Z E B R A N I E
CZŁONKÓW  KOŁA  NR 10 im. Ziemi Wałeckiej
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W
26  listopada  2015 roku.

   
              
             

 

         
     
         
     
         

Prezes Koła Witold Kowalski powitał wszystkich uczestników zebrania.

Szczególnie serdecznie powitał Prezesa Koła nr 49 w Wałczu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Pana st. chor. rez. Grzegorza Muryna.

Podał frekwencję, przedstawił porządek zebrania, który po przegłosowaniu został przyjęty

do realizacji, a przedstawiał się następująco:

    1.    Sprawdzenie obecności i przywitanie uczestników zebrania;
    2.    Informacja personalna - w dniu 14.10. 2015 roku zmarł w Wałczu -  ppłk dr nauk med. Edward ŁASKI;
    3.    Gratulacje dla Kol. Andrzeja Wierzby;
    4.    Zabranie głosu przez przedstawiciela Stowarzyszenia Kombatantów  Misji Pokojowych ONZ;
    5.    Złożenie życzeń solenizantom:  -  Tadeuszowi Kuźmińskiemu, Andrzejowi Wierzbie, Andrzejowi Kierepce;
    6.    Informacja o finansach Koła;
    7.    Informacja o Spotkaniu Opłatkowym;
    8.   Przygotowanie do organizacji 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
    9.    Planowanie zamierzeń na 2016 rok;
  10.    Wolne wnioski

         Przystępując do realizacji punktu drugiego  Prezes  Koła  płk w st. spocz. Witold Kowalski przedstawił  sylwetkę  zmarłego nagle Kolegi ppłk dr nauk med. Edwarda ŁASKIEGO. 

     Wspominając powiedział:

    "Koledzy! 

         W dniu 14.10.2014 roku zmarł nagle nasz  Kolega  ppłk lekarz dermatolog dr nauk medycznych Edward Łaski. Edward po ukończeniu WAM i odbyciu praktyki lekarskiej w roku 1971 rozpoczął zawodową służbę wojskową w Wałczu w 1 Pułku Łączności na stanowisku lekarza. Po kilku latach przyjął obowiązki szefa służby zdrowia 2 Brygady Łączności.

         W kolejnych latach był lekarzem w107 Szpitalu Wojskowym, zastępcą Komendanta Szpitala, ordynatorem oddziału dermatologii, dermatologiem w licznych placówkach medycznych. Pracując ciągle ponosił swoje kwalifikacje zawodowe był uczestnikiem wielu szkoleń i konferencji medycznych.

         Edward to człowiek renesansu, umiał sensownie wypowiadać się w wielu dziedzinach, pięknie śpiewał i grał na pianinie. Umiał żarliwie z dużą kulturą słowa prowadzić dyskusje na wiele tematów. Przebywanie w jego towarzystwie było przyjemnością. Wzorowy mąż i ojciec trójki dzieci.

         Był człowiekiem aktywnym społecznie, radny miasta Wałcz pierwszej kadencji, członek  ZŻWP i Prezes Koła Związku przy 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu. Wyjątkowość Jego osoby potwierdzili mieszkańcy miasta licznie uczestnicząc w uroczystości pogrzebowej i kwiatami tworząc wzgórze na Jego mogile.

 Po skończonej wypowiedzi poprosił uczestników zebrania o powstanie aby
CHWILĄ  CISZY

uczcić pamięć zmarłego Edwarda.

         
 

 

                                                                   

 Uczestnicy zebrania

CHWILĄ  CISZY

uczcili pamięć zmarłego Kolegi.

 

 
         
 

 

Kolega Józef Kozłowski zagrał melodię

   "ŚPIJ   KOLEGO".

 

 

 
         
         

       Prezes Witold Kowalski poinformował uczestników zebrania, że wdniu14 listopada 2015 roku nasz Skarbnik Koła Kolega Andrzej WIERZBA  obronił na ocenę bardzo dobrą w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy  pracę dyplomową  nt.:

"Stan oraz możliwości zagospodarowania i użytkowania turystycznego Wału Pomorskiego" i uzyskał tytuł  MAGISTRA  w zakresie  GOSPODARKA TURYSTYCZNA.

         
     
         
 

Sekretarz Koła mjr w st. spocz. Piotr Szymczak
odczytał treść gratulacji.

 

Prezes Koła płk w st. spocz. Witold  Kowalski wręcza je st. chor. sztab. mgr Andrzejowi Wierzbie.

 
         
     

 

 

 

 

 
         
  Gratulacje dla Kolegi Andrzeja.   Jeszcze osobiste gratulacje od Piotra Szymczaka.  
         

      Po złożonych gratulacjach Prezes Koła Witold Kowalski wraz z Sekretarzem Koła Piotrem Szymczakiem złożyli życzenia naszym solenizantom.

     
 

 
     
 

Życzenia  imieninowe  odbiera   mł. chor. w st. spocz. Tadeusz Kuźmiński.

 
     
 

 
     
 

Następnie życzenia imieninowe odebrali: mł. chor. w st. spocz. Andrzej Kierepka, st. chor. sztab. w st. spocz. mgr Andrzej  Wierzba.

 
     
     

         St. chor. rez. Grzegorz Muryn - Prezes Koła nr 49 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, które powstało 20 grudnia 2012 roku zrzesza 15 członków uczestników działań poza granicami państwa.

         Przedstawił cele Stowarzyszenia i jak są one realizowane w ramach nieodpłatnej  działalności pożytku publicznego.

     
 

 
     
 

Głos zabiera st. chor. rez. Grzegorz Muryn  -  Prezes Koła nr 49 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Wałczu.

 
     
     
 

 
     

         Skarbnik Koła Andrzej Wierzba zapoznał zebranych o stanie konta. Poinformował, że jeszcze kilku Kolegów nie dopełniło obowiązku statutowego, jakim jest zapłacenie składki członkowskiej.

     
 

 
     
 

Głos zabiera Skarbnik Koła Andrzej Wierzba.
Z prawej Maciej Smirnow.

 
     

 Przechodząc do realizacji następnych punktów porządku zebrania głos zabrali:

      Sekretarz Koła Piotr Szymczak poinformował Kolegów, że organizowane Spotkanie Opłatkowe odbędzie się w dniu17 grudnia br. o godz. 17.30 w Sali Tradycji 100 batalionu łączności. Składka została ustalona po 20 zł, którą należy wpłacić do skarbnika lub na konto Koła do dnia 05 grudnia.

     Prezes Koła Witold Kowalski poinformował Kolegów o organizacji 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Główne uroczystości zaplanowano na dzień 16 czerwca 2016 roku.   Zaproponował składkę w wysokości 30 zł od każdego członka Koła, którą należy wpłacić do końca kwietnia 2016 roku. Przedstawiony wniosek po przegłosowaniu został przyjęty do realizacji.

     
 

 
     
 

Uczestnicy zebrania z zainteresowaniem słuchają występujących Kolegów.

 
     
 

 
     
 

Prezes  Koła  Witold  Kowalski zaproponował, aby Koledzy podali swoje  propozycje  jakie  chcieliby, aby  były realizowane przez nasze Koło w 2016 roku.

 
 

 

 

Koledzy w grupach z ochotą przystąpili do pracy.

         
     
         
  Józef Dąbrowski, Ryszard Włodarek, Marek Borowski, Jerzy Michno, Jan Frelkowski.   Jan Kuśmierek,  Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski, tyłem Jerzy Michno, Marek Borowski.  
         
     
         
  Jan Kuśmierek, Henryk Kędzierski, Jan Frelkowski.   Jan Kuśmierek,  Henryk Kędzierski, Marek Borowski, Jerzy Michno.  
         
     
         
  Józef Pośpieszny, Ryszard Mizerski, Mieczysław Fryza.   Jerzy Miler i Krzysztof Ślusarczyk.  
         
     
         
  Tu współpracują dwaj Koledzy:  Jerzy Kowal i Bogdan Mikołajczak.  
         
     
         
  Tej grupie przewodniczy Marek Kiersztyn, a wśród grupy: Krzysztof Ślusarczyk, Jerzy Sroka, Jerzy Miler, Józef Kozłowski.   Ireneusz Górko i Józef Domińczak.  
         

      Kolega Maciej Smirnow zaproponował, aby naszą "Majówkę" zorganizować w Ośrodku Jeździeckim "KOŁACZ" w  Kołatniku.

         Jest to bardzo ładny ośrodek, blisko położony, dobrze  wyposażony, ładne miejsce na   zorganizowanie  biesiady.

     
 

 
     
 

Głos w dyskusji zabiera Maciej Smirnow. Obok Czesław Dobrzański.

 
     
         
         
  Widać, że Maciek swoją wypowiedzią zainteresował zebranych Kolegów.  
         

     W wolnych wnioskach zabrał głos Kolega Marek Kiersztyn.

        W swoim wystąpieniu poinformował członków Koła, że skontaktował się z Nim wnuk nieżyjącego już zastępcy dowódcy 1 pułku łączności d/s politycznych ppłk Sylwestra Krzyżagórskiego  -  pan Artur Kulniew.

        "Zapytał mnie, czy na naszej stronie można by uzupełnić materiały i wspomnienie o  zmarłym w 2014 roku w Pile Jego dziadku. Wyraziłem zgodę i na moją prośbę przesłał zdjęcia dziadka, zdjęcia z jednostki i obszerne dane dotyczące przebiegu służby.

         Na tej podstawie uzupełniłem część dotyczącą zmarłych Kolegów i mam w planach uzupełnienie życiorysem pułkownika Sylwestra Krzyżagórskiego części dotyczącej zastępców naszych dowódców.

     
 

 
     
 

Głos zabiera Marek Kiersztyn, z prawej widoczny Krzysztof Ślusarczyk.

 
     
 

 
     
 

Wpłatę na spotkanie opłatkowe dokonuje Józef Pośpieszny.

 
     
 

 
     
 

Prezes Koła Witold Kowalski i Sekretarz Koła Piotr Szymczak analizują spływające propozycje Kolegów.

 
     

         Na zakończenie Prezes Koła podziękował uczestnikom za udział w zebraniu. Prosił Kolegów o jak najliczniejszy udział w organizowanych przez nas imprezach.

 

Materiał zebrał i opracował:      Grzegorz Rutkowski
Zdjęcia wykonał:                       Henryk Wlaź.