„SPOTKANIE   OPŁATKOWE”

 

Członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej, sympatyków i  zaproszonych Gości odbyło się 17 grudnia 2015 roku w SALI  TRADYCJI 100 batalionu łączności.

        Gościom zostały doręczone zaproszenia podpisane przez gospodarzy spotkania.

         
 

   
         

 

Spotkanie Opłatkowe to okazja do wspomnień z lat służby wojskowej, a pamiątki

i zdjęcia zgromadzone w Sali Tradycji,  nam to przypominają.

Koledzy zawsze mają wiele z sobą do porozmawiania i wykonania kilku pamiątkowych zdjęć.

         
     
         
  Koledzy w oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania.
Miło jest powspominać i obejrzeć pamiątki w Sali Tradycji.
 
         
     
         
 

Od lewej: Józef Kozłowski,  Leszek Białas, Andrzej Wierzba.

 

Od lewej: Tyłem Jan Kuśmierek, Tadeusz  Kuźmiński, Florian  Woźniak, kpt. Robert Nazaruk, por. Marcin Fiszer, Jan Ciosek.

 
         
     
         
 

Szczepan Grzelczak,  Józef Kiziuk, Ireneusz Górko,  Józef Domińczak, Jerzy Kowal.

 

Krzysztof Ślusarczyk i Marek Kowalski.

 
         
     
         
 

Józef Suchodolski, Ryszard Koniecko, Jan Ciosek.

 

Ireneusz Górko, Józef Domińczak, Bogdan Mikołajczak, Jerzy Kowal.

 
 

 

     
     
         
  Szczepan Grzelczak i Józef Kiziuk.   Erwin Bittner, Andrzej Wierzba, Michał Mazurkiewicz.  
         
     
         
  Józef Kozłowski i Leszek Białas.   Wiesław Wysocki i Piotr Szymczak.  
         
     
         
  Marek Kiersztyn i Krzysztof Ślusarczyk.   Por. Marcin Fiszer i Jan Ciosek.  
         
     
         
  Wiesław Wysocki, mł. chor. Artur Januchowski, Florian Woźniak.   Edward Rurarz, Józef Pośpieszny,  Ryszard Mizerski.  
         
     
         
  Tadeusz Kuźmiński, Józef Suchodolski, Ryszard Koniecko, Jan Ciosek.   Waldemar Michalak i Marek Kiersztyn.  
         
     
         
  Kpt. Robert Nazaruk i Waldemar Michalak.   Adam Siuda i Roman Jaworek.  
         
     
         
  Ks. mjr Witold Kurek i Piotr Szymczak.   Jerzy Kowal, Bogdan Mikołajczak, Józef Domińczak, tyłem Zbigniew Wolny, Ireneusz Górko.  
         
     
 

 
     
 

Gospodarzami  spotkania  byli:
Dowódca  100  batalionu  łączności
- ppłk  Sebastian  TROJANOWSKI
Prezes Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
płk w st. spocz. Witold KOWALSKI.
Z prawej Burmistrz Miasta Wałcz  Pani Bogusława Towalewska.

 
     
 

 
     
 

Zebranych w Sali Tradycji 100 batalionu łączności powitał dowódca
Pan ppłk Sebastian TROJANOWSKI.

 
     
     

        Szanowni Państwo!

         Mam wielką przyjemność po raz pierwszy powitać wszystkich zebranych byłych żołnierzy zawodowych w  naszej Sali Tradycji na spotkaniu opłatkowym  a  szczególnie serdecznie witam:

                  Burmistrza Miasta Wałcza             –      Panią Bogusławę  TOWALEWSKĄ

         Proboszcza Parafii Wojskowej           –      ks. mjr  Witolda KURKA

Prezesa Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP – Pana płk w st. spocz. Witolda KOWALSKIEGO

 

         Szanowni Państwo!

         Boże Narodzenie to najmilszy i najpiękniejszy czas w całym roku. Nie ma na świecie drugiego takiego kraju, w którym wieczór wigilijny obchodzi się tak uroczyście jak w Polsce. Wspólna modlitwa, kolędowanie i dzielenie się opłatkiem to najpiękniejsze symbole tych Świąt.

         Te staropolskie obyczaje od lat towarzyszą nam, również w naszym koszarowym życiu.

         Jest to również czas refleksji, wzajemnego zbliżenia, darowania win i urazów, a także pamięci o tych, którzy odeszli już na wieczna wartę oraz o tych żołnierzach, którzy pełnia misję poza granicami kraju.

         Szanowni Państwo! Korzystając z okazji chciałbym wszystkim tu obecnym złożyć życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Aby były dla Was czasem zadumy i refleksji oraz czasem spędzonym w gronie najbliższych.

         Dziękuję i życzę miłego spotkania.

         
     
         
 

Dowódca 100 batalionu łączności ppłk  Sebastian  Trojanowski wita  uczestników spotkania.

 
         
     
 

 
     
 

Głos zabiera Burmistrz Miasta Wałcz Pani  Bogusława  Towalewska.
W głębi od lewej: Ks. mjr Witold Kurek, Piotr  Szymczak,  Witold  Kowalski,
ppłk Sebastian Trojanowski,  Zbigniew Wolny,  Erwin  Bittner.

 
     
 

 
     
 

Głos zabiera Sekretarz Powiatu Wałeckiego Pan Zbigniew Wolny.
Od  lewej:   Ks. mjr  Witold  Kurek, Piotr  Szymczak,  Witold  Kowalski, ppłk  Sebastian  Trojanowski, Pani  Bogusława  Towalewska.

 
     

Po powitaniu  Dowódcy i wystąpieniach zaproszonych Gości zabrał głos Prezes Koła nr 10

im. Ziemi Wałeckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w st. spocz. Witold Kowalski.

     
 

 
     
  Głos zabiera Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski.
Na  zdjęciu  widoczni  od  lewej: Ks. mjr Witold Kurek, Piotr Szymczak,
ppłk  Sebastian  Trojanowski, Pani  Bogusława  Towalewska.
 
     

                     Szanowni Państwo! 

         Witam serdecznie naszych Gości, których przed chwilą powitał Pan ppłk Sebastian Trojanowski. W imieniu własnym i Kolegów witam na naszym dorocznym spotkaniu dowódcę 100 batalionu łączności  Pana ppłk Sebastiana TROJANOWSKIEGO

         Witam wszystkich Kolegów służby czynnej. Cieszymy się, że chcecie w ten wieczór być z nami. Witam Kolegów członków i sympatyków Koła nr10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP  a  szczególnie ciepło i serdecznie witam Prezesa Honorowego naszego Koła Kolegę  Bogdana Mikołajczaka oraz naszych seniorów: Kolegów:  Ryszarda Mizerskiego,  Józefa Pośpiesznego,  Erwina Bittnera.

                 
         
                 
  ppłk w st. spocz.
Bogdan Mikołajczak
  płk w st. spocz.
Ryszard Mizerski
  ppłk w st. spocz.
Józef Pośpieszny
  st. chor. w st. spocz.
Erwin Bittner
 
                 

         Szanowni Państwo!  

         Koło nr10 ZŻWP w Wałczu rozpoczęło 35 rok swojej działalności. Już ponad 25 lat spotkamy się w tej sali na spotkaniach opłatkowych. Po tylu spotkaniach mamy prawo mówić o tradycji. Uroczyste obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia, wigilia, spotkania opłatkowe w różnych grupach rodzinnych i środowiskowych, motywowane są zasadami wiary chrześcijańskiej, tradycją i potrzebą spotkania się z najbliższymi. Bez względu na to, która z tych motywacji jest silniejsza, to wspólnym pierwiastkiem spotkań w tym okresie jest przekazanie życzliwości innym.

         Powiedzenie rodzinie, przyjaciołom, kolegom, sąsiadom jak ważni są dla nas.  Uświadomienie sobie jak bardzo od siebie zależymy. Wzajemne wykazanie życzliwości, wypowiedzianej  w słowach składanych życzeń.  Takie spotkania jak dzisiejsze łagodzą obyczaje, chociaż przez moment dzielenia się opłatkiem stajemy się życzliwsi dla siebie.

         Musimy mieć nadzieję, że coś z tej dzisiaj wypowiadanej życzliwości pozostanie na najbliższy rok.  A za rok podtrzymamy tradycję i znów się spotykamy.

         Cieszymy się tym tradycyjnym spotkaniem, ponieważ chcą z nami być: starosta, burmistrz  oraz żołnierze służby czynnej. Wasza obecność wśród nas jest wyróżnieniem i docenianiem lat naszej służby wojskowej.  Bardzo Wam za to dziękujemy, że jesteście wśród nas.

         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
         
         

Ks. mjr Witold Kurek odczytał ewangelię św. Łukasza zaczynając cytat znanymi słowami:

            ..."W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,

                                         żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie ...

Następnie pobłogosławił przygotowane opłatki, odczytał słowa,

które skierował Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek i złożył życzenia od siebie.

     
 

 
     
 

Uczestnicy spotkania z wielką uwagą słuchają słów ks. mjr Witolda Kurka.

 
     
         
     
         
  Sekretarz Koła Piotr Szymczak odczytuje treść  życzeń imieninowych,
które za chwilę Witold Kowalski wręczy Koledze Szczepanowi Grzelczakowi.
Za  Nimi:  ppłk  Sebastian  Trojanowski, ks. mjr Witold Kurek.
 
         
     
         
  Życzenia imieninowe solenizantce Pani Bogusławie Towalewskiej składają
członkowie Zarządu Koła:
Witold  Kowalski,  Piotr  Szymczak, Andrzej  Wierzba.
 
         

Następnie dwaj nasi Koledzy z byłej Orkiestry Garnizonowej: Józef Kozłowski i Leszek Białas zagrali kilka kolęd wprowadzając nas w świąteczny nastrój.

         
     

 

 

 

 

 
         
  Uczestnicy spotkania z przyjemnością wysłuchali naszych tradycyjnych kolęd:  
         
             
       
             
  Andrzej Wierzba i Szczepan Grzelczak.   Witold Kowalski i Pani Bogusława Towalewska.   Krzysztof Ślusarczyk i Marek Kiersztyn.  
             
         
     
         
  Witold Kowalski, mł. chor. Jacek Borowski, ks. mjr  Witold Kurek,  Piotr  Szymczak, ppłk  Sebastian  Trojanowski, Bogusława Towalewska,  Zbigniew Wolny.   Ks. mjr  Witold Kurek,  Witold Kowalski, Piotr Szymczak, ppłk Sebastian Trojanowski, Zbigniew Wolny, st. chor. sztab. Bogusław Tarnowski.  
         
     
 

 
     
 

Ryszard Mizerski, Edward Rurarz, Józef Pośpieszny, Jan Kuśmierek, Jerzy Michno, Józef Kiziuk, Wiesław Wysocki, Marek Kowalski, Marian Kosak, Michał Mazurkiewicz, mł. chor. Artur Januchowski.

 
     
 

 
     
 

Członkowie Koła nr 10 im. Ziemi Wałeckiej ZŻWP, sympatycy i zaproszeni Goście Spotkania Opłatkowego w Sali Tradycji 100 batalionu łączności
-  17 grudnia 2015 roku.

 
     
     

Po wykonaniu zdjęcia przystąpiono do podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń.

         
     
         
         
     
         
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         

Po podzieleniu się opłatkiem Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Sebastian Trojanowski  i Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski poprosili uczestników spotkania do sali obok, gdzie przygotowane były potrawy wigilijne i lampka szampana do wzniesienia toastu.

             
       
             
       
             
     
 

 
     
     

Prezes Koła płk w st. spocz. Witold Kowalski wraz z dowódcą 100 batalionu łączności ppłk Sebastianem Trojanowskim wznoszą toast:

"Zdrowia i pomyślności w 2016 roku!"

         
     
         
  Marek Kiersztyn, Wiesław Wysocki, Andrzej Kierepka, ppłk Sebastian Trojanowski.   Kpt. Szymon Romanowski, kpt. Robert Nazaruk, ppor. Marcin Golonka, ppor. Michał Pelikan.  
         
     
         
         
         
     
 

 
     
  W trakcie spotkania wyświetlane były zdjęcia z życia jednostki, którymi uczestnicy byli żywo zainteresowani.
Od lewej: mł. chor. Jacek Borowski, Andrzej Wierzba, ppor. Sławomir Adamczak, Leszek Białas. W głębi: Florian Woźniak, Waldemar Michalak.
 
     
         
     
         
 

Marek Kiersztyn  i  Józef Kiziuk.

 

Od lewej: Witold  Kowalski, Pani Bogusława Towalewska, Erwin  Bittner.

 
         
     
         
 

Józef Suchodolski i Ryszard Koniecko.

 

Od lewej: Józef Domińczak, Ireneusz Górko, Ryszard Mizerski, Józef Pośpieszny, Michał  Mazurkiewicz.

 
         
         
             
       
             
 

St. szer. Przemysław Łukasik przybył na spotkanie z synem Sebastianem,
który bardzo zainteresował się Kroniką 100 bł.

 
             
             

Z przedstawionych zdjęć  należy wnioskować, że wszyscy uczestnicy i zaproszeni Goście mile spędzili czas.

         Prezes Koła Witold Kowalski bardzo  serdecznie jeszcze raz podziękował płk Sebastianowi Trojanowskiemu za udzieloną pomoc w organizacji spotkania, kadrze 100 batalionu łączności i 104 batalionu zabezpieczenia za liczne uczestnictwo oraz st. chor. sztab. rez. Krzysztofowi Smodisowi i obsłudze za przygotowanie wigilijnych potraw.

         Zawsze chciałoby się, aby spotkanie jeszcze trwało, ale nadchodzi czas zakończenia.

 

Materiał zebrał i opracował: Grzegorz Rutkowski;

Zdjęcia wykonali:                Grzegorz Rutkowski,

                                          mł. chor. Jacek Borowski,

                                          Waldemar Michalak.