśmy Cmentarz Komunalny Wałcz-Chrząstkowo, na którym spoczywa 65 naszych Kolegów.

Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 

 
         
         
             
  mł. chor. sztab. ADAMUS Tomasz   płk AUGUSTYNOWICZ Włodzimierz   sierż.  BAGROWSKI  Jacek  
  st. sierż. sztab. BAGROWSKI  Jan   ppłk  BALKOWSKI  Kazimierz   kpt.  BALWIERZ  Wacław  
  st. sierż. BARTKOWSKI  Jerzy   st. chor.  BEJNAROWICZ  Wacław   st. chor. sztab. BERNAT  Jerzy  
             
         
     
         
  Na grobie Wacława Bejnarowicza
znicz postawił  Piotr Szymczak.
 

Na grobie  Jerzego Bartkowskiego
znicz postawił  Andrzej Wierzba.

 
         
             
  st. chor. BIERNACKI  Mieczysław   sierż. CEBULA  Marian   sierż. CIERPIKOWSKI  Stefan  
  chor. sztab. CZYSTY  Zygmunt   ppłk  DYKER  Wojciech   mjr   JUSZKIEWICZ Jan  
  sierż.    KACZMAREK Kazimierz   mjr  KINAL  Antoni   sierż.   KLIMONT  Ryszard  
             
         
     
         
  Na grobie  Zygmunta Czystego
znicz postawił  Andrzej Wierzba.
Grzegorz Rutkowski czuwa
aby nikogo nie przeoczyć.
  Na grobie  Antoniego Kinala
znicz postawił  Piotr Szymczak.
 
         
             
  KLEIN  Brunon   chor. KŁAPTOCZ  Stanisław   st. chor.  KOPA  Andrzej  
  mjr  KOZŁOWSKI  Bronisław    ppłk  KRAWIEC  Czesław   chor. KRAWIEC  Szczepan  
  kpt.   KRZYŻANOWSKI  Zdzisław   mjr  KUPIŃSKI  Antoni   mjr  LASZCZKOWSKI Henryk  
             
         
     
         
  Na grobie  Czesława  Krawca
znicz postawił  Piotr Szymczak.
  Na grobie  Antoniego Kupińskiego
znicz postawił  Andrzej Wierzba.
 
         
             
  st. sierż. sztab.  MARCZYK  Andrzej   ppłk  ŁABUŚ  Andrzej   ppłk  ŁASKI  Edward  
  st. sierż. sztab. ŁAWNICZAK Marian   kpt.   ŁUŃSKI  Mariusz   ppłk LENSKI Witold  
  mjr  MĘDRZYCKI  Stanisław   mjr MICHALAK Ignacy   mjr MITRUS  Jan  
             
         
     
         
  Na grobie  Edwarda Łaskiego znicz
postawili:
Piotr Szymczak  i  Witold Kowalski.
  Na grobie  Jana  Mitrusa
znicz postawił  Witold  Kowalski.
 
         
             
  chor. REWERS  Bogumił   sierż.  MRUGAŁA  Grzegorz   ppłk  NARKIEWICZ  Kazimierz  
  ppłk  NAWÓJ  Hieronim   st. sierż. sztab.   MODROW  Jerzy   st. sierż. sztab. PIASKOWSKI  Grzegorz  
  chor. PIKUŁA  Wacław   ppłk PRZYBYŁOWICZ  Ireneusz   chor. PIETRZYKOWSKI  Michał  
             
         
     
         
  Na grobie  Jerzego  Modrowa
znicz postawił  Bogdan Mikołajczak.
  Na grobie  Grzegorza Piaskowskiego
znicz postawił  Witold  Kowalski.
 
         
             
  mjr  RUŻANOWSKI  Stanisław   st. chor. SAJA  Ludwik   st. chor. sztab. SAŁAHUB  Tadeusz  
  st. chor. sztab. SZATKOWSKI  Jerzy   ppłk  SIELSKI  Edward   chor. SIWIŃSKI  Mirosław  
  ppłk STEFANOWICZ   Florian   kpt. SEWERYN  Marian   kpt.  STRĄCZYŃSKI  Józef  
             
         
     
         
  Na grobie  Edwarda  Sielskiego
znicz postawił  Bogdan Mikołajczak.
  Na grobie  Mirosława  Siwińskiego
znicz postawił  Witold  Kowalski.
 
         
             
  ppłk   TRACZ  Jan   st. sierż. sztab. SZYMAŃSKI  Andrzej   ppłk  SZUWARA Zdzisław  
  mjr  WILK  Adam   st. sierż. sztab. TOPYŁA  Mieczysław   mjr  WĘGLEWSKI  Henryk  
  ppłk  ŻAK  Edward   sierż. WENDERLICH  Stanisław   por.   WUJTOWICZ  Jan  
  ppłk  TUREK  Tadeusz   st. chor. WÓJTOWICZ  Kazimierz      
             
         
     
         
  Na grobie  Adama  Wilka
znicz postawił  Piotr Szymczak.
  Na grobie  Jana Wujtowicza
znicz postawił  Andrzej Wierzba.
 
         
         
 

 

 

Następnie udaliśmy się na Cmentarz Wojenny Wałcz –Bukowina, gdzie spoczywają żołnierze I Armii Wojska Polskiego i żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach o  przełamanie Wału Pomorskiego. Jest  to  jeden  z  największych  takich  cmentarzy w Polsce.

Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska polskiego zapalili znicz, by symbolicznie uczcić bohaterstwo spoczywających tam żołnierzy z napisem:

POZOSTANIECIE W NASZEJ PAMIĘCI

 

 
         
         
         
     
         
  Pamiątkowe zdjęcie.
Od lewej: Piotr Szymczak, Witold Kowalski,
Grzegorz Rutkowski, Andrzej Wierzba.
  Znicz  stawia  Piotr Szymczak.
Od lewej stoją: Witold Kowalski,
Grzegorz Rutkowski,  Andrzej Wierzba.
 
         
         
 

 

 

Po odwiedzeniu Cmentarza Wojennego Wałcz-Bukowina udaliśmy się na Cmentarz  Komunalny - Dolne Miasto, gdzie spoczywa 14 naszych Kolegów żołnierzy zawodowych.

Każdemu na grobie zapaliliśmy symboliczny znicz z napisem:

POZOSTAŃ  W  NASZEJ  PAMIĘCI

 

 
         
             
  mjr  ADAMSKI  Ignacy   ppłk  FRĄCKOWIAK Wacław   st. chor. sztab.   GÓRECKI  Władysław  
  kpt.  KNAPIK  Aleksander   chor.  MATUSIAK  Jerzy   mjr  KONKOLEWSKI  Jerzy  
             
         
     
         
  Na grobie  Władysława  Góreckiego
znicz postawił  Piotr Szymczak.
  Na grobie  Aleksandra Knapika
znicz postawił  Andrzej Wierzba.
 
         
             
  st. chor.  sztab. NAZARUK  Michał   mjr SZWARC  Grzegorz   sierż.  WITAK  Zbigniew  
  st. chor. sztab.  NICKOWSKI  Leszek   kpt. ZATOŃSKI  Bogumił   mjr  ZDUNIEWICZ  Jerzy  
  mjr  PAWŁOWSKI  Waldemar   kpt. ZBYSZYŃSKI  Zbigniew      
             
         
     
         
  Na grobie  Leszka  Nickowskiego
znicz postawił  Andrzej Wierzba.
  Na grobie  Jerzego Zduniewicza
znicz postawił  Piotr Szymczak.
 
         

Zapaliliśmy również znicz zmarłemu 19.08.2012 r. Burmistrzowi Miasta Wałcz  

Zdzisławowi TUDERKOWI.

     
 

 
     
 

W imieniu Kolegów znicz postawił  Piotr Szymczak.

 
     

Zapaliliśmy również symboliczny znicz pod krzyżem w hołdzie pomordowanych ofiarom Katynia i ofiarom katastrofy

pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku z napisem:

POZOSTANIECIE  W  NASZEJ  PAMIĘCI

     
 

 
     
 

W imieniu Kolegów znicz postawił  Andrzej Wierzba.

 
     

         W  sumie  na  obu  Wałeckich Cmentarzach   spoczywa  80  naszych  Kolegów,  którzy  z  nami  służyli w JW. 2016, w Orkiestrze Garnizonowej, byli członkami naszego Związku jak również jego sympatykami.   

              

Materiał zebrał i opracował:     Grzegorz  Rutkowski,

Zdjęcia:     Henryk Wlaź.