Z E B R A N I E
CZŁONKÓW  KOŁA  NR 10 im. Ziemi Wałeckiej
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W
24  września 2015 roku.

   
           
             

         Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski powitał wszystkich uczestników zebrania i poinformował o frekwencji na dzisiejszym zebraniu.

     
 

 
     
 

Prezes Koła nr 10  Witold Kowalski wita przybyłych na zebranie Kolegów.
Z lewej: Andrzej Wierzba, Janusz Sobolewski, z prawej Piotr  Szymczak.

 
     

       Prezes rozpoczął od smutnej informacji o Kolegach, którzy zmarli w ostatnim czasie,

a byli to:

    mjr w st. spocz. Andrzej Matuszewski,   st. chor. sztab. w st. spocz. Władysław Górecki

    st. chor. sztab. w st. spocz. Leszek Nickowski,   st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Bernat

          Witold Kowalski przypomniał uczestnikom służbę wojskową zmarłych Kolegów:   Andrzeja MatuszewskiegoWładysława Góreckiego  i  Leszka Nickowskiego,  natomiast  Kolega Adam  Drop  wspomniał lata wspólnej pracy swego dawnego  podwładnego  Jerzego  Bernata.

 

Po przypomnieniu sylwetek zmarłych Kolegów Witold Kowalski

poprosił uczestników zebrania o powstanie,

aby  CHWILĄ  CISZY uczcić pamięć zmarłych.

 

Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię  "ŚPIJ   KOLEGO".

         
     
         
 

Uczestnicy zebrania CHWILĄ CISZY uczcili pamięć zmarłych Kolegów.

 
         

Przystępując do przyjemniejszego punktu zebrania Witold Kowalski

 poprosił o wystąpienie Kolegę

ppłk w st. spocz.  Szczepana PIĄTKA, który obchodził 70-tą Rocznicę Urodzin

złożył w imieniu własnym i wszystkich członków Koła gratulacje i życzenia.

     
 

 
     
 

Witold Kowalski składa Jubilatowi życzenia.
Z lewej Janusz Sobolewski, z prawej Piotr Szymczak.

 
     

         Następnie Witold Kowalski zwrócił się do Kolegi Piotra Szymczaka o odczytanie nadesłanych życzeń od Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Piły mjr rez. Zygmunta Jelińskiego oraz życzeń od członków Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP w Wałczu.

     
 

 
     
 

Piotr Szymczak odczytuje życzenia.
Z lewej: Andrzej Wierzba i Janusz Sobolewski.

 
     
             
       
             
  Życzenia  od  Prezesa  Zarządu Rejonowego  ZŻWP  z  Piły mjr rez. Zygmunta Jelińskiego.   Życzenia  od  Członków  Koła  nr  10  im.  Ziemi  Wałeckiej Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  w  Wałczu.  
             

         W związku ze zbliżającymi się dniami imienin:  Bogdana  i  Franciszka, naszym  przyszłym solenizantom:  

                               Bogdanowi  Mikołajczakowi   i   Franciszkowi  Nitce

w imieniu wszystkich Kolegów życzenia złożyli:

                      Prezes  Koła  Witold Kowalski  i  Sekretarz  Koła  Piotr  Szymczak.

         
     
         
  Piotr Szymczak odczytuje treść życzeń.   Witold Kowalski wręcza życzenia solenizantom.  
         

         Po dwóch pierwszych punktach Prezes Koła Witold Kowalski przedstawił porządek zebrania, który po głosowaniu został przyjęty do realizacji.

         Witold Kowalski poinformował uczestników zebrania o zmianie Skarbnika Koła. Nasz dotychczasowy Skarbnik Kolega Tadeusz Rojewski podjął decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, wobec czego zmiana  ta była koniecznością. Nowym Skarbnikiem Koła nr 10 im. Ziemi wałeckiej ZŻWP został Kolega st. chor. sztab w st. spocz. Andrzej Wierzba.

         Prezes  poinformował również, że Kolega Tadeusz Rojewski nie mógł uczestniczyć  w dzisiejszym zebraniu ale będzie obecny na naszym spotkaniu październikowym i wówczas podziękujemy Tadeuszowi za te lata pracy w naszych finansach.

     
 

 
     
 

Skarbnik Koła Andrzej Wierzba z prawej Janusz Sobolewski.

 
     

         Nowy Skarbnik Kolega Andrzej Wierzba poinformował uczestników o zmianie numeru konta bankowego, a będąc przy  głosie  poinformował również  o  stanie naszych finansów.

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania.

 
     

         Następnym punktem zebrania była konieczność poszerzenia składu obecnego Zarządu Koła,  gdyż zmarł  Kolega Leszek Nickowski. Zaproponowano do składu Zarządu trzech Kolegów:   

                kpt. rez. Roberta Nagrodzkiego,              kpt. w st. spocz. Marka Kowalskiego,  

                                                chor. w st. spocz. Macieja  Smirnowa.

         Zgłoszeni Koledzy wyrazili zgodę na pracę w Zarządzie Koła a uczestnicy zebrania  jednogłośnie wyrazili aprobatę, aby Ci Koledzy weszli w skład Zarządu Koła. Witold  Kowalski  podziękował Kolegom za zgodę na pracę w Zarządzie życząc jednocześnie dobrej i miłej współpracy.

     
 

 
     
 

Prezes Koła Witold Kowalski prowadzi zebranie.
Z lewej Andrzej Wierzba, Janusz Sobolewski, z prawej Piotr Szymczak.

 
     

         Przechodząc do następnego punktu zebrania Witold Kowalski wspomniał już o obchodach 35-lecia ZŻWP, które odbędą się w czerwcu 2016 roku. Powiedział, że dlatego porusza to zagadnienie już teraz, abyśmy mogli się godnie do tego jubileuszu przygotować.

         Powrócił również do odbytego "IV Spotkania Pokoleń", podziękował wszystkim jego uczestnikom a szczególne słowa podziękowania skierował do wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego, którym kierował Przewodniczący gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski. Spotkanie było przygotowane bardzo dobrze pod każdym względem. Uczestniczący w spotkaniu byli zadowoleni i wypowiadali wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów.

     
 

 
     
 

Głos zabiera Sekretarz Koła Piotr Szymczak.
Z lewej Witold Kowalski.

 
     

         Kolega Piotr Szymczak zabierając głos poinformował uczestników o planowanym Spotkaniu Koleżeńskim w  dniu 16 października 2015 roku.  Prosił  aby  ustaloną  składkę  wpłacić  najpóźniej  do  12 października 2015 roku bezpośrednio do Skarbnika lub na nowo podane konto.

         
     
         
  Uczestnicy zebrania.  
  Od lewej z dołu: Erwin  Bittner, Józef Pośpieszny,
Ryszard Koniecko, Adam Drop, Robert Nagrodzki;
z prawej od dołu: Witold Bień, Ryszard Mizerski,
Franciszek Nitka,  Marek Kowalski, Krzysztof  Ślusarczyk.
  Od lewej: Szczepan Piątek, Henryk Barwiński,
Jerzy Kowal, Czesław Dobrzański,
Bogdan Mikołajczak, Jerzy Miler.
 
         
     
 

 
     
 

Koledzy Marek Kowalski, Piotr Szymczak i Henryk Kędzierski
już wpłacają składkę do Andrzeja Wierzby na spotkanie.
Z prawej rozmawiają:  Grzegorz Rutkowski i Janusz Sobolewski.

 
     
         
     
         
  Jeszcze krótkie przyjacielskie rozmowy po zakończonym zebraniu.  
         

         Na zakończenie Prezes Koła podziękował uczestnikom za udział w zebraniu. Prosił Kolegów o jak najliczniejszy udział w organizowanych przez nas imprezach.

 

Materiał zebrał i opracował:      Grzegorz Rutkowski

Zdjęcia wykonał:         Henryk Wlaź.